Parametry skrawania i zużycie


​Wysokie temperatury w strefie skrawania wpływają na obniżenie sił skrawania. Dlatego też, zbyt niska prędkość skrawania (mniej ciepła) może doprowadzić do złamania płytki.

Zużycie kraterowe zmniejsza stopniowo wytrzymałość płytki, nie jest jednak głównym czynnikiem decydującym o jakości wykończenia powierzchni.

Z kolei starcie na powierzchni przyłożenia wpływa stopniowo na pogarszanie się tolerancji wymiarowej.