Please select your country! -Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Digitální obrábění
s pomocí CoroPlus®

Rychlá digitalizace společnosti otevírá zpracovatelskému průmyslu příležitost k řešení problémů, minimalizaci plýtvání zdroji, časem a daty – ale hlavně ke zvýšení zisku.

S čím máte problém ve své výrobě?

Snížení počtu zmetkových součástí

Efektivní plánování údržby obráběcích strojů

Zkrácení časů na seřízení

Zvýšení flexibility při výrobě malých dávek

Překonání chybějící kvalifikace pracovní síly

Kolik vás stojí zmetky?

Zmetkové součásti jsou překážkou pro špičkovou výkonnost podniku. K nejčastějším příčinám výroby vadných kusů patří použití nevhodných nástrojů, lidské chyby při programování a skryté vady použitých surovin, v důsledku kterých dochází k nepředvídatelným problémům během obrábění.

Nastavením následujících ovládacích prvků si můžete udělat představu, jak počet zmetkových součástí ovlivňuje výsledný zisk vašeho podniku.

4000 EUR
Náklady na všechny součásti vyřazené jako zmetky

Najděte si řešení umožňující snížení počtu zmetků

CoroPlus® ToolGuide

Nechte si doporučit nástroje a hodnoty řezných parametrů, které vám umožní provést obráběcí úlohu optimálním způsobem.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

Vytvořte si virtuální nástrojové sestavy s ověřenou kvalitou, které umožňují vysoce kvalitní CAM programování a simulaci.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

Vygenerujte si vysoce kvalitní NC programy pro výrobu drážek pro těsnící kroužky, soustružení ve všech směrech nebo frézování ozubených kol a drážkovaných hřídelů.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Získejte kontrolu obráběcího procesu v reálném čase, která vám umožní předejít znehodnocení součásti při vnitřním soustružení s dlouhým vyložením nástroje.

Podrobnější informace o Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

Zajistěte stabilitu obráběcího procesu při provádění rotačních aplikací na soustružnických centrech tím, že budete používat dobře udržované poháněné nástrojové držáky.

Podrobnější informace o Coromant Capto® DTH Plus

CoroPlus® ProcessControl

Monitorujte funkci nástroje v reálném čase a zajistěte stabilitu obráběcího procesu.

Podrobnější informace o CoroPlus® ProcessControl

Je vaše vybavení správně udržované?

Správně naplánované servisní prohlídky a opravy udržují vaše stroje a nástroje v dobrém stavu. Příliš dlouhým odkládáním údržby riskujete, že dojde k jejich nákladnému poškození. Zároveň kvůli příliš často prováděné údržbě stroj nepracuje a neodebírá třísku, a tudíž ani nevydělává žádné peníze.

Správně naplánujte provádění údržby stroje posouváním žlutých ikon na níže uvedené šestiměsíční časové ose. Vyzkoušejte si, jaký je rozdíl mezi pevně daným a systémem kontrolovaným obráběcím procesem.

Leden Nepřiměřeně dlouhé použití nástrojů zvyšuje riziko poškození zařízení a jeho vybavení Příliš brzy prováděná údržba vede ke ztrátě efektivity Optimální 1 Únor Březen Duben Květen Červen
Je třeba přidat alespoň jedeno provedení údržby.

Seznamte se s řešeními, která umožňují optimalizaci intervalů údržby stroje

CoroPlus® ToolGuide

Získejte doporučení pro volbu nástrojů na základě technických parametrů vašeho stroje.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

Získejte správný obraz vašeho obráběcího nástroje pro CAM programování a simulaci.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolLibrary

Coromant Capto® DTH Plus

Informace o tom, kdy má být provedena jeho údržba, můžete dostávat z poháněného nástrojového držáku.

Podrobnější informace o Coromant Capto® DTH Plus

CoroPlus® ProcessControl

Detekce kolizí a automatické zastavení obráběcího procesu zabraňují nákladným opravám obráběcího stroje.

Podrobnější informace o CoroPlus® ProcessControl

CoroPlus® MachiningInsights

Získejte přehled o příčinách prostojů stroje a jeho celkovém využití.

Podrobnější informace o CoroPlus® MachiningInsights

Jak manuální činnosti ovlivňují výsledný zisk vašeho podniku?

Stroj, který neprodukuje žádné třísky, nevydělává peníze. Jednou z častých příčin nízké produktivity jsou časově náročné manuální činnosti.

Při soustružení s velkým vyložením nástroje ovlivňuje nastavení výšky břitové destičky do osy hrotů kvalitu obrobené plochy a životnost nástroje. Pootáčením nástroje nastavte výšku do osy hrotů a uvidíte, jaký potenciální vliv má na životnost nástroje a rentabilitu.

Životnost nástroje

20 min

  • Materiál: ISO P
  • Operace: Soustružení vnitřních ploch
  • Podmínky obrábění: Dobré
Nastavení úhlu se provede posunutím nástroje
Cena součásti
Zisk Výrobní náklady

Seznamte se s řešeními, která umožňují zkrácení času, kdy jsou vaše stroje nečinné

CoroPlus® ToolGuide

Vyhledejte si vhodný nástroj a správné hodnoty řezných parametrů. Výsledek: Požadované výsledky bez jakýchkoli prostojů a korekcí chyb na stroji už od první vyrobené součásti.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

Vyhněte se manuálnímu zadávání údajů a mějte vždy přístup ke správným informacím o nástroji.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

Rychlé programování s využitím efektivních metod určených pro výrobu drážek pro těsnící kroužky, ozubených kol a drážkovaných hřídelů a soustružení. Optimalizované metody a nástroje umožňují snížení počtu prováděných seřízení a výměn nástrojů potřebných na obrobení požadovaného tvaru.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Rychlé nastavení výšky hrotu břitové destičky do osy s pomocí digitální signalizace.

Podrobnější informace o Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

Rychlé provedení výměny nástrojů na vašem stroji a zvýšení jeho využití díky rychlovýměnným poháněným nástrojovým držákům.

Podrobnější informace o Coromant Capto® DTH Plus

Ztrácíte příliš mnoho času při přechodech mezi různými výrobními sériemi?

Udržet stroj v provozu s vysokým pracovním vytížením je náročné, zejména pokud pracujete s malými výrobními dávkami a dochází-li k častým změnám typu obráběné součásti.

Klikněte na řešení CoroPlus® a podívejte se, jak mohou ovlivnit čas potřebný pro projektování a plánování, seřizování a obrábění.

běžně potřebný čas
čas potřebný při použití řešení CoroPlus
0% kratší výrobní čas
Žlutě Projektování a plánování Červeně Čas na seřízení Zeleně Obrábění

Seznamte se s řešeními, která umožňují kratší seřízení, zvyšují efektivitu obrábění a šetří čas při CAM programování

CoroPlus® ToolGuide

Buďte efektivnější při práci s malými výrobními dávkami a potřebujete-li často vyhledat vhodné nástrojové řešení.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

Vyhněte se manuálnímu zadávání údajů a mějte vždy přístup ke správným informacím o nástroji.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

Díky využití softwaru pro generování CNC kódu umožňuje pokročilé soustružení, obrábění drážek pro těsnící kroužky, ozubených kol a drážkovaných hřídelů.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Rychlé nastavení výšky hrotu břitové destičky do osy s pomocí digitální signalizace.

Podrobnější informace o Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

Rychlé provedení výměny nástrojů na vašem stroji a zvýšení jeho využití díky rychlovýměnným poháněným nástrojovým držákům.

Podrobnější informace o Coromant Capto® DTH Plus

CoroPlus® MachiningInsights

Určete, jaké jsou příčiny plýtvání ve vašich výrobních procesech, provádějte rozhodnutí podložená daty a stanovte opatření sloužící k optimalizaci.

Podrobnější informace o CoroPlus® MachiningInsights

Dokážete rozpoznat problémy, ke kterým dochází při obrábění?

Řada společností se potýká s nedostatkem odborné kvalifikace, protože zkušení pracovníci odcházejí z průmyslu a jimi získané znalosti a zkušenosti s nimi.

Poslechněte si následující zvuky vznikající při obrábění a přiřaďte k nim správný popis. Přesuňte žluté políčko s nahrávkou do rámečku s odpovídajícím popisem. Chcete-li zobrazit své výsledky, stiskněte tlačítko Analyzovat.

  • Vrtáky s CVD diamantovým povlakem pro obrábění materiálů ISO N
  • Soustružení s dlouhým vyložením nástroje způsobující problémy s kvalitou obrobeného povrchu
  • Klidný a bezproblémový průběh operace prováděné metodou PrimeTurning
  • Frézování stopkovou frézou s vibracemi způsobenými velkou vzdáleností měřícího bodu
  • Frézování s dlouhým vyložením nástroje se správným průběhem obráběcího procesu
  • Dokončovací vyvrtávání s vibracemi v důsledku dlouhého vyložení nástroje
  • Frézování drážky kotoučovou frézou
Dosáhli jste 0 z 0 bodů

Seznamte se s řešeními, která v průmyslu pomáhají zmírňovat problém chybějící kvalifikace

CoroPlus® ToolGuide

Získejte pro danou aplikaci doporučení pro volbu nástrojů a hodnot řezných parametrů.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

Vytvářejte virtuální nástrojové sestavy s využitím správných údajů o nástrojích, čímž je zajištěna kompatibilita nástrojů v nástrojové sestavě.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

Umožňuje vytváření pokročilých programů pro soustružení a výrobu drážek pro těsnící kroužky, ozubených kol a drážkovaných hřídelů bez zkušeností s programy pro obrábění těchto specifických tvarových prvků.

Podrobnější informace o CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Abyste podpořili správné rozhodování, využívejte v reálném čase získaná data o dění uvnitř součásti.

Podrobnější informace o Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

Využívejte pro podporu plánování údržby přesné informace z poháněného nástrojového držáku.

Podrobnější informace o Coromant Capto® DTH Plus

CoroPlus® ProcessControl

Zajištění stabilního obráběcího procesu s podporou řešení pro monitorování a řízení procesů.

Podrobnější informace o CoroPlus® ProcessControl
 
 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.