-Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Modulární řešení

Modulární řešení
 

​Modulární nástrojové systémy poskytují možnost vytvořit si s využitím standardních prvků nástrojovou sestavu, která je optimálně přizpůsobená pro danou aplikaci. Relativně malý nástrojový inventář umožňuje vytvoření obrovského množství nástrojových kombinací a použití jednotného nástrojového systému v rámci celého závodu, bez ohledu na rozhraní obráběcích strojů.

​Rozhraní modulárního systému je pomocné rozhraní, které se nachází mezi rozhraním stroje a stopkou nebo břitovou destičkou. Aplikace a stroje kladou na rozhraní modulárního systému různé požadavky.

 

Modularita s využitím systému Coromant Capto®

​Použití systému Coromant Capto® jako rozhraní umožňuje vytváření velkého množství flexibilních kombinací nástrojových sestav pro soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání a výrobu závitů. Díky tomu lze využívat jednotný sortiment nástrojového vybavení s relativně malými skladovými zásobami, který pokrývá všechna rozhraní obráběcích strojů.

Systém ​Coromant Capto® lze využít pro vytvoření nástrojových sestav pro:

  • Obráběcí centra – frézování, vrtání, vyvrtávání a výrobu závitů
  • Víceúčelové obráběcí stroje – soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání a výrobu závitů
  • Vertikální soustruhy – soustružení

Modulární nástrojové systémy umožňují vytvoření velkého množství flexibilních kombinací nástrojových sestav.

 
 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

 

​Rozhraní vřeten obráběcích center lze rozdělit na malá/střední a velká/zvláště velká.

Malá a středně velká rozhraní vřetena stroje se volí pro menší průměry nástrojů a kratší vzdálenosti měřícího bodu a umožňují použití vysokých otáček. S ohledem na dosažení co nejlepšího a nejstabilnějšího výsledku použijte co nejkratší nástrojovou sestavu – nejlépe celistvé adaptéry.

 

Velká a extrémně velká rozhraní vřetena stroje se volí proto, že při použití fréz větších průměrů a delších nástrojových sestav je nutná stabilita.

Strmý kužel
​(ISO/DIN, MAS-BT,
CAT-V)​​
​BIG-PLUS®
(ISO/DIN, MAS-BT,
CAT-V)​
​HSK-A​​​Coromant
Capto®
​Malá​​30​​30​40, 50​​​C4, C5​
Střední​​40​​​40​63​​C6​
Velká50​50100​C8, C10​
​Zvláště velká​60​125, 160C10​

​Možnost přizpůsobit s využitím nástavců a redukčních adaptérů délku nástrojové sestavy přináší maximální stabilitu a současně eliminuje nutnost použití speciálních adaptérů. Všechny položky jsou standardně skladem a jsou dodávány do druhého dne, což umožňuje udržovat skladové zásoby na nízké úrovni.

​Adaptéry pro rozhraní obráběcích strojů jsou pro všechna rozhraní strojů k dispozici ve dvou provedeních, což v kombinaci s různými délkami nástavců/redukčních adaptérů umožňuje optimalizaci délky nástrojové sestavy.

  • Krátké/dlouhé provedení: Strmý kužel/BIG-PLUS®
  • Štíhlé provedení/Náročné podmínky: HSK
 

​Montáž nástrojové sestavy se středovým šroubem lze s pomocí upínacího přípravku snadno provést buď přímo na stroji, nebo v nástrojárně.

 

Výrazného zkrácení časů na seřízení a výměny nástrojů lze dosáhnout díky použití rychlovýměnných adaptérů.

 

Modulární řešení pro soustružnické aplikace

​Modulární nástrojová řešení pro soustružení, jako je např. CoroTurn® SL, přinášejí značně velké výhody, a to ze dvou hlavních důvodů, kterými jsou možnost vytvářet různé kombinace nástrojů a snížení nákladů.

Nástrojové kombinace: Relativně malý počet řezných hlav a adaptérů umožňuje vytvoření velkého množství kombinací. V důsledku toho je eliminována nutnost použití většiny speciálních konstrukčně přizpůsobených nástrojů, přičemž u standardních nástrojů je záruka, že budou vždy k dispozici, a to i pro některé nestandardní aplikace.

Snížení nákladů: Rychlovýměnné nástrojové držáky jsou dražší než stopkové nástroje a vyvrtávací tyče. Použití modulárních soustružnických nástrojů pro některé rizikovější aplikace pomáhá dlouhodobě udržet výdaje na nástroje na stejné úrovni jako u stopkových nástrojů.

​Modulární řešení jsou k dispozici pro aplikace při vnějším i vnitřním soustružení, upichování, zapichování a řezání závitů.

Díky modulárnímu nástrojovému systému můžete z malého množství řezných hlav a adaptérů vytvářet mnoho různých kombinací.

 
 

​K dispozici jsou rovněž modulární alternativy pro víceúčelové obrábění, které jsou velmi užitečné v případě, že je třeba zkrátit dobu výměny nástrojů a současně racionalizovat počet pozic v zásobníku nástrojů s využitím adaptérů umožňujících upnutí většího počtu řezných hlav.

 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

 

​Typické případy, kdy je použití modulárních řešení výhodné:

  • Tvarové obrábění a zapichování prováděné na rozměrných součástech. Je zajištěna dostatečná pracovní vůle pro řezné hlavy při podélném i při vnitřním obrábění, takže každou řeznou hlavu lze použít pro jakoukoli konfiguraci. Systém CoroTurn SL s oválnou spojkou SL70 je robustní řešení, které poskytuje potřebnou tuhost a přístup do místa řezu
  •  
  • Aplikace při soustružení vnějších ploch, pro které nejsou k dispozici řezné jednotky Coromant Capto®, např. když je na vertikálních soustruzích zapotřebí větší pracovní vůle pro suport s revolverovou hlavou (RAM) nebo v případě použití řezných jednotek pro obrábění vnitřních ploch při vnějším obrábění
 

Modulární řešení pro obráběcí stroje malých/středních velikostí

​U nástrojových sestav pro frézování a vyvrtávání je nutná flexibilita, která umožňuje optimalizovat vzdálenost měřícího bodu podle rozměru obráběného prvku, a tím minimalizovat riziko vzniku vibrací. Kritická vzdálenost měřícího bodu, délka vyčnívající činné části a pracovní vůle/vyložení jsou hlavními parametry nástrojových sestav, kterým je třeba věnovat pozornost.

Kritická vzdálenost měřícího bodu

​Při obrábění s vyložením větším než 3 × průměr styčné plochy vřetena začíná při vyšších řezných silách docházet k problémům se vznikem vibrací, které jsou limitujícím faktorem pro efektivitu obrábění kovů. Vyšší stabilitu a produktivitu nabízejí rozhraní vřetena s čelní dosedací plochou (BIG-PLUS® a HSK). Vzdálenost měřícího bodu je limitujícím faktorem nejenom pro malá, ale i pro středně velká rozhraní pro upínání stopkových fréz.

 
Délka vyčnívající činné části

​Délka činné části, o kterou nástroj vyčnívá ze sklíčidla, má vliv na stabilitu, a tudíž i na sklony ke vzniku vibrací. Krajní mez pro nástroje s ocelovou stopkou je vzdálenost 4×D. Je-li vzdálenost větší než 4×D, je nutné použití stopky ze slinutých karbidů nebo z těžkých kovů, aby při práci nedocházelo ke vzniku vibrací.

 
Pracovní vůle/vyložení

​Využití delší nástrojové sestavy pro zajištění dosahu k obráběným partiím se může ukázat jako zajímavé dokonce i u malých a středně velkých strojů. V takovém případě je důležité zajistit pracovní vůli pro celou nástrojovou sestavu. Použít lze buď frézu s přesazeným průměrem a válcový adaptér (a), nebo redukovanou stopku a frézu se jmenovitým průměrem (b). Podrobnější informace viz sekce Velké vyložení nástroje - důležitá hlediska

a

b

 

Přečtěte si o Coromant EH, modulárním řešení pro nástroje malých průměrů, pro které je k dispozici široký sortiment řezných hlavic a adaptérů.

 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

 

{{getHeaderText()}}

 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.