Please select your country! -Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

​​Společný hodnoticí nástroj pro zelené továrny i ekologicky šetrná zařízení

Inovace 2020-04-28 Sandvik Coromant

Nástroj pro hodnocení ekologických továren a k životnímu prostředí šetrných zařízení vytvořený společností Sandvik Coromant pokrývá celý výrobní řetězec od emisí CO2 a odpadů, až po výrobu, zdroje a pracovní prostředí.

​​Koloběh zdrojů a odpovědnost za životní prostředí


Dokonalá strategie dlouhodobě udržitelného rozvoje neexistuje, ale naše týmy odborníků se to snaží změnit. Ani konzervativní charakter kovozpracujícího průmyslu nezabránil společnosti Sandvik Coromant v tom, aby díky produktům a řešením, která i nadále inspirují pozitivní změny napříč celým výrobním hodnotovým řetězcem, a co je nejdůležitější, u našich zákazníků, partnerů a spolupracovníků, prolomila zavedené stereotypy. Teď jsme připraveni učinit další krok. Být šetrný k životnímu prostředí znamená být aktivní a rychlým změnám se v moderním světě nelze přizpůsobit bez pomoci inteligentních nástrojů. Jako zastánce dlouhodobě udržitelného rozvoje a propagátor cílů OSN a Pařížské dohody o klimatu se společnost Sandvik Coromant chopila iniciativy a vytvořila soubor svých vnitřních cílů (z nichž se později osamostatnila jiná vnitřní iniciativa nazvaná Make the Shift - Dosáhněme změny), ale jak můžeme dosažený pokrok posoudit? Jediným reálným způsobem hodnocení výkonnosti naší společnosti je sledování všech našich továren a zařízení po celém světě. Potřebovali jsme stálý a spolehlivý zdroj dat, která by do budoucna sloužila jako referenční materiál při vývoji a zdokonalování naší strategie udržitelného rozvoje a minimalizaci naší ekologické stopy. Potíž byla v tom, že takový nástroj neexistoval. Až do loňského roku.Podpora environmentální účinnosti prostřednictvím udržitelného rozvoje průmyslové výroby

 V roce 2018 se v německém Bonnu uskutečnila 23. konference smluvních stran OSN o změnách klimatu (COP) a krátce poté vznikla myšlenka vytvořit nástroj, který by umožňoval vlastní hodnocení strategie udržitelného rozvoje. Musel pokrýt několik kategorií a s naprostou přesností odrážet procesní data, navíc jako hodnoticí nástroj rovněž potřeboval klasifikační systém. Tímto způsobem vznikl nástroj nazvaný Zelené továrny a ekologicky šetrná zařízení

Interně ​jej společnost Sandvik Coromant představila v minulém roce a zaměřila se na šestnáct továren a zařízení z celého světa. Nástroj je rozdělen do šesti pevně daných dimenzí: Zdraví a bezpečnost, Zdroje, Pracovní prostředí, Emise a odpady, Stavby, budovy a infrastruktura a konečně Výroba. Hodnotící systém využívá šest klasifikačních stupňů vycházejících z míry místní angažovanosti počínaje “Existencí místních iniciativ" až po “Osvědčené postupy" a “Pokročilejší úroveň". S těmito kategoriemi je spojena řada klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a metrik, které se mohou lišit a jejichž sloučený výkon přímo ovlivňuje jejich velikost a celkovou úroveň u strukturovanějších způsobů práce.

Jde ale o mnohem víc než pouhý přímý sběr dat. Tento nástroj stanoví hlavní body zájmu, rizika a další návrhy pro rozhodování, díky nimž každé čtvrtletí získává vedení závodu a pracovníci odpovědní za dlouhodobě udržitelný rozvoj bližší poznatky. 


Pojetí dlouhodobě udržitelného rozvoje se zcela uzavřeným cyklickým koloběhem spočívá v účelném využití a omezení všech druhů odpadu: využití přebytečného tepla, použití LED osvětlení, solárních panelů a dalších nefosilních energetických řešení, recyklace namísto těžby surovin, instalace zabudovaných senzorů a dokonce i ukončení zavedené praxe používání papírových kelímků ve společenských místnostech a odpočívárnách – každý malý krok směrem k dlouhodobé udržitelnosti má význam a smyslem zelených továren a ekologicky šetrných zařízení je doložit a ukázat, jak ovlivňují větší celek. Umožňuje nám posoudit úroveň dlouhodobé udržitelnosti našich výrobních areálů a účinně řešit jakýkoli problém na základě datových analýz a příslušných doporučení umožňujících pokračovat ve zdokonalování továren a zařízení způsobem, který přitáhne naše zaměstnance a návštěvníky, a současně udržovat bezpečné a moderní pracovní prostředí. 

Chytřejší využití energie umožňuje čistší výrobní hospodářství

Prostřednictvím různých aktivit a řešení pro úsporu energie se v našich průmyslových iniciativách snažíme dosáhnout úplné koheze sdílením znalostí a osvědčených postupů na lokální i celosvětové úrovni. Dva hlavní cíle společnosti Sandvik Coromant do roku 2030 jsou zvýšení energetické účinnosti díky využití přebytečné energie nebo snížení energetické spotřeby na provoz (2,5 % ročně) a větší využití čisté energie. Mezi hlavní cíle iniciativy Make the Shift, jejímž prostřednictvím se zaměřujeme na cíle na organizační, provozní a místní úrovni, patří zcela uzavřený cyklický koloběh a snížení našich emisí CO2 na polovinu. 


Jenom společně dokážeme při řešení skutečných problémů dosáhnout zázraků.

Přečtěte si o naší práci v oblasti dlouhodobě udržitelného způsobu podnikání více 

 

 

Podpora diverzity a odstraňování rozdílů mezi pohlavími/SiteCollectionImages/stories/Innovation/Gender%20equality%20women%20in%20engineering.jpeghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/cs-cz/mww/pages/nurturing-diversity-and-closing-gender-gaps.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600DB2E474993F12C4A9CD9901AC0B948F8Podpora diverzity a odstraňování rozdílů mezi pohlavímiDiverzita znamená pro společnost Sandvik Coromant mnohem víc, než mít kanceláře ve 45 zemích celého světa a 7900 zaměstnanců. Diverzita je proud nových nápadů, nových perspektiv a konkurenčních vizí, takových, které obohacují každodenní pracovní život a spojují zaměstnance z celého světa v atmosféře vysokého kulturního uvědomění a porozumění. Metalworking WorldInnovation
Tvůrci: Jízdní kola Cane Creek/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CaneCreak_JoshCoaplen.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/cs-cz/mww/pages/creators_bicycles.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600DB2E474993F12C4A9CD9901AC0B948F8Tvůrci: Jízdní kola Cane CreekSeznamte se s Joshem Coaplenem, vedoucím oddělení výzkumu a vývoje v malé americké firmě Cane Creek, zabývající se výrobou jízdních kol, jehož kreativita nastartovala její podnikání.Innovation
Tvůrci: Vznik metody InvoMilling/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_InvoMilling_2.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/cs-cz/mww/pages/creators_invomilling.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600DB2E474993F12C4A9CD9901AC0B948F8Tvůrci: Vznik metody InvoMillingCo je možné považovat za kreativní myšlení? Pokud jde o inovace, je hnací silou posedlost tvořit. Stefana Scherbartha ze společnosti Sandvik Coromant tato posedlost přivedla až k technologii InvoMilling. InnovationGermany
Tvůrci: Srdcem/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_The Heart_TalGolesworthy.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/cs-cz/mww/pages/creators_medical.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600DB2E474993F12C4A9CD9901AC0B948F8Tvůrci: SrdcemNic nemůže zastavit kreativní myšlení, dokonce ani nemocné srdce. Tal Golesworthy jako jeden ze sta přijal nabízenou šanci - a uspěl. MedicalInnovation

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.