Please select your country! -Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Podpora diverzity a odstraňování rozdílů mezi pohlavími

Inovace 2020-06-19 Sandvik Coromant

Diverzita znamená pro společnost Sandvik Coromant mnohem víc, než mít kanceláře ve 45 zemích celého světa a 7900 zaměstnanců. Diverzita je proud nových nápadů, nových perspektiv a konkurenčních vizí, takových, které obohacují každodenní pracovní život a spojují zaměstnance z celého světa v atmosféře vysokého kulturního uvědomění a porozumění.

​Diverzita jako klíč k vyváženému a úspěšnému podnikání

Společnost McKinsey & Company ve své zprávě Diversity Matters (Diverzita je důležitá) uvádí, že u podniků, které se z hlediska rasové a etnické diverzity nacházejí v nejvyšším kvartilu, lze s o 35 % vyšší pravděpodobností předpokládat, že jejich finanční výnosy budou vyšší než příslušné národní mediány v daném průmyslovém odvětví. V uvedené zprávě se rovněž konstatuje, že nacházejí-li se společností v nejvyšším kvartilu z hlediska genderové diverzity, je o 15 % pravděpodobnější, že jejich finanční výnosy budou vyšší, než jsou příslušné národní mediány v daném průmyslovém odvětví. A ačkoli strojírenský a zpracovatelský průmysl jsou historicky průmyslová odvětví, kterým muži silně dominují, statistiky se mění správným směrem. Ve společnosti Sandvik Coromant nyní ženy tvoří 18 % celosvětové pracovní síly a 30 % nové generace manažerů. Na ženy rovněž připadá 40% podíl v manažerských týmech s globální působností. Samozřejmě že stále zbývá udělat hodně práce, ale je zřejmé, že naše iniciativy v oblasti rovnosti pohlaví začínají přinášet změny.Diverzita jsou víc než jen statistické a finanční ukazatele výkonnosti.Opírá se o talent podporovaný ctižádostí a provázaný s kreativitou a porozuměním, který posouvá mysl za hranice známého a osobního. Kulturní a osobní rozdíly inspirují týmy k lepším výkonům, přispívají k rovnováze na pracovišti a pozitivně ovlivňují výkonnost podniku a dlouhodobou udržitelnost.

„Diverzita v týmu s sebou ve skutečnosti nese poměrně značné nároky,“ říká Nadine Crauwels, prezidentka společnosti Sandvik Coromant. „Je jednodušší, když jsou si všichni podobní a podobně i myslí a jednají. Jde však o to, že k dosažení pokroku je diverzita potřebná. Všichni musíme respektovat právo na odlišnost a nechat zaznít jiné názory a stanoviska. Potom se dostaví výsledky.“Rovněž se pozvolna smazávají rozdíly mezi pohlavími, které posouvají zpracovatelský průmysl směrem ke genderově nerozlišující budoucnosti. Ve společnosti Sandvik Coromant se lze setkat s širokou škálou odborníků s mnoha různými znalostmi a dovednostmi – od vývoje softwaru až po analýzu dat a umělou inteligenci. Jako společnost neseme odpovědnost za to, že naše náborová koncepce je nestranná a že neexistuje genderová předpojatost.K dispozici je také celá řada podpůrných programů a iniciativ, které mají zajistit, že se noví i dlouholetí zaměstnanci budou cítit stejně uznáváni a motivováni, jako když se poprvé ucházeli o naše volné pozice. Jde však také o to, zajistit, abychom vytvořili komplexní pracovní prostředí, kde je rozmanitost uznávána, ceněna a respektována. Podporujeme kulturu otevřenosti, kde mají všichni jednotlivci právo vyjádřit své názory a sdílet své znalosti a myšlenky. Vždyť různé týmy mohou být úspěšné pouze tehdy, existuje-li skutečná rovnost hlasů.Někdy však plná síla sdělení spočívá v prvním kontaktu – což se často děje prostřednictvím pracovních inzerátů a našich webových stránek. Bez ohledu na to, do jaké míry je prosazována rozmanitost a interní zapojení do akcí a událostí, vše začíná náborovým procesem a tím, k čemu postačí jen jediné kliknutí. Chceme-li získat jistotu, že naše volná pracovní místa přilákají rozmanitou skupinu uchazečů, mohou být významné i ty nejmenší odlišnosti slov a frází.K tomu přispívají i jednotné zásady a procesy v oblasti lidských zdrojů, které se zaměřují na přilákání širokého spektra talentů a zároveň podporují jasný kariérní postup a rozvoj vůdčích schopností. S pomocí čtvrtletního hodnocení nově přijatých, které nám poskytuje aktuální obrázek o dosaženém pokroku, sledujeme také dosažené výsledky v oblastech, jako jsou rovnováha mezi muži a ženami.Razíme cestu mladým ženám ve strojírenství

Pro ženy může být obtížné začlenit se do převážně mužského sektoru a tento pocit přichází velmi brzy.


„Také si myslím, že studenty musíme zaujmout v mladším věku, než to dnes běžně děláme,“ upozorňuje Nadine Crauwels. „Své názory si často utvářejí již ve věku 14 nebo 15 let. Je na naší odpovědností, jak je podpoříme tím, že budeme zaujímat objektivní nezaujatá stanoviska a bez vytváření překážek jim představíme všechny dostupné možnosti. Tímto způsobem je můžeme upozornit na smysl a osobní rozvoj, kterého lze dosáhnout.

Například náš absolventský program ve velké míře láká mladé ženy z celého světa. Webové stránky naší společnosti pravidelně oceňují jejich úsilí prostřednictvím rozhovorů a případových studií, jejichž smyslem je sdílet jejich názory týkající se např. strojírenství nebo vedoucích pozic. Podporujeme a propagujeme několik dalších iniciativ, jako např. Žena hlavní inženýrka nebo Ženy ve výrobě.Žena hlavní inženýrka je iniciativa, která ve Švédsku podporuje čerstvé absolventky v setkávání se se svými vrstevníky a učení se od nich. Tento projekt posiluje povědomí o genderových otázkách a stimuluje očekávání žen z hlediska dlouhodobého budování jejich kariéry. Usnadňuje také mladým ženám navazování kontaktů a sdílení zkušeností s prací v odvětvích, v nichž tradičně převládali muži. Společnost Sandvik Coromant chce ženám studujícím technické obory nabídnout široký a nestereotypní pohled na manažerskou práci a seznámit všechny mladé lidi s možností rozvíjet kariéru v našem oboru.Ženy ve výrobě (Women in Manufacturing – WiM) je jediným obchodním sdružením v USA zaměřujícím se na celoroční podporu žen, které si zvolily kariéru ve zpracovatelském průmyslu. Společnost Sandvik Coromant podporuje Ženy ve výrobě jako řádný člen a jako hlavní sponzor nadace WiM Education Foundation.Zpracovatelský a strojírenský průmysl nabízí množství vzrušujících, stimulujících a dobře ohodnocených a placených profesí a my budeme i nadále neúnavně pracovat na tom, abychom zajistili, že takové příležitosti budou dostupné všem. Máme šanci posunout průmysl lepším směrem. Proto podporujeme cíle udržitelného rozvoje Spojených národů a zaměřujeme se na socioekonomické a environmentální aspekty, které přispívají k lepšímu, dlouhodobě udržitelnému životu. Kromě toho jsme se rozhodli udělat ještě o krok navíc a prosazovat vnitřní iniciativu za dlouhodobou udržitelnost nazvanou Dosáhněme změny, která by měla být naplněna do roku 2030.Společnost Sandvik Coromant a skupina Sandvik Group se zavázaly využívat inženýrské služby a inovace k tomu, aby dosáhly změn, které povedou k dlouhodoběji udržitelnému modelu podnikání. Naším cílem je stát na čele tohoto úsilí o změny a být inovativním obchodním partnerem, kterého naši zákazníci potřebují, protože dlouhodobou udržitelnost začleňuje do všech aspektů podnikání, což přináší hodnotu všem a za všech okolností.​ 

 

​​Společný hodnoticí nástroj pro zelené továrny i ekologicky šetrná zařízení/SiteCollectionImages/stories/Innovation/Green%20factory%20and%20sustainable%20facilities.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/cs-cz/mww/pages/green-factories.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600DB2E474993F12C4A9CD9901AC0B948F8​​Společný hodnoticí nástroj pro zelené továrny i ekologicky šetrná zařízeníNástroj pro hodnocení ekologických továren a k životnímu prostředí šetrných zařízení vytvořený společností Sandvik Coromant pokrývá celý výrobní řetězec od emisí CO2 a odpadů, až po výrobu, zdroje a pracovní prostředí.Metalworking WorldInnovation
Tvůrci: Jízdní kola Cane Creek/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CaneCreak_JoshCoaplen.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/cs-cz/mww/pages/creators_bicycles.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600DB2E474993F12C4A9CD9901AC0B948F8Tvůrci: Jízdní kola Cane CreekSeznamte se s Joshem Coaplenem, vedoucím oddělení výzkumu a vývoje v malé americké firmě Cane Creek, zabývající se výrobou jízdních kol, jehož kreativita nastartovala její podnikání.Innovation
Tvůrci: Vznik metody InvoMilling/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_InvoMilling_2.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/cs-cz/mww/pages/creators_invomilling.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600DB2E474993F12C4A9CD9901AC0B948F8Tvůrci: Vznik metody InvoMillingCo je možné považovat za kreativní myšlení? Pokud jde o inovace, je hnací silou posedlost tvořit. Stefana Scherbartha ze společnosti Sandvik Coromant tato posedlost přivedla až k technologii InvoMilling. InnovationGermany
Tvůrci: Srdcem/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_The Heart_TalGolesworthy.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/cs-cz/mww/pages/creators_medical.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600DB2E474993F12C4A9CD9901AC0B948F8Tvůrci: SrdcemNic nemůže zastavit kreativní myšlení, dokonce ani nemocné srdce. Tal Golesworthy jako jeden ze sta přijal nabízenou šanci - a uspěl. MedicalInnovation

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.