Please select your country! -Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

​CoroBore® XL je koncepce vyvrtávacích nástrojů pro vyvrtávání velkých průměrů. Můstkové vyvrtávací tyče s posuvnými držáky břitových destiček umožňují dosažení vysoké produktivity hrubovacího vyvrtávání. Tento systém, který nabízí vyšší tuhost a spolehlivou funkci a výkonnost při vyvrtávání děr větších průměrů, slouží pro vytvoření díry s požadovaným průměrem a kvalitou. 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Výhody

 • Spolehlivý systém s tuhým rozhraním mezi řeznou hlavou a kazetou umožňující vysoce stabilní vyvrtávání bez vzniku vibrací
 • Speciální kazety navržené s ohledem na maximální stabilitu
 • Speciální nástrojové držáky optimalizované pro vyvrtávání děr velkých průměrů
 • K dispozici také jako odlehčené nástroje: Díky odlehčeným vyvrtávacím nástrojům CoroBore se snižuje hmotnost nástrojové sestavy a velikost momentu působícího při jejich výměnách, manipulace s nimi je tak jednodušší a lze obrábět díry větších průměrů
 • K dispozici jako tlumené nástroje 820D (Silent Tools) pro produktivní vyvrtávání i v případě dlouhého vyložení nástroje

 

Technická charakteristika

 • Standardní břitové destičky CoroBore® 111 se čtyřmi řeznými hranami a výběrem nástrojových tříd optimalizovaných pro hrubovací vyvrtávání
 • Velký standardní sortiment břitových destiček CoroTurn 107 a T-Max P
 • Axiálně a radiálně nastavitelné kazety umožňující snížení nákladů na skladování
 • Vyrobené z vysoce pevné hliníkové slitiny, což přináší snížení hmotnosti nástrojové sestavy
 • Povrch chráněný tvrdou povlakovou vrstvou. Maximální stabilitu a spolehlivost zaručují vysoce tuhá rozhraní mezi všemi částmi nástrojové sestavy
 • Přívod řezné kapaliny tělem nástroje

 

Použití

 • Speciální geometrie a nástrojové třídy pro všechny typy obráběných materiálů
 •  Velké součásti, jako např. pláště, kryty, převodové skříně, rámy
 • Držáky pro kruhové břitové destičky představují produktivní řešení pro obrábění plátovaných materiálů, např. vyvrtávání v navařovaném materiálu Inconel 625 v případě aplikací ve výrobě zařízení pro ropný a plynárenský průmysl
Vyvrtávání dvěma břity​ Stupňovité vyvrtávání​ Vyvrtávání jedním břitem

 

Válcové zahloubení Průchozí díra Přerušované řezy Slepá díra
 
Oblasti použití dle ISO
 
 
 ​​

Doporučení

 • Zvolte břitové destičky CoroBore 111 optimalizované pro aplikace při hrubovacím vyvrtávání
  • V případě operací využívaných pro výrobu válcových zahloubení použijte úhel nastavení KAPR 90°. Vynikající břitová destička pro těžké obrábění a nestabilní podmínky. Doporučená hloubka řezu 15 mm (0.590 inch)
  • Pro obrábění problematických materiálů, jako např. plátovaných slitin Inconel, použijte úhel nastavení KAPR 84°
 • Pro všeobecné aplikace zvolte s ohledem na široký výběr geometrií a nástrojových tříd koncepci CoroTurn 107
 • ​Pro náročné aplikace, které vyžadují odolné břitové destičky a vyšší bezpečnost obráběcího procesu, zvolte koncepci T-Max P.
 • Efektivní způsob zvýšení hloubky řezu bez vzniku nadměrných vibrací nabízí stupňovité vyvrtávání 

Řezné podmínky

Všeobecná doporučení pro hrubovací vyvrtávání:

 • Počáteční hodnoty: Při krátkém vyložení nástroje vc 200 m/min (platí v případě, že hodnota vc uvedená na obalu břitových destiček je vyšší než vc 200 m/min). Doporučené hodnoty posuvu a hloubky řezu zkontrolujte na obalu břitových destiček
 • vc = 50% doporučené hodnoty uvedené na obalu. Jestliže dochází ke vzniku vibrací, snižte řeznou rychlost a zvyšte posuv. Nepoužívejte současně max. doporučenou hodnotu posuvu a ap.

Řezné podmínky: CoroBore® 111

Objednací kód Nástrojová třída Rozsah posuvů (fn) Hloubka řezu (ap) Řezná rychlost (vc)
Min. Max. Doporučeno Min. Max. Doporučeno Min. Max. Doporučeno
SPMT0606-BR 4325 0.10 0.25 0.20 0.6 4.5 2.0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0.15 0,30 0.25 0.6 4.5 2.0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 15 20 20
SPMT0808-BR 4325 0.15 0,35 0.20 0.8 6.5 2.5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0.10 0.25 0.20 0.8 6.5 2.2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0.20 0,50 0,30 0.8 6.5 2.5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.8 6.5 2.2 15 20 20
SPMT1212-BR 4325 0.15 0,40 0.25 1.2 9.0 3.0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0.10 0,30 0.20 1.0 9.0 2.5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0.20 0,50 0,30 1.2 9.0 3.0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 9.0 2.5 10 20 15
SPMT1812-BR 4325 0.20 0,40 0,30 1.2 1.0 3.8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0.20 0,30 0.25 1.0 12.0 3.0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0.25 0,50 0,30 1.2 12.0 3.8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 12.0 3.0 10 20 15

Utahovací moment

Šroub břitové destičky

ISO ANSI Neobsažené v ISO Kód Velikost Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48 
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7

​Nabízený sortiment

 
 
Rozsah vyvrtávaných průměrů mm (inch)150–300
(5.905–11.811)​
148–300 mm
(5.827–11.811 inch)​
​298–540 
(11.732–21.260)
​538–1 260
(21.181–49.606)
Tolerance díry​IT9​IT9​ ​IT9 ​IT9

Břitové destičky CoroBore® 111 pro hrubovací vyvrtávání nástrojem CoroBore®​ XL

Typ/velikost VBD Úhel nastavení IC Geometrie Nástrojová třída

SPMT 06 06 - Bx

SPMT 09 08 - Bx

SPMT 12 12 - Bx

84°

6, 8, 12

BR,BM

P 4325

M 2025

K 3210

S 1145

Kliknutím sem přejdete na sortiment břitových destiček CoroBore® 111


Přehled montážních prvků:
 
CoroBore 820 XL,
průměr 150–300 mm
(5.905–11.811 inch)​
CoroBore 820 XL,
průměr 298–540 mm
(11.732–21.260 inch)​
CoroBore 820 XL,
průměr 538–1 260 mm 
(21.181–49.606 inch)​
1. Kazeta
2. Posuvný držák
3. Adaptér​
1. Kazeta
2. Posuvný držák
3. Můstková tyč​
1. Kazeta
2. Posuvný držák
3. Nástavec můstkové tyče
4 Můstková tyč​
 
Nástrojové třídy a geometrie
 
Použití Houževnatost První volba Odolnost proti otěru
Hrubování GC4235 GC4225​ GC4215​
GC2035 GC2025 GC2015
GC4215 GC3215 GC3210/GC3205*
GC1115 H10 GC1810
GC1115/H13A GC1105 GC1105

*GC3210 pro obrábění nodulární litiny, GC3205 pro šedé litiny
Doporučené hodnoty řezných parametrů viz hlavní katalog.

​Upínání nástrojů

Pro průměry 148–300 mm (5.827–11.811 inch) nabízí koncepce CoroBore XL integrované adaptéry se spojkou Coromant Capto na jejich zadní straně. Pro průměry 298–1 260 mm (11.732–49.606 inch) byly vyvinuty držáky CoroBore XL s jedinečným rozhraním na straně nástroje, optimalizovaným pro vyvrtávání velkých průměrů. Držáky mají velkou dosedací plochu, která zajišťuje stabilitu a s pomocí velkých plochých unášecích per, schopných přenášet velké krouticí momenty, zachycuje axiální síly.

Vnitřní přívod řezné kapaliny středem i přírubou. Možnost otočení unášecích kamenů a můstkové tyče o 90 stupňů. 

Rozhodujícími parametry při volbě nástrojového držáku pro vyvrtávací operace jsou jeho ohybová tuhost a schopnost přenosu krouticího momentu. S ohledem na maximální stabilitu a kvalitu díry použijte spojku Coromant Capto nebo systém Coromant EH.
 
Spojka Coromant Capto je jediný modulární nástrojový systém vhodný pro všechny typy operací, se kterými se lze setkat při obrábění kovů, včetně všech metod pro výrobu děr. Stejné obráběcí nástroje a adaptéry lze použít pro různé typy aplikací a obráběcích strojů. Díky tomu lze sjednotit a standardizovat nástrojový systém používaný v rámci celého závodu. Dodržujte následující pokyny:

 • Zvolte co nejkratší adaptér
 • Zvolte adaptér s co největší pevností a tuhostí
 • Pokud je nutné použití redukčního adaptéru, pak jestliže je to možné, použijte kónickou verzi
 • Pro dlouhá vyložení (> 4 × DCON) použijte tlumené adaptéry
 • Pokud je to možné, v případě dlouhého vyložení zajistěte tuhé upnutí s čelním kontaktem s vřetenem

Systém Coromant EH nabízí obrovskou flexibilitu nástrojového vybavení – možnost volby z široké a typově rozmanité nabídky hlavic, adaptérů a stopek.

 • Díky zúžení nástrojového inventáře s využitím standardních nástrojů se zkracují prostoje obráběcího stroje na minimum
 • Pro vyvrtávací operace s rozsahem vyvrtávaných průměrů v rozmezí 1–36 mm (0.039–1.42 inch), které vyžadují velký dosah nástroje, jako např. na velkých obráběcích centrech. Mezi charakteristické aplikace, kde modulární nástroje typu EH umožňují potřebný dosah, aniž by při tom byla omezena bezpečnost obráběcího procesu, patří vyvrtávání v hlubokých dutinách
   
Volba adaptérů/upínačů pro vyvrtávací operace 
 
​ ​ Systémy používané u adaptérů a upínačů​
Jako první zvolte rozhraní vřeteno/upínač,
potom adaptér/upínač​​​​​​
Coromant Capto​ CoroChuck 930​
Tepelný
upínač​
Kleštinové
sklíčidlo​
+++ Velmi dobré Přenos krouticího momentu​ +++ +++ +++ +++
++ Dobré Obvodové házení​​ +++ +++ +++ +++
+ OK Vyvážení​​ +++ +++ +++ +++
Spojka vyvrtávacího nástroje​ ​​​​
CoroBore 820​ Coromant Capto​ 1​
DuoBore​ Coromant Capto​ 1​
CoroBore XL​ Coromant Capto​ 1​
CoroBore 825​ 1​ 2​ 3​
Válcová stopka​ 1​
EH​ 1​
Hlava pro jemné vyvrtávání 391.37A/B​ Coromant Capto
CoroBore 824 XS​ Coromant Capto​ 1​
CoroBore 824 XS​ EH​ 1​
1 ​ = První volba​
2​ 3​ = Alternativní volba​

 

Systém Coromant Capto® - první volba

 

První volbou by vždy měly být nástroje se spojkou Coromant Capto, která nabízí vynikající opakovatelnost a ze všech upínacích rozhraní na trhu nejlépe splňuje kritéria stability. ​
CoroBore 820​
Základní držáky a adaptéry Coromant Capto​ CoroBore 825​
DuoBore​
Hlava pro jemné vyvrtávání
CoroBore XL

 

CoroChuck™ 930 – první volba pro vyvrtávací nástroje s válcovou stopkou. 

 

Přesná sklíčidla CoroChuck 930 se díky využití nejmodernější technologie Fulcrum vyznačují velmi nízkým obvodovým házením a schopností přenášet velmi vysoké krouticí momenty. Tato technologie nabízí nejlepší ochranu proti vytahování nástrojů na současném trhu. ​
Provedení HD​ CoroBore 825 s válcovou stopkou
Štíhlé provedení
CoroBore 824 XS EH
Alternativní typy adaptérů

 

Tepelné upínače lze použít pro zlepšení přístupu do místa řezu. V případě, že je požadován lepší přístup do místa řezu, je však vhodnější použití nástrojů CoroBore 825 s vnitřním tlumením vibrací.
Tepelný upínač CoroBore 825 s válcovou stopkou​​​
Kleštinová sklíčidla lze použít v kombinaci s nástroji CoroBore 825 s válcovou stopkou. V žádném případě se ale nejedná o optimální řešení, protože ve srovnání se sklíčidly HydroGrip jsou dosahované upínací síly nižší a obvodové házení vyšší. Kromě toho, kleštinová sklíčidla nejsou ani individuálně vyvážená. ​
Adaptér s kleštinovým sklíčidlem​ CoroBore 825 s válcovou stopkou
 
 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.