Please select your country! -Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Požadavky:
 • Seřizovací přístrojMontáž kazety a hlavy pro jemné vyvrtávání

 1. Upevněte kazetu do eleptického rozhraní příčného posuvného držáku hlavy pro jemné vyvrtávání.
 2. Dotáhněte šroub kazety doporučeným utahovacím momentem. Doporučené utahovací momenty pro dotažení upínacích šroubů zobrazíte kliknutím na níže uvedenou tabulku.
 3. Do hlavy pro jemné vyvrtávání vsaďte O-kroužek.
 4. Hlavu pro jemné vyvrtávání upněte do posuvného držáku.
 5. Dotáhněte oba šrouby pro upnutí hlavy pro jemné vyvrtávání. Doporučené utahovací momenty zobrazíte kliknutím na níže uvedenou tabulku.

Montáž posuvných držáků

CoroBore® 825 (průměr 148–315 mm (5.83–12.40 inch)) a CoroBore® 826 (průměr 148–300 mm(5.83–11.81 inch))

 1. Do adaptéru namontujte posuvný držák a protizávaží a na upínací šrouby nasaďte podložky.
 2. Rukou dotáhněte upínací šrouby posuvných držáků, stejným způsobem jako posuvný držák dotáhněte i protizávaží.

CoroBore® 825 (průměr 298–555 mm (11.73–21.85 inch)) a CoroBore® 826 (průměr 298–540 mm (11.73–21.26 inch))

 1. V závislosti na rozsahu průměrů namontujte do správné polohy v můstkové tyči posuvný držák a protizávaží.
 2. Na upínací šrouby nasaďte talířové pružiny.
 3. Rukou dotáhněte upínací šrouby posuvných držáků a protizávaží tak, aby s nimi bylo možné snadno posouvat.
  Tlak talířových pružin brání pohybu posuvného držáku při dotahování jeho upínacích šroubů nebo působením gravitace, když při seřizování zůstává nástroj upnutý ve stroji.

CoroBore® 825 (průměr 538–1275 mm (21.18–50.20 inch)) a CoroBore® 826 (průměr 538–1260 mm (21.18–49.61 inch))

 1. V závislosti na rozsahu průměrů namontujte do správné polohy v můstkové tyči nástavce můstkové tyče.
 2. Při utahování šroubů dbejte na použití správného utahovacího momentu.
 3. V závislosti na rozsahu průměrů namontujte do správné polohy v nástavci můstkové tyče posuvný držák a protizávaží.
 4. Na upínací šrouby nasaďte talířové pružiny.
 5. Rukou dotáhněte upínací šrouby posuvných držáků a kazet tak, aby s nimi bylo možné snadno posouvat.

Tlak talířových pružin brání pohybu posuvného držáku při dotahování jeho upínacích šroubů nebo působením gravitace, když při seřizování zůstává nástroj upnutý ve stroji. Ujistěte se, že talířové pružiny jsou umístěny v souladu s obrázkem.


Seřízení nástroje pro jemné vyvrtávání CoroBore® XL s jedním břitem

 1. Upněte břitovou destičku.
 2. Upněte nástroj do seřizovacího přístroje.
 3. Otáčejte nástrojem, dokud pro daný posuvný držák nenaleznete největší průměr. Zaaretujte seřizovací přístroj v této poloze.
 4. Nastavení požadovaného průměru v seřizovacím přístroji:
  Hrubé nastavení průměru (radiální):
  1. Z důvodu usnadnění seřízení proveďte předepnutí upínacích šroubů posuvného držáku.
  2. Nastavení se provádí otáčením seřizovacího šroubu posuvného držáku dokud špička břitové destičky nedosáhne stanoveného průměru.
  3. Seřízení průměru vždy provádějte od menší hodnoty k větší.
  4. Dotáhněte upínací šrouby posuvného držáku doporučeným utahovacím momentem, viz níže uvedená tabulka (v případě potřeby lze toto provést mimo seřizovací přístroj).
  5. Jemné seřízení průměru: Seřízení mechanismu nástrojů pro jemné vyvrtávání, viz níže uvedená tabulka
 5. Na stupnici posuvného držáku nastavte polohu protizávaží na stejnou hodnotu jako u hlavy pro jemné vyvrtávání.
 6. Dotáhněte upínací šrouby protizávaží doporučeným utahovacím momentem, viz níže uvedená tabulka (v případě potřeby lze toto provést mimo seřizovací přístroj).
 7. V seřizovacím přístroji zkontrolujte průměr a délku nástroje. Pokud je to možné, přeneste údaje o nástroji do řídícího systému stroje.

Montáž kazety pro zpětné vyvrtávání 1. Vyšroubujte zátku z horního výstupního otvoru řezné kapaliny a našroubujte ji do spodního výstupního otvoru řezné kapaliny.
 2. V případě potřeby namontujte distanční vložku.
 3. Otočte kazetu o 180° a upněte ji do příčného posuvného držáku nebo do distanční vložky.
 4. Dotáhněte šroub kazety doporučeným utahovacím momentem, viz níže uvedená tabulka.
  Pozor!: Při použití distanční vložky je nutné použít delší šroub dodávaný společně s distanční vložkou! Při zpětném vyvrtávání je nutné změnit smysl otáčení vřetena! Zkontrolujte délku nástroje a délku adaptéru. Ujistěte se, zda je vyvrtávací nástroj dostatečně dlouhý, aby prošel celou dírou s osazením a že nemůže dojít ke kolizi čela vyvrtávacího nástroje s obráběnou součástí.

CoroBore® XL (průměr 298-1275 mm
(11.73–50.20 inch))

Metodou doporučenou pro seřízení průměru je použití seřizovacího přístroje nebo využití seřizovacího měřidla a stolu stroje jako referenční roviny. Znamenitou pomůckou pro hrubé nastavení posuvných držáků v případě, že není k dispozici seřizovací přístroj, představuje vyznačená stupnice. Velice užitečnými pomůckami umožňujícími jednoduché a bezproblémové seřízení posuvných držáků, zejména v případě, že nástroj zůstává upnutý ve stroji, jsou seřizovací šroub a talířová pružina.

Další užitečnou pomůckou pro seřízení posuvných držáků v případě, že není k dispozici seřizovací přístroj, je středový trn - radiální polohu řezné hrany lze určit změřením vzdálenosti mezi středovým trnem a řeznou hranou a odečtěním poloměru středového trnu (8 mm (0.315 inch)).


Central pin


 
 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.