Please select your country! -Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Doporučení

 • Z hlediska dosažení co nejlepší kvality obrobené plochy a úzkých tolerancí obrobené díry zvolte břitové destičky pro lehký řez s pozitivní geometrií.
  • Doporučenou první volbou jsou břitové destičky pro lehký řez s nožovou geometrií (L-K), s poloměrem špičky 0,2 mm (0.008 inch).
 • S ohledem na minimální velikost řezných sil a četnost výskytu vibrací zvolte malý poloměr zaoblení špičky.
 • Zvolte poloměr zaoblení špičky menší než je hloubka řezu
 • Za stabilních podmínek lze pro zvýšení stupně produktivity a zlepšení kvality obrobené plochy použít hladicí břitové destičky v kombinaci se zvýšením rychlosti posuvu.
 • Hlavy pro jemné vyvrtávání CoroBore 825/826
  • Seřízení vždy provádějte směrem od menšího průměru k většímu, vyloučíte tak nežádoucí vliv vůlí.
  • Před seřízením je třeba povolit aretační šroub a následně ho opět dotáhnout

 

 

Nabízený sortiment

Rozsah vyvrtávaných průměrů mm (inch) 150–315
(5.906–12.402)
148–315
(5.827–12.402)​
298–540
(11.732–21.260)
538–1,275
(21.181–50.197)

Tolerance díry

IT6​

IT6​

IT6​

IT6​

 
Přehled montážních prvků: 

CoroBore 825/826 XL, 825D/826D XL,
průměr 150–315 mm (5.906–50.197 inch)

Konvenční adaptér
Tlumený adaptér
 

1. Kazeta
2. Hlava pro jemné vyvrtávání
3. Posuvný držák
4. Protizávaží
5. Adaptér​

1. Kazeta
2. Hlava pro jemné vyvrtávání
3. Posuvný držák
4. Protizávaží
5. Tlumený adaptér​

 
CoroBore 825/826 XL,
průměr 298–540 mm (11.732–21.260 inch)
CoroBore 825/826 XL,
průměr 538–1 275 mm (21.181–50.197 inch)
1. Kazeta
2. Hlava pro jemné vyvrtávání
3. Posuvný držák
4. Můstková tyč
5. Protizávaží
1. Kazeta
2. Hlava pro jemné vyvrtávání
3. Posuvný držák
4. Protizávaží
5. Nástavec můstkové tyče
6. Můstková tyč​

 

Přesné seřízení

Jednobřité nástroje pro jemné vyvrtávání umožňují přesné nastavení polohy břitu s přesností v řádu mikrometrů.

CoroBore 825 XL – seřízení průměru pomocí nové stupnice

 • Každá ryska představuje změnu v nastavení průměru o 0,01 mm (0.000 39 inch)
 • Otočením o 360° se průměr změní o 0,5 mm (0.019 68 inch). 
CoroBore 825 XL – nastavení průměru pomocí staré noniové stupnice
 • Otočením kruhové stupnice o celou jednu otáčku dojde k posunutí břitové destičky o 0,25 mm (0.010 inch) v radiálním směru.
 •  Nastavení průměru pomocí noniové stupnice (s přesností 0,002 mm (0.000 08 inch) na průměru)
 • Otočením stupnice o celou jednu otáčku se průměr změní o 0,5 mm (0.020 inch)
 • Kruhová stupnice je rozdělena na 50 dílků, každý dílek odpovídá na průměru 0,010 mm (0.000 4 inch/průměr). Nonius má celkem 5 dílků, což umožňuje nastavení průměru s přesností na 0,002 mm (0.000 08 inch).
 • Rozsah radiálního seřízení hlavy pro jemné vyvrtávání je 7,5 mm (0.295
  inch)

 

​CoroBore 826 XL
 • Nastavení průměru v krocích po 0.002 mm (0.000 08 inch), každou skokovou změnu signalizuje cvaknutí západky.
 • Otočením stupnice o celou jednu otáčku se průměr změní o 0,1 mm (0.003 9 inch)

 

 

 

 

 

 

Konstrukční řešení kazet

Nástroje CoroBore 825 XL / CoroBore 826 XL využívají stejné konstrukční řešení spojky mezi kazetou a příčně uloženým vodícím členem v řezné hlavě. Eliptické, do sebe navzájem zasouvané plochy spojky zachycují účinky tangenciálních řezných sil, čelní plocha pak zachycuje radiální řezné síly.
 

Mezi hlavou pro jemné vyvrtávání a kazetou má koncepce CoroBore 826 HP tuhé rozhraní zaručující stabilitu obráběcího procesu.

Poznámka: Kazety pro nástroje CoroBore® 826 XL a CoroBore® 825 nelze pro těleso nástroje CoroBore® 826 HP použít. Rozhraní kazety CoroBore® 826 HP je pootočeno o 90 stupňů. 

Kazety pro břitové destičky CoroTurn 107 a CoroTurn 111:
 
 
CoroTurn 107:
TC.. 06, 09
(TC.. 1.2, 1.8)
CoroTurn 107:
TC.. 1103
TC..22
CoroTurn 111:
TP..06,09,1103
(TC.. 1.2, 1.8, 22)
CoroTurn 107
CC..06, 09
(CC..1.2, 1.8)

Břitové destičky CoroTurn 107 s pozitivním základním tvarem představují první volbu pro všechny aplikace v oblasti jemného vyvrtávání, protože při jejich použití vznikají menší řezné síly než při použití destiček s negativní geometrií. K dispozici je obsáhlý sortiment břitových destiček s různými typy geometrií..

Břitové destičky CoroTurn 111 s pozitivní geometrií břitu zvolte v případě, že je zapotřebí použití obzvlášť pozitivní geometrie řezné hrany.

 

 
 

Upínání nástrojů

Držáky CoroBore XL byly navrženy s unikátním upínacím rozhraním na straně nástroje, optimalizovaným pro vyvrtávání velkých průměrů. Tyto nástrojové držáky mají velké opěrné plochy, které zaručují vysokou stabilitu a umožňují zachycení axiálních řezných sil prostřednictvím velkých plochých unášecích kamenů dovolujících přenos vysokých kroutících momentů.

Vnitřní přívod řezné kapaliny středem i přírubou. Možnost otočení unášecích kamenů a můstkové tyče o 90 stupňů.
Rozhodujícími parametry při volbě nástrojového držáku pro vyvrtávací operace jsou jeho ohybová tuhost a schopnost přenosu krouticího momentu. S ohledem na maximální stabilitu a kvalitu díry použijte spojku Coromant Capto nebo systém Coromant EH.
 
Spojka Coromant Capto je jediný modulární nástrojový systém vhodný pro všechny typy operací, se kterými se lze setkat při obrábění kovů, včetně všech metod pro výrobu děr. Stejné obráběcí nástroje a adaptéry lze použít pro různé typy aplikací a obráběcích strojů. Díky tomu lze sjednotit a standardizovat nástrojový systém používaný v rámci celého závodu. Dodržujte následující pokyny:
 • Zvolte co nejkratší adaptér
 • Zvolte adaptér s co největší pevností a tuhostí
 • Pokud je nutné použití redukčního adaptéru, pak jestliže je to možné, použijte kónickou verzi
 • Pro dlouhá vyložení (> 4 × DCON), použijte tlumené adaptéry
 • V případě dlouhého vyložení zajistěte, pokud je to možné, tuhé upnutí s čelním kontaktem s vřetenem

Systém Coromant EH nabízí obrovskou flexibilitu nástrojového vybavení – možnost volby z široké a typově rozmanité nabídky hlavic, adaptérů a stopek.
 • Díky zúžení nástrojového inventáře s využitím standardních nástrojů se zkracují prostoje obráběcího stroje na minimum
 • Pro vyvrtávací operace s rozsahem vyvrtávaných průměrů v rozmezí 1–36 mm (0.039–1.42 inch), vyžadující velký dosah nástroje, jako např. na velkých obráběcích centrech. Mezi charakteristické aplikace, kde modulární nástroje typu EH umožňují potřebný dosah, aniž by při tom byla omezena bezpečnost obráběcího procesu, patří vyvrtávání v hlubokých dutinách
 
Volba adaptérů/upínačů pro vyvrtávací operace 
 
​ ​ Systémy používané u adaptérů a upínačů​
Jako první zvolte rozhraní vřeteno/upínač,
potom adaptér/upínač​​​​​​
Coromant Capto​ CoroChuck 930​
Tepelný
upínač
Kleštinové
sklíčidlo
+++ Velmi dobré Přenos krouticího momentu +++ +++ +++ +++
++ Dobré Obvodové házení +++ +++ +++ +++
+ OK Vyvážení +++ +++ +++ +++
Spojka vyvrtávacího nástroje​ ​​​​
CoroBore 820​ Coromant Capto​ 1​
DuoBore​ Coromant Capto​ 1​
CoroBore XL​ Coromant Capto​ 1​
CoroBore 825​ 1​ 2​ 3​
Válcová stopka​ 1​
EH​1​
Hlava pro jemné vyvrtávání 391.37A/B​ Coromant Capto
CoroBore 824 XS​Coromant Capto​1​
CoroBore 824 XS​EH​1​
1 ​ = První volba​
2 ​ 3 ​ = Alternativní volba​

 

Systém Coromant Capto® – první volba

 

První volbou by vždy měly být nástroje se spojkou Coromant Capto, která nabízí vynikající opakovatelnost a ze všech upínacích rozhraní na trhu nejlépe splňuje kritéria stability. ​
CoroBore 820​
Základní držáky a adaptéry Coromant Capto​ CoroBore 825​
DuoBore​
Hlava pro jemné vyvrtávání​
CoroBore XL

 

CoroChuck™ 930 – první volba pro vyvrtávací nástroje s válcovou stopkou. 

 

Přesná sklíčidla CoroChuck 930 se díky využití nejmodernější technologie Fulcrum vyznačují velmi nízkým obvodovým házením a schopností přenášet velmi vysoké krouticí momenty. Tato technologie nabízí nejlepší ochranu proti vytahování nástrojů na současném trhu. ​
Provedení HD​ CoroBore 825 s válcovou stopkou​
Štíhlé provedení
CoroBore 824 XS EH
Alternativní typy adaptérů

 

Tepelné upínače lze použít pro zlepšení přístupu do místa řezu. V případě, že je požadován lepší přístup do místa řezu, je však vhodnější použití nástrojů CoroBore 825 s vnitřním tlumením vibrací.
Tepelný upínač CoroBore 825 s válcovou stopkou​
Kleštinová sklíčidla lze použít v kombinaci s nástroji CoroBore 825 s válcovou stopkou. V žádném případě se ale nejedná o optimální řešení, protože ve srovnání se sklíčidly HydroGrip jsou dosahované upínací síly nižší a obvodové házení vyšší. Kromě toho, kleštinová sklíčidla nejsou ani individuálně vyvážená. ​
Adaptér s kleštinovým sklíčidlem​ CoroBore 825 s válcovou stopkou
 
 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.