Please select your country! -Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

CoroBore® BR20

Návod k použití nástroje CoroBore pro hrubovací vyvrtávání

Kroutící moment

Vždy používejte momentový klíč a šrouby při upínání břitových destiček a při montáži nástrojové sestavy dotahujte doporučeným kroutícím momentem.​

Upínání

​​Nikdy neupínejte tlumené nástroje Silent Tools™ přímo za tělo adaptéru.

Laserem vyznačená stupnice

Nastavení průměru usnadňuje laserem vyznačená stupnice na adaptéru.

Seřízení

​​Provádějte kontroly vřetena, házení, opotřebení a velikosti upínací síly.​

Vyčistěte jednotlivé díly nástrojové sestavy

Před montáží vyčistěte všechny díly nástrojové sestavy. Pravidelně kontrolujte, zda břitové destičky a jejich lůžka nejsou poškozena a zda na nich nejsou nečistoty.​

Vyměňte poškozené díly

Vyměňte opotřebené nebo poškozené šrouby, podložky a talířové pružiny. Aby byla zachována funkčnost předběžného upnutí při seřizování průměru v seřizovacím přístroji, je doporučeno provádět nahrazení talířových pružin, sloužících pro upnutí posuvných držáků, po každém 5. použití.

Jednou ročně všechny díly promažte

Alespoň jednou ročně promažte všechny díly nástrojové sestavy olejem.

Praktické rady

Seřízení nástroje pro zpětné vyvrtávání

• Aby byla zajištěna správná funkce přívodu řezné kapaliny, vyjměte šroubovací zátku

• z horního výstupního otvoru řezné kapaliny a zašroubujte jí do spodního výstupního otvoru řezné kapaliny

• Otočte kazetu o 180°

• Je-li to třeba, použijte distanční vložku

• Změňte směr otáčení

Přerušované řezy

Obrábění s přerušovaným řezem, jako např. křížících se děr, klade vysoké nároky na kvalitu a stav břitových destiček.

• Zvolte houževnatou nástrojovou třídu

• S ohledem na zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu zvolte odolné, čtvercové břitové destičky s negativním základním tvarem - platí pro stabilní podmínky

• V případě těžkých přerušovaných řezů snižte hodnoty řezných parametrů

Slepá díra

Při obrábění slepé díry je velmi důležité zajistit řádné odvádění třísek.

• Pro dosažení správného utváření třísek jsou nezbytné správné hodnoty řezných parametrů

• Zkontrolujte/přesvědčte se, že nedochází k hromadění třísek nebo otěru břitových destiček

• Tlak a průtok řezné kapaliny by měl být dostatečně velký, aby umožnil odvádění třísek

• U vertikálních obráběcích strojů je účinné odvádění třísek ještě důležitější, než u strojů horizontálních

Nedostatečně tuhé stroje

Při hrubování se ujistěte, že stroj je pro konkrétní vyvrtávací aplikaci schopen poskytnout potřebný kroutící moment a výkon. Hlavními parametry, které mají největší vliv, jsou posuv, počet břitových destiček, průměr díry a hloubka řezu.

Doporučení

Všeobecná doporučení pro hrubovací vyvrtávání:

  • Počáteční hodnoty: Při krátkém vyložení nástroje vc 200 m/min (platí v případě, že hodnota vc uvedená na obalu břitových destiček je vyšší než vc 200 m/min). Doporučené hodnoty posuvu a hloubky řezu zkontrolujte na obalu břitových destiček
  • vc = 50 % doporučené hodnoty uvedené na obalu. Jestliže dochází ke vzniku vibrací, snižte řeznou rychlost a zvyšte posuv. Nepoužívejte současně max. doporučenou hodnotu posuvu a ap
  • Poměr činné délky vůči průměru (ULDR) = Hloubka vrtání LU / Vyvrtávaný průměr DC

Řezné podmínky: CoroBore® 111

Objednací kód Nástrojová třída Rozsah posuvů (fn) Hloubka řezu (ap) Řezná rychlost (vc)
Min. Max. Doporučeno Min. Max. Doporučeno Min. Max. Doporučeno
SPMT0606-BR 4325 0.10 0.25 0.20 0.6 4.5 2.0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0.15 0,30 0.25 0.6 4.5 2.0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 15 20 20
SPMT0808-BR 4325 0.15 0,35 0.20 0.8 6.5 2.5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0.10 0.25 0.20 0.8 6.5 2.2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0.20 0,50 0,30 0.8 6.5 2.5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.8 6.5 2.2 15 20 20
SPMT1212-BR 4325 0.15 0,40 0.25 1.2 9.0 3.0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0.10 0,30 0.20 1.0 9.0 2.5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0.20 0,50 0,30 1.2 9.0 3.0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 9.0 2.5 10 20 15
SPMT1812-BR 4325 0.20 0,40 0,30 1.2 12.0 3.8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0.20 0,30 0.25 1.0 12.0 3.0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0.25 0,50 0,30 1.2 12.0 3.8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 12.0 3.0 10 20 15

Utahovací moment

Šroub břitové destičky

ISO ANSI Neobsažené ISO Kód Velikost Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48 
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7

Maximální řezný moment a otáčky

Kódová označení nástrojových sad Adaptéry Max. řezný moment Max. otáčky
Nm ft-lb
BR20D-29CC06F/SP06Y-C4L C4-BR20D-A-189 100 74 15000
BR20D-36CC06F/SP06Y-C3L C3-BR20D-B-205 165 122 11000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C3L C3-BR20D-C-208 290 214 9000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C4L C4-BR20D-C-257 290 214 9000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C6L C6-BR20D-C-284 290 214 11000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C4L C4-BR20D-D-207 350 258 12000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C5L C5-BR20D-D-323 350 258 7000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C6L C6-BR20D-D-350 350 258 8 000
BR20D-71CC12F/SP12Y-C5M C5-BR20D-E-282 580 428 7000
BR20D-71CC12F/SP12Y-C6M C6-BR20D-E-382 580 428 7000
BR20D-90CC12F/SP12Y-C6M C6-BR20D-F-380 780 575 5000
BR20D-90CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-F-480 780 575 4000
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8S C8-BR20D-G-388 940 693 5000
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-G-478 940 693 4000
BR20D-150CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-H-478 1000 738 4000

CoroBore® BR20/CoroBore® BR20 s technologií Silent Tools™

  Břitové destičky 90° Břitové destičky 84°
Velikost DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Velikost šroubu Neobsažené v ISO Nm Ft/lbs Velikost šroubu
A 23 29 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M4 SP06 4.8 3.5 M4
B 28 36 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M4 SP06 4.8 3.5 M4
C 35 45 CC09 CC3(2.5) 9 6,6 M5 SP08 9 6,6 M5
D 44 56 CC09 CC3(2.5) 16.0 11.8 M6 SP08 16.0 11.8 M6
E 55 71 CC12 CC43 38.0 28.0 M8 SP12 38.0 28.0 M8
F 70 90 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
G 89 116 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
H 115 150 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10

Upínání nástrojů

Rozhodujícími parametry při volbě nástrojového držáku pro vyvrtávací operace jsou jeho ohybová tuhost a schopnost přenosu krouticího momentu. První volbou by vždy měly být nástroje se spojkou Coromant Capto®, která nabízí vynikající opakovatelnost a ze všech upínacích rozhraní na trhu vykazuje nejlepší vlastnosti z hlediska stability. Ke spojení adaptéru Silent Tools™ s vřetenem stroje vždy použijte pouze jeden mezikus (adaptér).​​

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.