-Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

CoroMill® 390

Pokyny

Zvolte vhodnou geometrii břitové destičky

Lehký řez (-L)
- Extra pozitivní
- Pro lehké obrábění
- Nízké řezné síly
- Nízké rychlosti posuvu

Střední obrábění (-M)
- Geometrie sloužící jako první volba
- Střední rychlosti posuvu
- Střední obrábění až lehké hrubování

Těžké obrábění (-H)
- Zesílená řezná hrana
- Pro těžké obrábění
- Nejvyšší bezpečnost řezné hrany
- Vysoké rychlosti posuvu

Zvolte vhodné upnutí nástroje

​Největší vliv na výsledky frézování má upnutí nástroje. Čím větší je hloubka řezu, tím roste význam velikosti a stability spojky, protože radiální řezné síly, které vznikají při použití rohových fréz, jsou značné, především v případě fréz s dlouhými břity.

Použijte spojku Coromant Capto®, která poskytuje optimální stabilitu a zajišťuje minimální průhyb u všech typů fréz – obzvláště důležité u dlouhých nástrojů a při použití nástavců.

Šroub břitové destičky

​U malých fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami je šroub nejchoulostivější a z hlediska bezpečnosti a produktivity obráběcího procesu limitující součástí. Dotažení šroubu břitové destičky pokaždé zkontrolujte.

Eliminujte výskyt vibrací s pomocí nástrojů Silent Tools™

Frézy CoroMill® 390 s velikostí břitových destiček 07 a 11 jsou nyní k dispozici se systémem tlumení vibrací Silent Tools.

Pokyny k údržbě stahujte zde.

Užitečné rady

Metodický postup a užitečné rady pro posuzování aplikace

Co je při rohovém frézování třeba u prováděných operací uvážit? Užitečné návody a rady naleznete zde.

Jak zvolit vhodnou zubovou rozteč

Při volbě nejvhodnějšího počtu efektivních zubů, zc, pro danou operaci, je naprosto nezbytné uvážit velikost zubové rozteče (vzdálenost mezi jednotlivými břity).

Poloha frézy

Pokaždé, když břit frézy vstupuje do záběru, je vystaven rázovému namáhání. Aby frézování mohlo být úspěšné, je naprosto nezbytné věnovat pozornost správnému typu kontaktu mezi ostřím a obráběným materiálem v okamžiku zahájení a ukončení řezu.​

Doporučení

První volba nástrojové třídy a geometrie

 • M-PM, M-KM, M-MM

  • První volba pro většinu aplikací

 • E-MM

  • Geometrie optimalizovaná pro obrábění materiálů ISO M

 • E-PL, E-KL, E-ML, E-NL

  • Ostré pozitivní geometrie používané jako prostředek pro řešení problémů u aplikací, které jsou choulostivé na velikost řezné síly a vibrace, nebo v případě, že je požadována vysoká kvalita obrobené plochy nebo vyšší přesnost frézy

P -PM GC1130
M -MM GC1040
K -KM GC1020
N -NL H13A
S -PM S30T
H -PM GC1010

Frézy pro speciální aplikace

 • Frézy s přesazeným průměrem umožňují lepší přístup do řezu a vytvoření přirozené vůle v těsné blízkosti upínacího přípravku

 • Frézy s integrovanou spojkou Coromant Capto® a adaptéry umožňující dosažení optimální tuhosti při montáži v dlouhých nástrojových sestavách

 • Nástroje Silent Tools™ s tlumením vibrací umožňující zvýšení rychlosti úběru kovu a zlepšení jakosti obrobené plochy při použití štíhlých nástrojů

 • Hrubovací a dokončovací rotační frézování s využitím jedné nebo více speciálních hladících břitových destiček, které jsou k dispozici ve velikostech 11 a 18 a s poloměrem zaoblení rohů 0.8 mm nebo 1.6 mm

 • Frézy s břitovými destičkami velikosti 07, které jsou svými rozměry určeny výslovně pro frézování drážek pro pera, mají průměr nástroje o 0,3 mm (0.012 inch) menší než je šířka drážky

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.