-Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

CoroPlus® MachiningInsights

Od dat k opatřením

Získejte okamžitý přístup k údajům o využití svých strojů a nástrojů, dosáhněte vyšší transparentnosti a získejte možnost optimalizovat své výrobní procesy.


Podívejte se, jak vše funguje

Nakonfigurujte si ovládací panely a hlášení, nastavte pravidla pro sledování a vytvořte si komunikační štítky vedoucí ke zlepšení.


Vyžádejte si ukázku

Požádejte o cenovou nabídku

Spojte se s obchodním zástupcem.


Vyžádejte si cenovou nabídku

Získejte přehled o svém výrobním pracovišti

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}


Plánování na základě dostupnosti strojů na vašem pracovišti vyžaduje transparentnost všech operací. Zatímco manuální shromažďování dat a jejich dokumentace je pracná a časově náročná, připojené stroje nabízejí nové možnosti pokud jde o transparentnost, optimalizované plánování a zeštíhlení výroby. Toto je pouze několik příkladů výhod, které mohou organizace získat:

  • Vedení závodu: Zvýšení celkové efektivity a uspokojení požadavků na dodávky z hlediska kvality a ziskovosti.
  • Plánování výroby: Zdokonalování procesů, usnadnění plánování kapacity a dosažení toho, že operace budou realizovány hospodárným způsobem.
  • Výrobní management: Optimalizace operací a spolupráce v rámci pracoviště i mezi výrobními závody, umožňující snížení nákladů.
  • Obsluha strojů: Získání zpětné vazby a přínos z hlediska získání přehledu o možnostech optimalizace výrobního procesu a provozu strojů.

 Přístup obsluhy přes ovládací panel propojený se strojem.

1. Shromažďování dat

Zjistěte, jaké jsou příležitosti ke zlepšení a hlubšímu a přesnějšímu pochopení výrobních procesů díky údajům získaným přímo z vašeho stroje.

Připojte k nim informace získané přímo od obsluhy stroje, které se týkají toho, proč stroj nepracuje a neobrábí, a umožňují ještě lepší pochopení příčin prostojů stroje a fungování obráběcího procesu.Ovládací panel dostupný prostřednictvím prohlížeče.

2. Získejte přehled

Získejte přehled o využití a výkonu vašeho stroje na základě hlášení vycházejících z v reálném čase zjištěných i historických dat. S přístupem k datům o tom, kdy je stroj v provozu a kdy není, příčinách jeho prostojů, poruchách a důvodech spuštění výstražné signalizace, lze získat přehled o možnostech optimalizace. Díky dokonalému přehledu získanému prostřednictvím ovládacích panelů přístupných v prohlížeči z jakéhokoli zařízení lze dosáhnout zlepšení v plánování zdrojů, správě aktiv a nákladů i časových předpovědích.Komunikační štítky a úlohy pro sledování a optimalizaci.

3. Přijměte opatření

Pro zlepšení komunikace v rámci celého závodu využívejte komunikační štítky a přijměte opatření pro optimalizaci aktivit. Taková funkční spolupráce umožňuje provádění opatření s jejich následným sledováním, řešení problémů, zdokonalování procesů a rychlé jednání v navzájem spolupracujícím prostředí.


Vyžádejte si ukázkuŽivá ukázka

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Názorný výklad k monitorování obráběcího stroje a obráběcího nástroje.Technická charakteristika

Ovládací panely pro řízení využití stroje

Ovládací panely pro řízení využití stroje

Dílenské operace jsou zobrazovány v reálném čase a zvýrazněny jsou události a poruchy, ke kterým došlo v průběhu výroby. Sledovat a jednoduše řídit lze využití zařízení, produktivitu pracovníků a kontrolu stavu aktiv.

Výkazy o činnosti

Vizualizovat lze historický přehled činností výrobního střediska – přehled výrobních činností, časy na seřízení a doby plánovaných i neplánovaných odstávek strojů.

Připojení k jiným systémům prostřednictvím rozhraní API

Možnost výměny informací s podnikovými aplikacemi, včetně ERP, EAM a MES systémů využívajících rozhraní API.​Ovládací panel umožňující vkládání informací

Konfigurovatelné panely umožňují operátorům klasifikovat důvody prostojů a zlepšit komunikaci v dílenských provozech. Možnost přidání poznámek a možnost vytváření komunikačních štítků.

Pokyny pro obsluhu strojů

Pracovní pokyny obsažené v databázi znalostí jsou obsluze strojů předávány v libovolné fázi obráběcího procesu. Instrukce mohou být automaticky spuštěny určitou událostí, ke které dojde na stroji.

Výstrahy při bezobslužném obrábění

Je-li třeba bezobslužně pracujícímu stroji věnovat pozornost, určeným pracovníkům se odešle sdělení. Výstrahy jsou spouštěny, dojde-li k odchylce od nastavených parametrů procesu.Výkazy o činnosti nástrojů

Vizualizovat lze historický přehled využití nástrojů – čas v řezu na obrobenou součást a stroj.

Komunikační štítky

Komunikační štítky a oblasti zlepšení jsou dokumentovány a sdíleny v souladu s pravidly, která lze upravit podle specifických potřeb. Sdělení jsou zasílána e-mailem.Součást nabídky

Pokud používáte CoroPlus® MachiningInsights, jsou vaše stroje připojeny a předávají data 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Stříbrná

Ke zvýšení výkonnosti jsou využívána data nashromážděná z vašich strojů.

Zlatá

Využívá obsluhu strojů k získání hlubších poznatků a umožňuje podporu bezobslužného obrábění.

Platinová

Umožňuje zlepšení funkce a výkonnosti u všech vámi prováděných operací: stroje, programy, nástroje a zaměstnanci.

Ovládací panely pro řízení využití stroje
Výkazy o činnosti
Připojení k jiným systémům prostřednictvím rozhraní API
Ovládací panel umožňující vkládání informací
Pokyny pro obsluhu strojů
Výstrahy při bezobslužném obrábění
Výkazy o činnosti nástrojů
Komunikační štítky
Konfigurovatelné ovládací panely a záznamy historických událostí

Vyžádejte si cenovou nabídku


Jak vše fungujeToto řešení je k dispozici jako cloudová aplikace bez nutnosti jakýchkoli hardwarových instalací. Je přístupná z libovolného tabletu, telefonu nebo počítače s připojením k internetu.

Většina strojů, jejichž stáří nepřesahuje 10 let, umožňuje připojení k tomuto řešení. Podrobnější informace vám při konzultaci sdělí místní obchodní zastoupení společnosti Sandvik Coromant. Stroje musí být připojeny k tovární ethernetové síti se serverem. Data jsou ze strojů shromažďována prostřednictvím tovární sítě.

Softwarový program je například nainstalován na určeném továrním serveru. Prostřednictvím tovární sítě jsou softwarovým programem shromažďována data ze strojů a následně streamována jako komprimovaná data do platformy v cloudovém úložišti.

Spojení mezi továrnou a platformou umístěnou cloudovém úložišti je zajišťováno prostřednictvím připojení Secure Shell (SSH), které je šifrované a s ohledem na efektivitu i zkomprimované. Připojení SSH lze zašifrovat pomocí vlastního klíče, který je vygenerován uživatelem. Uživatelé také mohou uplatnit své vlastní zásady pro změnu klíče, což je zárukou dalšího zvýšení bezpečnosti.

Aplikace je uživatelům přístupná prostřednictvím libovolného moderního a aktuálního webového prohlížeče. Doporučeným typem prohlížeče jsou Google Chrome a Mozilla Firefox.Dostupnost

První vydání CoroPlus® MachiningInsights je k dispozici v zemích označených na níže uvedené mapě žlutou barvou.

CoroPlus® ToolGuide

Vyhledejte si obráběcí nástroj pro danou úlohu a získejte okamžité doporučení hodnot řezných parametrů pro prováděnou operaci.

CoroPlus®

Sada CoroPlus® obsahuje několik navzájem propojených řešení připravených pro Industry 4.0.

Nové obráběcí nástroje a řešení

Seznamte se s naší nejnovější nabídkou pokrokových obráběcích nástrojů a řešení a podívejte se, jak můžete dále zlepšovat vaše výrobní výsledky.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.