-Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Nástrojové třídy a břitové destičky pro frézování ocelí

GC4330 a GC4340

GC4330 a GC4340 jsou nástrojové třídy s CVD povlakem optimalizované pro frézování ocelí, které nabízejí podstatně delší životnost a vyšší bezpečnost obráběcího procesu. Třída GC4330 je první volbou pro hrubovací až polodokončovací čelní frézování, zatímco GC4340 je první volbou pro hrubovací rohové frézování a frézování drážek​.

Technická charakteristika

  • Vysoká odolnost proti otěru a dlouhá životnost nástrojů díky povlaku Inveio®
  • Nový substrát nástrojové třídy GC4330 s dobře kontrolovaným rozdělením velikosti zrna, který přináší mnohem spolehlivější a předvídatelnější chování nástroje.
  • Konzistentnější životnost nástrojů díky užším tolerancím zaoblení řezné hrany (ER úprava).
  • Zdokonalená technologie následných úprav zvyšuje odolnost břitových destiček, protože mění jejich mechanické vlastnosti

Výhody

  • Delší životnost nástroje přináší snížení nákladů na obrobenou součást​
  • Vyšší provozní bezpečnost je zárukou předvídatelné životnosti a menších prostojů​
  • Vysoká kvalita obrobených součástí


GC1130

GC1130 je vysoce spolehlivá třída břitových destiček pro frézování ocelí, určená pro lehké hrubovací až dokončovací operace, která nabízí vynikající výkonnost při obrábění nejrůznějších tvarů součástí za všech podmínek obrábění. Třída GC1130 nabízí dlouhou životnost nástroje umožňující dosažení předvídatelného a bezpečného frézovacího procesu.

Technická charakteristika a výhody​

  • Zaručuje bezpečný průběh obrábění s dlouhou a předvídatelnou životností nástroje
  • Vysoké rychlosti úběru kovu a vysoká spolehlivost, a to i za náročných podmínek, jako např. v případě složitých drah nástrojů nebo hlubokých dutin
  • Vynikající funkce a výkonnost při obrábění za sucha i za mokra

Frézování ocelí s využitím tříd GC4330 a GC4340

Technologií Inveio® vytvořené, těsně uspořádané pakety jednosměrně orientovaných krystalů tvoří pevnou a odolnou bariéru sloužící jako ochrana proti podmínkám působícím v místě řezu. To má výrazný vliv na pevnost břitové destičky, odolnost proti otěru a životnost nástroje.

Nástrojová třída GC1130 pro frézování ocelí

Získejte podrobný přehled o všestranném použití třídy GC1130.

Dosahovaná výkonnost

Přečtěte si, jak třída GC1130 s vylepšenými vlastnostmi překonává v dílnách zákazníků ostatní nástrojové třídy.

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Řešení optimalizované pro frézování ocelí

Třída GC1130, vyráběná technologií Zertivo™, unikátním postupem pro výrobu PVD břitových destiček, přináší zvýšení předvídatelnosti a bezpečnosti vašich frézovacích operací.​

​Vyhledejte si vhodnou nástrojovou třídu

Náš sortiment tříd břitových destiček pro obrábění ocelí se skládá z karbidových nástrojových tříd s CVD a PVD povlakem a nepovlakovaných cermetů, určených pro různé podmínky obrábění.

Stabilní podmínky
Nestabilní podmínky
  Malé množství tepla

(Malé frézy
a/nebo nízké vc, ae)

Velké množství tepla

(Velké frézy
a/nebo vysoké vc, ae)

GC1130

Tvrdá třída s tenkým PVD povlakem nanášeným technologií Zertivo™, vhodná pro různé typy aplikací. Vhodná pro lehké hrubování až dokončování s průměrnou stabilitou, pro obrábění za mokra i za sucha. Dobrá volba pro složité dráhy nástrojů a pro obrábění materiálů snadno ulpívajících na břitu.

CoroMill® 200: Fréza s kruhovými břitovými destičkami pro hrubování za nestabilních podmínek.

CoroMill® 210: Čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu a ponorné frézování.

CoroMill® 216: Stopková fréza s kulovým čelem pro hrubovací a polodokončovací tvarové obrábění.

CoroMill® 245: Čelní fréza s lehkým řezem pro těžké hrubování i dokončování do zrcadlového lesku.

CoroMill® 300: Fréza s kruhovými břitovými destičkami pro hrubování až polodokončování za stabilních podmínek.

CoroMill® 600: Univerzální fréza s kruhovými břitovými destičkami pro tvarové obrábění.

CoroMill® 331: Univerzální kotoučová fréza.

CoroMill® 345: První volba pro vysoce produktivní čelní frézování.

CoroMill® 357: Mnohobřitá hrubovací čelní fréza.

CoroMill® 365: Spolehlivé čelní frézování litin a ocelí.

CoroMill® 390: Univerzální frézy pro rohové frézování a postupné zahlubování určené pro smíšenou výrobu.

CoroMill® 415: Čelní frézy malých průměrů určené pro vysoké rychlosti posuvu.

CoroMill® 419: Fréza pro vysoké rychlosti posuvu.

CoroMill® 490: První volba pro všeobecné a opakované frézování do rohu.

CoroMill® 495: Univerzální fréza na srážení hran.

CoroMill® QD: Výroba hlubokých a úzkých drážek.​

Ukázat celý sortiment

GC4330

Středně tvrdá nástrojová třída s CVD povlakem (středně tlustý až tlustý povlak), určená pro aplikace při středním až hrubovacím frézování za průměrných řezných podmínek, pro obrábění za sucha i za mokra.

CoroMill® 200: Fréza s kruhovými břitovými destičkami pro hrubování za nestabilních podmínek.

CoroMill® 210: Hrubování s vysokými rychlostmi posuvu umožňující velkou rychlost úběru kovu.

CoroMill® 245: Všestranná fréza se spolehlivou výkonností.

CoroMill® 300: Čelní a tvarové frézy pro hrubování až polodokončování za stabilních podmínek.

CoroMill® 331: Výroba vysoce kvalitních drážek a dělení materiálu.

CoroMill® 345: Čelní frézy, které představují první volbu pro vysokou produktivitu.

CoroMill® 360: Vysoce výkonná čelní fréza pro extrémně náročné podmínky na výkonných obráběcích strojích.

CoroMill® 365: Bezpečné a rentabilní obrábění litin.

CoroMill® 390: Univerzální frézy pro rohové frézování a postupné zahlubování určené pro smíšenou výrobu.

CoroMill® 419: Fréza s břitovými destičkami s pěti řeznými hranami pro obrábění korozivzdorných ocelí a žárovzdorných slitin.

CoroMill® 490: První volba pro všeobecné a opakované frézování do rohu.

Ukázat celý sortiment

GC4340

Houževnatá nástrojová třída s CVD povlakem (středně tlustý povlak), vhodná pro obtížné a náročné aplikace při polodokončovacím až hrubovacím frézování, pro obrábění za mokra i za sucha.

CoroMill® 200: Fréza s kruhovými břitovými destičkami pro hrubování za nestabilních podmínek.

CoroMill® 210: Hrubování s vysokými rychlostmi posuvu umožňující velkou rychlost úběru kovu.

CoroMill® 216: Robustní stopkové frézy s kulovým čelem pro hrubování až polodokončování.

CoroMill® 245: Všestranná fréza se spolehlivou výkonností.

CoroMill® 300: Čelní a tvarové frézy pro hrubování až polodokončování za stabilních podmínek.

CoroMill® 331: Výroba vysoce kvalitních drážek a dělení materiálu.

CoroMill® QD: Výroba úzkých a hlubokých drážek a dělení materiálu.

CoroMill® 345: Čelní frézy, které představují první volbu pro vysokou produktivitu.

CoroMill® 360: Vysoce výkonná čelní fréza pro extrémně náročné podmínky na výkonných obráběcích strojích.

CoroMill® 390: Univerzální frézy pro rohové frézování a postupné zahlubování určené pro smíšenou výrobu.

CoroMill® 415: Nákladově efektivní čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu pomocí fréz o malém průměru.

CoroMill® 419: Fréza s břitovými destičkami s pěti řeznými hranami pro obrábění korozivzdorných ocelí a žárovzdorných slitin.

CoroMill® 490: První volba pro všeobecné a opakované frézování do rohu.

Ukázat celý sortiment

GC4220

Tvrdá nástrojová třída s CVD povlakem (tlustý povlak) vhodná pro aplikace při středním až hrubovacím frézování s dobrou stabilitou, prováděné vysokými řeznými rychlostmi za sucha.

CoroMill® 200: Čelní a tvarové frézy pro hrubování za nestabilních podmínek.

CoroMill® 245: Univerzální čelní frézy pro smíšenou výrobu.

CoroMill® 345: Čelní frézy, které představují první volbu pro vysokou produktivitu.

CoroMill® 390: Univerzální frézy pro rohové frézování a postupné zahlubování určené pro smíšenou výrobu.

CoroMill® 490: První volba pro všeobecné a opakované frézování do rohu.​

Ukázat celý sortiment

Alternativní třídy

GC1010

​Velmi tvrdá nástrojová třída s tenkým PVD povlakem, určená pro dokončování za velmi stabilních podmínek a pro obrábění tvrzených materiálů, pro obrábění za sucha i za mokra.

Ukázat celý sortiment

CT530

Středně tvrdá nepovlakovaná ​cermetová třída pro dokončování s vysokými řeznými rychlostmi prováděné za sucha.

Ukázat celý sortiment

GC2030

Středně tvrdá nástrojová třída s tenkým PVD povlakem, určená pro obrábění materiálů snadno ulpívajících na břitu prováděné za sucha i za mokra.

Ukázat celý sortiment

GC2040

Houževnatá nástrojová třída s CVD povlakem (středně tlustý povlak), určená pro obtížné a náročné hrubovací aplikace, pro obrábění za mokra i za sucha, dobře se hodí také pro smíšenou výrobu z různorodých materiálů.

Ukázat celý sortiment

GC3040

​Středně tvrdá nástrojová třída s CVD povlakem (tlustý povlak), která slouží jako alternativa ke třídě GC4230, vhodná pro obrábění abrazivních materiálů.

Ukázat celý sortiment

M30B

​Houževnatá nástrojová třída s CVD povlakem (tenký povlak) pro obrábění lopatek turbín za obtížných a náročných podmínek, prováděné při vysokých řezných rychlostech, jak za sucha, tak i za mokra.

Ukázat celý sortiment

GC1025

Tvrdá nástrojová třída s PVD povlakem (tenký povlak), určená pro lehké hrubovací až dokončovací obrábění materiálů snadno ulpívajících na břitu, prováděné za sucha i za mokra.

Ukázat celý sortiment

Nejdůležitější novinky

Stvořena k frézování

Vy vyrábíte součásti, které dávají podobu věcem kolem nás. My s jasným cílem vytváříme přesné nástroje, které jsou stvořené k frézování.

Obrobitelnost ocelí

Obrobitelnost ocelí se mění v závislosti na obsažených slitinových prvcích, tepelném zpracování a výrobním postupu.

Pevné upnutí

Přečtěte si, jak zajistit, aby po obrábění byla lůžka břitových destiček bez nečistot a kovových třísek.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.