Please select your country! -Česky -CS Nastavení

Nastavení

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

S problémy spojenými se vznikem vibrací se při vyvrtávání i dalších typech operací lze setkat poměrně často, zejména pak při obrábění s dlouhým vyložením nástrojů. Vibrace mohou mít za následek špatnou strukturu obrobeného povrchu, nevyhovující přesnost, nízkou produktivitu, rychlejší opotřebení břitových destiček i samotného obráběcího stroje a také způsobovat hluk.

Vyřešení problémů se vznikem vibrací proto vždy přináší zvýšení produktivity. 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

 

Výhody

 • Zvýšení produktivity o 50–200 %
 • Speciální tuhé a odolné rozhraní mezi můstkovou tyčí a tlumeným adaptérem
 • Lepší kvalita obrobené plochy
 • Vyšší bezpečnost a spolehlivost obráběcího procesu
 • Vysoké rychlosti penetrace
 • Nižší náklady na součást

 

Technická charakteristika

 • Tlumící mechanismus Silent Tools™ určený pro dlouhé nástrojové sestavy, který byl speciálně navržen pro každý adaptér v sortimentu
 • Krátká hliníková hlava pro jemné vyvrtávání
 • Speciální tuhé a odolné rozhraní mezi můstkovou tyčí a tlumeným adaptérem
 • Vnitřní přívod řezné kapaliny nástrojovou sestavou
 • Nové optimalizované odlehčené můstkové tyče (pro použití v kombinaci s tlumeným adaptérem) jsou kompatibilní se stávajícími posuvnými držáky a kazetami pro hrubovací i dokončovací vyvrtávání
 • Sortiment kazet pro aplikace při zpětném vyvrtávání průměrů v rozmezí 31–181 mm (1.220–7.126 inch)

 

Použití

 • Vyvrtávací operace: hrubování a dokončování
 • Možnost podstatného zvýšení řezných parametrů díky potlačení sklonů ke vzniku vibrací

Tlumený nástroj CoroBore® 820XL:

 • Radiální hloubka řezu při hrubovacím vyvrtávání v nízkolegované oceli pomocí nástroje se dvěma břity až 8 mm (0.315 inch) (zvětšení průměru o 16 mm [0.630 inch])
 • Maximální krouticí moment: 2 000 Nm (1 475 ft/lbs)

 

 

Oblasti použití dle ISO


​Doporučení

 • Úhel nastavení by se měl blížit 90°, protože se tak zvyšuje podíl axiálních řezných sil a naopak velikost radiálních/tangenciálních řezných sil se sníží
 • Použitím velkého úhlu nastavení a malého poloměru špičky dosáhnete snížení velikosti radiálních řezných sil, průhybu a sklonů ke vzniku vibrací
 • Pro malé hloubky řezu a snížení rizika vzniku vibrací je ideální použití malého poloměru špičky
 • Ke spojení adaptéru Silent Tools™ s vřetenem stroje vždy použijte pouze jeden mezikus (adaptér), protože použití většího počtu nástavců vede ke snížení nebo naprosté ztrátě výkonnosti
 • Použití co nejlehčích řezných jednotek umožňuje zlepšení dynamického chování a tlumících účinků
 • Pokud je to možné, použijte kónickou stopku
 • Produktivní vyvrtávání: Při nastavení dvou břitových destiček do stejné vzdálenosti a na stejný průměr lze použít větší rychlosti posuvu
 • Stupňovité vyvrtávání: Vložením podložky pod jeden z břitů lze dosáhnout větší radiální hloubky řezu
 • Vyvrtávání jedním břitem: Při nahrazení jednoho posuvného držáku krytem dochází ke snížení velikosti řezných sil, správné kruhovitosti díry, velmi dobré drsnosti obrobeného povrchu a úzkých tolerancí

Tlumený nástroj CoroBore® 820XL:

Obráběcí nástroje a rozhraní vřetena
Obráběcí nástroje a rozhraní vřetena musí být pevná a stabilní, aby udržela rozměrné nástroje a sestavy, jako např. CoroBore® 826D XL. Vhodnými rozhraními jsou proto HSK 100 nebo Coromant Capto® C8–C10. Kužel ISO 50 (včetně BIG PLUS) není pro tento typ hrubovacích nástrojů dostatečně robustní.

Řezné podmínky
Pro břitové destičky a nástrojové třídy dodržujte doporučené počáteční hodnoty uvedené na obalu, ale vždy mějte na paměti i celou řadu dalších parametrů, které je třeba zohlednit – např. příslušný obráběný materiál, upínací sílu rozhraní vřetena stroje, schopnost přenosu krouticího momentu při daných otáčkách, užitečný výkon atd.

 

​Nabízený sortiment

Hrubovací vyvrtávání
Jemné vyvrtávání
Rozsah vyvrtávaných průměrů
Ø 23–150 mm
(0.906–5.91 inch)
Rozsah vyvrtávaných průměrů
Ø 148–300 mm
(5.827–11.811 inch)
Rozsah vyvrtávaných průměrů
Ø 19–167 mm
(0.748–6.575 inch)
Rozsah vyvrtávaných průměrů
Ø 148–315 mm
(5.827–12.402 inch)
Tlumený nástroj
CoroBore® BR20 Silent Tools™
Tlumený nástroj
CoroBore® 820D XL
Tlumený nástroj
CoroBore® 825
Tlumený nástroj
CoroBore® 825D XL/826D XL
Se spojkou Coromant Capto® na zadní straně
Vnitřní přívod řezné kapaliny
 
 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Víc informací o cookies.