Please select your country! -Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Læs denne juridiske meddelelse omhyggeligt, før du bruger denne hjemmeside ("hjemmeside").

Det materiale der findes på denne hjemmeside, leveres af Sandvik AB; (publ), reg.-nr. 556000-3468, SE-811 81 Sandviken, Sverige ("Sandvik") og Sandvik-koncernen som en service over for vores kunder og må udelukkende bruges til informationsformål.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du nedenstående vilkår. Hvis du ikke kan acceptere dem, bør du ikke bruge hjemmesiden.

Indholdet på denne hjemmeside er ophavsretligt beskyttet i 2000-2018 af Sandvik AB (publ) (eller dennes datterselskaber). Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysningerne på hjemmesiden, inklusive, men ikke begrænset til, tekst, grafik, billeder, lydklip og software, tilhører Sandvik og er beskyttet af svenske og internationale love om ophavsret. Uautoriseret brug eller distribution af enhver form for materiale på hjemmesiden kan krænke lovene om ophavsret, varemærke og andre love og vil blive forfulgt med civile og kriminalretlige sanktioner.

Hjemmesiden eller enhver del af den må ikke, medmindre andet er angivet, gengives, duplikeres, kopieres, overføres, distribueres, gemmes eller på anden måde anvendes til nogen form for kommercielt formål uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Sandvik. Ændringer af indholdet på hjemmesiden er udtrykkeligt forbudt.

Du accepterer at forhindre eventuel uautoriseret kopiering af materialerne og at sikre, at alle medarbejdere, i de tilfælde hvor det er relevant, i din organisation overholder disse begrænsninger.

Hjemmesiden kan indeholde billeder, der er beskyttet af copyright-rettighederne tilhørende deres udbydere.

Varemærkeinformation

Med mindre andet er oplyst, tilhører alle varemærker, mærkenavne, virksomhedslogoer og mærker, der vises på hjemmesiden, Sandvik, dets tilsluttede virksomheder, dets licenstagere eller joint venture-partnere.

Sandviks varemærker, mærkenavne, virksomhedslogoer og mærker må ikke bruges på nogen måde uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Sandvik.

Ingen garantier eller repræsentationer

OPLYSNINGER PÅ DENNE HJEMMESIDE GIVES "SOM DE ER" UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF NOGEN ART. SANDVIK ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OVER FOR NOGEN ANDEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE ELLER SPECIELLE SKADER ELLER ANDRE FØLGESKADER FOR BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER NOGEN ANDEN HJEMMESIDE, DER LINKES TIL, INKLUSIVE, UDEN NOGEN FORM FOR BEGRÆNSNING, TABT FORTJENESTE, AFBRYDELSE AF FORRETNING, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ DIT HÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE OPLYSNINGERNE, SELV OM SANDVIK INFORMERES OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Sandvik giver ingen garantier eller repræsentationer af nogen art for nogen anden hjemmeside, som du måtte få adgang til via denne hjemmeside. En sådan adgang gives kun som en bekvemmelighed og betyder ikke, at Sandvik bifalder eller påtager sig nogen form for ansvar for indholdet eller brugen af sådanne hjemmesider. Derudover er det op til dig at træffe foranstaltninger og at sikre, at uanset hvad du vælger at bruge, er det fri for virus, orm, trojanske heste og andre elementer af destruktiv art.

Sandvik garanterer heller ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af den information, tekst, grafik, links eller andre elementer, der måtte findes på hjemmesiden. Oplysningerne på hjemmesiden kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Sandvik forpligter sig dog ikke til at opdatere informationerne eller andet materiale på siden.

Brugerindlæg

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som du overfører eller sender til siden ("indlæg") anses for ikke-fortroligt, ikke-eksklusivt, royaltyfrit, uigenkaldeligt, underlicenserbart og generisk. Sandvik påtager sig ingen forpligtelser vedrørende indlæg.

Sandvik er frit stillet til at fremlægge, kopiere, distribuere, inkorporere, ændre og på anden måde bruge indlæg samt alle data, billeder, lydklip, tekst og andet indarbejdet deri til alle kommercielle og ikke-kommercielle formål.

Hvis du indsender personlige oplysninger til Sandvik via hjemmesiden eller på anden vis, giver du samtykke til Sandviks brug af sådanne oplysninger med henblik på evaluering af dine oplysninger og brug i forbindelse med markedsføring af Sandviks produkter og tjenester. Dette omfatter retten til at overføre de indsendte oplysninger til tredjeparter og til potentiel udgivelse på internettet. Sandvik er ansvarlig for behandlingen af personlige oplysninger i henhold til svensk lovgivning. Sandvik kan kontaktes i tilfælde af forkerte oplysninger eller andre problemer relateret til de personlige oplysninger. Yderligere oplysninger kan findes i Sandviks Persondatapolitik.

Andet

Sandvik kan til enhver tid revidere vilkårene i denne juridiske meddelelse ved at opdatere den. Sandvik forbeholder sig retten til efter eget skøn når som helst at overvåge og afbryde adgangen til siden uden forudgående varsel. Hvis nogen vilkår, betingelse eller bestemmelse i denne juridiske meddelelse fastslås at være retsstridig, ugyldig eller af en eller anden grund umulig at håndhæve, påvirkes eller svækkes gyldigheden og håndhævningen af de øvrige vilkår, betingelser og bestemmelser ikke på nogen måde derved.


  

Persondatapolitik

I den nedenstående tekst beskrives persondatapolitikken på denne hjemmeside (www.sandvik.coromant.com). Den regulerer, hvordan dine oplysninger behandles, når du besøger Sandvik Coromant online. Der kan findes flere oplysninger om Sandviks forpligtelse til at beskytte dine personlige oplysninger i Sandviks persondatapolitik.


Oversigt over databeskyttelse

Generelt

I det følgende finder du en oversigt over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personlige oplysninger omfatter alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. Der kan findes detaljerede oplysninger om databeskyttelse i denne persondatapolitik.

Indsamling af oplysninger på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for indsamling af oplysninger på denne hjemmeside?

Hjemmesideoperatøren behandler de oplysninger, der indsamles på denne hjemmeside. Operatørens kontaktoplysninger kan findes i denne persondatapolitik.

Hvordan indsamler Sandvik Coromant dine oplysninger?

Nogle oplysninger indsamles, når du udleverer dem til os. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger, du angiver på en kontaktformular.

Andre oplysninger indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det drejer sig primært om tekniske oplysninger som f.eks. browseren og det operativsystem, du bruger til at få adgang til sider på hjemmesiden. Disse oplysninger indsamles automatisk, så snart du bruger hjemmesiden.

Hvad bruger Sandvik Coromant dine oplysninger til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt. Andre oplysninger kan bruges til at analysere, hvordan besøgende bruger hjemmesiden.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine oplysninger?

Du har altid ret til at anmode om gratis at få information om dine gemte oplysninger, hvor de stammer fra, modtagerne af dem og formålet med indsamlingen af dem. Du har også ret til at anmode om, at de rettes, blokeres eller slettes. Du kan når som helst kontakte os ved hjælp af den adresse, der er anført i denne persondatapolitik, hvis du har yderligere spørgsmål til de personlige oplysninger. Hvis det bliver nødvendigt, har du ret til at klage til de myndigheder, der regulerer brugen af personlige oplysninger.

Analyse og tredjepartsværktøjer

Ved besøg på hjemmesiden kan der blive udarbejdet statistikanalyser for din brug af hjemmesiden. Det foregår primært ved hjælp af cookies og sporings-scripts/analyse. Analysen af din brug af hjemmesiden foregår normalt anonymt, hvilket vil sige, at Sandvik Coromant ikke kan identificere dig ud fra disse oplysninger. Du kan forhindre, at din interaktion med hjemmesiden videregives, ved at konfigurere indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i din webbrowser. Se afsnittet nedenfor "Indsamling af oplysninger på vores hjemmeside > Cookies".


 

Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af denne hjemmeside tager beskyttelse af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i henhold til lovbestemmelserne om databeskyttelse og denne persondatapolitik.

Hvis du bruger denne hjemmeside, indsamles der forskellige personlige oplysninger. Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. I denne persondatapolitik forklares det, hvilke oplysninger Sandvik indsamler, og hvad de bruges til. Det forklares også, hvordan det sker, og hvad formålet er med det.

Bemærk, at oplysninger, der sendes via internettet (f.eks. via e-mailkommunikation) kan være genstand for sikkerhedsbrud. Fuld beskyttelse af dine oplysninger kan ikke garanteres, da tredjeparter ulovligt kan få adgang til dem.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af dine oplysninger

 

Mange databehandlingsopgaver er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke med fremtidig effekt. Oplysninger, som er blevet behandlet, før Sandvik Coromant modtager din anmodning, kan stadig blive behandlet i henhold til lovgivningen.

Du har ret til at blive oplyst om, hvilke oplysninger Sandvik Coromant har om dig. Du har ubegrænset adgang til disse oplysninger og til at få dem rettet, hvis de er unøjagtige eller forældede. Du kan også gøre indsigelse mod Sandvik Coromants brug af oplysninger om dig og/eller anmode om, at brug af dine oplysninger ophører. Du har også ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger slettes helt. Hvor det er relevant, kan du anmode om at få dine oplysninger udleveret i et maskinaflæseligt format og få dem overført til dig selv eller en tredjepart. Brug denne formular, hvis du vil håndhæve disse rettigheder.

Retten til at klage til de tilsynsførende myndigheder

Hvis der er sket brud på databeskyttelseslovgivningen, kan den berørte person klage til de relevante tilsynsmyndigheder.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som Sandvik Coromant behandler baseret på dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, leveret automatisk til dig eller en tredjepart i et standardmæssigt, maskinaflæseligt format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysninger, kan det kun ske i de tilfælde, hvor det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne hjemmeside bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsårsager og til beskyttelse af fremsendelsen af fortroligt indhold, f.eks. forespørgsler du sender til Sandvik Coromant i form af dennes rolle som hjemmesideoperatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse i din browsers adresselinje på, at den skifter fra "http://" til "https://", og låseikonet vises i browserens adresselinje.

Hvis SSL- eller TLS-krypteret er aktiveret, kan tredjeparter ikke læse de oplysninger, du overfører til Sandvik Coromant.

Krypterede betalinger på denne hjemmeside

Hvis du indgår i en kontrakt, der kræver, at du sender dine betalingsoplysninger til Sandvik Coromant (f.eks. kontonummer til automatisk betaling), bruges dine oplysninger til at håndtere betalingen.

Betalingstransaktioner ved hjælp af almindelige betalingsmetoder (Visa/MasterCard, automatisk betaling) sker kun via krypterede SSL- eller TLS-forbindelser. Du kan genkende en krypteret forbindelse i browserens adresselinje på, at den skifter fra "http://" til "https://", og der kan ses et låseikon i browserlinjen.

I tilfælde af krypteret kommunikation kan tredjeparter ikke læse betalingsoplysninger, du sender til Sandvik Coromant.

Information, blokering, sletning

I henhold til lovgivningen har du ret til når som helst gratis at blive informeret om personlige oplysninger om dig, der gemmes, samt deres oprindelse, modtageren og formålet med behandlingen. Du har også ret til at få disse oplysninger rettet, blokeret eller slettet. Du kan når som helst kontakte os ved hjælp af den adresse, der er anført i denne juridiske meddelelse, hvis du har yderligere spørgsmål til de personlige oplysninger.

Indsigelse mod reklamemails

Vi forbyder hermed udtrykkeligt brug af kontaktoplysninger, som er offentliggjort i forbindelse med denne hjemmesides juridiske meddelelse, til at sende reklame- og informationsmaterialer, der ikke udtrykkeligt er bedt om. Hjemmesideoperatøren forbeholder sig retten til at indlede retlige skridt, hvis der modtages uønsket reklamemateriale som f.eks. e-mailspam.


 

Databeskyttelsesrådgiver

Lovpligtig databeskyttelsesrådgiver

Hvis du ønsker at kontakte vores ansvarlige for beskyttelse af personlige oplysninger, kan du gøre det ved at sende en e-mail til privacy@sandvik.com.


 

Indsamling af oplysninger på vores hjemmeside

Cookies

Nogle af vores hjemmesider bruger cookies. Cookies skader ikke computeren og indeholder ikke virusser. Cookies hjælper med at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker. Cookies er små tekstfiler, der lagres på computeren og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "sessionscookies." De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies forbliver i din enheds hukommelse, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt at genkende din browser, når du besøger hjemmesiden næste gang, så du ikke behøver angive grundlæggende oplysninger igen.

Du kan indstille din browser til at informere dig om brugen af cookies, så du kan beslutte fra gang til gang, om du skal acceptere eller afvise en cookie. Alternativt kan din browser indstilles til automatisk at acceptere cookies på visse betingelser, altid afvise dem eller automatisk slette cookies, når browseren lukkes. Deaktivering af cookies kan begrænse hjemmesidens funktionalitet.

Cookies, der er nødvendige for at tillade elektronisk kommunikation eller levere visse funktioner, du ønsker at bruge (f.eks. indkøbskurven) gemmes i henhold til art. 6 stk. 1(f) i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Denne hjemmeside bruger på legitim vis cookies til at sikre en optimeret tjeneste, som leveres uden tekniske fejl. Hvis der også gemmes andre cookies (f.eks. dem, der bruges til at analysere din browsingadfærd), behandles de separat i denne persondatapolitik.

Serverlogfiler

Hjemmesideudbyderen indsamler og gemmer automatisk information om alle din browsers sideanmodninger i "serverlogfiler".

Disse oplysninger omfatter:

  • IP-adresse
  • Browsertype og browserversion
  • Sidens adresse (URL)
  • Tidspunkt for anmodningen

Disse oplysninger kombineres ikke med oplysninger fra andre kilder.

Desuden gemmes der også oplysninger om fejl, der er forekommet i systemet, og anmodninger, der er sendt til backend-systemer, til fejlfindingsformål. Disse data kan indeholde personlige oplysninger som f.eks. e-mail (hvis du er registreret på vores hjemmeside) og IP-adresse. Alle sådanne data slettes efter 14 dage og kombineres ikke med data fra andre kilder.

Grundlaget for denne databehandling er art. 6 (1) (b) GDPR, som tillader behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller i forbindelse med foranstaltninger før indgåelse af en kontrakt.

Kontaktformular

Hvis du sender spørgsmål til os via kontaktformularen, indsamler vi de oplysninger, der er angivet på formularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver, så vi kan besvare dit spørgsmål og eventuelle opfølgende spørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden din tilladelse.

Vi behandler derfor kun de oplysninger, du angiver i kontaktformularen, med dit samtykke i henhold til art. 6 (1)(a) GDPR. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke. Det er tilstrækkeligt at sende en uformel e-mail med denne anmodning. Oplysninger, som vi har behandlet, før vi modtager din anmodning, kan stadig blive behandlet i henhold til lovgivningen.

Vi gemmer de oplysninger, du angiver på kontaktformularen, indtil du anmoder om, at de slettes, tilbagekalder dit samtykke til lagring af dem, eller formålet med lagringen ikke længere er aktuelt (f.eks. når din anmodning er opfyldt). Alle obligatoriske lovbestemmelser, især i forbindelse med obligatoriske perioder for opbevaring af oplysninger, forbliver upåvirkede af denne bestemmelse.


 

Registrering på denne hjemmeside

Du kan registrere dig på vores hjemmeside, så du får adgang til funktioner, der er ikke er tilgængelige for anonyme besøgende på hjemmesiden. De angivne oplysninger bruges kun ved brug af den pågældende hjemmeside eller tjeneste, du har registreret dig til. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om i forbindelse med registrering, skal oplyses til fulde. Ellers afviser vi din registrering.

Vi bruger den e-mailadresse, der blev angivet i forbindelse med registreringen, til at informere dig om vigtige ændringer, f.eks. i forbindelse med vores hjemmeside eller tekniske ændringer.

Vi behandler kun de oplysninger, du har angivet i forbindelse med registrering, baseret på dit samtykke i henhold til art. 6 (1)(a) GDPR. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke med fremtidig effekt. Det er tilstrækkeligt at sende en uformel e-mail med denne anmodning. Oplysninger, som vi har behandlet, før vi modtager din anmodning, kan stadig blive behandlet i henhold til lovgivningen.

Vi fortsætter med at gemme de oplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med registrering, så længe du forbliver registreret på vores hjemmeside. Lovpligtige opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Behandling af oplysninger (kunde- og kontraktoplysninger)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at indgå i eller ændre juridiske forhold med os (masterdata). Det sker i henhold til art. 6 (1) (b) GDPR, som tillader behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller i forbindelse med foranstaltninger før indgåelse af en kontrakt. Vi indsamler, behandler og bruger kun dine personlige oplysninger, når du bruger vores hjemmeside (data om brugen), i det omfang, det er nødvendigt for at give dig adgang til vores produkter og tjenester, og så Sandvik Coromant kan fakturere dig behørigt.

Indsamlede kundeoplysninger skal slettes, når ordren er gennemført, eller når forretningsforholdet ophører. Lovpligtige opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Oplysninger, som fremsendes, når der indgås en kontrakt med onlinebutikker, detailhandlere og pr. postordre

Vi videregiver kun oplysninger, der kan bruges til at identificere personer, til tredjeparter i det omfang, det er påkrævet for at opfylde vilkårene i din kontrakt, f.eks. til virksomheder, der skal levere varer til dig, eller til banker, der skal håndtere dine betalinger. Dine oplysninger videregives ikke til andre formål, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det. Dine oplysninger udleveres ikke til tredjeparter med henblik på annoncering uden dit udtrykkelige samtykke.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6 (1) (b) GDRP, som tillader behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller i forbindelse med foranstaltninger før indgåelse af en kontrakt..

Oplysninger, der overføres ved tilmelding til tjenester og digitalt indhold

Vi videregiver kun oplysninger, der kan bruges til at identificere personer, til tredjeparter i det omfang, det er påkrævet for at opfylde vilkårene i den kontrakt, du har indgået med os, f.eks. til banker, der skal håndtere dine betalinger.

Dine oplysninger videregives ikke til andre formål, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det. Dine oplysninger udleveres ikke til tredjeparter med henblik på annoncering uden dit udtrykkelige samtykke.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6 (1) (b) GDPR, som tillader behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller i forbindelse med foranstaltninger før indgåelse af en kontrakt.


 

Analyse og annoncering

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, som er en tjeneste til webanalyse. Tjenesten drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics bruger cookies. De er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som tillader analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, som cookien genererer om din brug af hjemmesiden, sendes normalt til og gemmes af en Google-server placeret i USA.

Google Analytics-cookies gemmes baseret på art. 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærden, så både hjemmesiden og annonceringen kan blive optimeret.

IP-anonymisering (Internet Protocol)

Vi har aktiveret funktionen til IP-anonymisering på denne hjemmeside. Din IP-adresse afkortes af Google i EU eller hos andre parter, der indgår i aftalen om EØS, før den sendes til USA. Kun i særlige tilfælde sendes hele IP-adressen til en Google-server i USA og afkortes der. Google bruger disse oplysninger på vegne af operatøren af denne hjemmeside til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktivitet på hjemmesiden og levere andre tjenester relateret til hjemmesideaktivitet og internetbrug til hjemmesideoperatøren. Den IP-adresse, din browser sender som en del af Google Analytics, sammenholdes ikke med andre oplysninger, som Google er i besiddelse af.

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager (GTM) til sporing og analyse. GTM indsamler ikke personlige oplysninger. Det er et værktøj, der automatisk opdaterer kodestykkerne fra tags, som igen kan indsamle følsomme oplysninger. GTM bruger ikke disse oplysninger. Selv hvis du afviser cookies eller deaktiverer URL-baseret sessionssporing, vil tags, som administreres via GTM, dog stadig være aktiverede. Yderligere oplysninger kan findes på https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

DoubleClick by Google

Vi bruger DoubleClick, som er en annonceringstjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. DoubleClick by Google bruger cookies til at tilpasse annoncer. Din browser tildeles et pseudonymiseret ID, der bruges til at spore de annoncer, der vises i din browser, og identificere dem, du har klikket på. Disse cookies gør det muligt for Google og dennes partner at vælge og vise annoncer baseret på din browsingadfærd på hjemmesider, herunder også vores. De indsamler ikke personlige oplysninger. De indsamlede oplysninger overføres til Googles USA-baserede mainframe. Google overholder rammerne for det privatlivsskjold, der er implementeret af EU og det amerikanske handelsministerium. Google videregiver ikke disse oplysninger til tredjeparter, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivningen eller i forbindelse med databehandlingsformål, som kunden har anmodet om. Desuden bliver oplysningerne ikke på nogen måde samkørt med andre oplysninger indsamlet af Google. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du, at Google indsamler og behandler oplysninger i det omfang og med de formål, der er nævnt ovenfor.

Hvis du ikke accepterer, at Google bruger cookies, kan du ændre browserens indstillinger, så den afviser cookies. Afvisning af cookies betyder dog, at visse funktioner på vores hjemmeside muligvis ikke længere er tilgængelige for dig. Desuden kan du gøre indsigelse mod, at oplysninger indsamles, overføres og behandles af Google, ved at downloade en browser-plugin, der deaktiverer DoubleClick. Alternativt kan du gå til Digital Advertising Alliance-hjemmesiden og deaktivere DoubleClick, http://optout.aboutads.info.

Sporing af Google AdWords-konvertering

Denne hjemmeside bruger tjenester til sporing af annoncekonverteringer fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google bruger cookies, som oprettes på din computer, til at analysere din browsingadfærd. Der oprettes cookies til sporing af konvertering, når du klikker på en af de annoncer, Google viser. Cookies, som bruges til sporing af konvertering, indsamler ikke personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer, at dine browsingaktiviteter spores af Google, kan du ændre dine browserindstillinger, så alle cookies fra googleadservices.com blokeres. Du kan også håndhæve din ret til at fravælge sporing ved at besøge http://www.networkadvertising.org/choices/. Hvis du vil vide mere om, hvordan sporing af konvertering virker, og hvad muligheder, du har, hvis du ønsker at forhindre Google i at bruge cookiebaserede oplysninger, kan du se https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

Konverteringscookies gemmes i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærden, så både hjemmesiden og annonceringen kan blive optimeret.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Google AdWords og Googles sporing af konvertering, kan du se Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google-remarketing

Vi bruger et remarketingværktøj fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Værktøjet hjælper med at tilpasse annoncer baseret på den enkelte besøgendes præferencer i Google Display Network. Vi bruger denne automatiske tjeneste til at vise produkter til dig, som du kan ske at være interesseret i, med annoncer, der vælges baseret på din klikadfærd ved besøg på vores hjemmeside under dit seneste besøg. Tjenesten bruger cookies, som er oprettet på din computer, og som hjælper med at genkende dig, når du besøger hjemmesider igen, som er medlem af Google Display Network. En cookie er en lille tekstfil, der oprettes på din computer, når du besøger vores hjemmeside. Google indsamler din URL-anmodning, IP-adresse, browsertype og sprog samt tid og dato for besøget. Disse oplysninger bruges til at identificere browseren på en computer, som igen gør det muligt for Google Display Network at vælge og vise annoncer baseret på indhold, der vises på hjemmesider, som også benytter remarketingværktøjet i din tidligere browsersession. Hvis du tidligere har accepteret, at din browserhistorik og din Google-konto synkroniseres (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated), og at oplysninger fra din Google-konto bruges til at vise tilpassede annoncer til dig, er Googles remarketingværktøj aktiveret på tværs af en række enheder. Det betyder, at Google bruger dit Google-ID til at genkende dig på forskellige mobile enheder, men ikke indsamler personlige oplysninger i processen. Hvis du ikke accepterer, at Google indsamler oplysninger, som skal bruges i remarketingsværktøjet, kan du deaktivere værktøjet ved at foretage de nødvendige indstillinger i Googles annonceindstillinger på http://www.google.com/settings/ads.

Custom Audience Pixel

Vi bruger Custom Audience Pixel, som er en tjeneste fra Facebook Inc., der gør det muligt for os at vise personligt tilpassede annoncer til folk, der besøger vores hjemmeside, mens de er logget på Facebook. Til det formål har vi tilføjet Facebooks Pixel-kodestykke på visse hjemmesider, som opretter et link til Facebooks servere, der fortæller Facebook, at du har besøgt vores hjemmeside. Facebook føjer disse oplysninger til din Facebook-konto. Du kan få flere oplysninger om, hvordan Facebook indsamler og bruger dine personlige oplysninger, og hvad du kan gøre for at beskytte dine følsomme oplysninger, ved at se Facebooks politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som kan findes på https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativt kan du gøre indsigelse mod, at Facebook viser tilpassede annoncer til dig, ved hjælp af dette link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.

Facebook Pixel

Vi bruger Pixel, som er et Facebook-værktøj, der hjælper med at optimere vores annoncering på sider i de sociale netværk, og som drives af Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Du har accepteret brugen af værktøjet ved at markere "I agree to the use of Facebook Pixel". Facebook Pixel understøtter statistisk analyse og konsekvensanalyse af annoncer, der vises på Facebook, i forbindelse med markedsføringsundersøgelser. Vi modtager kun anonymiserede oplysninger, der ikke gør det muligt at identificere besøgende. Da Facebook gemmer og behandler oplysningerne, betyder det dog, at Facebook kan samkøre oplysningerne med brugerprofiler og bruge dem til deres egne markedsføringsaktiviteter (se Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.facebook.com/about/privacy/). Dette kan inkludere, at der oprettes en cookie på din computer.

Marketo

Vi bruger Marketo, som er en platform til marketingautomatisering; databehandling sker baseret på art. 6 (1) (a) GDPR. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke ved at afmelde vores nyhedsbreve. Oplysninger, som vi har behandlet, før vi modtager din anmodning, kan stadig blive behandlet i henhold til lovgivningen. Marketo bruges til at hjælpe os med at forstå din brug af hjemmesiden og skræddersy kommunikation ud fra dine interesser. Marketo-teknologi bruger cookies og web-beacons til at udarbejde en "profil" med din browsingaktivitet og din e-mailinteraktion. Marketo er en tredjepart, som yder den service til os, at vi kan bruge deres funktionalitet i en førstepartskontekst, og vi styrer direkte indstillingen af Marketo-cookies samt de oplysninger, de indsamler via vores hjemmeside.

Vi bruger Marketo til vores nyhedsbreve. Hvis du ikke ønsker, at din brug af nyhedsbrevet skal analyseres af Marketo, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Der er et link til dette formål i alle nyhedsbreve, vi sender.

De oplysninger, du har angivet ved tilmelding til nyhedsbrevet, bruges til at udsende nyhedsbrevet, indtil du annullerer dit abonnement.

Du kan få yderligere oplysninger i Marketos politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://documents.marketo.com/legal/privacy/.

Dynatrace

Vi bruger Dynatrace (leveret af Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, USA) til at få indsigt i vores webapplikation og til at forstå, hvordan vores brugere navigerer igennem den. Dynatrace indfanger data som W3C-timinger, klik, linkklik, JavaScript fejl, browsertyper og geografiske regioner. Disse data hjælper os med hele tiden at forbedre vores ydelser til dig og til at identificere samt løse drift problemer. For at dette kan fungere korrekt og effektivt, kræver Dynatrace brug af cookies.
Mere information findes på https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/


 

Plugins og værktøjer

YouTube

Vores hjemmeside bruger plugins fra YouTube, som drives af Google. Siderne drives af YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøger en af vores sider med en YouTube-plugin, oprettes der forbindelse til YouTube-serverne. Her får YouTube-serveren information om, hvilke af vores sider du har besøgt.

Hvis du er logget på din YouTube-konto, gør YouTube det muligt at knytte din browsingadfærd direkte til din personlige profil. Det kan du forhindre ved at logge af din YouTube-konto.

YouTube bruges til at hjælpe med at gøre vores hjemmeside mere indbydende. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR.

Yderligere oplysninger om behandling af brugeroplysninger kan findes i YouTubes erklæring om databeskyttelse på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Geolokaliseringstjenester

Vi tilbyder placeringsaktiverede tjenester på vores hjemmeside via Bing Maps. Hvis du bruger disse funktioner, kan de modtage oplysninger om din faktiske placering (f.eks. GPS-signaler sendt fra en mobil enhed) eller oplysninger, der kan bruges til at finde en placering. Du kan generelt aktivere eller deaktivere placeringstjenester i din enhed eller i browserens indstillinger.

Yderligere oplysninger om Bing Maps og deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan fås ved at besøge http://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Sociale netværk

Vi bruger "AddThis", som er en bogmærknings-plugin fra AddThis, 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA, 22182, USA ("AddThis"). AddThis kan bruges til at bogmærke sider og dele indhold fra vores hjemmeside på sociale netværk. Der genereres cookies, når AddThis bruges. De data, der genereres i denne proces (f.eks. brugstidspunktet eller browsersproget), sendes til AddThis i USA og behandles der. Yderligere oplysninger om de data, der indsamles, og hvordan AddThis bruger dem, kan findes på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Du kan finde oplysninger om karakteren af de data, der behandles, og den tilsigtede brug af dem på denne side. Vi behandler ikke de pågældende data. Når du bruger AddThis, accepterer du også, at AddThis behandler data. Du kan når som helst afvise brug af dine oplysninger ved at fravælge det direkte hos AddThis på http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Løsninger til integration af chat

Vi bruger Unify og Velaro som løsninger til integration af chat.

Unify og Velaro kan indsamle oplysninger, når du sender en chatanmodning. Sådanne oplysninger kan inkludere information om dit hardware- og softwaremiljø, brugernavn eller andre autentificeringsoplysninger.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Unifys forpligtelser inden for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed, kan du rette spørgsmål om Unifys brug af dine personlige oplysninger til Unifys databeskyttelsesrådgiver. Du kan også sende forespørgsler om information om Unifys brug af personlige oplysninger samt anmodninger om blokering, sletning eller rettelse af dine personlige oplysninger til Unifys databeskyttelsesrådgiver. Unifys databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes pr. e-mail: guido.stueper@unify.com.

Yderligere oplysninger om Velaros politik til beskyttelse af personlige oplysninger kan findes på https://www.velaro.com/privacy-policy/.

Undersøgelser/kundefeedback med Usabilla

Vi bruger "Usabilla for Websites", som leveres af Usabilla B.V. (Rokin 16, 1012 KR Amsterdam, Holland, benævnt "Usabilla" i det følgende). Usabilla indsamler feedback fra besøgende på hjemmesiden, så vi kan analysere og forbedre brugen af vores hjemmeside samt forekommende tekniske problemer. Når en besøgende bruger feedbackknappen, som kan ses på hjemmesiden, eller anden mulighed for at komme med feedback, indstilles der en cookie på den besøgendes computer, og browseren opretter forbindelse til Usabillas server. Under denne proces indsamler Usabilla oplysninger som enhed, operativsystem, browser og displayopløsning og gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugsprofil. Yderligere oplysninger som e-mailadresse eller feedbacksvar indsamles kun, hvis brugeren aktivt udleverer oplysningerne. Cookien indstilles kun, når en bruger klikker på den relevante knap. Derefter kan du gøre indsigelse mod indsamlingen ved at slette cookies fra din browser. Dette gælder, så længe du klikker på feedbackknappen igen. Læs tippene fra Usabilla for at få flere oplysninger: https://support.usabilla.com/hc/en-us/categories/200958969-How-tos.

CoroPlus® ToolGuide

Vi bruger CoroPlus® ToolGuide til at hjælpe med værktøjs- og skæredataanbefalinger. Det er en enkeltstående webbaseret widget, hvis grænseflade er integreret i hjemmesiden. Widgetten hostes uden for hjemmesidemiljøet i Microsoft Azures nordeuropæiske datacenter. Widgetten modtager brugerlogin (typisk e-mail) som brugeridentifikation og tillader, at brugere opretter og fastholder deres egne definitioner af CoroPlus® ToolGuide-specifikke enheder (værktøjsmaskine og emnemateriale).

Widgetten gemmer også midlertidigt i en periode på 3 måneder oplysninger om udførte beregninger af skæredata og anbefalinger for den enkelte bruger med det formål at videreudvikle softwaren. Bortset fra e-mailadressen modtager eller indsamler widgetten ikke nogen personlige oplysninger.

Online Tool Assembly

Vi bruger Online Tool Assembly til at gøre det muligt for besøgende på hjemmesiden at lave et samlet værktøj. Det er en enkeltstående webbaseret widget, hvis grænseflade er integreret i hjemmesiden. Widgetten hostes uden for hjemmesidemiljøet i Microsoft Azures nordeuropæiske datacenter. Den fungerer ved hjælp af Sandvik Coromants produktdata og udveksler oplysninger om produkters varekodeidentitet med Sandviks TIBP (Tooling Internet Business Platform) og downloader produktdata efter behov fra PHD-tjenester (Product Data Highway. Den skaber en samlet GTC-pakke (Generic Tooling Classification), som brugerne kan downloade. Widgetten modtager eller indsamler ikke personlige oplysninger.

Online 3D Viewer

Vi bruger Online 3D Viewer til at muliggøre visning af 3D-modeller. Det er en enkeltstående webbaseret widget, hvis grænseflade er integreret i hjemmesiden. Widgetten hostes uden for hjemmesidemiljøet i Microsoft Azures nordeuropæiske datacenter. Den fungerer ved hjælp af URI-oplysninger fra hjemmesiden om et bestemt produkts 3D-model og visualiserer den for brugeren til informationsformål. Widgetten modtager eller indsamler ikke personlige oplysninger.

Online 2D Viewer

Vi bruger Online 2D Viewer til at muliggøre visning af 2D-modeller. Det er en enkeltstående webbaseret widget, hvis grænseflade er integreret i hjemmesiden. Widgetten hostes uden for hjemmesidemiljøet i Microsoft Azures nordeuropæiske datacenter. Den fungerer ved hjælp af URI-oplysninger (Uniform Resource Identifier) fra hjemmesiden om et bestemt produkts 2D-model og visualiserer den for brugeren til informationsformål. Widgetten modtager eller indsamler ikke personlige oplysninger.

Metalbearbejdningsteknologi, e-læring

Vi bruger WordPress Learndash til sporing af brugerstatus i metalbearbejdningsteknologi, e-læring. En brugers e-mailadresse gemmes og bruges til at vise status i undervisningsmoduler og muliggøre udskrivning af certifikater.


 

Udbyder af betalingsservice

Adyen

Sandvik Coromant bruger Adyen, som er en onlinebaseret udbyder af betalingstjenester, som supplement til Sandvik Coromants eksisterende faktureringsprocedure. Hvis du vælger en gateway med direkte betaling til at gennemføre dit køb, gemmer Adyen dine kreditkortoplysninger. Den krypteres ved hjælp af PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Dine købstransaktionsdata gemmes kun så længe, det er nødvendigt for at fuldføre din købstransaktion. Når købet er fuldført, slettes dine oplysninger om købstransaktionen. Alle gateways med direkte betaling overholder de standarder, der er fastsat af PCI-DSS og administreres af PCI Security Standards Council, som er en fælles instans for brands som Visa, MasterCard, American Express og Discover. PCI-DSS-kravene hjælper med at opnå sikker håndtering af kreditkortoplysninger hos vores butik og dens serviceudbydere.


 
Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .