Please select your country! -Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Bæredygtig virksomhed

Bæredygtig virksomhed

 

Sandvik Coromants globale position giver os et klart og mangfoldigt syn på klimaforandringerne. Diversiteten i vores teams, der bygger på ligestilling og inklusion, giver os indsigt i mange forskellige meninger om den global opvarmnings påvirkning af verden. Sikkerheden og trivslen af vores medarbejdere, deres familier og det samfund, de er en del af, er organisk forbundet med vores værdisystem og vores ansvar som bæredygtighedsforkæmper inden for vores branche.

Men produktionssektoren er endnu ikke blevet helt grøn. Den er kommet langt med hensyn til energi- og ressourceeffektivitet, men den er stadig ikke kommet helt i mål.

Den globale opvarmning har skabt en indlevelse og respekt, der burde have været der lige fra starten – for naturen svarer igen. Med en dybere forståelse for vigtigheden af balance arbejder vi for at få en bedre, miljømæssigt proaktiv fremtid.Økonomier og samfund anses for at være integrerede dele af biosfæren

Fotoillustration af Stockholm Resilience


Click to enlargeClick to enlarge


 

Ved at samarbejde og indføre nye teknologier og materialer opnår vi en mere 'lean' produktion, der bidrager til at reducere energiforbruget. Hurtigere bearbejdningsprocesser, færre stop og ændringer, længere værktøjslevetid, mindre affald i form af skær, værktøjer, materialer og skærevæsker, der ikke genvindes – hver eneste lille finjustering og opgradering bliver en helt ny milepæl i produktionsøkonomien. Vi kan udforske nye forretningsmuligheder og skabe en bæredygtig fremtid sammen, ved at vi involverer vores medarbejdere, partnere, leverandører og kunder.


 

Vores pligtfølelse over for miljøet og menneskeheden er ikke en ny tanke, der er blevet fremtvunget af klodens nuværende tilstand. Den kan spores helt tilbage til 1970'erne, men genvindingsstrategierne opstod først langsomt for et årti siden. På baggrund af denne pligtfølelse har vi i dag skabt et 80 % cirkulært system ved hjælp af vores tilbagekøbsprogram.

Læs mere om vores tilbagekøbsprogram for hårdmetal


Vi har løbende overvåget vores CO2-udslip gennem de seneste år, og vi har opnået en samlet reduktion på 20 %. Der bliver stadig større adgang til vedvarende energi, og vi forsøger at inkludere dette i alle vores processer og forbedre vores energiforbrug.


 

Vi har taget vores transportplan op til revision og er kommet tættere på at kunne fremstille CO2-neutrale produkter og materialer. Vi bygger og istandsætter vores fabrikker og bæredygtige anlæg til længerevarende, mere grøn brug med fokus på komfort og sikkerhed for vores medarbejdere og gæster.

Læs mere om vores arbejde med grønne fabrikker og anlæg.

Det har topprioritet inden for vores branche at skabe et sikkert miljø og sikre arbejdsprocesser, og på det grundlag kombineret med vores bæredygtighedsarbejde lover vi fortsat at levere høj miljøeffektivitet over for både medarbejdere og kunder.

Fremtiden kan byde på mange forskellige scenarier, både gode og dårlige. FN forudser, at der vil være 200 millioner klimaflygtninge i år 2050, og det er muligvis det værst tænkelige scenario, men det er baseret på reelle videnskabelige overvejelser.

Videnskabsfolk har kendt til drivhuseffekten i trekvart århundrede, men de havde undervurderet, hvor meget skade menneskelige aktiviteter kunne volde på miljøet. Ifølge Brundtland-rapporten (Our Common Future) opfylder bæredygtig udvikling "behovet i dag uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov."

Læs mere om vores forbedringsarbejde trin for trin for at gøre vores største fabrik mere grøn

Vores fælles fremtid


 

Førende inden for forandringsarbejde

Vi har mulighed for at skubbe industrien i en bedre retning. Derfor støtter vi Parisaftalen og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har desuden valgt at gå et skridt videre og gå foran med vores interne bæredygtighedsarbejde 'Make the Shift by 2030'.

Vi arbejder aktivt for at skabe en positiv forandring for at modvirke uigenkaldelige og fatale følger. Vi forsøger at bevare og være med til at genoprette miljøet for på langt sigt at sikre en stabil tilværelse for mange generationer fremover.

Det er begyndelsen af en ny æra inden for teknologisk udvikling, der ikke primært sker for at opnå profit, men til fordel for menneskeheden og for planeten. Naturen tilstræber balance, og det er vores målsætning at respektere og bevare denne balance.

Sandvik Coromant og Sandvik Group har forpligtet sig til at anvende maskinteknik og innovation til at skabe en forandring i retning af en mere bæredygtig virksomhed. Vi tilstræber at være førende inden for dette forandringsarbejde og at være den innovative forretningspartner, vores kunder har brug for, ved at integrere bæredygtighed i hver eneste del af virksomheden, idet vi skaber værdi for alle og overalt.

For at opnå det fokuserer vi på fire bæredygtighedsmål for 2030:


 

 
  • Vi vil fremme forandringen frem mod mere cirkulære forretningsmodeller og et mere cirkulært ressourcekredsløb. Vores mål lyder på over 90 %, der indgår i det cirkulære kredsløb.
  • Vi vil leve op til vores forpligtelse om at reducere vores grønne fodaftryk. Vi har som målsætning at ændre adfærd og følgevirkningerne af vores egen branche, så vi sammen med vores kunder og leverandører kan nå vores mål.
  • Vi arbejder efter de højeste standarder, og det er vores hensigt, at disse standarder løbende bliver højere. Vores målsætning er nul miljøpåvirkning.
  • Vi stræber hele tiden højere inden for etik og gennemsigtighed, idet vi vil være en førende, fair og åben virksomhed.

Lær mere om "The Shift"Verdens ledere har forpligtet sig til at opfylde 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Sandvik Coromant har udpeget de mål, der er mest relevante for virksomheden, og som vi bidrager aktivt til.

Lær, hvordan vi bidrager til FN's verdensmål


 

 

 
Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .