Please select your country! -Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Digital bearbejdning
med CoroPlus®

Samfundets hastige digitalisering giver produktionsindustrien mulighed for at finde løsninger på problemer, minimere ressourcespild, tidsspild og datatab – og det gør i sidste ende virksomhederne mere rentable.

Hvilke udfordringer har I i produktionen?

Færre kasserede emner

Effektiv planlægning af vedligeholdelse af værktøjsmaskiner

Reduktion af opspændingstid

Større fleksibilitet ved produktion af små serier

Løsning på manglende medarbejderkvalifikationer

Hvor meget koster kasserede emner jer?

Kasserede emner står i vejen for den supereffektive produktion. Almindelige situationer, der medfører kassation, kan være brug af forkerte værktøjer, menneskelige fejl ved programmering, variationer i råmaterialer der ikke opdages, og derved medfører uforudsigelige problemer i bearbejdningen.

Træk i skyderne nedenfor for at se, hvordan kassation påvirker bundlinjen.

4.000 euro
Omkostning for hvert emne, der kasseres

Find løsninger, der reducerer antal kasserede emner

CoroPlus® ToolGuide

Få anbefalinger om værktøj og skæredata til optimering af jeres bearbejdningsopgave.

Læs mere om CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

Opret virtuelle værktøjsenheder i verificeret kvalitet, der muliggør CAM-programmering og simulation af høj kvalitet.

Læs mere om CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

Lav NC-programmer til bearbejdning af tætningsspor, drejning i alle retninger og fræsning af tandhjul og noter af høj kvalitet.

Læs mere om CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Få procesverificering i real-tid for at undgå kassation ved indvendig drejning med lange udhæng.

Læs mere om Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

Sikr processtabiliteten i roterende applikationer i drejecentre ved hjælp af godt vedligeholdte drevne værktøjsholdere.

CoroPlus® ProcessControl

Overvåg værktøjets performance i realtid og sikr processtabiliteten.

Er jeres udstyr ordentligt vedligeholdt?

Med velplanlagt vedligeholdelse holdes værktøjer og maskiner i god form. Hvis man venter for længe med vedligeholdelse, er der større risiko for dyre skader. Imidlertid vil en værktøjsmaskine, der vedligeholdes for ofte, være meget ude af drift, og det tjener man ikke noget på.

Planlæg vedligeholdelse af værktøjsmaskiner korrekt ved at trække de gule ikoner på tidslinjen på 6 måneder. Prøv at se forskellen mellem krævende bearbejdning og forsigtig bearbejdning.

Jan For intensiv brug af værktøjet, der medfører øget risiko for skader på udstyret For tidlig vedligeholdelse, der medfører effektivitetstab Optimalt 1 Feb Mar Apr Maj Jun
Du skal tilføje mindst én vedligeholdelsestermin.

Find løsninger for at optimere intervallerne for maskinvedligeholdelse

CoroPlus® ToolGuide

Få værktøjsanbefalinger på grundlag af værktøjsmaskinens specifikationer.

Læs mere om CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

Få et korrekt billede af det skærende værktøj til CAM-programmering og simulationer.

Læs mere om CoroPlus® ToolLibrary

Coromant Capto® DTH Plus

Få informationer fra det drevne værktøj om, hvornår vedligeholdelse skal udføres.

CoroPlus® ProcessControl

Registrer kollisioner, og stop automatisk bearbejdningen for at undgå dyre reparationer af værktøjsmaskinen.

Viden om CoroPlus®-bearbejdning

Få overblik over årsager til maskinstop og den samlede maskinudnyttelse.

Hvordan påvirker manuelle opgaver bundlinjen?

En værktøjsmaskine, der ikke kører, tjener ingen penge. En af de mest almindelige årsager til lav produktivitet er tidskrævende, manuelle opgaver.

Skærets centerhøjde påvirker overfladekvaliteten og værktøjslevetiden ved drejning med lange udhæng. Indstil centerhøjden ved at dreje værktøjet, og se den mulige virkning på værktøjslevetiden og rentabiliteten.

Værktøjslevetid

20 min.

  • Materiale: ISO P
  • Opgave: Indvendig drejning
  • Bearbejdningsforhold: Godt
Træk værktøjet til den indstillede vinkel
Emnepris
Fortjeneste Produktionsomkostninger

Find løsninger, der reducerer maskinens stilstandstid

CoroPlus® ToolGuide

Få det rette værktøj og de rette skæredata. Resultat: Det ønskede resultat fra første emne uden stop og fejlfinding i maskinen.

Læs mere om CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

Undgå manuel værktøjsdefinition ved altid at have adgang til de korrekte værktøjsdata.

Læs mere om CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

Programmér hurtigt med effektive metoder til bearbejdning af indvendige spor, tandhjul og noter samt drejning. Optimerede metoder og værktøjer giver færre værktøjer at spænde op og udskifte for hver detalje.

Læs mere om CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Indstil centerhøjden på skæret hurtigt ved hjælp af digitale indikatorer.

Læs mere om Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

Skift værktøj i maskinen hurtigt og forbedr maskinens udnyttelsesgrad med drevne Quick change-værktøjsholdere.

Bruger I meget tid på at skifte serie?

Det er en udfordring at holde maskinen kørende med høj driftstid, især når der arbejdes med små serier og hyppige emneskift.

Klik på CoroPlus®-løsningerne for at se, hvordan de kan påvirke tidsforbruget til design og planlægning, opspænding og bearbejdning.

Typisk tidsforbrug
Tidsforbrug med CoroPlus-løsninger
0 % Kortere produktionstid
Gul Design og planlægning Rød Opspændingstid Grøn Bearbejdning

Find løsninger, der reducerer opspændingstiden, gør bearbejdning mere effektiv og sparer tid til CAM-programmering

CoroPlus® ToolGuide

Forbedr effektiviteten ved arbejde med små serier og hyppigt behov for at finde værktøjsløsninger.

Læs mere om CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

Undgå manuel værktøjsdefinition ved altid at have adgang til de korrekte værktøjsdata.

Læs mere om CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

Muliggør avanceret bearbejdning af indvendige spor, tandhjul og noter samt drejning ved hjælp af CNC-kodegenererende software.

Læs mere om CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Indstil centerhøjden på skæret hurtigt ved hjælp af digitale indikatorer.

Læs mere om Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

Skift værktøj i maskinen hurtigt og forbedr maskinens udnyttelsesgrad med drevne Quick change-værktøjsholdere.

Viden om CoroPlus®-bearbejdning

Find affaldskilderne i produktionsprocesserne, træf databaserede beslutninger, og fastlæg handlinger til optimering.

Kan du finde bearbejdningsproblemerne?

Mange virksomheder kæmper med videnstab, når erfarne medarbejdere går på pension og tager deres faglige viden med sig.

Lyt til de følgende maskinlyde, og kombinér dem med den rigtige beskrivelse. Træk de gule afspil-felter over i det passende beskrivelsesfelt. Tryk på analysér for at se dit resultat.

  • CBD-/diamantbelagt bor i ISO N
  • Drejning af langt udhæng, der giver problemer med overfladekvaliteten
  • Velkørende PrimeTurning-opgave
  • Pindfræsning med vibration på grund af udhæng
  • Fræsning med langt udhæng med god bearbejdningsproces
  • Sletopboring med vibrationer på grund af langt udhæng
  • Fræsning af spor med skivefræser
Du fik 0 ud af 0

Find løsninger, der forhindrer videntab i industrien

CoroPlus® ToolGuide

Få anbefalinger om værktøj og skæredata til en bestemt applikation.

Læs mere om CoroPlus® ToolGuide

CoroPlus® ToolLibrary

Opret virtuelle værktøjsenheder ved hjælp af korrekte værktøjsdata, der sikrer, at værktøjerne i værktøjsenhederne er kompatible.

Læs mere om CoroPlus® ToolLibrary

CoroPlus® ToolPath

Muliggør avanceret programmering af bearbejdning af indvendige spor, tandhjul og noter samt drejning uden erfaring med at programmere de pågældende egenskaber.

Læs mere om CoroPlus® ToolPath

Silent Tools™ Plus

Få data i realtid fra emnets indre som hjælp til at træffe korrekte beslutninger.

Læs mere om Silent Tools™ Plus

Coromant Capto® DTH Plus

Brug præcise informationer fra det drevne værktøj som hjælp til planlægning af vedligeholdelse.

CoroPlus® ProcessControl

Få stabile bearbejdningsprocesser ved hjælp af overvågning og processtyring.

 
 
Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .