Please select your country! -Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Boring

Boring af et hul

Boring af et hul
 

Boring udføres ofte sent i produktionsprocessen, hvor tidligere bearbejdningsprocesser allerede har øget det oprindelige emnes værdi. Selvom boring er en kompleks operation, selvom det ser enkelt ud, kan det have store konsekvenser, hvis værktøjet svigter eller køres for hårdt.

 

Indledende overvejelser for boring af et hul

1. Hullet

De tre mest grundlæggende overvejelser for boring af et hul er:

 • Huldiameter
 • Huldybde
 • Hulkvalitet

Hultype og ønsket præcision påvirker valget af værktøj. Boringen kan påvirkes af ujævne, vinklede ind-/udgangsflader eller af krydshuller.

Hultyper

Gennemgående hul
Bundhul
Fas
Trin
 
Indgang
Udgang
Krydshul
 
 1. Huller med frigang til bolte
 2. Huller med skruegevind
 3. Undersænkede huller
 4. Huller med en god pasning
 5. Huller til rør (varmevekslere)
 6. Huller der danner kanaler
 7. Huller der skal fjerne vægt med henblik på afbalancering
 8. Lang-/kølevæskehul

2. Emnet

Se på emnemateriale, emnets form og antal huller, når det pågældende hul er blevet analyseret.

Emnemateriale

 • Har materialet gode spånbrydningsegenskaber? Lang- eller kortspånet materiale?
 • Bearbejdelighed?
 • Materialehårdhed?
 • Legeringselementer?

Komponentens form

 • Er komponenten rotationssymmetrisk omkring hullet, dvs. kan hullet bearbejdes med et ikke-roterende bor?
 • Er emnet stabilt, eller er der tynde sektioner, der kan give vibrationer?
 • Kan emnet fastgøres sikkert? Hvilke stabilitetsproblemer skal der tages hensyn til?
 • Er der behov for en værktøjsforlænger? Er det nødvendigt med et langt udhæng?

Antal

Batchstørrelsen påvirker, hvilket bor der skal bruges.

 • Stor batch – brug optimeret bor, specialbor
 • Lille batch – brug bor med optimal alsidighed

3. Maskinen

Det er vigtigt at vide, hvordan sikker og produktiv boring udføres i maskinen. Maskinen påvirker valget af:

 • Operationstype
 • Hvilke type værktøjsholdere og/eller spændetænger, der skal anvendes

Tag altid højde for følgende:

 • Maskinstabilitet, generelt og især omkring spindlen
 • Er spindelhastigheden (o/min.) tilstrækkelig til små diametre?
 • Kølevæsketilførsel. Er kølevæskemængden tilstrækkelig til bor med stor diameter?
 • Er kølevæsketrykket tilstrækkeligt til bor med mindre diameter?
 • Fastspænding af emnet. Er den tilstrækkeligt stabil?
 • Horisontal eller vertikal spindel? En horisontal spindel muliggør en bedre spånafgang
 • Effekt og moment. Er effekten tilstrækkelig til større diametre? Kan der i modsat fald bruges et kernebor eller spiralinterpolation med et fræseværktøj i stedet?
 • Er der er begrænset plads i værktøjsmagasinet? Så kan et trin- og fasbor være en god løsning

Værktøjsholdersystemer

Produktivitet påvirkes ikke kun af kvalitet og geometri, men også af værktøjsholderen og muligheden for at fastspænde det sikkert og præcist. Brug altid det kortest mulige bor og udhæng.

​Overvej at bruge et modulært værktøjssystem, der er designet til alle former for spåntagende bearbejdning af metal, inklusive hulfremstilling. Med et sådant system kan de samme skærende værktøjer og adaptere anvendes i forskellige applikationer og maskiner. Det gør det muligt at lægge sig fast på at bruge ét værktøjssystem til hele maskinværkstedet.

Værktøjsrundløb

En minimum værktøjsrundløbsnøjagtighed er afgørende for en vellykket hulboring. Rundløbet må ikke overskride 20 mikron. Justeringen skal være parallel for at opnå:

 • Snæver hultolerance og rethed
 • God overfladekvalitet
 • lang og konsistent værktøjslevetid
 

Valg af metode

Forsænker – strategier

Løsning med ét værktøj
 • Trinboring/forsænker
 • Bortype 4/5
 
Fordele
+ Specialværktøjer
+ Hurtigste metode
 
Ulemper
- Mindre fleksibel
Løsning med to værktøjer
 
Fordele
+ Standardværktøjer
+ Relativt fleksibel
 
Ulemper
- To værktøjer
- Kræver to værktøjspositioner
- Længere cyklustid
 

Trin- og fasbor – strategi med ét bor

Bortype 1
Standard
 
Bortype 2
Bor med 2 diametre (pilot- + skaftdiameter)
Med skærende pilotdiameter og fas. Ikke bearbejdning med skaftdiametren
 
Bortype 4
Bor med 2 diametre (pilot- + skaftdiameter)
Med skærende pilotdiameter, fas og skaftdiameter
 
Bortype 5
Bor med 3 diametre (pilot- + trin- + skaftdiameter)
Med skærede pilotdiameter, trin og fas. Ikke bearbejdning med skaftdiametren
 
Bortype 6
Bor med 3 diametre (pilot- + skaftdiameter)
Med skærende pinoldiameter, trin og fas samt skaftdiameter
 
 

Boring

Boring

Man skal vælge det rette værktøj for at opnå den krævede hulkvalitet ved de lavest mulige omkostninger pr. boret hul. De forskellige hultyper kræver forskellige værktøjsovervejelser:

 • Huller med små til medium diametre
 • Huller med stor diameter
 • Langhuller
 • Mikrohuller
 

Boring af huller med lille til medium diameter

Til boring af huller med lille til medium diameter kan der vælges mellem tre forskellige løsninger: Solide hårdmetalbor, bor med udskiftelig spids og vendeskærsbor. Hultolerance, længde og diameter er tre vigtige parametre, der skal tages i betragtning, når der vælges bortype. Hver løsning har sine fordele i forskellige applikationer.

 

Boring af huller med stor diameter

Der er tre løsninger til boring af huller med stor diameter med begrænset maskineffekt:

 • Brug et kerneboringsværktøj
 • Forstør hullet med et opboreværktøj
 • Brug spiralinterpolation med fræseværktøjer

En stabil komponent og en stabil maskine er begge vigtige, når der bores store huller. Maskinens effekt og moment kan også være begrænsende faktorer. Set ud fra et produktivitetssynspunkt er boreværktøjer det bedste valg – 5 gange hurtigere end at fræse et hul med spiralinterpolation. Et kerneboringsværktøj kan dog kun bruges til boring af gennemgående huller. Fræsere har langt de laveste krav til effekt og moment.

 

Langhulsboring

Boring af styrehul

Styrehulsbor er designet til at arbejde sammen med langhulsbor for at give maksimal nøjagtighed ved placeringen af boret og det bedst mulige hul-rundløb.

Tilspænding og hastighed

De anbefalede hastigheder og tilspændinger til brug sammen med langhulsbor er beregnet til at give god værktøjlevetid kombineret med maksimal produktivitet. De angivne tilspændinger og hastigheder giver et godt udgangspunkt. Hver enkelt applikation kan kræve justering af hastighed og tilspænding for at opnå optimale resultater.

 

Boring af mikrohuller

Tilspænding og hastighed

De anbefalede hastigheder og tilspændinger til brug sammen med mikrohulsbor er beregnet til at give god værktøjlevetid kombineret med maksimal produktivitet. De angivne tilspændinger og hastigheder giver et godt udgangspunkt. Hver enkelt applikation kan kræve justering af hastighed og tilspænding for at opnå optimale resultater.

Køling

Kølevæsketrykket er en nøglefaktor inden for mikroboring. Utilstrækkeligt kølevæsketryk eller -volumen kan føre til for tidligt værktøjssvigt. Vi anbefaler kraftigt, at man bruger høje kølevæsketryk. Typisk anbefaler vi et kølevæsketryk mellem 40 og 70 bar.

 
 
Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .