Please select your country! -Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

En ny dimension inden for afstikning

Teknologi 2017-08-17 Turkka Kulmala Borgs

Udfordring: Konventionelle afstikblade udsættes for stor vibrationsinduceret belastning af deres svageste sektion. Løsning: En nyænkning af værktøjets design flytter belastningen til den stærkeste sektion og reducerer afbøjning og støj betydeligt.

I en konventionelt drejebænk udgør indføringsbevægelsen i XZ-planet en iboende begrænsning. I afstikningen vil dette uundgåeligt rette den resulterende vektor for skærekræfterne direkte på tværs af værktøjets tværsnit, hvilket resulterer i høj belastning og risiko for deformation. Det klassiske design på afstikblade kompenserer for dette med en stor højde i forhold til bredden.

Sandvik Coromants teknikere har nu fundet en løsning, der udnytter de moderne maskiners evne til at indføre værktøjet i Y-retningen. Det nye koncept placerer skærets øverste flade parallelt med enden af bladet, som om skærets sæde var roteret 90° mod uret. Det nye blad skærer sig essentielt ind i emnet med forenden, hvilket mere eller mindre placerer skærekræfternes resulterende vektor på bladets længdeakse. FEM-analyse har bekræftet, at dette eliminerer den kritiske belastning, der er typisk for konventionelle afstikblade, og øger bladets stivhed seks gange sammenlignet med standarddesign. Eller sagt på en anden måde: Deformationens omfang blev reduceret til en sjettedel af de deformationer, der blev genereret med standardklinger.

Når det gælder anvendelsen, er den nye afskæringsmetode på Y-aksen utrolig enkel. Som med konventionelle afstikblade placeres æggen så tæt på emnets midterlinje som muligt. Det opnås automatisk som en sideeffekt af målingen af værktøjets længde, som det nye værktøj kræver ved hver opsætning. Dermed bekræftes desuden, at centerhøjden er korrekt.

To maskintyper har især fordel af det nye koncept: multitask-maskiner og drejecentre.

Drejecentre anvendes inden for masseproduktion, typisk fra stanggods med en diameter på 65 millimeter, og de største fordele med afstikning på Y-aksen er øget produktivitet og en forbedret overfladekvalitet. Mulighederne for optimering af kvaliteten er meget interessante, fordi afstikning typisk er den sidste fase for en komponent. Det vil sige, at alle arbejdsfaser efter afstikningen er elimineret. Forarbejdningsøkonomien kan forbedres yderligere ved at reducere afstikningsbredden.

På multitask-maskiner giver afskæringsklinger på Y-aksen primært øget tilgængelighed og en kapacitet til skæring af større diametre. En præ-test bekræftede en forøgelse på 50 procent i udragningen ved afskæring af en konventionel stang på 120 mm med den maksimale indføringskapacitet for indsatsen. En produktivitetsforøgelse på 300 procent blev opnået uden sikkerhedsmæssige komplikationer for processen. I en testcase hos en kunde erstattede afskæring på Y-aksen båndsavning for en Inconel-stang med en diameter på 180 mm med gode resultater, hvilket gav en betydelig produktivitetsøgning som følge af en markant kortere forarbejdningstid.

Afstikning på Y-aksen kræver minimale skift i en typisk produktionsopsætning. Den større afstikningsdiameter på 180 mm kan naturligvis medføre en ændret opsætning, men i øvrigt skal der ændres meget lidt. CoroCut QD-stikbladene leveres i standardbredder på 3 og 4 millimeter, passer i almindelige holdere og revolvere og anvender standardskær. Ændringerne skal hovedsageligt foretages i forudindstilling, programmering og med en smule ændring i målinger som følge af kompensationen i Y-retningen.

Testcase
Sandvik Coromants produktionsenhed i Renningen i Tyskland bruger i øjeblikket afskæring på Y-aksen til produktion af CoroChuck 930 og andre basisholdere. Forventningerne er overgået for alle diametre og materialer, og den nye løsning er ved at blive indført på alle relevante maskiner og stangdiametre op til 102 millimeter.
“Med det hurtigt stigende salg af CoroChuck 930 har vi brug for at øge produktionen betydeligt,” siger Mattias Brandt, der er teamleder for CNC-programmering. CNC-programmør Stefan Frick tilføjer: “Det er lykkes at reducere cyklustiderne med op til 15 sekunder blot ved at ændre afskæringscyklussen, så vi bruger Y-aksen, samtidig med at vi får en meget mere robust proces.”

Maskine: DMG GMX400
Materiale: Legeret stål X40 og 16Mn
Komponent: CoroChuck 930
Skæredata: vc 120 m/min., fn 0,35 mm/omdr.
Resultater: Reduktion i forarbejdningstiden på 5-15 sek./del via en væsentligt højere indføringshastighed, der er øget fra 0,10 mm/omdr. til 0,35 mm/omdr.

 

 

Topstykker i topform/SiteCollectionImages/stories/T_CleanFace/T_CleanFace_pic1.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/da-dk/mww/pages/keeping-a-clean-face.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600591E38BE287333418A8EE7B8C1BE2529Topstykker i topformUDFORDRING: At opnå en stabil og gratfri bearbejdningsproces med forudsigelig skærlevetid. LØSNING: Anvend Sandvik Coromant M 5B90 for en blød proces og forudsigeligt slid.CoroMillTechnology
Hullet mellem standarder og specialer lukkes/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_CAPP_01.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/da-dk/mww/pages/t_capp.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600591E38BE287333418A8EE7B8C1BE2529Hullet mellem standarder og specialer lukkesUdover et sortiment på cirka 50.000 standardværktøjsenheder så leverer Sandvik Coromant specialudviklet og skræddersyet værktøj til produktionsindustrien ved hjælp af et CAPP-system (Computer-Aided Process Planning) til afgivelse af tilbud og behandling af ordrer. CAPP kan beskrives som en del af et designautomationssystem til styring af en komplet forsyningskæde fra tilbud og helt frem til levering af det færdige produkt. Johan Hammarlund, chef for regelbaseret designautomation hos Sandvik Coromant, fortæller om systemet. Metalworking WorldTechnology
Løft til produktiviteten i luft- og rumfartsindustrien/SiteCollectionImages/stories/Technology/Tech_CM390_08.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/da-dk/mww/pages/t_cm390_aerospace.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600591E38BE287333418A8EE7B8C1BE2529Løft til produktiviteten i luft- og rumfartsindustrienUdfordringen: Hvordan opfyldes kravene til forarbejdning af titaniumkomponenter til fly- og raketskrog? Løsningen: Brug skræddersyede værktøjsopsætningsløsninger, der øger produktionshastigheden og sænker omkostningerne. CoroMillTechnology
Lavere vægt - større fordele/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_CM390AM_01.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/da-dk/mww/pages/t_cm390am.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B7600591E38BE287333418A8EE7B8C1BE2529Lavere vægt - større fordeleUdfordringen: Vibrationer og følgerne af disse – langsommere produktion, dårlig overfladekvalitet og kort værktøjslevetid – giver ofte en ringere performance for et langt fræseværktøj. Løsning: Additiv fremstilling muliggør nye metoder til at reducere fræserens vægt med 80 procent, så du opnår en væsentligt forbedret ydelse og en produktivitetsøgning på op til 200 procent kombineret med dæmpningsteknologien Silent Tools™. Metalworking WorldTechnology

Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .