-Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Design- og planlægningsløsninger

Sådan vælges skærende værktøj og CAM-forberedelse mere effektivt

Mange beslutninger og stor fokus på detaljerne går forud for alt andet i effektiv bearbejdning. De typisk tidskrævende opgaver, som CAM-programmører, produktionschefer og maskinoperatører står over for, omfatter:

  • At vælge det mest optimale skærende værktøj og skæredata for at udføre en bestemt bearbejdningsoperation – at vælge blandt titusindvis af værktøjer fra forskellige leverandører.
  • At finde værktøjsdata, der præcist kan repræsentere værktøjet i programmering og simulation – eller at oprette en digital værktøjsenhed fra bunden på basis af informationer på forskellige sprog og hjemmesider.
  • At oprette effektive og sikre CNC-programmer til avancerede bearbejdningsmetoder.

Ved brug af moderne industriløsninger kan mange procesplanlægningsopgaver, der tidligere var meget afhængige af enkeltpersoners kvalifikationer og erfaringer, ske hurtigere og med optimeret resultat. 

Forbundne procesplanlægningsløsninger giver mulighed for at vælge skærende værktøjer og udarbejde CAM-programmer hurtigere og mere præcist.Algoritmer, der vælger værktøjer og skæredata

Valg af skærende værktøj og skæredata er en af de processer, der er helt afgørende for effektivitet og produktivitet i bearbejdningen. Informationer danner grundlag for valg af det bedste skærende værktøj til en opgave og de skæredata, der skal bruges. Verificerede og velorganiserede informationer om skærende værktøjer definerer ikke kun de afgørende fysiske parametre som værktøjshøjde, -vægt, -radius osv. – men også værktøjskapacitet.

Der bliver færre og færre papirkataloger i moderne maskinværksteder, hvor digitale løsninger giver værktøjs- og skæredataanbefalinger, der er perfekt tilpasset til den enkelte bearbejdningsopgave. En enkel skærmbaseret grænseflade giver brugerne mulighed for hurtigt at definere deres bearbejdningsapplikation og straks at få vist det mest produktive værktøj til opgaven.

Anbefalingen genereres af algoritmer, der vurderer alle informationerne for alle de skærende værktøjer fra en leverandør. Alle de ekstra input, brugere giver som yderligere definition af bearbejdningsopgaven, som det bearbejdede materiale, værktøjsmaskine osv., forfiner værktøjsanbefalingen i realtid.

En anden men meget brugbar indgang til løsninger, der giver anbefalinger til brug af skærende værktøj, er at starte med at indtaste, hvilke specifikke værktøjer fra producenten man har. De anbefalede startværdier fra en værktøjsleverandør oprettes inden for et "sikkert interval", men er ikke optimeret. Værktøjets reelle kapacitet og optimale skæredata for en specifik bearbejdningsopgave vises kun, når der indtastes ekstra informationer om opgaven i løsningen, der giver skæredataanbefalinger.

Værktøjsanbefalingen og løsninger, der giver skæredataanbefalinger, er tilgængelige online eller offline på stationære og mobile enheder. På grundlag af samarbejde mellem branchens forskellige aktører findes de anbefalede værktøjer og skæredata fra værktøjsproducenter stadig oftere i CAM-, simulations- og verifikationssoftware.
Værktøjsinformationer gør det muligt at give anbefalinger til det mest produktive valg af værktøj og skæredata.


Generisk værktøjsklassifikation (GTC).

Direkte udveksling af værktøjsdata mellem systemer

Standardisering er nøglen til udvikling på tværs af virksomheder, som giver øget værdi for producenterne. ISO 13399 er en international standard for værktøjsinformationer, hvor hvert skærende værktøj bliver defineret ved hjælp af flere parametre.

Standarden giver information om skærende værktøjer i et neutralt format, der er uafhængigt af bestemte system- eller virksomhedsnomenklaturer. Med værktøjer, der er klart definerede i henhold til en standard, som al software i overensstemmelse med standarden kan bearbejde, bliver kvaliteten af kommunikationen bedre, og den elektroniske dataudveksling mellem systemer foregår problemfrit.

Standarden sparer tid og giver en ekstra garanti for kvalitet. Et fælles sprog er værdifuldt ved udveksling af informationer fra system til system, men vil også gøre livet lettere for brugerne. Med et system i overensstemmelse med ISO 13399 er der ikke behov for manuel fortolkning af data.

GTC-klassificeringen af generiske værktøjer er et yderligere fremskridt på standardiseringsområdet i de seneste år. GTC er grundlæggende en standardiseret metode til kortlægning og strukturel sortering af informationer om skærende værktøj, der giver mulighed for direkte informationsudveksling mellem de systemer, der skal anvende dataene.

Et eksempel på en applikation, hvor ISO 13399 og GTC giver væsentlige tidsbesparelser og øger processikkerheden, er udarbejdelse af værktøjsenheder til brug i CAM-programmering og -simulation. En værktøjsenhed oprettet i et værktøjsbibliotek i overensstemmelse med begge standarder kan gemmes og importeres uden problemer i et CAM-system (eller lignende), der understøtter dette format.

Jo tættere forbundne processer og systemer bliver, jo mere værdi skaber det for industrien. Det gør sig også gældende for CNC-programmering til avancerede bearbejdningsmetoder. Programmører sparer meget tid i udviklingen af produktive bearbejdningsstrategier integreret i deres CAM-software
Værktøjsbane for bearbejdningsmetode til spor til pakningsringe.


Læs videre:

Højdepunkter

Standard-værktøjsdata

ISO 13399 er industristandarden for udveksling af værktøjsdata.

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

CAM-integration i arbejdsflowet

Samarbejde er afgørende for at skabe den største værdi for slutbrugerne inden for digital produktion. CNC Software er en af de første CAM-producenter, der har integreret CoroPlus® i deres Mastercam-software. Se filmen.

CoroPlus®

CoroPlus®-programmet indeholder flere forbundne løsninger klargjort til Industry 4.0.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .