-Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Integrerede bearbejdningsløsninger

Sådan fungerer værktøjs- og procesovervågning

Transformationsprocessen fra råvare til færdig komponent påvirkes af mange faktorer, der kan medføre uventede og uønskede resultater.

Selv i stabile bearbejdningsprocesser kan uundgåelige forstyrrelser medføre dyre reparationer af værktøjsmaskinen, kassation af komponenter eller mindre optimal brug af de skærende værktøjer. Eksempler:

  • En uopdaget variation i hårdheden af råmaterialet kan medføre øget slitage af det skærende værktøj og utilstrækkelig overfladekvalitet.
  • En mindre kollision kan opstå og indrapporteres ikke: Det kan medføre større reparationsomkostninger og maskinproblemer.
  • For kraftig brug af værktøjsmaskinens spindel kan øge omkostningerne til nedetid og gøre uplanlagt vedligeholdelse nødvendig.

I en kontrolleret bearbejdningsproces, hvor realtidsbeslutninger tages faktabaseret, kan producenter optimere deres processer og reducere mængden af produktionsrelateret affald markant.

 

Forbundne værktøjsløsninger og procesovervågning gør det muligt at udnytte data aktivt til at træffe de rette, faktabaserede beslutninger og opnå en mere produktiv bearbejdning.


Sensorer tæt på bearbejdningsprocessen

Alle bearbejdningsprocesser genererer fysiske parametre, hvor nogle kan aflæses direkte ud fra NC-styringens driftsværdier. Indsamling af andre data kræver installation af ekstra sensorudstyr tæt på bearbejdningsprocessen.

Et øget antal skærende værktøjer er udviklet, så de kan overføre informationer om de omgivende bearbejdningsforhold. Sensorer integreret i værktøjerne sender informationer om forhold som værktøjstemperatur og -position samt vibrationer.

Industrisensorer kan også installeres i værktøjsmaskinen. Som oftest placeres disse sensorer i nærheden af spindlen eller på fastspændingsenheden, men placeringen vurderes fra sag til sag afhængig af producentens applikationer og specifikke behov. Sensorer inde i værktøjsmaskinen gør det muligt at overvåge vibrationer og skærekræfter.

Sensorer integreret i en vibrationsdæmpede drejeadaptere sender informationer om temperatur, vibrationer og overfladeruhed under bearbejdningen via en trådløs protokol.


En industrisensor monteret på værktøjsmaskinens spindel registrerer vibrationer og sender et signal til bearbejdning i realtid.


Indstilling af grænseværdier og definition af handlinger

Grundprincippet i procesovervågning og -styring er, at de filtrerede og forstærkede signaler, der udsendes af sensorer, kan sammenlignes med det forventede resultat i realtid.

Processtyringssoftware har forskellige funktioner, der gør det muligt for producenter at definere, hvilke handlinger der skal indledes, hvis en proces afviger fra forventningerne. Eksempel

  • Når bearbejdning af et materiale, der er hårdere end forventet, skaber en skarp stigning i værktøjskræfterne, stopper processtyringssoftware straks bearbejdningen, og beskytter på den måde emnets overfladekvalitet.
  • Processtyringssoftware registrerer mindre ændringer i spindlens performance og sender en advarsel om, at spindlen muligvis kræver vedligeholdelse, før der opstår større komplikationer.
  • Mulige nedetidsomkostninger, der skyldes uplanlagt vedligeholdelse, undgås ved at få adgang til data om udstyrets tilstand og vedligeholdelsesbehov.

Afvigelser fra forventede bearbejdningsprocesser, der ikke var blevet registreret uden processtyring, vil ifølge programmeringen udløse handlinger som stop af maskinen eller udsendelse af advarsler.


Læs videre:

Højdepunkter

Standard-værktøjsdata

ISO 13399 er industristandarden for udveksling af værktøjsdata.

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

CAM-integration i arbejdsflowet

Samarbejde er afgørende for at skabe den største værdi for slutbrugerne inden for digital produktion. CNC Software er en af de første CAM-producenter, der har integreret CoroPlus® i deres Mastercam-software. Se filmen.

CoroPlus®

CoroPlus®-programmet indeholder flere forbundne løsninger klargjort til Industry 4.0.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .