-Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Forebyggende vedligeholdelse

Med Coromant Capto® Plus kan du forudse vedligeholdelsesbehovet for din drevne værktøjsholder og planlægge efter det.

Kontakt os for at få yderligere informationer
Quick Change

Quick change-funktionen reducerer den tid, du bruger på måling, opspænding og værktøjsskift, og derved forbedres maskinudnyttelsen

Coromant Capto®-kobling

Drevne værktøjsholdere er udstyret med Coromant Capto®-kobling, der gør det muligt at bruge mange forskellige højtydende fræse- og boreværktøjer.



Virkningen af optimeret vedligeholdelsesplanlægning

Vedligeholdelsesstyring af drevne værktøjsholdere foretages typisk ved at planlægge vedligeholdelse én eller to gange om året afhængig af brug. Dette er ganske vist en rimelig løsning, men den tager ikke højde for den enkelte værktøjsholders faktiske vedligeholdelsesbehov. Denne strategi kan eksempelvis medføre:

 1. Faktisk vedligeholdelsesbehov for drevet værktøjsholder 1
 2. Vedligeholdelsesinterval for drevet værktøjsholder 1
 3. For kraftig brug af værktøjet, der medfører øget risiko for skader på udstyret
 4. Vedligeholdelsesinterval for drevet værktøjsholder 2
 5. Faktisk vedligeholdelsesbehov for drevet værktøjsholder 2
 6. For tidlig vedligeholdelse, der medfører effektivitetstab

Når man har adgang til data om det faktiske vedligeholdelsesbehov for hver værktøjsholder, kan man planlægge ud fra det og på den måde sikre, at service foretages på grundlag af et faktisk behov og ikke bare ud fra intervalplanlægningen. Resultatet er, at de drevne værktøjsholdere altid er i god stand, at der sikres høj effektivitet i driften, og at du undgår at anvende en værktøjsholder i en situation, der kan medføre skader på udstyret.

Eksempel på vedligeholdelsesplanlægning.

Adgang til data i realtid fra den drevne værktøjsholder

Den medfølgende software giver følgende informationer:

 1. Resterende levetid, der muliggør serviceplanlægning
 2. Batteristand
 3. Vibrationsniveau af dreven værktøjsholder, der muliggør procesovervågning
 4. Omdrejningstal og rotationsretning
 5. Temperatur, der muliggør temperaturovervågning
 6. Produktdata, inklusive link til produktinformationer online
 7. Maks. målte data siden første brug eller seneste service
 8. Placering af drevet værktøjsholder
 9. Maskinnavn, revolver og stationsnummer på den drevne værktøjsholder, når den sættes i maskinen
 10. Diagrammer over målinger i en bestemt periode. Diagrammer vises individuelt for omdrejningstal, temperatur og vibrationer

Live-oversigt




Detaljeret oversigt



Leveringsomfang

Forbundet dreven værktøjsholder

Adgang til software med definerede funktioner

Tilgængelighed

Dette sortiment vil ifølge planerne være fuldt udbygget i 2019 i de lande, der er markeret med gult på kortet nedenfor.

 
 
Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .