Please select your country! -Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Viden om CoroPlus®-bearbejdning

Fra data til handlinger

Få omgående adgang til data om maskinens og værktøjets udnyttelsesgrad, øget transparens og mulighed for at optimere produktionsprocesserne.


Se hvordan

Konfigurer instrumentpanelet og rapporterne, indstil overvågningsregler, og opret lister over forbedringsområder.


Bed om en demonstration

Få et tilbud

Kontakt en salgsmedarbejder.


Anmodning om tilbud

Få indblik i produktionen

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}


Planlægning af tilgængelighed i værkstedet kræver overblik over alle bearbejdningsoperationer. Manuel dataindsamling og dokumentation kan nemt være kedeligt og tidskrævende, men en opkoblet maskine giver helt nye muligheder for at få overblik, optimere planlægningen og opnå en effektiv produktion. Her kommer et par eksempler på de fordele, organisationen opnår:

  • Anlægsstyring: Forøg den samlede effektivitet, og opfyld leveringskrav til kvalitet og rentabilitet.
  • Produktionsteknik: Forbedr processerne, forenkl kapacitetsplanlægningen og sikr omkostningseffektiv drift.
  • Produktionsstyring: Optimer drift og samarbejde i værkstederne og mellem fabrikker for at opnå omkostningsreduktion.
  • Operatører: Giv feedback og videndeling for at optimere produktionsprocessen og maskindriften.

 Operatøren indtaster data på et betjeningspanel tæt ved maskinen.

1. Indsaml data

Find muligheder for forbedringer og få større, mere præcis forståelse for produktionsprocessen med data direkte fra maskinerne.

Tilføj informationer direkte fra operatøren om, hvorfor en maskine ikke kører for at få en endnu bedre forståelse for årsagerne til maskinstop og -performance.Adgang til instrumentpanel via browser.

2. Få indsigt

Få indsigt i maskinens udnyttelsesgrad og performance via rapporter over både realtidsdata og historiske data. Data om, hvornår en maskine kører eller ej, samt årsager til maskinstop, fejl og alarmer giver grundlag for optimering. Bedre ressourceplanlægning, kapitalforvaltning og forudsigelse af omkostninger og tidsforbrug kan opnås med den indsigt, man får fra instrumentpanelerne, der vises i en browser på enhver enhed.Lister og opgaver til opfølgning og optimering.

3. Udnyt mulighederne

Brug lister til at forbedre kommunikationen i produktionen og udnytte mulighederne for at optimere aktiviteterne. Denne samarbejdsfunktion gør det muligt at udnytte mulighederne for opfølgning, problemløsning og procesforbedringer samt for at reagere hurtigt i et samarbejdsmæssigt miljø.


Bed om en demonstrationLive-demonstration

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Forklaring af overvågning af værktøjsmaskiner og skørende værktøj.Funktioner

Instrumentpaneler til visning af maskinens udnyttelsesgrad

Instrumentpaneler til visning af maskinens udnyttelsesgrad

Driften i fabrikken visualiseres i real-tid, idet hændelser i og forstyrrelser af produktionen fremhæves. Udnyttelse af udstyr, produktion af emner, medarbejdernes produktivitet og aktiverens tilstand overvåges og er nemme at administrere.

Performance-rapporter

Historisk produktions-performance visualiseres: produktionsindblik, opspændingstid og varighed af både uplanlagt og planlagt stilstandstid.

Forbindelse med andre systemer via API'er

Det er muligt at udveksle informationer med virksomhedsystemer som ERP, EAM og MES, der anvender API'er.​Betjeningspanel til input

Konfigurerbare paneler giver operatøren mulighed for at klassificere årsager til stilstand og forbedre kommunikationen i produktionen. Der kan tilføjes kommentarer, og der kan oprettes lister.

Betjeningsanvisninger

Der gives arbejdsinstruktioner i en vidensbase til operatøren i samtlige dele af bearbejdningsprocessen. Anvisningerne kan vises automatisk som følge af en hændelse i maskinen.

Advarsler ved ikke-overvåget bearbejdning

Der sendes notifikationer til definerede funktioner, når en ikke-overvåget maskine har brug for opmærksomhed. Advarsler udløses baseret på afvigelser fra indstillede procesparametre.Rapporter om værktøjsydelse

Historisk værktøjsudnyttelse visualiseres: skæretid pr. emne og maskine.

Lister

Lister og forbedringsområder dokumenteres og deles i overensstemmelse med regler, der kan tilpasses individuelt. Notifikationer sendes med e-mail.Leveringsomfang

Maskinerne forbindes til og leverer data døgnet rundt via CoroPlus® MachiningInsights.

Sølv

Indsaml data fra maskinerne til forbedring af performance.

Guld

Inddrag operatørerne for at få bedre indblik og muliggøre support af ubemandet produktion.

Platin

Muliggør performance-forbedringer i hele produktionen: maskiner, programmer, værktøjer og medarbejdere.

Instrumentpaneler til visning af maskinens udnyttelsesgrad
Performance-rapporter
Forbindelse med andre systemer via API'er
Betjeningspanel til input
Betjeningsanvisninger
Advarsler ved ikke-overvåget bearbejdning
Rapporter om værktøjsydelse
Lister
Konfigurerbare instrumentpaneler og historiske rapporter

Anmodning om tilbud


Se hvordan det fungererLøsningen er en cloud-baseret applikation uden hardwareinstallationer. Der er adgang til den fra tablet, smartphone eller computer via en internetforbindelse.

De fleste maskiner, der ikke er over 10 år gamle, kan sluttes til denne løsning. Kontakt din lokale Sandvik Coromant-forhandler for at få yderligere oplysninger. Maskinerne skal sluttes til fabrikkens Ethernet-netværk med server. Data indsamles fra maskinerne via fabrikkens netværk.

Der installeres et softwareprogram f.eks. på en eksisterende fabriksserver. Softwareprogrammet indsamler data fra maskiner via fabrikkens netværk, og disse data uploades herefter som komprimerede data til cloud-platformen.

Forbindelsen mellem fabrikken og cloud-platformen sker effektivt med datakomprimering via en krypteret SSH-forbindelse (Sikker Shell). SSH-forbindelsen kan krypteres med en personlig kode, som brugeren selv opretter. Brugere kan også følge firmaets politik om skift af adgangskoder for at øge sikkerheden.

Brugere kan få adgang til applikationen via alle moderne og opdaterede browsere. De anbefalede browsere er Google Chrome og Mozilla Firefox.Tilgængelighed

Den første introduktion til Viden om CoroPlus®-bearbejdning er tilgængelig i de lande, der er markeret med gult på kortet nedenfor.

CoroPlus® ToolGuide

Find det skærende værktøj til din specifikke opgave og få straks skæredataanbefalinger til dine operationer.

CoroPlus®

CoroPlus®-programmet indeholder flere forbundne løsninger klargjort til Industry 4.0.

De nyeste skærende værktøjer og løsninger

Se nærmere på vores nyeste, innovative skærende værktøjer og løsninger, og find ud af, hvordan dine produktionsresultater kan forbedres.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .