Please select your country! -Dansk -DA Indstillinger

Indstillinger

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Faktorer, der har indvirkning på vibration


Sådan minimerer du tendenserne til vibration:

 • Brug en stor indgrebsvinkel og en positiv spånvinkel
 • Brug små næseradier og spidsvinkler
 • Brug en positiv makrogeometri
 • kontrollér slidmønsteret og ER-behandlingen på mikrogeometrien
 • Spåndybden bør være større end næseradiussen.

Mindre radial kraft giver mindre radial nedbøjning og færre problemer med vibration. For at opnå de bedste resultater skal du bruge en radial spåndybde, der er større end næseradiussen, når du bruger en 90° indgrebsvinkel (0° hovedvinkel). Hvis den radiale spåndybde er mindre, vil en 45° indgrebsvinkel give dig tilsvarende resultater.

 

Vibration tendency​
Indgrebsvinkel​
Hovedvinkel ​
Næseradius og spidsvinkel mm (tomme)
Makrogeometri​
Mikrogeometri​
Spåndybde i forhold til næseradius
 

 

Vær opmærksom på, at en omdirigering af kræfter kan reducere nedbøjning:

 • En indgrebsvinkel så tæt på 90° som muligt (hovedvinkel 0°) vil maksimere den del af tilspændingskraften, der kommer tilbage fra emnet i aksial retning. En kraft i den aksiale retning vil resultere i mindre værktøjsnedbøjning end tilsvarende kræfter i radial retning.
 • Ved indvendig drejning bør indgrebsvinklen aldrig være mindre end 75° (hovedvinkel 15°).
 • Jo mere positiv spånvinklen er, jo færre skærekræfter kræves der til bearbejdning af komponenten. Færre skærekræfter betyder mindre nedbøjning.
 • Mindre kraft i radial retning giver mindre radial nedbøjning
Kraftens retning: Primært aksial​ Kraftens retning: Både aksial og radial​
En negativ spånvinkel øger skærekræfterne​ En positiv spånvinkel giver færre skærekræfter​

 


Ft = tangentielle kræfter og Fr = radiale kræfter

Skærspidsvinkel

Vælg en skærform ud fra de adgangsforhold for indgrebsvinklen, som kræves af værktøjet. En tommelfingerregel er altid at vælge den mindst mulige næseradius for at reducere vibrationstendenserne. Når det drejer sig om spidsvinkel, kan man vælge mellem to veje:

 • En lille skærspidsvinkel forbedrer værktøjets stabilitet, giver god frigang til en bagflade, og små variationer i spånarealet, hvis værktøjet begynder at vibrere i radial retning.
 • En stor skærspidsvinkel giver skærstyrke og -pålidelighed, men kræver større bearbejdningseffekt, da der er en større skærkant i indgreb
 

Positive geometrier

Positive geometrier og positive spånvinkler genererer færre skærekræfter og mindre nedbøjning af værktøjet. Vælg derfor den mest positive geometri du kan, med en spånbryder der egner sig til dine skæredata. Det kan forringe slidstyrken og skærkantstyrken noget, og også spånkontrollen, så vibrationskontrol er altid en balance.

 
 

Wiperskær

Wiperskær er normalt ikke førstevalg, når det drejer sig om at undgå vibration, da de øgede skærekræfter og den radiale nedbøjning er vanskelige at klare. Men under meget stabile forhold kan wiperskær levere virkelige fordele mht. overfladekvalitet og højere skæredata.

 

 

Skærkantrunding

En lille skærkantrunding (ER) giver lavere skærekræfter i alle retninger. Det betyder et lettere skæreforløb og mindre nedbøjning af værktøjet. Slebne skær har mindre skærkantrunding end direkte pressede skær, og det gælder også for ubelagte eller tyndtbelagte skær.​

 

M = Direkte pressede skær​

G = Slebet skær, normalt med mindre ER​

E = Slebet skær der giver snævrere tolerancer og skarp skærkant​

 

Skæredata

For kraftigt slid på skæret, som f.eks. fasslid, skal undgås, da det ændrer frigangen mellem værktøjet og komponentens væg, og det kan resultere i vibrationsproblemer. 

 
Skærehastighed, vc

Med en korrekt skærehastighed undgås løsægsdannelse, som påvirker overfladekvalitet, skærekræfter og værktøjslevetid.

 • En for høj skærehastighed kan generere fasslid, som reducerer sikkerhed og pålidelighed som følge af spånklemning, dårlig spånafgang og brud på skæret, især når der bearbejdes dybe huller.
 • For lave skærehastigheder genererer løsægsdannelse
 • Et ujævnt slidmønster nedsætter værktøjslevetiden og forringer overfladekvaliteten, så vær meget opmærksom på slidmønsteret
 • Emnematerialet har stor indvirkning på, hvilken skærehastighed, du kan anvende
Spåndybde, ap, og tilspænding fn

Kombinationen af ap og fn er vigtig for at opnå de bedst mulige spånarealer. To tommelfingerregler:

 • Programmér ap større end næseradiussen
 • Programmér med en fn der er på mindst 25 % af næseradussen, afhængig af, hvilken overfladekvalitet, der kræves

En af de første ting, der skal overvejes, hvis du oplever vibration, når du bearbejder med lange udhæng, er at øge tilspændingen og som anden afhjælpning at ændre skærehastigheden. Normalt opnås de bedste resultater med højere skærehastighed.

Spånareal
 • Hvis spånarealet er for stort, er skærekræfterne for store
 • Hvis spånarealet er for lille, er friktionen mellem værktøj og emne for stor, og der kan opståe en skrabeeffekt

 

 
Vi bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside Mere om cookies .