Please select your country! -Suomi -FI Asetukset

Asetukset

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Kestävä liiketoiminta

Kestävä liiketoiminta

 

Sandvik Coromantilla on maailmanlaajuisen toimintansa ansiosta selkeä, monipuolinen näkemys ilmastonmuutoksesta. Tasa-arvon ja osallistamisen periaatteille rakennettujen tiimiemme monimuotoisuuden ansiosta saamme monipuolisen näkemyksen ilmaston lämpenemisen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Työntekijöidemme, heidän perheidensä ja yhteisöjensä turvallisuus ja hyvinvointi nivoutuvat luonnollisella tavalla arvojärjestelmäämme ja vastuuseemme toimialamme vastuullisuuden edelläkävijänä.

Valmistavan teollisuuden on kuitenkin tehtävä vielä töitä ympäristöystävällisyyden eteen. Energia- ja resurssitehokkuuden saralla on tapahtunut jo paljon hyvää kehitystä, mutta vielä ei olla tavoitteessa.

Ilmaston lämpeneminen on synnyttänyt luontoa ja ympäristöä kohtaan sellaista ymmärrystä ja kunnioitusta, jota meillä olisi pitänyt olla alusta lähtien – koska luonto iskee takaisin. Ymmärryksemme tasapainon tärkeydestä on kasvanut, joten voimme rakentaa ympäristön kannalta parempaa tulevaisuutta.Talous ja yhteiskunnat nähdään erottamattomana osana biosfääriä

Kuvan lähde: Stockholm Resilience


Click to enlargeClick to enlarge


 

Yhteistyö ja uusien teknologioiden ja materiaalien käyttöönotto auttaa tehostamaan teollista tuotantoa ja vähentämään energiankulutusta. Nopeammat koneistusprosessit, vähemmän tuotantokatkoksia ja työkalunvaihtoja, pidempi terien kestoikä, vähemmän romua, kierrättämättä jääviä teriä ja muuta jätettä, työkaluja ja lastuamisnesteitä – pienten parannusten ja päivitysten kautta syntyy lopulta merkittävä loikka tuotannon kannattavuudessa. Työntekijät, kumppanit, tavarantoimittajat ja asiakkaat on otettava mukaan kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kestävämpää tulevaisuutta.


 

Velvollisuudentunteemme ympäristöä ja ihmisiä kohtaan ei ole mikään planeettamme nykytilan pakottamana syntynyt äskettäinen päähänpisto. Kaikki alkoi jo 1970-luvulla, ja noin vuosikymmen sitten aloimme panostaa kierrätykseen. Kierrätämme tällä hetkellä 80 % tuottamistamme teristä takaisinosto-ohjelmamme kautta.

Lisätietoa kovametallin osto-ohjelmastamme


Olemme seuranneet CO2-päästöjämme johdonmukaisesti muutaman viime vuoden ajan ja onnistuneet pienentämään kokonaispäästöjä 20 %. Uusiutuvan energian saatavuus paranee jatkuvasti, ja me haemme keinoja käyttää sitä kaikissa prosesseissamme sekä tehostaa ylipäänsä energian käyttöä.


 

Uudistamme kuljetuksia koskevat suunnitelmamme ja siirrymme kohti hiilineutraalien tuotteiden ja materiaalien valmistusta. Rakennamme ja uudistamme työntekijöillemme ja vieraillemme tehtaita ja kestävän kehityksen mukaisia toimitiloja, joilla on pidempi ja ympäristöystävällisempi elinkaari, mukavuutta ja turvallisuutta unohtamatta.

Lue lisää työstämme vihreiden tehtaiden ja tilojen kanssa

Turvallinen työympäristö ja luotettavat prosessit sekä kestävä liiketoimintamme ovat toimialamme fokusalueita, ja lupaamme tarjota tehokasta ja puhdasta suorituskykyä niin työntekijöillemme kuin asiakkaillemme.

Tulevaisuus voi kehittyä mihin suuntaan tahansa, hyvään tai huonoon. YK:n ennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä maailmassa on 200 miljoonaa ilmastopakolaista. Se on kenties pahimpien uhkakuvien mukainen skenaario, mutta perustuu tieteellisille arvioille.

Kasvihuoneilmiö on ollut tutkijoiden tiedossa jo 75 vuotta, mutta ihmisen toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia on aliarvioitu. Brundtlandin komission raportissa Our Common Future todetaan, että kestävä kehitys tarkoittaa ”ihmiskunnan nykyisten perustarpeiden tyydyttämistä viemättä tulevilta sukupolvilta vastaavaa mahdollisuutta.”

Tutustu tarkemmin vaiheittaisiin parannuksiin, joilla parannamme isoimman valmistusyksikkömme ympäristöystävällisyyttä

Yhteinen tulevaisuutemme


 

Muutoksen ajuri

Meillä on mahdollisuus edistää teollisuuden muutosta parempaan suuntaan. Siksi tuemme Pariisin ilmastosopimusta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Viemme toimenpiteet vielä askelta pidemmälle sisäisellä Make the Shift -muutosohjelmallamme, jonka tavoitteet on asetettu vuodelle 2030.

Edistämme aktiivisesti myönteistä muutosta ja pyrimme torjumaan peruuttamattomia vahingollisia seurauksia. Tavoitteemme on suojella ja ennallistaa luonnonympäristöä, jotta voimme varmistaa sen säilymisen ja tasapainon tuleville sukupolville.

Se merkitsee uuden aikakauden alkua teknologian kehitystyössä, jossa tavoitteena ei ole voiton maksimointi vaan ihmisten ja maapallon hyvinvointi. Luonto pyrkii aina tasapainoon, ja tavoitteemme on kunnioittaa ja tukea sitä.

Sandvik Coromant ja Sandvik-konserni ovat sitoutuneet edistämään muutosta kohti kestävämpää liiketoimintaa teknologian ja innovaatioiden kautta. Tavoitteemme on johtaa tätä muutosta ja olla innovatiivinen liikekumppani, jota asiakkaamme tarvitsevat liiketoimintamme läpäisevän vastuullisuuden ja kaikille osapuolille kaikkialla tarjoamamme lisäarvon ansiosta.

Pyrimme tavoitteeseen keskittymällä neljään kestävän kehityksen tavoitteeseemme vuodelle 2030:


 

 
  • Edistämme muutosta kohti vahvemmin kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja ja resurssien käyttöä. Tähtäämme yli 90 prosentin kiertoasteeseen.
  • Pidämme lupauksemme vähentää ilmastovaikutuksiamme. Pyrimme vaikuttamaan ajatusmalleihin ja tuloksiin omassa liiketoiminnassamme asiakkaidemme hyväksi, yhdessä toimittajiemme kanssa, jotta pääsemme tavoitteisiimme.
  • Periaatteenamme on noudattaa ihmisten suojelussa korkeimpia standardeja ja nostaa niitä aina korkeammalle. Tavoitteenamme on eliminoida kaikki haitta.
  • Tavoittelemme on yhä korkeampaa eettisyyden ja läpinäkyvyyden tasoa, ja toimimme muille esimerkkinä reilussa ja avoimessa toiminnassa.

Tutustu tarkemmin The Shift -ohjelmaammeYK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen. Sandvik Coromant on määritellyt yrityksen kannalta olennaisimmat tavoitteet, joihin se voi aktiivisesti vaikuttaa.

Lue miten tuemme YK:n tavoitteita


 

 

 
Käytämme evästeitä parantaaksemme nettisivujemme rutiineja. Lisätietoa evästeistä.