Please select your country! -Suomi -FI Asetukset

Asetukset

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

​​​​​​​​​​

Paranna teräksen

sorvauksen

kilpailukykyä

Lisää teräksen sorvauksesta

Pienennä kustannuksia

Teräksen sorvauksen tehokkuutta voi parantaa vähentämällä hylyn määrää ja tehostamalla käytössä olevaa koneistusratkaisua. Hyväksi todettuja keinoja kappalekohtaisten kustannusten pienentämiseksi on pitää koneet lastuamassa ja parantaa lastunhallintaa. Monikäyttöisten ja suorituskyvyltään ennakoitavien terälaatujen sekä oikean koneistusstrategian valitseminen sekä tarkan lastuamisnesteen ja pikavaihtoratkaisujen käyttö vievät vahvasti oikeaan suuntaan.

Luotettavat terälaadut ja -geometriat

Johdonmukaisen ja ennakoitavan kestoiän tarjoavien sorvauslaatujen käyttö voi parantaa teräksen sorvauksen varmuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Parempi kulumiskestävyys ja kuumalujuus pidentää terän kestoikää ja auttaa minimoimaan suunnittelemattomat tuotantokatkokset sekä hylkykappaleet, kuten vastuullinen toiminta edellyttää.

Ajansäästöä pikavaihtoratkaisuilla

Pikavaihtoratkaisut lyhentävät mittauksiin, asetuksiin ja työkalujen vaihtoon kuluvaa aikaa ja parantavat merkittävästi koneen käyttöastetta. Ajansäästö voi olla sorvaustöissä jopa kymmenen minuuttia. Muita etuja ovat nopeammat työkalujen vaihdot sekä nopeampi tuotannon käynnistäminen, kun koekappaleiden ja mittalastujen tarve saadaan eliminoitua.

Hyöty irti ylä- ja alapuolisista nestesuuttimista

Lastuamisnesteen käytöllä voidaan merkittävästi pienentää tuotantokustannuksia. Oikein käytettynä lastuamisneste maksimoi tuottavuuden ja parantaa prosessivarmuutta, työkalun suorituskykyä sekä työn laatua – ehdottomia onnistuneen koneistuksen edellytyksiä.

Ota käyttöön edistykselliset työkalut ja teknologiat

Sorvaus kaikkiin suuntiin, terien uudet pinnoiteteknologiat ja muut edistykselliset ratkaisut muuttavat perusteellisesti toimialaamme ja sorvausta. Näillä teknologioilla tuottavuus ja terien kestoikä nousevat ennennäkemättömälle tasolle.

Varaa konsultaatio

Suositellut työkalut ja ratkaisut

Teräksensorvausterät ja -laadut

Teräksensorvauslaadut GC4425 ja GC4415 on hiottu huippuunsa suorituskyvyn joka suhteessa, kestoiästä kulumiskestävyyteen ja kuumalujuuteen. Kestoikä pitenee jopa 25 %, ja saat luotettavaa ja ennakoitavaa suorituskykyä kerta kerran jälkeen.

Vakiomalliset ISO-sorvaustyökalut

Kattava premiumtason sorvaustyökalujen valikoima, joka vastaa koneistushaasteisiisi. Optimoidut T-Max® P- ja CoroTurn® 107 -työkalut sekä tarkka lastuamisnestesuihku ja pikavaihtoratkaisut varmistavat sorvauksen häiriöttömyyden, tehokkaan lastunpoiston ja suuremmat lastuamisnopeudet.

Ainutlaatuiset sorvausratkaisut

Sorvauksen kaikkiin suuntiin salliva CoroTurn® Prime, CoroTurn® 300 kahdeksansärmäisillä terillä ja tukeva CoroTurn® TR muotosorvaukseen hyödyntävät uusia edistyksellisiä teknologioita, jotka voivat tuntuvasti laskea tuotantokustannuksia ja nopeuttaa koneinvestointien takaisinmaksua.

Paranna tuottavuutta

Koneistusstrategian pieninkin parannus voi parantaa merkittävästi tuottavuutta. Oikeat terät ja työkalut, optimaalinen koneistusstrategia ja tehokas lastuamisnesteen käyttö voivat kasvattaa lastuvirtoja ja koneiden käyttöastetta ja nopeuttaa teräskomponenttien koneistusta.

Suorituskykyiset terät

Sorvausterän valinnassa on otettava huomioon monta seikkaa. Sitkeä perusaine, joka kestää plastisia muodonmuutoksia, sekä hakkaavaa lastuamista kestävä jälkikäsittely maksimoivat lastuvirrat. Valitse myös pinnoite, joka antaa johdonmukaisen, ennakoitavan suorituskyvyn, hyvän kulumiskestävyyden ja pitkän kestoiän.

Nopeaa ja varmaa koneistusta

Teräksen sorvaukseen liittyy olennaisesti käytössä olevien ratkaisujen jatkuva hienosäätö. Uusiin mahdollisuuksiin, teknologioihin ja menetelmiin on kuitenkin myös tärkeä tutustua. Esimerkiksi sorvauksen kaikkiin suuntiin sallivalla menetelmällä voidaan saada merkittävästi suuremmat lastuvirrat ja tuottavuus voi nousta yli 50 prosenttia.

Vaihda työkalua sekunneissa

Pikavaihtoratkaisut nostavat tuntuvasti koneen käyttöastetta lyhentämällä mittaus- ja asetusaikoja sekä työkalujen vaihtoaikoja. Pitimen vaihtoon kuluva aika voi lyhentyä 5–10 minuutista 30 sekuntiin, eli tavanomaisessa sorvaustyössä ajansäästö voi olla jopa kymmenen minuuttia.

Alapuolisella nestesuihkulla lisää suorituskykyä

Alapuolisella nestesuuttimella varustetut työkalut maksimoivat tuottavuuden. Alapuolinen nestesuihku jäähdyttää terää, mikä pidentää terän kestoikää ja parantaa koneistuksen ennakoitavuutta. Voit käyttää suurempaa lastuamisnopeutta tai syöttöä, mikä parantaa tuottavuutta.

Varaa konsultaatio

Suositellut työkalut ja ratkaisut

Teräksensorvausterät ja -laadut

Uusien sorvauslaatujen GC4425 ja GC4415 uusi perusaine tarjoaa tasapainoisen yhdistelmän sitkeyttä ja plastisen muodonmuutoksen kestävyyttä. Laatu GC4415 takaa erittäin suuret lastuvirrat tukevissa olosuhteissa, eli se on loistava valinta varmaan sarjatuotantoon.

Vakiomalliset ISO-sorvaustyökalut

T-Max® P ja CoroTurn® 107 ovat tuottava ja luotettava valinta sorvaukseen. Pidinten suuttimet ohjaavat lastuamisnestesuihkun ala- ja yläkautta suoraan teräsärmälle lisäten prosessivarmuutta ja tehostaen tuntuvasti lastunhallintaa.

Ainutlaatuiset sorvausratkaisut

Edistykselliset teknologiamme nostavat sorvauksen tuottavuuden uudelle tasolle. Esimerkiksi CoroTurn® Prime-, CoroTurn® 300- ja CoroTurn® TR -ratkaisuilla voit kaksinkertaistaa lastuamisnopeuden ja syötön eli lastuvirrat kasvavat merkittävästi.

Paranna prosessivarmuutta

Lastunhallinta on tärkeimpiä huomioon otettavia tekijöitä teräksen sorvauksessa. Heikko lastunhallinta aiheuttaa helposti tukoksia, mikä huonontaa pinnankarheutta ja aiheuttaa terärikkoja. Kääntäen, ennakoitava terän kestoikä ja hyvä lastunhallinta auttavat parantamaan prosessivarmuutta. Hyvään tulokseen päästään oikealla koneistusstrategialla ja järkevällä lastuamisnesteen käytöllä.

Tehokas lastunhallinta

Lastunhallinta riippuu neljästä tekijästä: nirkonsäteestä, lastuamissyvyydestä, syötöstä ja terägeometriasta. Pienellä nirkonsäteellä saadaan tehokkaampi lastunhallinta. Mitä isompi lastuamissyvyys, sitä isompi materiaalista riippuva voima lastunmurtoon ja -poistoon tarvitaan. Koneistuksen aloittaminen pienellä syötöllä varmistaa hyvän särmälujuuden ja pinnankarheuden. Lastunmurtoa voi parantaa suurentamalla syöttöä.

Tarkka nestesuihku

Tarkan lastuamisnestesuihkun käyttö on tehokas apu lastunmurto- ja lastupoisto-ongelmiin. Tarkka lastuamisnestesuihku tehostaa lastunhallintaa sekä parantaa terän kestoikää, prosessivarmuutta ja tuottavuutta. Hyödyt alkavat tuntua matalillakin paineilla, mutta mitä korkeampi paine on, sitä vaativampia materiaaleja voidaan koneistaa.​

Valitse oikea terägeometria

Valitse lastunmurto-ominaisuuksiltaan hyvä terägeometria. Lastu jää avoimeksi tai puristuu kasaan riippuen lastu-uran leveydestä ja terän mikro- ja makrogeometriasta. Väärä terävalinta voi johtaa terärikkoon ja työkappaleen romutukseen, jotka tulevat helposti kalliiksi.

Varma tukeva kiinnitys

Työkalun tulee olla värinöiden ja taipuman välttämiseksi mahdollisimman jäykkä ja tukeva. Tämä on erityisen tärkeää sisäpuolisessa sorvauksessa. Valitse mahdollisimman lyhyt ja halkaisijaltaan iso työkalu.

Varaa konsultaatio

Suositellut työkalut ja ratkaisut

Teräksensorvausterät ja -laadut

Teräksensorvauslaadut GC4425 ja GC4415 on optimoitu varmaan ja luotettavaan koneistukseen. Toisen sukupolven Inveio®-pinnoiteteknologian entistä yhdensuuntaisempi kiderakenne ja uudet makrogeometriat lastunmurtajilla antavat tasaisen suorituskyvyn.

Sovelluksia ja laskimia

Pienilläkin arvojen muutoksilla voi olla tuntuva vaikutus lopputulokseen. CoroPlus® Tool Guide antaa työkalu- ja lastuamisarvosuositukset työn, materiaalin ja työstöolosuhteiden perusteella. Laskinsovelluksellamme (Machining calculator) voit laskea lastuamisarvot työn parametrien perusteella.

Tarkkuusnestejärjestelmällä varustetut työkalut

Tarkka lastuamisnestesuihku, pikavaihtoratkaisut ja optimoidut T-Max® P- ja CoroTurn® 107 -työkalut tarjoavat yhdessä lukuisia etuja, kuten tehokkaan lastunhallinnan, kiinteät nestesuuttimet ja suuremmat lastuamisnopeudet.

Paranna koneistusjälkeä

Hyvä koneistusjälki vaatii ennen kaikkea tehokasta lastunmurtoa ja koneistuksen värinättömyyttä. Optimaaliset työkalut koneelta teräsärmälle sekä koneistusosaaminen auttavat pääsemään tavoitteeseen. Aloita kiinnitysyksiköistä ja pikavaihtoratkaisuista ja jatka tarkoilla nestesuuttimilla varustettuihin työkaluihin sekä työn mukaan optimoituihin teriin.

Oikeat lastuamisarvot

Valitse oikeat lastuamisarvot

Lastuamisnopeudella ja syötöllä on suuri vaikutus koneistusjälkeen. Optimoidut työkalut ja lastuamisarvot ovat varman ja ennakoitavan koneistusprosessin ehdottomia edellytyksiä. Terän valinnassa on otettava huomioon niin monta tekijää, että kuhunkin työhön sopivien työkalujen ja lastuamisarvojen valinnassa on helpointa käyttää sovelluspohjaista työkaluopasta. Sovellus antaa nopeat ja täsmälliset työkalusuositukset ja lastuamisarvot suoraan omaan järjestelmääsi.

Tukevat työkalut ja varma kiinnitys

Optimoidut työkalut eivät voi hoitaa hommaansa ilman optimaalista kiinnitystä. Tukeva ja jäykkä revolverin ja työkalun välinen kiinnitys on toistettavuuden ja työkalun tarkan paikoituksen ehdoton edellytys.

Värinäalttius rajoittaa usein koneistuksen tuottavuutta. Lastuamisarvoja voidaan kasvattaa käyttämällä värinävaimennettuja työkaluja. Samalla saadaan varma ja värinätön prosessi sekä parempi pinnankarheus.

Optimoidut laadut ja geometriat

Materiaalille optimoidut terälaadut ja lastuamisnesteelle tarkoitetut geometriat ovat tärkeitä tekijöitä, kun tavoitteena ovat tarkat toleranssit, hyvä pinnankarheus ja varma prosessi. Wiper-terällä saa parhaan pinnankarheuden.

Läpijäähdytys tarkoilla suuttimilla

Valmiiksi suunnatut suuttimet ohjaavat nestesuihkun tarkasti teräsärmään ja takaavat erinomaisen lastunhallinnan. Oikein käytettynä lastuamisneste parantaa prosessivarmuutta, työkalun suorituskykyä sekä työn laatua.

Varaa konsultaatio

Suositellut työkalut ja ratkaisut

Teräksensorvausterät ja -laadut

Laadut GC4425 ja GC4415 ovat ensisijainen vaihtoehto teräksen sorvaukseen rouhinnasta viimeistelyyn. Toisen sukupolven Inveio®-teknologiaa hyödyntävän pinnoitteen ja kestoikää tuntuvasti parantavien geometrioiden ansiosta laadut soveltuvat laajalti eri töihin riippumatta siitä, onko lastuaminen jatkuvaa vai hakkaavaa.

Sovelluksia ja laskimia

CoroPlus® Tool Guide -sovellus antaa nopeat ja täsmälliset työkalusuositukset suoraan omaan järjestelmääsi. Laskinsovelluksellamme (Machining calculator) voit laskea lastuamisarvot työn parametrien perusteella.

ISO-sorvausratkaisut ja ainutlaatuiset sorvausratkaisut

Koneista laadukkaampia komponentteja premiumtason ISO-sorvaustyökaluilla T-Max® P ja CoroTurn® 107. Saat johdonmukaisesti vahvaa suorituskykyä. Kun haluat nostaa tuottavuuden uudelle tasolle, valitse ainutlaatuinen CoroTurn Prime™, CoroTurn® 300 tai CoroTurn® TR.

Uudet teräksensorvauslaadut GC4425 ja GC4415

Älä jää paikoillesi

Ota selvää, miten voit saada kilpailuetua teräksen sorvaustöissä.

Optimoitu joka suhteessa

Tutustu uuden sukupolven luotettaviin ja tuottaviin teräksensorvauslaatuihin.

 
 
Käytämme evästeitä parantaaksemme nettisivujemme rutiineja. Lisätietoa evästeistä.