Please select your country! -Suomi -FI Asetukset

Asetukset

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Autoteollisuus

Puristusmuotit

Puristusmuotit ovat olennainen osa autonvalmistusta. Jokainen puristusmuotti on tuntuvasti aikaa, rahaa ja osaamista vaativa investointi. Automallien elinkaaren lyheneminen merkitsee, että myös läpimenoaikoja on saatava lyhemmiksi ja tuotantokustannuksia on pienennettävä.

Puristusmuotin valmistaminen vaatii erittäin hyvää metallin työstön osaamista – niin mutkatonta koneistusta kuin pitkälle kehitettyä erilaisten valurautojen ja terästen lastuamista, mukaan lukien karkaistut työkaluteräkset.

 

 

Menetelmien yleisesittely

 

 

1. Tasojyrsintä​

CoroMill® 745

Monisärmäkonsepti suursarjatuotantoon, transferlinjoihin ja kun painopiste on työkalun mahdollisimman tehokkaassa käytössä Patentoitu terien paikoitusjärjestelmä takaa positiivisia yksipuolisia jyrsinteriä vastaavan kevytleikkuisuuden ja suorituskyvyn, mutta huomattavasti taloudellisemmin: käytettävissä on peräti 14 teräsärmää.

CoroMill® 745

 

CoroMill® 345

CoroMill 345 edustaa asetuskulmaltaan 45°:n tasojyrsinten uutta  sukupolvea, joka tarjoaa markkinoiden parhaan kustannustehokkuuden. Tämä huipputyökalu  on kehitetty ensisijaisesti tehokkaaseen teräksen, ruostumattoman  teräksen ja valuraudan tasojyrsintään pienillä ja keskisuurilla lastuamissyvyyksillä. Uutuusjyrsinten  monipuolisuus ja laajat optimointimahdollisuudet antavat tukevat eväät  niin vaativaan rouhintaan kuin peilipintojen viimeistelyyn.

CoroMill® 345

2. Kulmajyrsintä​

CoroMill® 390 -siilijyrsin

Monipuolinen yleisratkaisu syvien ja matalien nurkkien  jyrsintään. Laaja tuoteohjelma ja halkaisijavalikoima.

CoroMill® 390

3. Muotojyrsintä​

CoroMill® 316

Vaihdettavalla teräpäällä varustettu varsijyrsin, joka lisää  monipuolisuutta ja tuottavuutta ja alentaa työkalu- ja varastointikustannuksia. Vahva teräpää/varsiliitos antaa lujuutta  rouhintaan ja tukevuutta viimeistelyyn. Uusi  täyskovametallivarsi on saatavilla kaikkiin liitoskokoihin halkaisijavälillä 10–25 mm. Sen tukevuus  ja vähäisempi taipuma mahdollistavat syvien taskujen jyrsinnän pitkillä  vapaapituuksilla. Se parantaa myös viimeistelyn tarkkuutta.

CoroMill® 316

 

CoroMill®-sädevarsijyrsin

CoroMill-sädevarsijyrsimiä saa nyt Coromant Capto® -kiinnityksellä  varustettuna. Työkalussa voi siten hyödyntää Coromant Capton modulaarisuutta ja  jäykkyyttä.

CoroMill® 216

4. Poraus​

CoroDrill® 880

Porrasporaustekniikka lisää tuottavuutta jopa 100 % verrattuna tavanomaisiin  kääntöterillä varustettuihin poriin. Neljä wiper-geometrialla varustettua tehollista särmää antavat erinomaisen pinnankarheuden. Optimoidut lastu-urat nopeuttavat lastunpoistoa ja auttavat  välttämään seisokkeja. Saatavilla halkaisija-alueella 12.00–63.55 mm.

CoroDrill® 880

5. Kovien kappaleiden viimeistely​

Terälaatu GC1010

Uusi sekä rouhintaan että viimeistelyyn optimoitu PVD-pinnoitettu  GC1010 täydentää loistavasti aiempaa laatuvalikoimaamme. Erittäin sitkeä  särmälinja, parempi kulumiskestävyys ja suuremmat lastuamisnopeudet karkaistujen  terästen koneistuksessa. Varma tuottavuuden parantaja.

GC1010

6–7. Rouhinta–  
     väliviimeistely​

CoroMill® 300

Pyöreillä terillä juohevampaa taso-, muoto- ja taskujyrsintää. Kaikkien  aineiden rouhintaan valuraudasta karkaistuun teräkseen. Positiiviset terät lastuavat kevyesti ja mahdollistavat suuren syötön myös heikoissa koneissa ja epätukevissa olosuhteissa. Nyt myös teräkoossa IC20 ja halkaisija-alueella 66–200 mm.

CoroMill® 300

Onnellisesti päättyvä autoteollisuuden tarina

Tarina alkaa vuonna 1956 ja päättyy tiistaina klo 10.15 paikallista aikaa. Autoteollisuuden konkari Kenneth Rooth on nähnyt alan kehityksen puisista malleista ja kipsimuoteista CAD-valmistukseen ja 2000-luvun tehokkaaseen tuotantoon.
 
Juuri kun näytti siltä, että tekniikka on kehittynyt huippunsa, Kenneth aloitti yhteistyön Sandvik Coromantin kanssa ja lyhensi puristusmuottien koneistusaikoja kokonaiset 30 prosenttia.
 
Historian havinaa? Ehkä. Kustannussäästöjä? Taatusti.
 
 
 
 


 
 

Autotehtaat valmistavat yli kolmanneksen puristusmuoteistaan itse. Muottien valmistus vie aikaa, ja kun yhteen autoon tarvitaan noin 750 muottia, se voi muodostua pullonkaulaksi. Nykyiset lyhyet läpimenoajat, mallien runsaslukuisuus ja budjettien tiukkuus tekevät prosessista entistäkin kriittisemmän.

Kenneth Rooth tiesi, että suureen osaan koneistusta sisältyi runsaasti manuaalista viimeistelyä, joka vaati koneistajilta suurta taitoa ja vei paljon aikaa. Se nosti kustannuksia ja heikensi standardointia. Jos koneet ohjelmoi eri koneistaja, oikean ja vasemman oven laatu ja sovitustoleranssit saattoivat poiketa toisistaan.

Sandvik Coromantille annettiin tehtäväksi löytää keino kustannusten ja läpimenoaikojen leikkaamiseksi ja laadun parantamiseksi. Niinpä kehitettiin uusiin työkaluihin ja koneistusmenetelmiin perustuva uudenlainen prosessi. Tulokset: koneistusajat lyhenivät yli 30 %, käsikiillotus poistui kokonaan ja muu manuaalinen koneistus väheni merkittävästi.

 

Miten siinä onnistuttiin?

Pikateräsporat korvattiin kääntöteräisillä porilla. Toimenpide oli yksinkertainen, mutta tehokas. Koneistusta pitkillä vapaapituuksilla tehostettiin vaihtamalla tavanomaisten työkalujen tilalle värinävaimennetut työkalut, ja tulevia tarpeita varten kehitettiin useita mallineita. 

 

 

 

Kenneth Rooth

 

​Puristusmuottien koneistus kokonaan uusiksi

Puristusmuottien koneistuksessa suurimmat säästöt saadaan ottamalla käyttöön uusia koneistusmenetelmiä. Tässä muutamia esimerkkejä keinoista, joiden avulla Kenneth Rooth onnistui säästämään kustannuksia.

 
Pyöreäteräinen jyrsin sädevarsijyrsimen tilalle: läpimenoajat lyhyemmiksi 3D-rouhinnassa

Yleinen 3D-pintojen rouhintamenetelmä on käyttää sädevarsijyrsintä kopiojyrsintään vaihtelevilla lastuamissyvyyksillä. Suurilla vapaapituuksilla työkaluun ja koneen karaan kohdistuu tällöin liiallista rasitusta.

Jos sen sijaan käytetään ratajyrsintämenetelmää ja pyöreäteräistä jyrsintä, saadaan suurempi lastuvirta, koska silloin voidaan hyödyntää tehollisten särmien suurempaa lukumäärää. Vakiona pysyvä aksiaalinen lastuamissyvyys pitää karaan kohdistuvan kuormituksen tasaisena, jolloin prosessia on mahdollista optimoida. 

 

Reiät nopeammin muottien pitimiin

Perinteisesti reiät porataan pikateräsporilla valurautaisiin muottien pitimiin. Koska muottien pitimissä on usein runsaasti pultinreikiä ja muita reikiä, poraus kestää yleensä kauan.

Käyttämällä sen sijaan kääntöteräporaa, esim. CoroDrill 880, tuottavuus paranee valtavasti jopa kuivana porattaessa.

 

Trimmausterän reiät tehokkaasti pistoporauksella

Perinteisesti nämä ovaalin muotoiset reiät porataan pikateräsporalla ja suurennetaan jyrsimellä.

CoroDrill 880 korvaa tämän yhdistelmän käyttämällä jaksottaista pistoporausta reiän suurentamiseen.

Menetelmällä poistetaan 85 % aineesta paljon lyhyemmässä ajassa, ja loput lastutaan perinteisellä pyöreäteräisellä jyrsimellä. 

 

Nostimen osa

Vakiomenetelmänä on koneistaa reikä pikateräsporalla ja avata se täyskovametallijyrsimellä.

Me porasimme reiän sen sijaan kääntöteräporalla (CoroDrill 880) ja avarsimme uran kääntöteräisellä pistojyrsimellä (CoroMill 210).

Sen jälkeen käytettiin erittäin tehokasta trokoidijyrsintää, jolla poistettiin nopeasti mahdollisimman paljon ainetta suurilla lastuamissyvyyksillä ja uran kapeasta kohdasta.

 

Ohjainholkkien reiät

Tehokas ja joustava tapa koneistaa reiät ohjainholkeille on käyttää pyöreäteräistä CoroMill 300 ‑jyrsintä ja CoroMill390 ‑siilijyrsintä sekä viimeistelyyn CoroBore 825 -avarrustyökalua.

CoroMill 300 -jyrsimellä tehdään ensin tasojyrsintä ja sitten avataan reikä kolmeakselista nousuinterpolaatiota käyttäen.

Suuret lastuamissyvyydet mahdollistava ja kevyesti lastuava CoroMill 390LE koneistaa reiän tehokkaasti.

Vaadittava pinnankarheus saadaan tarkalla CoroBore 825 -avartimella. Tämä sekä säästää aikaa että pienentää työkaluvarastoa.

Poraustyökalujen ja täyskovametallijyrsinten yhdistelmällä ei yleensä päästä läheskään yhtä hyvään tuottavuuteen näissä koneistustöissä.

 

Pinnan koneistus turvapultteja varten

Pistojyrsintä CoroMill 210 ‑jyrsimellä voi olla erinomainen vaihtoehto siilijyrsimelle tämäntyyppisten kappaleiden koneistuksessa, jossa ulottuvuus on usein rajallinen ja tarvitaan pitkää vapaapituutta. Vakiomenetelmä on käyttää pikateräksistä siilijyrsintä.

Pistomenetelmässä voimat ovat akselin suuntaisia, mikä vähentää värinäalttiutta pitkillä vapaapituuksilla.

Hyödyntämällä Coromant Capto ‑järjestelmän tukevuutta ja modulaarisuutta voit optimoida työkalukokoonpanosi.

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

CoroMill 300 3D-pintojen rouhinnassa.

 

 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

CoroDrill 880 puristusmuottien valmistuksessa.

 


 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Pistoporaus CoroDrill 880:lla.


 

 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Trokoidijyrsintä CoroMill Pluralla.
   

 

 

 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

CoroMill 390LE ohjainholkkien koneistuksessa. 

 

 

 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

CoroMill 210 pistojyrsinnässä.
Coromant Capto®

Säästää aikaa ja rahaa joka kerta kun vaihdat sorvaus-, poraus- tai jyrsintätyökalun.

Markkinoiden monipuolisin järjestelmä on valttia eritoten muottien valmistuksessa. Coromant Capto on nyt ISO-standardi.

Coromant Capto®

Silent Tools

Värinäalttiissa koneistusvaiheissa voidaan Silent Tools ‑työkaluilla saavuttaa huomattavasti parempi tuottavuus kuin vaimentamattomilla työkaluilla.

Vaimennettu puomi torjuu värinää, jolloin lastuamisarvoja voidaan kasvattaa merkittävästi.

Silent Tools

CoroChuck™ 930

Markkinoiden vahvin istukka on suunniteltu eliminoimaan värinät, jolloin tuloksena on erittäin hyvä tarkkuus ja ulottuvuus kaikissa jyrsintä- ja poraustöissä.

CoroChuck™ 930

 
Käytämme evästeitä parantaaksemme nettisivujemme rutiineja. Lisätietoa evästeistä.