Please select your country! -Suomi -FI Asetukset

Asetukset

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Katkaisu ja uransorvaus

Katkaisu

Katkaisu
 

Katkaisusorvaus keskittyy lähinnä pitkäsorvausautomaatteihin, jotka ovat yleisiä sarjatuotannossa. Katkaisu on yleensä vain pieni osa työkappaleen koneistukseen kuluvasta kokonaisajasta eikä katkaisuvaiheen nopeuttamiseen yleensä juuri panosteta. Katkaisun jälkeen useita työkappaleita kuitenkin koneistetaan vielä apukaraa käyttäen. Jos työkappaleen ympärille kiertyy lastuja, sen kiinnittäminen apukaraan voi estyä. Tällöin tuloksena on seisokki tai hylkykappale. Työkappaleen ympärille kiertyvät lastut voivat aiheuttaa ongelmia myös lämpökäsittelyssä, jäysteenpoistossa tai kokoonpanossa, ja kappaleen pinta voi vahingoittua. Koska katkaisu on usein viimeisiä työstövaiheita, prosessivarmuus on keskeinen tekijä. Jos työkalu rikkoutuu katkaisun aikana, seurauksena on usein työkappaleen romutus, mikä voi aiheuttaa pitkänkin tuotantokatkoksen.

Katkaisuvinkkejä: näin valitset katkaisutyökalun

how-to-choose-parting-tools

1. Pieni pistosyvyys2. Keskisuuri pistosyvyys3. Suuri pistosyvyys

Prosessivarmuus on katkaisussa keskeinen tekijä, joten suosittelemme käyttämään tarkalla nesteensyötöllä varustettua työkalua. Sen etuja ovat tehokkaampi lastunpoisto, alempi lämpötila, hitaampi terän kuluminen ja parempi pinnankarheus. Parhaan tukevuuden saa käyttämällä mahdollisimman pientä vapaapituutta ja varmaa teränkiinnitystä. Tangon tai putken katkaisussa on tärkeä säästää materiaalia ja minimoida lastuamisvoimat. Kumpikin tavoite saavutetaan kapealla terällä. Valitse nimenomaan katkaisuun tarkoitettu terägeometria, joka muotoilee lastut uraa kapeammiksi. Näin saadaan hyvä lastunhallinta ja pinnankarheus.

Ensisijainen valinta katkaisuun

1- ja 2-särmäiset terät ovat ensisijainen ratkaisu katkaisusorvaukseen. Valitse terä, joka muotoilee lastut uraa kapeammiksi.

Pieni pistosyvyys
Kolmesärmäinen terä on taloudellinen valinta pienillä pistosyvyyksillä (halkaisija ≤ 12 mm [0.47 in]) ja sarjatuotannossa.
Keskisuuri pistosyvyys

Valitse keskisuurille pistosyvyyksille (halkaisija ≤ 40 mm [1.57 in]) ruuvi- tai jousikiinnitteinen pidin ja kaksisärmäinen terä.

Suuri pistosyvyys

Suurilla pistosyvyyksillä (halkaisija ≤ 112 mm (4.41 in)) terän kiinnitys on tärkeässä roolissa, sillä terään kohdistuu isoja lastuamisvoimia. Paras valinta ovat tukevalla jousikiinnityksellä varustetut lehdet ja yksisärmäiset terät.

Katkaisu ilman tappeja ja jäystettä

Katkaisuun ilman tappien ja jäysteen muodostusta suosittelemme terävää geometriaa ja pientä nirkonsädettä. Kärkikulmalliset terät vähentävät myös tappien ja jäysteen muodostusta. Kärkikulmalliset terät muodostavat sivuttaisvoimia, ja niitä suositellaan vain lyhyille vapaapituuksille (< 13 mm (0.51 in)).

Pienkappalekoneistus

Käytä pienkappalekoneistukseen mahdollisimman kapeaa ja teräväsärmäistä terää. Parhaan prosessivarmuuden saa tarkalla lastuamisnesteen suihkutuksella varustetulla työkalulla. Jos työ ei vaadi ehdottoman terävää teräsärmää tai halkaisija on hieman isompi, taloudellisempi valinta on 3- tai 2-särmäinen terä.

Vinkkejä katkaisutöihin

Putkien ja tankojen katkaisu

Vapaapituus (OH)

Minimoi vapaapituus. Katkaisutöissä sekä vapaapituuden lyhentäminen että lehden korkeuden lisääminen pienentää taipumaa (δ) eksponentiaalisesti.

minimize-overhang-1 
minimize-overhang 
minimize-overhang-2
 
short-overhang

Lyhyt vapaapituus parantaa olennaisesti tukevuutta. Suorita katkaisu lähellä karaa. Tämä on erityisen tärkeää katkaistaessa ohuella terällä, joka vaatii hyvää tukevuutta ja varovaista käsittelyä.

  • Jos pitkä OH on välttämätön, valitse kevytleikkuinen geometria.
  • Jos OH alle 1.5 x H, käytä geometrian suositussyöttöä.
  • Jos OH on yli 1.5 x H, pienennä syöttö geometrian suositusvälin alarajalle.
 

Keskiökorkeus

Keskiökorkeuden on oltava ehdottoman tarkka (±0.1 mm [±0.004 in]), etenkin jos pistetään kappaleen keskiöön asti. Aseta teräsärmä pitkillä vapaapituuksilla taipuman kompensoimiseksi enintään +0.1 mm (+0.004 in) keskiön yläpuolelle.

Terä keskiön alapuolella: Terä keskiössä:
positioning-below-centre positioning-at-centre
  • Keskiöön jää isompi tappi
  • Terärikkoja (epäsuotuisat lastuamisvoimat)
  • Terärikkoja (työntyy keskiön läpi)
  • Nopeaa viistekulumista (pieni päästö)
 

Syöttö

Terän työntyminen tangon keskiön läpi asettaa terälle suuria sitkeysvaatimuksia ja voi johtaa terärikkoon. Kun työkappale liikkuu lastuamissuuntaa vastakkaiseen suuntaan, terään kohdistuu hankausta. Tällöin terään kohdistuvat vetovoimat voivat aiheuttaa terärikkoja.

feed-rate
Nopeuden laskenta:
cutting-speed-mcutting-speed-i
 
 
 

Pienennä syöttöä jopa 75 % noin 2 mm (0.08 in) ennen keskiötä. Syötön pienentäminen keskiössä pienentää lastuamisvoimia ja pidentää tuntuvasti terän kestoikää, kun taas suuri syöttö kehällä parantaa tuottavuutta ja terän kestoikää. Terärikkojen välttämiseksi keskeytä syöttö noin 0.5 mm (0.02 in) ennen keskiötä – kappale katkeaa omasta painostaan.

lower-feed
Pisto keskiön läpi aiheuttaa terärikkoja
 
 

Apukara

Tankoja katkaistaessa kappale voidaan vetää irti apukaralla, mikä vähentää merkittävästi terän sitkeysvaatimuksia ja pidentää sen kestoikää. Tällöin voidaan käyttää kulumiskestävämpää laatua, mikä parantaa terän kestoikää entisestään. Keskeytä syöttö noin 1 mm (0.04 in) ennen keskiötä ja vedä kappale irti apukaralla.

apukara
 
 

Terän leveys

Mahdollisimman kapean terän käyttö säästää raaka-ainetta, minimoi lastuamisvoimat ja pienentää ympäristövaikutuksia.

increase-width 

Valitse taulukosta terän leveys, CW, työkappaleen halkaisijan, D, mukaan:

CW
​ D mm (in) CW mm​
 –10 (–0.4)​  1.0​
 10–25 (0.4–1.0)​  1.5​
 25–40 (1.0–1.6)​  2.0​
 40–50 (1.6–2.0)​  2.5​
 50–65 (2.0–2.6)​  3.0​
 
 

Katkaisu ilman tappeja ja jäystettä

Käytä katkaisuun vasen- tai oikeakätistä kärkikulmallista terää tapin ja jäysteen muodostuksen minimoimiseksi. Iso kärkikulma vähentää jäysteenmuodostusta, mutta se voi myös pilata piston suoruuden sekä heikentää lastunhallintaa, pinnankarheutta ja terän kestoikää. Käytä mahdollisimman pientä kärkikulmaa. Käytä pitkillä vapaapituuksilla neutraaleja teriä. Mitä pidempi työkalu, sitä isompia ongelmia kärkikulma aiheuttaa.

Kärkikulma Neutraali
Tukevuus ja terän kestoikä​ Huono Hyvä
Radiaaliset lastuamisvoimat​ Pienet Suuret
Aksiaaliset lastuamisvoimat​ Suuret Pienet
Tappi/jäyste​ Pieni Iso
Värinäalttius​ Suuret Pienet
Pinnankarheus ja suoruus​ Huono Hyvä
Lastuvirta​ Huono Hyvä
pip-and-burr-free-parting

Pienihalkaisijaisten tankojen katkaisu

Varmista, että lastuamisvoimat ovat mahdollisimman pienet. Käytä mahdollisimman kapeaa ja teräväsärmäistä terää.

Älä koskaan käytä työkalua tangon pysäyttäjänä!

bar-stop

Se ei tee hyvää millekään työkalulle ja rikkoo helposti varsinkin kapeat terät.

 
 

Poratun kappaleen katkaisu

drilled-hole

Vältä katkaisua kartion muotoisella alueella – se lisää taipumaa ja voi johtaa terärikkoon.

 
 

Ohutseinäiset putket

thin-walled-tubes

Varmista ohutseinäisiä putkia katkaistessa, että lastuamisvoimat ovat mahdollisimman pienet. Käytä mahdollisimman kapeaa ja teräväsärmäistä terää.

 
 

Lastuamisneste

coolant

Lastuamisnesteen käyttö ja voitelu vaikuttaa olennaisesti prosessivarmuuteen katkaisussa ja uransorvauksessa. Osiossa Lastuamisneste ja jäähdytys löydät lisätietoa ja suosituksia terän ylä- ja alapuoliseen sekä tarkkaan nesteensyöttöön ja nestepaineen valintaan.

 

Y-akselilla katkaisu

y-axis-parting-with-coolant

Y-akselin käyttö on aivan uutta katkaisusorvauksessa. Perinteisessä katkaisussa suurin osa lastuamisvoimista syntyy lastuamisnopeuden tuloksena ja loput syöttöliikkeestä. Lastuamisvoimat suuntautuvat noin 30 asteen kulmassa katkaisulehteen ja kuormittavat lehteä sen toiseksi heikoimmassa suunnassa. Tehokkain tapa pienentää ongelmaa on lyhentää katkaisulehden vapaapituutta ja/tai lisätä sen korkeutta. Kun teräsijaa käännetään 90 astetta ja työkalua syötetään monitoimikoneen tai ja sorvauskeskuksen Y-akselin suuntaisesti, lastuamisvoimat kohdistuvat katkaisulehteen sen vahvimmassa suunnassa. Tällä ratkaisulla katkaisulehden taivutusjäykkyys yli kuusinkertaistuu, kun lehden vapaapituus on 60 mm (2.36 in). Tuloksena on merkittävästi tukevampi, hiljaisempi ja värinättömämpi lastuamisprosessi, parempi pinnankarheus sekä mahdollisuus käyttää suurempia syöttöjä ja vapaapituuksia. Y-akselia käyttävä CoroCut® QD -työkalu on ensisijainen valinta katkaisusorvaukseen Y-akselisissa sorvauskeskuksissa ja monitoimikoneissa. Sillä voi katkaista isoja halkaisijoita, jopa 180 mm (7 tuumaa), ja mahdollisuus pitkään vapaapituuteen antaa hyvän ulottuvuuden pää- ja apukaran välissä. Y-akselikatkaisuun tarkoitettuja lehtiä kannattaa käyttää aina, kun vapaapituus on suurempi kuin lehden korkeus.

 

Käyttö

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

 ​

Y-akselilla katkaisu monitoimikoneissa

multi-task-machine-axis

Ulottuvuus pää- ja apukaran väliin edellyttää usein pitkää työkalukokoonpanoa. Tällöin X-akselin suunnassa syötetty työkalu on heikompi kuin Y-akselin suunnassa syötetty työkalu, jossa päälastuamisvoima ohjautuu työkalun suuntaisesti koneen karaan.

y-axis-parting-2-1-multi-task-parting.jpg y-axis-parting-2-1-multi-task-parting.jpg
Perinteinen ratkaisu
 
multi-task-parting-y-axis y-axis-blade-capto
Katkaisu Y-akselia käyttäen
 

Työkalun pituus mitataan yleensä optisella laitteella koneen ulkopuolella. Katkaisussa pituus määrää samalla keskiökorkeuden. Keskiökorkeuden on oltava ehdottoman tarkka, etenkin jos pistetään kappaleen keskiöön asti.

optical-measuring
Optinen mittaus työstökoneen ulkopuolella

Jos teräsärmän erottaminen on hankalaa, voi käyttää katkaisulehdessä olevaa mittatasoa. Tason sijainti:

  • 5 ± 0.05 mm (0.197 ± 0.002 in) teräsärmän yläpuolella G-teräsijalla (3 mm [0.118 in])
  • 6 ± 0.05 mm (0.236 ± 0.002 in) teräsärmän yläpuolella H-teräsijalla (4 mm [0.157 in])

Kun katkaisulehti on kiinnitetty vakiomalliseen liitäntäkappaleeseen, teräsärmä on 7 mm (0.276 in) tason Y = 0 yläpuolella. Tämä on kompensoitava työkalukorjaimella, jotta saadaan oikea lastuamisnopeus. Tiedot on merkitty katkaisulehteen.

 

Y-akselilla katkaisu sorvauskeskuksissa

turning-centre-axis

Ulottuvuus pää- ja apukaran väliin ja karan lähellä tapahtuva katkaisu edellyttää usein pitkää ja hoikkaa työkalukokoonpanoa. Tällöin kokoonpano on X-akselin suunnassa heikompi kuin Y-akselin suuntaisesti kuormitettu työkalu, jossa päälastuamisvoima ohjautuu kokoonpanon suuntaisesti revolveriin.

bolt-on-macu-revolver-eps eps
Perinteinen ratkaisu
 
turning-centre-parting y-axis-blade-vdi
Katkaisu Y-akselia käyttäen
 

Työkalun pituus mitataan yleensä kosketusanturilla koneeseen kiinnitettynä. Katkaisussa pituus määrää samalla keskiökorkeuden. Keskiökorkeuden on oltava ehdottoman tarkka, etenkin jos pistetään kappaleen keskiöön asti.

Jos teräsärmän erottaminen on hankalaa, voi käyttää katkaisulehdessä olevaa mittatasoa. Tason sijainti:

5 ± 0.05 mm (0.197 ± 0.002 in) teräsärmän yläpuolella G-teräsijalla (3 mm [0.118 in])

6 ± 0.05 mm (0.236 ± 0.002 in) teräsärmän yläpuolella H-teräsijalla (4 mm [0.157 in])

Kun katkaisulehti on kiinnitetty vakiomalliseen liitäntäkappaleeseen, teräsärmä on 7 mm (0.276 in) tason Y = 0 yläpuolella.

Tämä on kompensoitava työkalukorjaimella, jotta saadaan oikea lastuamisnopeus. Tiedot on merkitty katkaisulehteen.

 
probe-measuring y-axis-parting-probing-insert probing-reference-plane
Mittaus kosketusanturilla koneeseen kiinnitettynä
 
 
Käytämme evästeitä parantaaksemme nettisivujemme rutiineja. Lisätietoa evästeistä.