Please select your country! -Suomi -FI Asetukset

Asetukset

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Vihreät tehtaat ja vastuulliset toimitilat yhteen työkaluun

Innovaatio 2020-04-28 Sandvik Coromant

Sandvik Coromantin työkalu tehtaiden ympäristöystävällisyyden ja toimitilojen vastuullisuuden arvioimiseksi kattaa koko tuotantoketjun CO2-päästöt ja jätteet tuotannon, resurssien ja työympäristön osalta.

​ Kiertotaloutta ja ympäristövastuuta

Täydellistä yritysvastuustrategiaa ei ole vielä olemassakaan, mutta asiantuntijatiimimme pyrkivät muuttamaan asian. Konepajateollisuus on alana melko konservatiivinen, mutta Sandvik Coromant on pystynyt murtamaan stereotypioita tuotteilla ja ratkaisuilla, jotka rohkaisevat myönteiseen muutokseen koko valmistuksen arvoketjussa ja etenkin asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme keskuudessa. 

Haluamme tehdä kuitenkin vielä enemmän. Vastuullisuus tarkoittaa ennakoivaa toimintaa, eikä nopea sopeutuminen muutokseen ole mahdollista ilman älykkäitä työkaluja. Sandvik Coromant tukee kestävän kehityksen periaatteita sekä YK:n kestävän kehityksen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja halusi laatia itselleenkin sisäiset tavoitteet (joista myöhemmin erkautui toinen sisäinen liike, Make the Shift). Mutta miten pystyisimme mittaamaan edistystä? Ainoa järkevä tapa arvioida yrityksemme toimintaa on seurata kaikkia tehtaitamme ja toimipaikkojamme eri puolilla maailmaa. Vastuullisuusstrategian kehittämiseen ja hienosäätöön sekä ympäristövaikutusten minimointiin tarvittiin työkalu, joka tuottaa jatkuvasti luotettavaa dataa tulosten mittaamista varten. 

Ikävä kyllä tällaista työkalua ei ollut olemassa – ennen viime vuotta.

Vastuullisella valmistuksella lisää ympäristötehokkuutta

 Vuonna 2018 Bonnissa Saksassa järjestettiin YK:n 23. ilmastokokous. Pian tuon jälkeen saimme ajatuksen toimintamme vastuullisuuden mittaamiseen käytettävän itsearviointityökalun kehittämisestä. Sen piti kattaa useita osa-alueita, tuottaa ehdottoman luotettavaa dataa ja sisältää arvostelujärjestelmä. Tältä pohjalta kehitimme Vihreät tehtaat ja vastuulliset toimitilat  -työkalun. 

​Sandvik Coromant otti työkalun käyttöön viime vuonna kuudessatoista tehtaassa ja toimipaikassa eri puolilla maailmaa. Työkalu on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen: terveys ja turvallisuus; resurssit; työympäristö; päästöt ja jätteet; toimipiste, rakennukset ja infrastruktuuri sekä tuotanto. Arvostelujärjestelmässä on myös kuusi tasoa, lähtien tasosta ”Paikallisia aloitteita käynnissä” tasoihin ”Paras käytäntö” ja ”Tulevaisuuden ratkaisu”. Osa-alueisiin kytkeytyy useita muuttuvia tunnuslukuja, jotka yhdessä auttavat kehittämään toiminnan järjestelmällisyyttä.

Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä datan keräämisestä. Työkalu auttaa tehtaan johtoa ja vastuullisuustyöstä vastaavia tunnistamaan vahvuuksia ja riskejä ja tuottaa muita päätöksentekoa tukevia tietoja. 

Täydelliseen kiertotalouteen perustuva vastuullinen toimintamalli pohjautuu kierrätykseen ja jätteiden määrän vähentämiseen. Tästä esimerkkejä ovat lämmön talteenotto, LED-valaistuksen käyttö, aurinkopaneelien ja muiden fossiilittomien energialähteiden käyttö, ostomateriaalien korvaaminen kierrätysmateriaaleilla, integroitujen antureiden asentaminen ja vaikkapa kertakäyttökupeista luopuminen. Jokainen pieni askel kohti vastuullisuutta on tärkeä, ja Green factories and sustainablefacilities -työkalulla niitä voidaan seurata ja osoittaa niiden vaikutus isompaan kokonaisuuteen. Sillä voimme mitata toimipaikkojemme vastuullisuuden tasoa ja ratkaista haasteet tehokkaasti datalähtöisten analyysien avulla. Voimme myös laatia suosituksia tehtaiden ja toimipaikkojen toiminnan parantamiseksi työntekijöitä ja vierailijoita sitouttavalla tavoilla ja ylläpitää turvallista ja modernia työympäristöä. 

Älykästä energian käyttöä: puhtaampaa ja taloudellisempaa tuotantoa

Tavoitteenamme on yhdenmukainen toiminnan taso koko Sandvik Coromantissa, ja pyrimme siihen jakamalla tietoa ja parhaita käytäntöjä paikallisesti ja globaalisti. Sandvik Coromantin kaksi tärkeintä tavoitetta vuodelle 2030 on parantaa energiatehokkuutta tehostamalla ja vähentämällä energian käyttöä (2,5 % vuodessa) ja lisätä puhtaan energian osuutta. Täydellinen kiertotalous ja CO2-päästöjen puolittaminen ovat Make the Shift -aloitteen tärkeimpiä tavoitteita. Tavoitteisiin pyritään organisaatio-, toiminto- ja toimipaikkatason toimenpiteillä. 

Ihmeitä voi tapahtua, kun yhdistämme voimamme ongelmien ratkaisemiseksi.

Lue lisää liiketoimintamme vastuullisuudesta 

 

 

Monimuotoisuus ja tasa-arvo kunniaan/SiteCollectionImages/stories/Innovation/Gender%20equality%20women%20in%20engineering.jpeghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/fi-fi/mww/pages/nurturing-diversity-and-closing-gender-gaps.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76003AE8A70E0D24114283C10988FC8D9706Monimuotoisuus ja tasa-arvo kunniaanSandvik Coromantilla on toimipiste 45 maassa ja 7900 työntekijää maailmanlaajuisesti, mutta monimuotoisuus tarkoittaa yhtiölle paljon enemmän. Monimuotoisuus tarkoittaa uusia ideoita, tuoreita näkökulmia ja kilpailevia visioita, jotka rikastuttavat päivittäistä työtä ja luovat työntekijöitä yhdistävän, eri kulttuurit tiedostavan ja hyväksyvän ilmapiirin. Metalworking WorldInnovation
The Creators: Cane Creek -pyörät/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CaneCreak_JoshCoaplen.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/fi-fi/mww/pages/creators_bicycles.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76003AE8A70E0D24114283C10988FC8D9706The Creators: Cane Creek -pyörätEsittelemme yhdysvaltalaisen polkupyörien osavalmistajan Cane Creekin tuotekehitysjohtaja Josh Coaplenin, jonka luova voima on saanut bisneksen rullaamaanInnovation
The Creators: Luovuuden lähteellä InvoMilling/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_InvoMilling_2.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/fi-fi/mww/pages/creators_invomilling.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76003AE8A70E0D24114283C10988FC8D9706The Creators: Luovuuden lähteellä InvoMillingMillainen on luova mieli? Jos ajatellaan innovaatioita, ajavana voimana on palava into saada aikaan kehitystä. Sandvik Coromantin Stefan Scherbarthin innostuksen tulos on InvoMilling-teknologia. InnovationGermany
Luovuuden lähteillä: Täydestä sydämestä/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_The Heart_TalGolesworthy.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/fi-fi/mww/pages/creators_medical.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76003AE8A70E0D24114283C10988FC8D9706Luovuuden lähteillä: Täydestä sydämestäLuova mieli ei säikähdä edes sydänvikaa. Tal Golesworthy lähti uhkapeliin panoksena oma elämä – ja voitti. MedicalInnovation

Käytämme evästeitä parantaaksemme nettisivujemme rutiineja. Lisätietoa evästeistä.