Please select your country! -Suomi -FI Asetukset

Asetukset

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Monimuotoisuus ja tasa-arvo kunniaan

Innovaatio 2020-06-19 Sandvik Coromant

Sandvik Coromantilla on toimipiste 45 maassa ja 7900 työntekijää maailmanlaajuisesti, mutta monimuotoisuus tarkoittaa yhtiölle paljon enemmän. Monimuotoisuus tarkoittaa uusia ideoita, tuoreita näkökulmia ja kilpailevia visioita, jotka rikastuttavat päivittäistä työtä ja luovat työntekijöitä yhdistävän, eri kulttuurit tiedostavan ja hyväksyvän ilmapiirin.

​ Monimuotoisuus tasapainoisen ja menestyksekkään liiketoiminnan ajurina

McKinsey & Companyn Diversity Matters -raportin mukaan etnistä monimuotoisuutta koskevissa asioissa parhaaseen kvartaaliin kuuluvat yritykset tekevät 35 prosentin todennäköisyydellä parempaa taloudellista tulosta kuin vastaavat kansalliset keskivertoyritykset. Saman raportin mukaan sukupuolista moninaisuutta koskevissa asioissa parhaaseen kvartaaliin kuuluvat yritykset tekevät 15 prosentin todennäköisyydellä parempaa taloudellista tulosta kuin vastaavat kansalliset keskivertoyritykset. Vaikka teknologiateollisuus on perinteisesti ollut hyvin miesvaltainen ala, tilastot ovat muuttumassa oikeaan suuntaan. Tällä hetkellä Sandvik Coromantin globaalista henkilöstöstä 18 prosenttia ja tulevista johtajista 30 prosenttia on naisia. Globaalien toimintojen johtoryhmissä naisia on puolestaan 40 prosenttia. Paljon on tietenkin vielä tehtävää, mutta selvästikin sukupuolten tasa-arvoa koskevat aloitteemme alkavat tuottaa tulosta.

Monimuotoisuus ei kuitenkaan rajoitu pelkkiin tilastoihin ja taloudellisiin tunnuslukuihin.

Sen kivijalan muodostavat osaaminen ja tavoitteellisuus sekä luovuus ja empatia, joiden avulla mieli kykenee murtautumaan ulos totutuista kaavoista ja näkemään asiat myös muiden näkökulmasta. Kulttuuriset ja henkilökohtaiset erot saavat tiimit toimimaan entistä paremmin, luovat tasapainoa työpaikoilla ja vahvistavat yrityksen taloudellista suorituskykyä ja pitkän aikavälin vastuullisuutta.

”Monimuotoisuus työpaikalla on itse asiassa melko lailla vaikea asia. Olisi helpompaa, jos kaikki olisivat toistensa kaltaisia, ajattelisivat ja toimisivat samalla lailla”, Sandvik Coromantin johtaja Nadine Crauwels toteaa. ”Monimuotoisuutta kuitenkin tarvitaan, jotta tapahtuu edistystä. Meidän kaikkien on tiedostettava erilaisuuden voima ja annettava tilaa toisenlaisille ajatuksille ja näkemyksille. Silloin alkaa syntyä tuloksia.” 

Puutteet sukupuolten tasa-arvossa ovat myös hitaasti korjaantumassa, ja valmistava teollisuus on siirtymässä kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta. Sandvik Coromant työllistää osaajia hyvin eri aloilta ohjelmistokehityksestä data-analytiikkaan ja tekoälyyn. Meillä on yhtiönä vastuu varmistaa, että rekrytointipolitiikkamme ovat tasapuolisia ja että niissä ei esiinny sukupuolista syrjintää.

Käytössämme on myös useita tukihankkeita ja -aloitteita, joilla varmistetaan, että sekä uudet työntekijät että pidempään yhtiössä työskennelleet tuntevat itsensä yhtä hyväksytyiksi ja motivoituneiksi kuin meiltä työpaikkaa hakiessaan. Mutta meidän on myös taattava osallistava työympäristö, jossa monimuotoisuutta arvostetaan ja kunnioitetaan. Vaalimme avoimuuden kulttuuria, jossa kaikki kokevat voivansa vapaasti ilmaista mielipiteensä ja jakaa tietämystään ja ideoitaan. Monimuotoiset tiimit voivat nimittäin menestyä vain, kun kaikki saavat tasapuolisesti äänensä kuuluviin.

Toisinaan viestin täysi teho mitataan ensimmäisessä kontaktissa yritykseemme – usein työpaikkailmoituksen tai verkkosivujemme kautta. Vaikka yritys edistäisi monimuotoisuutta ja osallistamista sisäisillä toimenpiteillä ja tapahtumilla kuinka paljon tahansa, kaikki alkaa rekrytointiprosessista ja siitä, mitä on vain yhden klikkauksen takana. Pienimmätkin muutokset sanamuotoihin voivat auttaa varmistamaan, että työpaikkailmoituksemme herättävät laajan hakijakunnan mielenkiinnon.

Tukena ovat integroidut henkilöstöpolitiikat ja -prosessit, joiden painopisteitä ovat laajan osaajajoukon houkutteleminen palvelukseemme sekä selkeät seuraajasuunnitelmat ja urakehityspolut. Seuraamme myös esimerkiksi sukupuolten välisessä tasapainossa tapahtuvaa edistystä tarkastelemalla rekrytointitilastoja neljännesvuosittain.

Pohjustamme nuorten naisten tulevaisuutta konepajateollisuudessa

Naisille voi olla vaikea ajatella uraa miesvaltaisella alalla, ja tällaiset käsitykset syntyvät jo varhain.

”Mielestäni meidän on myös oltava yhteydessä nuoriin aikaisemmassa vaiheessa kuin normaalisti olemme. He tekevät päätöksen uravalinnastaan usein jo 14- tai 15-vuotiaina”, Nadine Crauwels sanoo. ”Meidän on tuettava heitä, jotta he voivat muodostaa ennakkoluulottoman käsityksen vaihtoehdoistaan, ilman rajoituksia. Siten voimme osoittaa heille, että he voivat omalla panoksellaan auttaa ihmiskuntaa ottamaan uusia edistysaskeleita.

​Esimerkiksi jatko-opiskelijoille suunnattu ohjelmamme vetoaa laajalti nuoriin naisiin eri puolilla maailmaa. Tuomme heidän työtään ja näkemyksiään esimerkiksi konepajateollisuudesta ja johtajuudesta säännöllisesti esille yhtiön verkkosivuilla haastatteluin ja esimerkkitapauksin. Tuemme ja edistämme myös muita aloitteita, kuten Female Leader Engineer ja Women in manufacturing.”

Ruotsalainen Female Leader Engineer rohkaisee hiljan valmistuneita naisia tapaamaan vertaisiaan ja ottamaan heiltä oppia. Ohjelma lisää tietoisuutta sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä asioista ja haastaa syvään juurtuneita rakenteellisia odotuksia naisten työurista. Se myös tekee suhteiden luomisen ja kokemusten jakamisen työskentelystä perinteisesti miesvaltaisilla aloilla helpommaksi nuorille naisille. Sandvik Coromant haluaa tarjota naispuolisille insinööriopiskelijoille laajan ja rajoja rikkovan kuvan johtajuudesta ja tuoda kaikille nuorille esiin alamme uramahdollisuuksia.

Women in Manufacturing (WiM) on ainoa yhdysvaltalainen toimialajärjestö, joka tarjoaa jatkuvaa tukea valmistavassa teollisuudessa työskenteleville naisille. Sandvik Coromant tukee Women in Manufacturing -järjestöä yritysjäsenenä sekä WiM:n koulutussäätiön perustajana ja tukijana.

Valmistusteollisuus ja konepajateollisuus tarjoavat runsaasti kiinnostavia, palkitsevia ja hyvin palkattuja uramahdollisuuksia, ja jatkamme herkeämättä työtä varmistaaksemme, että nuo mahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla. Meillä on mahdollisuus edistää teollisuuden muutosta parempaan suuntaan. Siksi tuemme Pariisin ilmastosopimusta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja keskitymme sosioekonomisiin ja ympäristönsuojelullisiin teemoihin, jotka edistävät yhteiskunnan kestävää kehitystä. Viemme toimenpiteet vielä askelta pidemmälle sisäisellä Make the Shift -muutosohjelmallamme, jonka tavoitteet on asetettu vuodelle 2030.

Sandvik Coromant ja Sandvik-konserni ovat sitoutuneet edistämään muutosta kohti kestävämpää liiketoimintaa teknologian ja innovaatioiden kautta. Tavoitteemme on johtaa tätä muutosta ja olla innovatiivinen liikekumppani, jota asiakkaamme tarvitsevat liiketoimintamme läpäisevän vastuullisuuden ja kaikille osapuolille kaikkialla tarjoamamme lisäarvon ansiosta. 

 

Vihreät tehtaat ja vastuulliset toimitilat yhteen työkaluun/SiteCollectionImages/stories/Innovation/Green%20factory%20and%20sustainable%20facilities.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/fi-fi/mww/pages/green-factories.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76003AE8A70E0D24114283C10988FC8D9706 Vihreät tehtaat ja vastuulliset toimitilat yhteen työkaluunSandvik Coromantin työkalu tehtaiden ympäristöystävällisyyden ja toimitilojen vastuullisuuden arvioimiseksi kattaa koko tuotantoketjun CO2-päästöt ja jätteet tuotannon, resurssien ja työympäristön osalta.Metalworking WorldInnovation
The Creators: Cane Creek -pyörät/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CaneCreak_JoshCoaplen.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/fi-fi/mww/pages/creators_bicycles.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76003AE8A70E0D24114283C10988FC8D9706The Creators: Cane Creek -pyörätEsittelemme yhdysvaltalaisen polkupyörien osavalmistajan Cane Creekin tuotekehitysjohtaja Josh Coaplenin, jonka luova voima on saanut bisneksen rullaamaanInnovation
The Creators: Luovuuden lähteellä InvoMilling/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_InvoMilling_2.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/fi-fi/mww/pages/creators_invomilling.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76003AE8A70E0D24114283C10988FC8D9706The Creators: Luovuuden lähteellä InvoMillingMillainen on luova mieli? Jos ajatellaan innovaatioita, ajavana voimana on palava into saada aikaan kehitystä. Sandvik Coromantin Stefan Scherbarthin innostuksen tulos on InvoMilling-teknologia. InnovationGermany
Luovuuden lähteillä: Täydestä sydämestä/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_The Heart_TalGolesworthy.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/fi-fi/mww/pages/creators_medical.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76003AE8A70E0D24114283C10988FC8D9706Luovuuden lähteillä: Täydestä sydämestäLuova mieli ei säikähdä edes sydänvikaa. Tal Golesworthy lähti uhkapeliin panoksena oma elämä – ja voitti. MedicalInnovation

Käytämme evästeitä parantaaksemme nettisivujemme rutiineja. Lisätietoa evästeistä.