-Suomi -FI Asetukset

Asetukset

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Suunnitteluratkaisut

Näin tehostat työkalun valintaa ja CAM-valmisteluja

Ennen jokaista tehokasta koneistustyötä on tehtävä useita päätöksiä ja otettava huomioon monia yksityiskohtia. Tyypillisimpiä CAM-ohjelmoijien, tuotantopäälliköiden ja koneistajien kohtaamia aikavarkaita ovat

  • työhön parhaiten sopivan työkalun ja lastuamisarvojen valinta – valittavana on tuhansia eri toimittajien työkaluja
  • ohjelmointiin sekä simulointiin virheettömästi sopivien työkalutietojen etsiminen tai digitaalisen työkalukokoonpanon kokoaminen alusta lähtien käyttäen eri luettelojen ja verkkosivujen tietoja
  • tehokkaiden ja turvallisten CNC-ohjelmien generointi edistyksellisiä koneistusmenetelmiä varten.

Käyttämällä alan uusimpia ratkaisuja voidaan nopeuttaa ja optimoida aikaisemmin yksilön osaamisesta ja kokemuksesta vahvasti riippuneita suunnittelutehtäviä. 

Verkkoon liitetyt prosessinsuunnitteluratkaisut nopeuttavat oikean työkalun valintaa sekä CAM-ohjelmointia.Algoritmit työkalujen ja lastuamisarvojen valinnassa

Koneistuksen tehokkuus ja tuottavuus voi ratketa työkalun ja lastuamisarvojen valintaan. Työhön parhaiten sopivan työkalun valinnan tulee perustua tietoon. Verifioitu ja tehokkaasti hallittu työkalutieto sisältää paitsi työkalujen fyysiset parametrit, kuten pituuden, painon ja säteen, myös niiden kapasiteetin.

Painetut luettelot käyvät nykyaikaisissa konepajoissa yhä harvinaisemmiksi, sillä digitaaliset ratkaisut pystyvät tarjoamaan kuhunkin työhön täydellisesti sopivat työkalu- ja lastuamisarvosuositukset. Käyttäjät voivat määrittää koneistustyönsä helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta ja saada välittömästi ehdotuksen tuottavimmasta työkalusta.

Suositukset perustuvat algoritmeihin, jotka arvioivat työkalutoimittajan kaikkiin työkaluihin liittyvät tiedot. Käyttäjän antamat lisätiedot koneistustyöstä, esimerkiksi koneistettava materiaali, työstökone jne., tarkentavat suositusta reaaliajassa.

Vaihtoehtoinen, myöskin hyödyllinen tapa koneistussuositusten saamiseksi on käyttää lähtökohtana tiettyä työkalua. Työkaluvalmistajien suositellut aloitusarvot ovat aina tietyn turvamarginaalin sisällä eli niitä ei ole optimoitu. Työkalun todellinen suorituskyky ja tietylle työlle optimaaliset lastuamisarvot saa vasta, kun lastuamisarvosuosituksia antavaan ratkaisuun syötetään tarkentavia tietoja koneistustyöstä.

Työkalusuositus- ja lastuamisarvosuositusratkaisuja voi käyttää myös ilman verkkoyhteyttä sekä pöytä- että mobiililaitteilla. Alan eri toimijoiden välisen yhteistyön ansiosta työkaluvalmistajien työkalu- ja lastuamisarvosuositukset ovat yhä laajemmin käytettävissä CAM-, simulointi- ja verifiointiohjelmistoissa.
Työkalutietojen käytettävyys mahdollistaa suositukset tuottavimmista työkaluista ja lastuamisarvoista.


Geneerisen työkaluluokituksen (GTC) rakenne

Työkalutiedot saumattomasti järjestelmästä toiseen

Avain koko alan kehitykseen ja lisäarvon luontiin on standardointi.ISO 13399 on kansainvälinen työkalutietoja koskeva standardi, jossa kukin työkalu määritellään tiettyjen parametrien avulla.

Standardin mukaiset työkalutiedot ovat neutraalissa muodossa, joka ei riipu mistään yksittäisestä järjestelmästä tai yrityskohtaisista nimityksistä. Standardin edellyttämällä tavalla määriteltyjen työkalujen tiedot ovat kaikkien yhteensopivien ohjelmistojen ymmärtämässä muodossa, mikä tehostaa ja helpottaa sähköistä tiedonsiirtoa.

Standardi siis säästää aikaa ja parantaa laadunvarmistusta. Yhteinen kieli on välttämätöntä järjestelmien väliselle tiedonsiirrolle, mutta se helpottaa myös tietojen käyttäjien työtä. Kun käytössä on ISO 13399 -standardin mukainen järjestelmä, tietojen tulkinta omaan järjestelmään sopivaksi jää pois.

Toinen viime vuosien edistysaskel standardoinnin saralla on geneerinen työkaluluokitus (GTC). GTC on käytännössä standardoitu tapa luoda työkalutiedoista luettelorakenteita, jolloin tietoja voidaan siirtää saumattomasti niitä tarvitsevien järjestelmien välillä.

Esimerkki tapauksesta, jossa ISO 13399 ja GTC luovat merkittäviä aikasäästöjä, on työkalukokoonpanojen valmistelu CAM-ohjelmointia ja simulointia varten. Molempia standardeja tukevaa työkalukirjastoa käyttäen luotu työkalukokoonpano voidaan tallentaa ja siirtää saumattomasti näitä standardeja tukevaan CAM-järjestelmään.

Mitä tiiviimmin prosessit ja järjestelmät nivoutuvat toisiinsa, sitä enemmän syntyy lisäarvoa koko toimialalle. Sama pätee tietenkin myös CNC-koodin generointiin edistyksellisiä koneistusmenetelmiä varten. Ohjelmoijilta säästyy merkittävästi aikaa, kun heidän käyttämiinsä CAM-ohjelmistoihin integroidaan uusia tuottavia koneistusstrategioita.
Työstörata tiivisteurien koneistukseen.


Lisää aiheesta:

Pääkohdat

Standardin mukaiset työkalutiedot

ISO 13399 on työkalutietojen siirtoon tarkoitettu standardi.

CoroPlus®

Monet CoroPlus®-ratkaisut ovat valmiita teolliseen internetiin, Industry 4.0:aan.

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Integrointi CAM-ohjelmistoon

Todellisen lisäarvon tuottaminen loppukäyttäjälle digitaalisen koneistuksen aikakaudella edellyttää kumppanuuksia. CNC Software on ensimmäisiä CAM-ohjelmistojen tarjoajia, joka on integroinut CoroPlus® -ratkaisun omaan ohjelmistoonsa eli Mastercamiin. Katso video.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Käytämme evästeitä parantaaksemme nettisivujemme rutiineja. Lisätietoa evästeistä.