-Suomi -FI Asetukset

Asetukset

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Koneistusprosessin seurantaratkaisut

​Näin työkalujen ja prosessien valvonta toimii

Muutosprosessi raaka-aineesta valmiiksi työkappaleeksi sisältää monta vaihetta, jossa voi syntyä odottamattomia, ei-toivottuja tuloksia.

Vakiintuneimmissakin koneistusprosesseissa tapahtuu vääjäämättä häiriöitä, jotka voivat johtaa kalliisiin työstökonevaurioihin, työkappaleiden romutuksiin tai työkalujen tehottomaan käyttöön. Esimerkkejä näistä ovat:

  • Piilevä vaihtelu koneistettavan materiaalin kovuudessa voi lisätä terän kulumista, jolloin pinnankarheus jää vaatimuksista.
  • Pieni törmäys jää huomaamatta johtaen lopulta isompiin korjauskustannuksiin tai koneistusongelmiin.
  • Työstökoneen karan ylikuormitus voi aiheuttaa kalliita tuotantokatkoksia ja suunnittelemattomia huoltoseisokkeja.

Hallitussa koneistusprosessissa reaaliaikaiset päätökset perustuvat faktoihin ja prosessien optimointi sekä hukan merkittävä vähentäminen on mahdollista.

 

Verkkoon liitettyjen työkaluratkaisujen ja prosessinvalvonnan avulla voit tehdä dataan ja faktoihin perustuvia päätöksiä koneistuksen tuottavuuden parantamiseksi.


Anturit lähelle lastuamistapahtumaa

Kaikilla koneistusprosesseilla on niille ominaiset fyysiset parametrinsa, joista joitakin voidaan seurata suoraan karamoottorilta NC-ohjauksen avulla. Muun datan kerääminen edellyttää antureiden asentamista lähelle itse lastuamistapahtumaa.

Yhä useammat työkalut pystyvät lähettämään tietoa koneistuksen aikaisista olosuhteista. Työkaluihin integroidut anturit välittävät tietoa esimerkiksi työkalun lämpötilasta ja asemasta sekä värinöistä.

Teollisuusantureita voidaan asentaa myös työstökoneeseen. Useimmiten ne sijoitetaan lähelle karaa tai kiinnitysyksikköä, mutta sijainti päätetään tapauskohtaisesti asiakkaan koneistustöiden ja tarpeiden mukaan. Työstökoneen sisälle asennetut anturit sallivat värinöiden ja lastuamisvoimien valvomisen.

Värinävaimennettuun sorvauspuomiin integroidut anturit välittävät langattomasti tiedon lämpötilasta, värinätasosta ja pinnankarheudesta.


Työstökoneen karaan asennettu teollisuusanturi havaitsee värinän ja lähettää siitä signaalin prosessoitavaksi reaaliajassa.


Rajojen asettaminen ja toimenpiteiden määrittäminen

Prosessinvalvonnassa ja -hallinnassa antureiden generoimia suodatettuja ja vahvistettuja signaaleja verrataan reaaliajassa tiettyihin raja-arvoihin.

Prosessinhallintaohjelmistoissa on toiminnallisuuksia, joiden avulla voidaan määritellä toimenpiteet tapauksissa, joissa raja-arvot ylittyvät. Esimerkki

  • Odotettua kovemman materiaalin koneistus synnyttää piikin lastuamisvoimiin, jolloin prosessinhallintaohjelmisto pysäyttää koneistuksen välittömästi ja ehkäisee työkappaleen pinnankarheusongelmat.
  • Prosessinhallintaohjelmisto havaitsee pienetkin muutokset karan suorituskyvyssä ja ilmoittaa karan mahdollisesta huoltotarpeesta ennen kuin ehtii syntyä isompia ongelmia.
  • Suunnittelemattomien huoltojen aiheuttamat kustannukset vältetään, kun tieto laitteiden kunnosta ja huoltotarpeesta perustuu faktoihin.

Ilman prosessinhallintaohjelmistoa poikkeamat odotetusta koneistusprosessista jäisivät huomaamatta, mutta nyt ne laukaisevat toimenpiteitä, kuten prosessin pysäytyksen tai hälytyksen.


Lisää aiheesta:

Pääkohdat

Standardin mukaiset työkalutiedot

ISO 13399 on työkalutietojen siirtoon tarkoitettu standardi.

CoroPlus®

Monet CoroPlus®-ratkaisut ovat valmiita teolliseen internetiin, Industry 4.0:aan.

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Integrointi CAM-ohjelmistoon

Todellisen lisäarvon tuottaminen loppukäyttäjälle digitaalisen koneistuksen aikakaudella edellyttää kumppanuuksia. CNC Software on ensimmäisiä CAM-ohjelmistojen tarjoajia, joka on integroinut CoroPlus® -ratkaisun omaan ohjelmistoonsa eli Mastercamiin. Katso video.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Käytämme evästeitä parantaaksemme nettisivujemme rutiineja. Lisätietoa evästeistä.