Please select your country! -Suomi -FI Asetukset

Asetukset

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Värinään vaikuttavat tekijät


Värinäalttiuden minimointi

 • Valitse suuri asetuskulma ja positiivinen rintakulma
 • Valitse pieni nirkonsäde ja kärkikulma
 • Valitse positiivinen makrogeometria
 • Seuraa terän kulumista ja mikrogeometrian särmäpyöristystä
 • Lastuamissyvyyden tulee olla nirkonsädettä suurempi

Pienemmät radiaalivoimat pienentävät radiaalista taipumaa ja värinäalttiutta. Parhaisiin tuloksiin pääsee, kun radiaalinen lastuamissyvyys on nirkonsädettä suurempi asetuskulman ollessa 90° (lisäasetuskulma 0°). Jos radiaalinen lastuamissyvyys on pienempi, samoihin tuloksiin pääsee käyttämällä 45°:n asetuskulmaa.

  

Värinäalttius
Asetuskulma
Asetuslisäkulma
Nirkonsäde ja kärkikulma, mm (tuumaa)
Makrogeometria
Mikrogeometria
Lastuamissyvyys suhteessa nirkonsäteeseen
 

 

Huomaa, että taipumaa voidaan pienentää muuttamalla lastuamisvoimien suuntaa:

 • Mitä lähempänä asetuskulma on 90°:tta (asetuslisäkulma 0°), sitä enemmän lastuamisvoimat suuntautuvat aksiaalisesti. Aksiaaliset lastuamisvoimat taivuttavat työkalua vähemmän kuin vastaavat radiaaliset lastuamisvoimat.
 • Sisäsorvauksessa ei tulisi koskaan käyttää alle 75°:n asetuskulmaa (asetuslisäkulma 15°).
 • Mitä positiivisempi rintakulma, sitä pienemmäksi lastuamisvoimat jäävät, jolloin työkalu taipuu vähemmän.
 • Mitä pienemmät radiaalivoimat, sitä vähemmän radiaalista taipumaa.
Voiman suunta pääosin aksiaalinen Voiman suunta sekä aksiaalinen että radiaalinen
Negatiivinen rintakulma kasvattaa lastuamisvoimia Positiivinen rintakulma pienentää lastuamisvoimia

 


Ft = tangentiaalivoimat ja Fr = radiaalivoimat

Terän kärkikulma

Terän muoto tulee valita asetuskulman ja vaadittavan ulottuvuuden mukaan. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että nirkonsäteen tulee olla värinöiden minimoimiseksi mahdollisimman pieni. Kärkikulman valinnassa on kaksi vaihtoehtoa:

 • Pieni kärkikulma parantaa työkalun tukevuutta, antaa hyvän päästön jättöpinnalla ja lastun poikkipinta vaihtelee vain vähän, jos työkalu alkaa väristä radiaalisuunnassa.
 • Suuri kärkikulma parantaa terän lujuutta ja luotettavuutta mutta vaatii tehokkaampaa konetta, koska särmän lastuavan osuuden pituus on suurempi.
 

Positiiviset geometriat

Positiivisilla geometrioilla ja rintakulmilla lastuamisvoimat ovat pienemmät ja työkalu taipuu vähemmän. Valitse siksi aina mahdollisimman positiivinen geometria ja lastuamisarvoihin sopiva lastunmurtaja. Tämä voi tosin heikentää kulumiskestävyyttä, särmälujuutta sekä lastunhallintaa hieman, mutta värinöiden hallinta on aina tasapainoilua muiden tekijöiden kanssa.

 
 

Wiper-terät

Wiper-terien käyttöä ei yleensä suositella, kun tavoitteena on ehkäistä värinöitä, sillä ne aiheuttavat lastuamisvoimien ja radiaalitaipuman kasvua. Erittäin tukevissa olosuhteissa wiper-terät tarjoavat kuitenkin kiistämättömiä etuja pinnankarheuden ja lastuamisarvojen suhteen.

 

 

Särmäpyöristys

Pieni särmäpyöristys (ER) pienentää lastuamisvoimia kaikissa suunnissa. Lastuaminen on jouhevampaa ja työkalu taipuu vähemmän. Hiottujen terien särmäpyöristys on muotoonpuristettuihin teriin verrattuna pienempi, myös päällystämättömissä ja ohuelti päällystetyissä terissä.​

 

M = suoraan muotoon puristettu terä

 

G = hiottu terä, yleensä pienempi ER

 

E = hiottu terä tiukoille toleransseille, terävä särmä

 

Lastuamisarvot

Terän liiallista kulumista, esim. viistekulumista, on pyrittävä välttämään. Kuluminen muuttaa terän ja työkappaleen välistä päästöä, mikä voi aiheuttaa ongelmia värinöiden kanssa. 

 
Lastuamisnopeus, vc

Oikea lastuamisnopeus ehkäisee irtosärmän muodostusta. Irtosärmä huonontaa pinnankarheutta, kasvattaa lastuamisvoimia ja lyhentää terän kestoikää.

 • Liian suuri lastuamisnopeus aiheuttaa viistekulumista, mikä heikentää koneistuksen varmuutta lastutukosten, heikon lastunpoiston ja terärikkojen kautta, etenkin syvissä rei'issä
 • Liian pieni lastuamisnopeus aiheuttaa irtosärmän muodostusta
 • Epätasainen kuluminen lyhentää terän kestoikää ja huonontaa pinnankarheutta, joten seuraa terän kulumista tarkasti
 • Koneistettava materiaali vaikuttaa suuresti lastuamisnopeuteen
Lastuamissyvyys, ap, ja syöttö, fn

Arvojen ap ja fn oikea yhdistelmä on tärkeä, jotta saadaan paras lastun poikkipinta. Kaksi nyrkkisääntöä:

 • Lastuamissyvyyden,  ap, tulee olla nirkonsädettä suurempi.
 • Ohjelmoi fn-arvo, joka on vähintään 25 % nirkonsäteestä, riippuen vaadittavasta pinnankarheudesta

Jos pitkällä vapaapituudella koneistaessa esiintyy värinöitä, ensimmäisenä ratkaisuna kannattaa lisätä syöttöä ja toisena muuttaa lastuamisnopeutta. Paras tulos saavutetaan yleensä suuremmalla lastuamisnopeudella.

Lastun poikkipinta
 • Jos lastun poikkipinta on liian suuri, lastuamisvoimat ovat myös liian suuret
 • Jos poikkipinta on liian pieni, terän ja työkappaleen välinen kitka käy liian suureksi ja ne voivat hankautua toisiaan vasten

 

 
Käytämme evästeitä parantaaksemme nettisivujemme rutiineja. Lisätietoa evästeistä.