Please select your country! -Magyar -HU Beállítások

Beállítások

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy a weboldal (a továbbiakban: honlap) használata előtt olvassa el figyelmesen a jogi nyilatkozatot.

A honlap tartalmát a Sandvik AB (publ; cégjegyzékszám: 556000-3468, SE-811 81 Sandviken, Svédország) (a továbbiakban: Sandvik) és a Sandvik Group biztosítja szolgáltatásként, és az csak tájékoztató jellegű.

A honlap használatával Ön elfogadja a következő feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, kérjük, ne használja a honlapot.

A honlap tartalmának tulajdonosa a 2000–2018 Sandvik AB (publ) (vagy leányvállalatai). Minden jog fenntartva.

A honlapon található információ (többek között szövegek, ábrák, képek, hangfelvételek, szoftver) a Sandvik tulajdona, valamint a svédországi és nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt áll. A honlapon található bármilyen információ engedély nélküli felhasználása vagy terjesztése a szerzői jogra vagy védjegyekre vonatkozó, ill. egyéb jellegű törvényekbe ütközhet, és így polgári vagy büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

A jelzett kivételektől eltekintve, a Sandvik előzetes írásos beleegyezése nélkül tilos a honlap egészének vagy egy részének többszörösítése, másolása, továbbítása, terjesztése, tárolása vagy kereskedelmi céllal történő egyéb felhasználása. Kifejezetten tilos a honlap tartalmának módosítása.

Ön vállalja, hogy megakadályozza a honlapon lévő tartalom jogosulatlan másolását, valamint adott esetben biztosítja, hogy a vállalata minden alkalmazottja betartja ezt a korlátozást.

A honlap tartalmazhat olyan képeket, amelyekre harmadik fél szerzői joga vonatkozik.

Védjegyekkel kapcsolatos információ

Eltérő jelzés hiányában, a honlapon látható összes védjegy, márkanév, vállalati logó és embléma a Sandvik, annak leányvállalatai, licenctulajdonosai vagy kapcsolt vállalatai tulajdonát képezi.

A Sandvik védjegyei, márkanevei, vállalati logói és emblémái a Sandvik előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen célra nem használhatók.

Jótállás és szavatosság nélkül

A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓT MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS NÉLKÜL BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE. A SANDVIK SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ EGY MÁSIK FÉL ÁLTAL ELSZENVEDETT ÉS A HONLAP VAGY A HONLAPRÓL HIVATKOZÁSSAL ELÉRHETŐ WEBOLDALAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, MINT PÉLDÁUL NYERESÉG KIESÉSE, ÜZEMSZÜNET, PROGRAMOK ELTŰNÉSE VAGY ADATVESZTÉS AZ INFORMÁCIÓKEZELŐ RENDSZERBEN; ILLETVE AZ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA A SANDVIK VÁLLALATNAK TUDOMÁSA VAN AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A Sandvik semmilyen garanciát vagy szavatosságot nem vállal a honlapról elérhető egyéb weboldalak használatával vagy tartalmával kapcsolatosan. Ezeket az oldalakat mindössze kényelmi okokból tüntetjük fel, és ez nem jelenti azt, hogy a Sandvik vállalja vagy átvállalja a felelősséget a szóban forgó weboldalak tartalmáért vagy használatáért. Emellett a felhasználó feladata, hogy megtegye a szükséges biztonsági lépéseket annak érdekében, hogy védett legyen az általa használt tartalmakban található számítógépes vírusokkal/férgekkel, trójai programokkal és egyéb káros elemekkel szemben.

A Sandvik továbbá nem garantálja a honlapon megjelenő információ, szövegek, képek, hivatkozások és egyéb elemek pontosságát és teljességét. A honlapon található információ előzetes értesítés nélkül, bármikor módosítható. A Sandvik ugyanakkor nem vállalja, hogy a honlapon található információt vagy egyéb tartalmat frissíti.

Felhasználói adatok

Bármilyen anyag, információ vagy egyéb tartalom, amelyet a honlap rendelkezésére bocsát vagy annak elküld (“adatok”), nem bizalmas, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, szabadon továbbadható és nem egyedi tulajdon. A Sandvik nem vállal kötelezettséget a felhasználói adatokkal kapcsolatban.

A Sandvik bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, szabadon közzéteheti, másolhatja, terjesztheti, felhasználhatja, módosíthatja vagy egyéb módon használhatja az adatokat, valamint az abban foglalt bármilyen információt, képet, hangfelvételt, szöveget és egyéb tartalmat.

Ha személyes adatokat ad át a Sandvik vállalatnak a honlapon keresztül vagy más módon, azzal hozzájárul ahhoz, hogy a Sandvik felhasználja azokat adatértékelési célokra, valamint a Sandvik termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó marketingtevékenységre. Ez magában foglalja az átadott adatok harmadék félnek és esetleges internetes közzétételre történő továbbításának jogát. A Sandvik a svéd jogszabályok értelmében felelős a személyes adatok kezeléséért. Helytelen adatok vagy a személyes adatokkal kapcsolatos egyéb problémák esetén a Sandvik vállalathoz kell fordulni. További információért lásd a Sandvik adatvédelmi nyilatkozatát.

Egyéb

A Sandvik bármikor módosíthatja a jelen jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket. Emellett a Sandvik fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül felügyelje és megszüntesse a honlap elérhetőségét. Ha a jogi nyilatkozatban foglalt valamely feltétel vagy rendelkezés törvényellenesnek, érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak bizonyul, ez a többi feltétel és rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát semmilyen formában nem érinti vagy csorbítja.


  

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbiakban a weboldalra (www.sandvik.coromant.com) vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat található. Ez a dokumentum ismerteti az adatkezelés módját a Sandvik Coromant vállalattal végzett internetes tevékenység során. A Sandvik magánélet védelmére vonatkozó kötelezettségvállalásával kapcsolatos további információ a Sandvik adatvédelmi nyilatkozatában található.


Adatvédelmi áttekintés

Általános információk

A következőkben áttekintést nyújtunk arról, mi történik a személyes adataival weboldalunk használatakor. Személyes adat minden olyan információ, amelyek alkalmasak az Ön azonosítására. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk ebben az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

Adatgyűjtés weboldalunkon

Ki felelős a weboldalon történő adatgyűjtésért?

A weboldalon gyűjtött adatokat a weboldal kezelője dolgozza fel. A kezelő elérhetősége ebben az adatvédelmi nyilatkozatban található.

Hogyan gyűjti a Sandvik Coromant az adatokat?

Bizonyos adatokat úgy gyűjtünk, hogy Ön rendelkezésünkre bocsátja azokat. Ilyenek például a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok.

Egyéb adatokat informatikai rendszereink gyűjtik automatikusan a weboldal megnyitásakor. Ezek elsősorban technikai adatok (például milyen böngészőt és operációs rendszert használ a webhelyen lévő oldalak megnyitásakor). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük a weboldal megnyitásakor.

Mire használja a Sandvik Coromant az adatokat?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal megfelelő működését. Más adatokat arra használhatunk, hogy elemezzük, hogyan használják a látogatók a weboldalt.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatosan?

Minden esetben joga van ingyenes tájékoztatást kérni a tárolt adatokról, azok forrásáról, címzettjeiről, valamint az adatgyűjtés céljáról. Joga van továbbá kérni azok javítását, letiltását vagy törlését. Ha további kérdése van a magánélet és az adatvédelem témakörében, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az adatvédelmi nyilatkozatban megadott címen. Szükség esetén panasszal élhet a személyes adatokat szabályozó hatóságoknál.

Elemzés és harmadik féltől származó eszközök

A weboldal megnyitásakor statisztikai elemzések készülhetnek az ott folytatott tevékenységéről. Ez elsősorban internetes sütik (cookie-k) és nyomkövető parancsfájlok/elemzések segítségével történik. A tevékenység elemzése általában névtelenül történik, azaz a Sandvik Coromant nem tudja majd azonosítani Önt ezekből az adatokból. A weboldalon végzett tevékenységére vonatkozó adatok átadását letilthatja a webböngésző adatvédelmi beállításainál. Lásd az „Adatgyűjtés weboldalunkon > Cookie-k” részt később.


 

Általános információk és kötelező információk

Adatvédelem

A weboldal kezelői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, az adatvédelmi törvényi szabályozás és a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerint.

A weboldal használatakor különböző személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adat minden olyan információ, amelyek alkalmasak az Ön azonosítására. Az adatvédelmi nyilatkozatban bemutatjuk, hogy a Sandvik milyen adatokat gyűjt, és azokat mire használja fel. Azt is ismertetjük, mindez hogyan és milyen céllal történik.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten (pl. e-mailben történő kommunikáció során) továbbított adatok biztonsága sérülhet. Nem garantálható adatainak teljes körű védelme olyan harmadik felekkel szemben, akik törvénytelen módon férhetnek hozzá azokhoz.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása

 

Számos adatkezelési művelethez az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges. Hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Továbbra is törvényesen feldolgozhatók azok az adatok, amelyek kezelése azt megelőzően történt, hogy a Sandvik Coromant kézhez kapta kérelmét.

Önnek jogában áll tájékozódni arról, hogy a Sandvik Coromant milyen adatokat tárol Önről. Ezekhez az információkhoz korlátlanul hozzáférhet, valamint kérheti a pontatlan vagy elavult adatok javítását. Kifogást emelhet az ellen, hogy a Sandvik Coromant felhasználja az Önre vonatkozó adatokat, és/vagy kérheti az ilyen adatok használatának megszüntetését. Jogában áll továbbá kérni személyes adatainak végleges törlését. Adott esetben kérheti adatainak géppel olvasható formátumban történő átadását, saját magának vagy harmadik félnek történő továbbítással. Ezen jogainak gyakorlásához használja ezt az űrlapot.

A szabályozó hatóságoknak történő panaszbenyújtás joga

Az adatvédelmi törvény megsértése esetén az érintett személy panaszt nyújthat be az illetékes szabályozó hatósághoz.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti azon adatok szabványos, géppel olvasható formátumban Önnek vagy harmadik félnek történő automatikus átadását, melyeket a Sandvik Coromant az Ön hozzájárulásával vagy szerződés értelmében feldolgoz. Az adatok közvetlen átadása csak a technikailag kivitelezhető esetekben lehetséges.

SSL- vagy TLS-titkosítás

Ez a weboldal biztonsági okokból, valamint a bizalmas tartalom – például a Sandvik Coromant vállalatnak mint a weboldal kezelőjének küldött kérések – továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolat úgy ismerhető fel, hogy a böngésző címsorában „http://” helyett „https://” látható, és megjelenik a lakat szimbólum.

SSL- vagy TLS-titkosítás használatakor a Sandvik Coromant vállalatnak küldött adatokat nem láthatja harmadik fél.

Titkosított fizetés a weboldalon

Ha valamely szerződés értelmében meg kell adnia a Sandvik Coromant vállalatnak fizetési adatait (pl. bankszámlaszám a közvetlen beszedésekhez), a fizetés végrehajtásához meg kell adnia adatait.

Az általános fizetési módot (Visa/MasterCard, közvetlen beszedés) használó fizetési műveletek kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolat úgy ismerhető fel, hogy a böngésző címsorában „http://” helyett „https://” látható, és megjelenik a lakat szimbólum.

Titkosított kommunikáció esetén a Sandvik Coromant vállalatnak megadott fizetési adatokat nem láthatja harmadik fél.

Tájékozódás, letiltás, törlés

A törvényi rendelkezések alapján bármikor ingyenesen megtekintheti tárolt személyes adatait, valamint azok forrását, címzettjét és a feldolgozás célját. Joga van továbbá kérni az ilyen adatok javítását, letiltását vagy törlését. Ha további kérdése van a személyes adatok témakörében, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a jogi nyilatkozatban megadott címen.

A promóciós e-mailek letiltása

Ezúton kifejezetten megtiltjuk a jelen weboldal jogi nyilatkozatával összefüggésben közzétett elérhetőségek nem kifejezetten kért promóciós és tájékoztató anyagok küldésére történő felhasználását. A weboldal kezelője fenntartja a jogot arra, hogy kéretlen reklámanyag (pl. levélszemét) érkezésekor meghatározott jogi lépést tegyen.


 

Adatvédelmi tisztviselő

Törvényben előírt adatvédelmi tisztviselő

Ha kapcsolatba kíván lépni az illetékes adatvédelmi biztossal, küldjön e-mailt a privacy@sandvik.com címre.


 

Adatgyűjtés weboldalunkon

Sütik (cookie-k)

Bizonyos weboldalainkon cookie-kat használunk. A cookie-k nem veszélyeztetik számítógépét, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k segítségével weboldalunk felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehető. A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyeket a számítógépe tárol és a böngészője ment.

Az általunk használt cookie-k többsége úgynevezett „munkamenetre vonatkozó cookie” Ezek a weboldal használatát követően automatikusan törlődnek. Más cookie-k mindaddig a készülék memóriájában maradnak, amíg nem törli azokat. Ezek a cookie-k teszik lehetővé a böngésző felismerését a következő látogatásakor, így nem kell ismét megadnia az alapvető adatokat.

Böngészője beállítható úgy, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k használatáról, így Ön minden esetben eldöntheti, hogy elfogadja vagy letiltja-e az adott cookie-t. Böngészője úgy is beállítható, hogy bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogadja a cookie-kat, mindig letiltsa azokat, vagy automatikusan törölje a cookie-kat a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása korlátozhatja a weboldal funkcióit.

Az elektronikus kommunikáció engedélyezéséhez és bizonyos használni kívánt funkciók (pl. webáruház kosara) nyújtásához szükséges cookie-kat az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikkének 1. bekezdése (f) pontja értelmében tároljuk. Ez a weboldal jogszerűen használ cookie-kat annak érdekében, hogy optimalizált és műszaki hibáktól mentes szolgáltatást nyújtson. Ha egyéb (pl. a böngészési tevékenység elemzéséhez használt) cookie-kat is tárolunk, azokat külön kezeljük ebben az adatvédelmi nyilatkozatban.

Kiszolgáló naplófájljai

A weboldal üzemeltetője automatikusan „kiszolgáló naplófájlokban” gyűjti és tárolja a böngésző által küldött lapkérelmekre vonatkozó információkat.

Ezek az adatok a következők:

  • IP-cím
  • Böngésző típusa és verziója
  • Oldal címe (URL)
  • Kérelem időpontja

Ezeket az adatokat más forrásból származó adatokkal nem kombináljuk.

Emellett a rendszerben történt hibákra és a háttérrendszerhez küldött kérelmekre vonatkozó információkat is tároljuk hibaelhárítási célokból. Ezek tartalmazhatnak személyes adatokat, úgymint e-mail cím (ha regisztrált weboldalunkon) vagy IP-cím. Az ilyen adatokat 14 nap után töröljük, és más forrásból származó adatokkal nem kombináljuk.

Ez az adatkezelés a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdése (b) pontja értelmében történik, amely lehetővé teszi a szerződés teljesítése és a szerződést előkészítő intézkedések érdekében történő adatkezelést.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha kérdést tesz fel a kapcsolatfelvételi űrlapon, az azon megadott adatokat – az elérhetőségekkel együtt – gyűjtjük a feltett kérdés és az esetlegesen azt követő kérdések megválaszolása érdekében. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem tesszük közzé.

Ennek megfelelően a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat kizárólag az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdése (a) pontja értelmében. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ezt elegendő egy egyszerű e-mailben igényelni. Továbbra is törvényesen feldolgozhatók azok az adatok, amelyek kezelése azt megelőzően történt, hogy kézhez kaptuk kérelmét.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg nem kéri azok törlését, vissza nem vonja az adattárolásra vonatkozó hozzájárulását, vagy meg nem szűnik az adattárolás célja (pl. teljesítjük a kérését). Ez a rendelkezés nem módosítja a kötelező érvényű törvényi rendelkezéseket, különös tekintettel a kötelező adatmegőrzési időszakokra vonatkozó rendelkezésekre.


 

Regisztráció a weboldalon

A weboldal névtelen felhasználói számára nem elérhető funkciók használata érdekében regisztrálhat weboldalunkon. A megadott adatokat kizárólag azon weboldal vagy szolgáltatás használatával kapcsolatos célokra használjuk fel, amelyre a regisztráció vonatkozik. A regisztrációkor kötelezőnek jelölt adatokat hiánytalanul meg kell adni. Ellenkező esetben a regisztrációt elutasítjuk.

A jelentős – például a weboldalt érintő vagy technikai jellegű – változásokról történő értesítésekhez a regisztrációkor megadott e-mail címet használjuk.

A regisztrációkor megadott adatokat kizárólag az Ön hozzájárulásával kezeljük a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdése (a) pontja értelmében. Hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Ezt elegendő egy egyszerű e-mailben igényelni. Továbbra is törvényesen feldolgozhatók azok az adatok, amelyek kezelése azt megelőzően történt, hogy kézhez kaptuk kérelmét.

A regisztrációkor gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön regisztrálva van a weboldalon. A rendelkezés nem módosítja a törvényben előírt adatmegőrzési időszakokat.

Adatkezelés (ügyfél- és szerződéses adatok)

Személyes adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk fel, amennyiben az szükséges a vállalatunkkal való jogviszony kialakításához vagy módosításához (törzsadatok). Ez a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdése (b) pontja értelmében történik, amely lehetővé teszi a szerződés teljesítése és a szerződést előkészítő intézkedések érdekében történő adatkezelést. Amikor weboldalunkat használja, kizárólag olyan mértékben gyűjtjük, kezeljük és használjuk személyes adatait (felhasználási adatok), amely a termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez és a Sandvik Coromant vonatkozó számláinak kiállításához szükséges.

A gyűjtött ügyféladatokat a rendelés teljesítését vagy az üzleti viszony megszűnését követően törölni kell. A rendelkezés nem módosítja a jogszabály szerinti adatmegőrzési időszakokat.

Internetes áruházakkal és viszonteladókkal történő szerződéskötéskor, valamint postai csomagküldéskor továbbított adatok

A személyes azonosításra alkalmas adatokat csak olyan mértékben adjuk át harmadik félnek, amely az Önnel kötött szerződés feltételeinek teljesítéséhez szükséges, így például az Ön címére termékek kiszállításával megbízott vállalatoknak vagy az Ön fizetési tranzakcióinak feldolgozásával megbízott bankoknak. Adatait egyéb célokra nem továbbítjuk, kivéve, ha ezt kifejezetten engedélyezte. Adatait kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik félnek hirdetési célokra.

Az adatkezelés a a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdése (b) pontja értelmében történik, amely lehetővé teszi a szerződés teljesítése és a szerződést előkészítő intézkedések érdekében történő adatkezelést.

Szolgáltatásokra és digitális tartalomra történő feliratkozáskor továbbított adatok

A személyes azonosításra alkalmas adatokat csak olyan mértékben adjuk át harmadik félnek, amely az Önnel kötött szerződés feltételeinek teljesítéséhez szükséges, így például az Ön fizetési tranzakcióinak feldolgozásával megbízott bankoknak.

Adatait egyéb célokra nem továbbítjuk, kivéve, ha ezt kifejezetten engedélyezte. Adatait kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik félnek hirdetési célokra.

Az adatkezelés a a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdése (b) pontja értelmében történik, amely lehetővé teszi a szerződés teljesítése és a szerződést előkészítő intézkedések érdekében történő adatkezelést.


 

Elemzés és hirdetések

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A szolgáltatás üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

A Google Analytics cookie-kat használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyeket a számítógépe tárol, és amelyek segítségével elemezhető az Ön weboldalon végzett tevékenysége. A cookie által a weboldal használatáról összeállított információkat általában a Google egy, az Egyesült Államokban található szerverére továbbítják és ott tárolják.

A Google Analytics által gyűjtött cookie-k tárolása a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdése (f) pontja értelmében történik. A weboldal kezelőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, melynek segítségével optimalizálhatja weboldalát és a hirdetéseit.

Névtelen IP (internetprotokoll)

Ezen a weboldalon IP-anonimitást alkalmazunk. Az Egyesült Államokba történő továbbítás előtt a Google lerövidíti IP-címét az Európai Unió területén, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás aláíró egyéb felek területén. Csak kivételes esetben fordul elő, hogy a teljes IP-címet elküldik a Google Egyesült Államokban található szerverére, és ott rövidítik le. Ezeket az adatokat a Google a weboldal kezelőjének nevében a weboldalon végzett tevékenység értékelésére, a weboldalon végzett tevékenységről szóló jelentések készítésére, valamint a weboldalon végzett tevékenységgel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásoknak a weboldal kezelője számára történő nyújtására használja. A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Google Címkekezelő

Nyomonkövetési és elemzési célokra a Google Címkezelő (Google Tag Manager, GTM) alkalmazást használjuk. A GTM nem gyűjt személyes adatokat. Ez az eszköz automatikusan frissíti a címkék kódrészleteit, amelyek viszont érzékeny információkat gyűjthetnek. A GTM nem használja fel ezeket az adatokat. A GTM által kezelt címkék akkor is engedélyezve vannak, ha letiltja a cookie-kat vagy az URL-alapú munkamenet-követést. A részletes információkat lásd a https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ címen.

Google DoubleClick

Vállalatunk a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland által nyújtott DoubleClick hirdetéskiszolgáló szolgáltatást használja. A Google DoubleClick a hirdetések személyre szabásához cookie-kat használ. Böngészőjéhez egy álnéven szereplő azonosítót rendel, amely nyomon követi a böngészőben megjelenő hirdetéseket, és azonosítja azokat, amelyekre rákattint. A cookie-k segítségével a Google és annak partnerei a különböző weboldalakon – köztük a mi weboldalainkon – végzett böngészési tevékenysége alapján választják ki és jelenítik meg a hirdetéseket. Személyes adatokat nem gyűjtenek. A gyűjtött adatokat a Google Egyesült Államokban található nagyszámítógépére küldik. A Google teljes mértékben megfelel az Európai Unió és az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által létrehozott „Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Google nem továbbítja az adatokat harmadik félnek, kivéve a törvény által előírt eseteket vagy az ügyfél által igényelt adatkezelési célokat. Emellett az adatokat semmilyen módon nem kapcsolják össze a Google által gyűjtött egyéb adatokkal. Weboldalunk használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fent ismertetett mértékben és célokra adatokat gyűjtsön és kezeljen.

Ha nem járul hozzá a Google által alkalmazott cookie-k használatához, módosítsa böngészője beállításait úgy, hogy az ne fogadjon cookie-kat. Azonban a cookie-k letiltásakor előfordulhat, hogy weboldalunk bizonyos funkciói nem elérhetők az Ön számára. A Google által történő adatgyűjtést, -továbbítást és -kezelést letilthatja továbbá egy, a böngészőbe beépülő modullal, amely blokkolja a DoubleClick szolgáltatást. A DoubleClick a Digital Advertising Alliance weboldalán (http://optout.aboutads.info) is letiltható.

Google AdWords konverziókövetés

A weboldal a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland hirdetésre vonatkozó konverziókövetési szolgáltatásait használja. A Google a számítógépére telepített cookie-kat használ böngészési tevékenysége elemzéséhez. A konverziókövetési cookie-k akkor jönnek létre, amikor a Google által felkínált hirdetésre kattint. A konverziókövetésre használt cookie-k nem gyűjtenek személyes adatokat. Ha nem járul hozzá ahhoz, hogy a Google kövesse a böngészési tevékenységét, módosítsa böngészője beállításait úgy, hogy a googleadservices.com oldalról származó összes cookie le legyen tiltva. A nyomon követést a http://www.networkadvertising.org/choices/ oldalon tilthatja le. Ha többet szeretne tudni a konverziókövetés működéséről, valamint arról, hogyan akadályozható meg, hogy a Google cookie-alapú információkat használjon fel, látogasson el a https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated oldalra.

A konverziós cookie-k tárolása a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdése (f) pontja értelmében történik. A weboldal kezelőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, melynek segítségével optimalizálhatja weboldalát és a hirdetéseit.

A Google AdWords alkalmazással és a Google konverziókövetéssel kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Remarketing

Vállalatunk a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland által biztosított remarketing eszközt használja. Az eszköz segítségével az egyéni látogatói preferenciák alapján szabhatók személyre a hirdetések a Google Display hálózaton belül. Az automatizált szolgáltatás segítségével olyan termékeket mutatunk Önnek, amelyek érdekelhetik, mivel a hirdetéseket a weboldalunkon tett legutóbbi látogatása során végzett kattintásai alapján választjuk ki.  A szolgáltatás a számítógépére mentett cookie-kat használ, melyek segítségével Ön felismerhető a Google Display hálózat tagjainak weboldalain tett ismételt látogatások során. A cookie egy kisméretű szövegfájl, amely a számítógépére települ weboldalunk böngészése során. A Google a következő adatokat gyűjti: URL-kérelmek, IP-cím, a böngésző típusa, nyelv, valamint a látogatás dátuma és időpontja. Ezeket az adatokat a számítógépen lévő böngésző azonosítására használják, melynek révén a Google Display hálózat a remarketing eszközt használó weboldalakon az előző munkamenet során megtekintett tartalom alapján választhatja ki és jelenítheti meg a hirdetéseket. Ha korábban hozzájárult a böngészési előzmények és a Google fiók szinkronizálásához (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated), valamint a Google fiók adatainak személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez történő felhasználásához, a Google remarketing eszköze több készüléken is engedélyezve van. Ez azt jelenti, hogy a Google a Google azonosítója segítségével ismeri fel Önt a különböző mobileszközökön, azonban a folyamat során nem gyűjt személyes adatokat. Ha nem járul hozzá ahhoz, hogy a Google a remarketing eszköze által felhasználható adatokat gyűjtsön, tiltsa le az eszközt a Google hirdetési beállításoknál a http://www.google.com/settings/ads oldalon.

Custom Audience Pixel

Vállalatunk a Facebook Inc. által nyújtott Custom Audience Pixel szolgáltatást használja, melynek segítségével személyre szabott hirdetéseket mutathatunk azoknak, akik a weboldalunk használatakor be vannak jelentkezve a Facebook oldalra. Ennek érdekében bizonyos weboldalakhoz hozzáadtuk a Facebook Pixel kódrészletet, amely kapcsolatot hoz létre a Facebook szervereivel, és jelzi a Facebook számára, hogy Ön meglátogatta weboldalunkat. A Facebook hozzáadja ezt az információt a Facebook fiókjához. További információért arról, hogyan gyűjti és használja fel a Facebook a személyes adatait, valamint mit tehet Ön az érzékeny adatok védelme érdekében, lásd a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen. A következő oldalon letilthatja, hogy a Facebook személyre szabott hirdetéseket mutasson Önnek: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.

Facebook Pixel

Vállalatunk a Facebook Pixel eszközét használja, amelynek segítségével optimalizálhatjuk hirdetéseinket a Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, Egyesült Államok) által üzemeltetett közösségi oldalakon. Ön hozzájárult az eszköz használatához azzal, hogy bejelölte a „Hozzájárulok a Facebook Pixel használatához” lehetőséget. A Facebook Pixel a Facebook oldalain megjelenő hirdetések statisztikai és hatáselemzését támogatja piackutatási célokkal. Kizárólag olyan anonim adatokat kapunk, amelyek nem alkalmasak a látogatók azonosítására. Azonban a Facebook az adattárolási és -kezelési tevékenysége során képes felhasználói profilokhoz kapcsolni az információkat, és felhasználni azokat saját marketingtevékenységeihez (lásd a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen). Ennek keretében egy cookie települhet a számítógépére.

Marketo

Vállalatunk a Marketo marketingcélú platformot használja; az adatkezelés a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdése (a) pontja értelmében történik. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevelünkről történő leiratkozással. Továbbra is törvényesen feldolgozhatók azok az adatok, amelyek kezelése azt megelőzően történt, hogy kézhez kaptuk kérelmét. A Marketo segítségével megismerhetjük, hogyan használja a weboldalt, és a kommunikációt az érdeklődési köréhez igazíthatjuk. A Marketo technológia cookie-k és webjelzők segítségével „profilt” hoz létre a böngészési tevékenység és az e-mailes interakció alapján. Bár a Marketo harmadik személy, az általa biztosított szolgáltatás segítségével a nyújtott funkcióit szerződéses fél által nyújtott funkcióknak tekinthetjük, valamint a Marketo cookie-k és a weboldalunkon a cég által gyűjtött adatok beállítását közvetlenül mi szabályozzuk.

Hírleveleinkhez a Marketo szolgáltatását használjuk. Ha nem szeretné, hogy a Marketo elemezze a hírlevéllel kapcsolatos tevékenységét, kérjük, hogy iratkozzon le a hírlevélről. Ehhez minden küldött hírlevélben biztosítunk egy hivatkozást.

A hírlevélre történő regisztrációkor megadott adatokat mindaddig felhasználjuk a hírlevél küldésére, amíg le nem iratkozik.

További információért lásd a Marketo adatvédelmi nyilatkozatát a https://documents.marketo.com/legal/privacy/ címen.

Dynatrace

A honlap Dynatrace -t (Dynatrace Inc, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, USA) használ a web alkalmazás teljesítménye, és a felhasználói szokások elemzése érdekében. A Dynatrace adatokat gyűjt - úgymint W3C idő, kattintások, JavaScript hibák, böngésző típus, földrajzi adatok. Ezek az adatok segítenek bennünket a folyamatos fejlesztésben, a felmerülő hibák elhárításában.  A helyes és hatékony működés érdekében a Dynatrace cookie-kat használ.
További információk az alábbi linken érhetők el: https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/


 


 

Beépülő modulok és eszközök

YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube beépített moduljait használja. Az oldalak kezelője a YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok).

Ha a YouTube beépített modulját tartalmazó oldalainkat használja, csatlakozik a YouTube szervereihez. A YouTube szerver információt kap a megnyitott oldalakról.

Ha bejelentkezik YouTube fiókjába, a YouTube lehetővé teszi a böngészési tevékenység összekapcsolását a személyes profillal. Ennek elkerüléséhez jelentkezzen ki a YouTube fiókjából.

A YouTube alkalmazást weboldalunk vonzóbbá tételéhez használjuk. Ez jogos érdeknek minősül a a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdése (f) pontja értelmében.

A felhasználói adatokkal kapcsolatos további információ a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában található a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy címen.

Helymeghatározási szolgáltatások

Weboldalunkon helymeghatározási szolgáltatásokat nyújtunk a Bing Maps segítségével. Az ilyen funkciók használatakor a szolgáltató megkaphatja az aktuális tartózkodási helyére vonatkozó információkat (például a mobilkészülék által küldött GPS-jeleket) vagy a tartózkodási hely hozzávetőleges meghatározására használható adatokat. A helymeghatározási szolgáltatások általában a készülék vagy a böngésző beállításainál engedélyezhetők és tilthatók le.

A Bing Maps alkalmazással és annak adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatos további információkat lásd a http://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement címen.

Közösségi hálózatok

Vállalatunk az AddThis (1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA, 22182, Egyesült Államok) könyvjelzőkre vonatkozó beépített modulját („AddThis”) használja. Az AddThis segítségével könyvjelzővel jelölheti meg a kívánt oldalakat, és megoszthatja a közösségi oldalakon a weboldalunkról származó tartalmakat. Az AddThis használatakor cookie-kat használunk. A folyamat során keletkező adatokat (pl. használati idő, a böngésző nyelve) a rendszer az Egyesült Államokba továbbítja, ahol az AddThis feldolgozza azokat. A gyűjtött adatokkal és azok AddThis által történő felhasználásával kapcsolatos további információkat lásd a http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy címen. Ezen az oldalon találhatók a feldolgozott adatok jellegére és felhasználási céljára vonatkozó információk. A szóban forgó adatokat vállalatunk nem kezeli. Az AddThis használatakor hozzájárul az adatok AddThis által történő feldolgozásához. Adatainak használatát bármikor letilthatja: ehhez tiltsa le közvetlenül az AddThis szolgáltatást a http://www.addthis.com/privacy/opt-out címen.

Csevegőszolgáltatás beépítésére vonatkozó megoldások

Csevegőszolgáltatás beépítésére a Unify és a Velaro megoldásait használjuk.

Csevegési kérés küldésekor a Unify és a Velaro adatokat gyűjthet. Ilyen adatok lehetnek a használt hardver- és szoftverkörnyezet, a felhasználónév és egyéb hitelesítési adatok.

A Unify adatvédelmi és biztonsági irányelveivel kapcsolatos további információért, valamint a személyes adatainak Unify általi használatával kapcsolatos ügyekben forduljon a Unify adatvédelmi felelőséhez. Ugyancsak a Unify adatvédelmi felelőséhez fordulhat, ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogyan használja fel a Unify a személyes adatait, vagy le kívánja tiltani, illetve törölni vagy javítani kívánja a személyes adatait. A Unify adatvédelmi felelőséhez e-mailben fordulhat a következő címen: guido.stueper@unify.com.

A Velaro adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó további információkat lásd a https://www.velaro.com/privacy-policy/ címen.

Felmérések/ügyfelek visszajelzései az Usabilla segítségével

Vállalatunk a „Usabilla for Websites” szolgáltatást használja, melyet a (Rokin 16, 1012 KR Amszterdam, Hollandia; a továbbiakban: Usabilla) biztosít. A Usabilla a weboldalak látogatóitól származó visszajelzéseket gyűjti annak érdekében, hogy elemezhessük és javíthassuk weboldalunk használatát és a felmerülő technikai problémákat. Minden alkalommal, amikor egy látogató használja a weboldalunkon található visszajelzés gombot vagy egyéb visszajelzési lehetőséget, egy cookie mentődik a számítógépére, és a böngésző csatlakozik a Usabilla szerverére. A folyamat során a Usabilla különböző adatokat gyűjt (úgymint eszköz, operációs rendszer, böngésző, képernyő felbontása), melyeket álnéven szereplő működési profilba ment. További információk – például e-mail cím vagy megadott válasz – gyűjtésére is sor kerül, ha a felhasználó azokat megadja. A cookie csak akkor települ, ha a felhasználó a megfelelő gombra kattint. Ezután letilthatja az adatgyűjtést, ha törli a cookie-t a böngészőből. A választás mindaddig érvényes, amíg ismételten a visszajelzés gombra nem kattint. További információért lásd a Usabilla útmutatóját: https://support.usabilla.com/hc/en-us/categories/200958969-How-tos.

CoroPlus® ToolGuide

Vállalatunk a CoroPlus® ToolGuide eszközt használja a szerszámokra és forgácsolási adatokra vonatkozó ajánlások támogatásához. Ez egy önálló, webalapú widget, amelynek felülete a weboldalba van ágyazva. A widgetet a weboldal környezetén kívülről, a Microsoft Azure észak-európai adatközpontjából szolgáltatják. A widget megkapja a felhasználó bejelentkezési adatait (ez általában az e-mail cím) mint felhasználói azonosító, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megadja saját CoroPlus® ToolGuide meghatározásait (szerszámgép és munkadarab anyaga).

A widget a szoftver továbbfejlesztése érdekében ideiglenesen, 3 hónapig tárolja a felhasználó által kalkulált forgácsolási adatokat és az ajánlásokat. Az e-mail címen kívül a widget nem kap vagy gyűjt személyes adatokat.

Online Tool Assembly

Vállalatunk az Online Tool Assembly megoldást használja annak érdekében, hogy a weboldal látogatója összeállíthasson egy szerszámot. Ez egy önálló, webalapú widget, amelynek felülete a weboldalba van ágyazva. A widgetet a weboldal környezetén kívülről, a Microsoft Azure észak-európai adatközpontjából szolgáltatják. A Sandvik Coromant termékadatait használja: ehhez a cikkszámokat a Sandvik Tooling Internet Business Platform (TIBP) felületéről kéri le, míg a termékadatokat a Product Data Highway (PDH) szolgáltatásokból tölti le. Az eredmény egy Generic Tooling Classification (GTC) csomag az összeállításra vonatkozóan, amelyet a felhasználó letölthet. A widget nem kap vagy gyűjt személyes adatokat.

Online 3D Viewer

Vállalatunk a 3D modellek megjelenítéséhez az Online 3D Viewer eszközt használja. Ez egy önálló, webalapú widget, amelynek felülete a weboldalba van ágyazva. A widgetet a weboldal környezetén kívülről, a Microsoft Azure észak-európai adatközpontjából szolgáltatják. Az adott termék 3D modelljét tartalmazó fájl weboldalról származó egységes erőforrás-azonosítóját (URL) használja, és a képet kizárólag tájékoztató jelleggel jeleníti meg a felhasználó számára. A widget nem kap vagy gyűjt személyes adatokat.

Online 2D Viewer

Vállalatunk a 2D modellek megjelenítéséhez az Online 2D Viewer eszközt használja. Ez egy önálló, webalapú widget, amelynek felülete a weboldalba van ágyazva. A widgetet a weboldal környezetén kívülről, a Microsoft Azure észak-európai adatközpontjából szolgáltatják. Az adott termék 2D modelljét tartalmazó fájl weboldalról származó egységes erőforrás-azonosítóját (URI) használja, és a képet kizárólag tájékoztató jelleggel jeleníti meg a felhasználó számára. A widget nem kap vagy gyűjt személyes adatokat.

Fémforgácsolási technológia e-learning program

A felhasználó Fémforgácsolási technológia e-learning programban történő előrehaladását a WordPress Learndash segítségével követjük nyomon. Tároljuk és felhasználjuk a felhasználó e-mail címét annak érdekében, hogy megjeleníthessük a képzési modulokban történő előrehaladást, valamint lehetővé tegyük a tanúsítványok nyomtatását.


 

Fizetési Szolgáltató

Adyen

A Sandvik Coromant egy internetes fizetési szolgáltató, az Adyen eszközét használja a Sandvik Coromant meglévő számlázási folyamatának kiegészítéseként. Ha a vásárláshoz közvetlen fizetési átjárót kíván használni, az Adyen menti bankkártyája adatait. A titkosítás a kártyás fizetési ágazat adatvédelmi szabványa (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI-DSS) szerint történik. A vásárlási tranzakció adatait csak addig tároljuk, ameddig az a vásárlási tranzakció teljesítéséhez szükséges. Annak teljesítése után a vásárlási tranzakció adatait töröljük. Minden közvetlen fizetési átjáró megfelel a PCI biztonsági szabványokkal foglalkozó bizottsága által meghatározott PCI-DSS szabványoknak, mely bizottság tagja például a Visa, a MasterCard, az American Express és a Discover. A PCI-DSS előírások segítségével biztosítható, hogy áruházunk és annak szolgáltatói biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat.


 
Az oldalon cookie-kat alkalmazunk, hogy a honlap optimális teljesítményen működhessen. További információk az alkalmazott cookie-król.