Please select your country! -Nederlands -NL Instellingen

Instellingen

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Duurzaam zaken doen

Duurzaam zaken doen

 

Het wereldwijde bereik van Sandvik Coromant biedt een uitgesproken, veelzijdig perspectief op klimaatverandering. De diversiteit van onze teams, gebouwd op een fundament van gelijkheid en inclusie is hetgeen ons contrasterende gezichtspunten biedt op de maatschappelijke effecten van global warming. De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers, hun gezinnen en de gemeenschappen waar ze deel van uit maken zijn organisch verbonden aan ons waardesysteem en onze verantwoordelijkheden als een voorstander van duurzaamheid in een industrie als de onze.

Echter, de productiesector heeft nog een lange weg te gaan voordat deze groen is. De sector heeft al veel bereikt qua energie- en hulpbronnen efficiëntie, maar is nog niet waar men zou moeten zijn.

Het broeikaseffect is er in geslaagd een soort empathie en respect te cultiveren dat er vanaf het begin al had moeten zijn – want de natuur slaat terug. Met een beter begrip voor het belang van evenwicht, planten we onze inspanningen in de grond, voor een betere, ecologisch proactievere toekomst.Economieën en samenlevingen worden gezien als geïntegreerde onderdelen van de biosfeer

Fotoverantwoording, illustratie afkomstig van Stockholm Resilience


Click to enlargeClick to enlarge


 

Door het samenwerken en het aannemen van nieuwe technologieën en materialen, zullen we een "slankere" productie realiseren die bijdraagt aan een reductie van het energieverbruik. Snellere bewerkingsprocessen, minder stops en wisselingen, langere standtijd, minder afval zoals niet gerecyclede wisselplaten, gereedschappen, materialen en snijvloeistoffen – elke kleine aanpassing en upgrade helpt bij het bouwen aan een nieuwe mijlpaal op het gebied van productie-economie. En door onze medewerkers, partners, leveranciers en klanten hierbij te betrekken, kunnen we nieuwe zakelijke kansen ontdekken en samen een duurzame toekomst creëren.


 

Ons plichtsbesef voor het milieu en onze mensen is niet een recente gedachte, onder druk tot stand gebracht door de huidige toestand van onze planeet. Het kan worden teruggevoerd tot de jaren 70 van de vorige eeuw, maar het was een decennium geleden dat een aanvang werd gemaakt van de recyclingstrategieën. Deze toewijding heeft ons tot een 80% circulariteit gebracht dankzij ons terugkoopprogramma.

Meer informatie over ons hardmetaal terugkoopprogramma


We hebben consistent onze CO2-emissies bewaakt over de afgelopen jaren en hebben een algemene vermindering van 20% gezien. Met de toenemende beschikbaarheid van hernieuwbare energie, zijn we op zoek naar manieren om dit te integreren in al onze processen en ons energieverbruik te verbeteren.


 

We herzien ons transportplan en komen dichter bij het produceren van klimaatneutrale producten en materialen. We bouwen en renoveren onze fabrieken en duurzame faciliteiten voor een langer, groener gebruik, daarbij rekening houdend met de comfort- en veiligheidsoverwegingen voor onze medewerkers en bezoekers.​

Lees meer over ons werk met groene fabrieken en faciliteiten

Het bieden van een veilige omgeving en een betrouwbaar werkproces is een topprioriteit in deze sector, en gecombineerd met duurzaam zakendoen, beloven we dat we uiterst efficiënte en schone prestaties blijven leveren, zowel voor medewerkers als voor klanten.

De toekomst kent potentieel vele uitkomsten, zowel goede als slechte. De VN voorspelt 200 miljoen klimaatvluchtelingen in 2050, en hoewel dit wellicht het slechtste scenario is, is het gebaseerd op daadwerkelijke wetenschappelijke speculaties.

Wetenschappers hadden het broeikasteffect al driekwart eeuw begrepen maar onderschatten de omvang van de schade die menselijke activiteiten zouden kunnen veroorzaken aan het milieu. Volgens "Our Common Future" (ook wel bekend als het Brundtland rapport) voldoet duurzame ontwikkeling aan de actuele behoeften zonder dat dit het vermogen van toekomstige generaties benadeelt om in hun behoeften te voorzien.”

Lees meer over onze stapsgewijze verbeteringen om onze grootste productiefabriek groener te maken

Our Common Future


 

Stimuleren van de verandering

We hebben een kans om de industrie in een betere richting te sturen. Daarom ondersteunen we het klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Maar we hebben gekozen om iets meer te doen en stimuleren een intern duurzaamheidsteam zodat we de omschakeling voor 2030 kunnen maken.

We stimuleren actief positieve verandering, een reactie tegen onherroepelijke en beangstigende consequenties. Wij willen het milieu beschermen en herstellen om langdurig bestaan en stabiliteit van vele komende generaties te waarborgen.

Dit betekent het begin van een nieuw tijdperk van technologische ontwikkeling die niet vooral voor winst is ontworpen, maar voor de mensen en de planeet. De natuur zoekt balans, en het is ons doel deze te respecteren en in stand te houden.

Sandvik Coromant en de Sandvik Group zet zich in om engineering en innovatie te gebruiken om de omschakeling te maken die een duurzamere bedrijfsvoering zal stimuleren. Ons doel is leiding te geven aan deze omschakeling en de innovatieve zakenpartner te zijn die onze klanten nodig hebben door duurzaamheid onderdeel te laten zijn van elk aspect van de bedrijfsvoering, waardoor aan iedereen overal waarde wordt geleverd.

Om dit te bereiken richten we ons op vier duurzaamheidsdoelen voor 2030:


 

 
  • We zullen de omschakeling naar meer circulaire bedrijfsmodellen en het gebruik van hulpbronnen stimuleren. Ons doel is meer dan 90% circulariteit.
  • We zullen onze verplichtingen nakomen om de negatieve effecten op het klimaat te beperken. We streven er naar de manier van denken en resultaten te veranderen in onze eigen bedrijfsvoering, voor onze klanten en met onze leveranciers om zo onze doelen te helpen realiseren.
  • We streven naar de hoogste standaard voor mensen en zullen deze standaarden continu hoger gaan leggen. Ons doel is om geen enkele schade meer aan te brengen.
  • We zullen de lat steeds hoger leggen qua ethiek en transparantie, om zo een leider te zijn qua fair play en open zijn.

Meer informatie over “The Shift”Wereldleiders hebben zich gecommitteerd aan 17 wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling. Sandvik Coromant heeft de doelen gedefinieerd die het meest relevant zijn voor het bedrijf en waar we actief aan bijdragen

Meer informatie over hoe we bijdragen aan de VN-doelen


 

 

 
Gebruik van cookies ondersteund de beleving op onze website. Meer informatie omtrent cookies.