-Nederlands -NL Instellingen

Instellingen

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Gimo wordt groen(er)

Innovatie 2018-06-28 Henrik Emilson Sandvik Coromant

Sandvik Coromant heeft dankzij haar ervaring met gereedschappen en metaalverspaning altijd een leidende rol gespeeld in de maakindustrie. Nu is haar visie erop gericht om ook op het terrein van duurzaamheid toonaangevend te worden.

Op haar productievestiging in het Zweedse Gimo heeft Sandvik Coromant maatregelen genomen om de fabriek nog ‘groener’ te maken. De laatste maatregel – de overstap naar warmtedistributie – heeft ertoe geleid dat de uitstoot van broeikasgassen met 1850 ton per jaar is afgenomen.

De fabriek in Gimo is de grootste productie eenheid van gereedschappen ter wereld. Op de 110.000 m2 grote faciliteit worden door circa 1500 medewerkers 24/7 wisselplaten en gereedschapshouders geproduceerd. De productie vereist veel energie en produceert veel warmte.

In de fabriek heeft Sandvik Coromant al een uitgebreid recyclingprogramma ingevoerd. Hierbij is het meeste materiaal voor de geproduceerde volhardmetalen gereedschappen afkomstig van gerecycleerd hardmetaal. De productie van nieuwe gereedschappen op basis van gerecycleerd volhardmetaal vereist 70% minder energie dan de productie op basis van zuivere grondstoffen en onbewerkte materialen. Het zorgt er bovendien voor dat er 40% minder CO2 uitgestoten wordt.
 

De meest recente maatregel om de groene visie van het bedrijf te realiseren, is de overstap van de fabriek naar een combinatie van warmtedistributie en warmtepompen. Hierdoor is de fabriek volledig onafhankelijk van olie en is de productie nagenoeg CO2-neutraal. In de loop van 2018 wordt er tussen twee afzonderlijke productieruimtes een duiker gebouwd waardoor restwarmte doorgegeven wordt. Dit zorgt ervoor dat de totale energie-efficiëntie van de fabriek op een voorheen onmogelijke wijze aanzienlijk toeneemt.
 
Joakim Fagerudd, sitemanager bij Sandvik Coromant in Gimo, geeft aan dat de gedistribueerde warmte afkomstig is van biobrandstof, wat grote milieuvoordelen oplevert: “Bij Gimo hebben we sinds 2012 onder meer het gebruik van stookolie met 70% teruggebracht. Door de overstap naar warmtedistributie zal dat cijfer tot bijna nul dalen. We hebben berekend dat door deze nieuwe oplossing de uitstoot van broeikasgassen met 1850 ton per jaar zal afnemen.”
 
Fagerudd zegt dat jaarlijks zo’n 5000 mensen de fabriek in Gimo bezoeken en dat veel bezoekers – vooral jongeren – vragen stellen over de productie en het gebruik van energie: “Het voelt erg goed dat we de uitstoot via onze verwarming drastisch aan het verlagen zijn.” 
 

Naast het uitgebreide recyclingprogramma, waarbij het meeste materiaal voor de geproduceerde volhardmetalen gereedschappen afkomstig is van gerecycleerd hardmetaal, maakte de fabriek al vroeg gebruik van methoden om restwarmte uit de productieprocessen terug te winnen. In 2016 werd een nieuwe installatie voor klimaatbeheersing geïnstalleerd, die 90% van de in het sinterproces geproduceerde warmte recycleerd.
 
Fagerudd zegt dat bezoekers vaak naar de donkere tint van het water in de toiletten vragen. Zit er roest in de leidingen? Hij antwoordt dan dat dit niet het geval is maar dat alle toiletten gespoeld worden met water uit een nabijgelegen meertje en dat het water in het meertje een donkerdere tint heeft. Na gebruik wordt het water op de gebruikelijke wijze gezuiverd. Hierdoor neemt de behoefte aan schoon drinkwater met 10% tot 15% per jaar af. Het is een kleine stap, maar elke stap naar duurzaamheid telt.

 

 

Gebruik van cookies ondersteund de beleving op onze website. Meer informatie omtrent cookies.