Please select your country! -Nederlands -NL Instellingen

Instellingen

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Bouwen aan een digitale toekomst

Innovatie 2018-02-22 Åsa Backman Samuel Unéus

Nadat ze in 2017 een vliegende start gemaakt heeft als directievoorzitter van Sandvik Coromant, omarmt Nadine Crauwels nu een digitale toekomst.

Hoewel ze nog maar iets meer dan zeven maanden directievoorzitter van Sandvik Coromant is, heeft Nadine Crauwels al als gastvrouw opgetreden van het evenement ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het bedrijf, is ze de wereld rondgereisd voor kennismakingsbezoeken aan haar collega’s en heeft ze een prestigieuze award voor PrimeTurningTM in ontvangst mogen nemen op de EMO, de Europese vakbeurs voor de maakindustrieën. Haar focus op de toekomst moet waarborgen dat Sandvik Coromant marktleider op het gebied van digitale transformatie blijft.

Welke kansen biedt digitalisering de maakindustrie volgens u?
De grootste kans ligt in de toegevoegde waarde die we onze klanten kunnen bieden in het hele traject van ontwerp en planning tot productie en analyse. Het biedt ons nieuwe zakelijke kansen om ons aanbod te verbreden. Van oudsher hebben we ons uitsluitend op de productiekant gericht. Nu kunnen we manieren vinden om de gehele waardeketen van onze klanten te bedienen. De gegevens, de software en de technologie zijn beschikbaar. Het is nu aan ons om vast te stellen hoe we op een rendabele manier de meeste waarde kunnen creëren voor zowel onze klanten als onszelf. Een goed begin is ervoor zorgen dat het voor onze klanten gemakkelijker wordt om de juiste gereedschappen te vinden en te kopen en om ondersteuning te krijgen, wanneer ze maar willen en via het door hen gewenste kanaal.

En de uitdagingen?
De grootste uitdaging is zekerstellen dat we op een klantgerichte manier kennis blijven delen en daarbij onze klanten minder vaak persoonlijk ontmoeten dan nu het geval is.

Een andere uitdaging is de verschuiving in competenties. Het binnenhalen van de beste mensen op het gebied van software, gegevensanalyse en digitalisering is een hele opgave. Dit biedt echter ook een kans, want banen in de industrie worden aantrekkelijk vanuit digitaal oogpunt. Ik ben er stellig van overtuigd dat digitalisering het beeld van de industrie kan veranderen van donker en vuil in innovatief en modern. Nog een uitdaging is de noodzaak om onze klanten te behouden. Ze moeten de weg van de digitalisering samen met ons bewandelen. Het is totaal onbelangrijk hoe snel we lopen als we daarbij onze klanten achter ons laten. Het is juist zaak dat we deze weg samen bewandelen.

​Hoe adviseert u klanten hun digitale reis te beginnen?
Digitalisering komt nogal snel overweldigend over en is vaak moeilijk te vatten. Ik adviseer onze klanten daarom altijd hun digitale reis stap voor stap te maken en niet overhaast te werk te gaan. Het is onverstandig een complete metamorfose te ondergaan als de middelen niet onbeperkt zijn. Stel concrete terreinen vast waarop digitalisering de meeste waarde oplevert, en begin daar.

Hoe kan Sandvik Coromant haar unieke positie behouden in een digitale wereld?
We blijven investeren in de R&D die nodig is om onze gereedschappen continu te verbeteren. Dat is onze basis. We verhogen echter onze R&D-middelen op het terrein van gereedschapspaden, bewerkingsmethoden en programmeringstechnieken. Dit is een terrein waarop we echt innovatief kunnen zijn. PrimeTurningTM is hiervan een mooi voorbeeld. Daarnaast gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen voor het gebruik, de toepasbaarheid en de beschikbaar van gegevens. Onze unieke kracht is gelegen in de combinatie van gereedschappen, toepassingskennis, innovatie en nauwe samenwerking met onze klanten. Dat is haast niet te kopiëren, zelfs niet in de digitale wereld.

Wat is uw visie op een gedigitaliseerde industrie? Hoe ziet de industrie er over tien jaar uit?
Een voorspelling is moeilijk, maar ik denk dat de meeste machines in de meeste werkplaatsen met elkaar verbonden zullen zijn en dat gegevens op slimme manieren vastgelegd zullen worden, waardoor er sprake is van minder verspilling en een hogere efficiency.

Hoe kan digitalisering bijdragen aan duurzaamheid?
Digitalisering draait om minder verspilling: van materialen, ressources, voorraden, cyclustijden en bewerkingstijden. Digitalisering en duurzaamheid gaan hand in hand.

Hoe past Sandvik Coromant industrieel 3D-printen toe in het kader van minder verspilling?
Industrieel 3D-printen is inderdaad erg interessant voor een materiaalefficiënte productie van complexe componenten. We zijn aan het onderzoeken hoe onze gereedschappen ge-3D-print kunnen worden en tevens hoe we onze klanten kunnen bedienen. Industrieel 3D-printen is ideaal voor complexe ontwerpen en componenten met strenge gewichtseisen. We kunnen in dit geval meerwaarde creëren op basis van deskundigheid van industrieel 3D-printen én door middel van de nabewerking die nodig is om de juiste oppervlakken en toleranties te verkrijgen.

 

 

The Creators: Fietsen van Cane Creek/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CaneCreak_JoshCoaplen.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/nl-nl/mww/pages/creators_bicycles.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B760055F79BF26D2D3E4F9045576C9E21BC9EThe Creators: Fietsen van Cane CreekMaak kennis met Josh Coaplen, directeur R&D van het kleine Amerikaanse fietsenbedrijf Cane Creek en drijvende kracht achter de succesvolle creaties van het bedrijfInnovation
The Creators: De creatie van InvoMilling/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_InvoMilling_2.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/nl-nl/mww/pages/creators_invomilling.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B760055F79BF26D2D3E4F9045576C9E21BC9EThe Creators: De creatie van InvoMillingWat vormt een creatieve geest? In het geval van innovaties is de passie om te ontwikkelen de grote drijfveer. Bij Stefan Scherbarth van Sandvik Coromant leidde deze passie tot de InvoMilling-technologie. InnovationGermany
De creators: Vanuit het hart/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_The Heart_TalGolesworthy.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/nl-nl/mww/pages/creators_medical.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B760055F79BF26D2D3E4F9045576C9E21BC9EDe creators: Vanuit het hartNiets kan een creatieve geest stoppen, zelfs een zwak hart niet. Hoewel hij slechts 1% kans had, ging Tal Golesworthy er vol voor. En het lukte hem. MedicalInnovation
Auto in laagjes/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_3DCar_01.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/nl-nl/mww/pages/inn_3dcar.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B760055F79BF26D2D3E4F9045576C9E21BC9EAuto in laagjes's Werelds eerste 3D-geprinte auto van Local Motors vertegenwoordigt niet slechts een nieuwe manier van produceren, maar gunt ons ook een blik in de toekomst van de automotive-industrie. Het eindproduct kan in een hoger tempo worden aangepast aan de eisen van de klant.AutomotiveInnovationUnited States

Gebruik van cookies ondersteund de beleving op onze website. Meer informatie omtrent cookies.