Please select your country! -Nederlands -NL Instellingen

Instellingen

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Het koesteren van diversiteit en het overbruggen van genderongelijkheid

Innovatie 2020-06-19 Sandvik Coromant

Diversiteit bij Sandvik Coromant is veel meer dan het hebben van kantoren in 45 landen en 7900 medewerkers wereldwijd. Diversiteit is een stroom van nieuwe ideeën, frisse perspectieven en competitieve visies, het soort dat het dagelijkse leven verrijkt en medewerkers van overal ter wereld bij elkaar brengt in een ruimte met een groot cultureel bewustzijn en acceptatie.

​Diversiteit als sleutel voor een evenwichtig en succesvol bedrijf

Volgens het "Diversity Matters" van McKinsey & Company, hebben bedrijven die in het bovenste kwartiel zitten voor raciale en etnische diversiteit 35% meer kans op winsten die hoger liggen dan hun respectievelijke industriesector medianen. Uit het rapport bleek ook dat bedrijven in het bovenste kwartiel voor genderdiversiteit 15% meer kans hebben op financiële rendementen boven hun respectievelijke nationale mediaaan in de sector. En terwijl techniek en productie traditioneel een door mannen gedomineerde sector zijn, gaan de statistieken de goede kant op. Binnen Sandvik Coromant, maken vrouwen nu 18% uit van het wereldwijde personeelsbestand en 30% van de managers van de volgende generatie. Vrouwen hebben ook een aandeel van 40% in de wereldwijde management teams. Er moet zeker nog meer werk worden verzet, maar het is duidelijk dat onze gender-initiatieven nu beginnen hun vruchten af te werpen.Maar diversiteit is meer dan statistieken en financiële KPI's.Het is gebaseerd op talent, ondersteund door ambitie en bij elkaar gehouden door creativiteit en mededogen waardoor de geest verder gaat dan de grenzen van het bekende en het persoonlijke. Culturele en persoonlijke verschillen inspireren teams om beter te presteren, balans te brengen op de werkplek en versterken de bedrijfsprestaties en duurzaamheid op lange termijn.

“Diversiteit in een team is eigenlijk best moeilijk." Nadine Crauwels, president van Sandvik Coromant, zei, “Het is gemakkelijker wanneer iedereen hetzelfde is, op dezelfde manier denkt en handelt. Het punt is echter dat we diversiteit nodig hebben om vooruitgang te boeken. We moeten allen de kracht van het verschil erkennen en andere meningen en invalshoeken de ruimte geven. Dan boeken we resultaten." De genderongelijkheid wordt dan ook langzaam overbrugd, waardoor de productiesector zich langzaam beweegt in de richting van een genderneutrale toekomst. Sandvik Coromant bestaat uit een breed scala aan professionals met veel verschillende vaardigheden – van software-ontwikkeling, tot data-analyse en kunstmatige intelligentie. Wij als bedrijf hebben een verantwoordelijkheid om te waarborgen dat ons wervingsbeleid evenwichtig is en dat er geen voorkeur op basis van geslacht is.Een compleet programma van ondersteunende regelingen en intitiatieven is ook aanwezig om voor zowel nieuwe als al jaren in dienst zijnde medewerkers te waarborgen dat ze zich net zo geaccepteerd en gemotiveerd voelen als de eerste keer dat ze solliciteerden op onze vacatures. Maar het gaat er ook om dat we voor een inclusieve werkomgeving zorgen waar diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd. We koesteren een cultuur van openheid waar alle individuen hun kennis en ideeën kunnen uiten. Want diverse teams kunnen alleen floreren wanneer er sprake is van een echte gelijkheid van stem is.Maar soms komt de kracht van de boodschap naar buiten bij het eerste contact – hetgeen vaak het geval is bij advertenties voor vacatures op onze website. Ongeacht hoeveel men pleit voor diversiteit en inclusie voor acties en events intern, het begint allemaal bij het wervingsproces en wat één klik verwijderd is. Zelfs de kleinste veranderingen in woorden en uitdrukkingen kunnen een verschil maken om te waarborgen dat onze vacatures een gevarieerde groep sollicitanten aantrekt.Dit wordt ondersteund door ons geïntegreerde HRM-beleid en processen, die zich richten op het aantrekken van een breed spectrum aan talent, terwijl duidelijk opvolgings- en leiderschapsontwikkeling wordt aangemoedigd. We bewaken ook onze prestaties op gebieden zoals gender-balans, waarbij driemaandelijkse metingen van nieuw aangenomen personeel ons een actueel beeld geven van de voortgang die wordt gemaakt.De weg vrijmaken voor jonge vrouwen in technische functies

Het kan voor vrouwen moeilijk zijn om deel uit te gaan maken van een vooral door mannen gedomineerde sector, en die indrukken beginnen al vroeg.


“Ik denk ook dat we studenten op een jongere leeftijd erbij moeten betrekken dan we doorgaans doen." zei Nadine Crauwels, “Ze vormen hun mening vaak al als ze 14 of 15 jaar oud zijn. Het is onze verantwoordelijkheid hen te ondersteunen door een ruimdenkende benadering te creëren en hen alle mogelijk opties te tonen zonder barrières op te werpen. Door dat te doen kunnen we hen bewust maken van het doel en kan menselijke vooruitgang worden geboekt.

Ons afstudeerprogramma trekt een hoog percentage aan jonge vrouwen vanuit de hele wereld aan. Onze bedrijfswebsite pleit regelmatig voor hun prestaties, met interviews en casestudy's die zijn bedoeld om hun gezichtspunten over zaken zoals engineering en leiderschap te delen. We ondersteunen en promoten een aantal andere initiatieven, zoals "Female Leader Engineer" en "Vrouwen in productie"."Female Leader Engineer" is een initiatief dat pas afgestudeerde vrouwen in Zweden stimuleert om hun leeftijdsgenoten te ontmoeten en van hen te leren. Het programma creëert bewustzijn over gender-kwesties en betwist de lang vastgehouden structurele verwachtingen van vrouwen in hun loopbanen. Het maakt het ook gemakkelijker voor jonge vrouwen om connecties te leggen en hun ervaringen te delen omtrent werken in wat traditioneel altijd door mannen gedomineerde sectoren waren. Sandvik Coromant wil vrouwelijke techniek-studenten voorzien van een bredere en niet stereotype kijk op leiderschap en alle jongeren kennis laten maken met de mogelijkheid om een loopbaan na te streven in onze sector.Women in Manufacturing (WiM) is de enige Amerikaanse handelsvereniging die het hele jaar door ondersteuning biedt aan vrouwen die een loopbaan hebben gekozen in de productiesector. Sandvik Coromant ondersteunt Women in Manufacturing als een bedrijfslid en als oprichtende sponsor van de "WiM Education Foundation".De productie- en technische industrie biedt een overvloed aan interessante, belonende en goed betaalde loopbanen, en wij zullen onvermoeibaar ons blijven inzetten om te waarborgen dat dergelijke kansen voor iedereen beschikbaar zijn. We hebben een kans om de sector in een betere richting te duwen. Daarom ondersteunen we de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en richten we ons op socio-economische en milieu-aspecten die zullen bijdragen aan een betere, duurzamere wereld. Bovendien kiezen we ervoor nog een stap verder te gaan en een interne duurzame kracht aan te sturen om De omslag te maken tegen 2030.Sandvik Coromant en de Sandvik Group zetten zich in om techniek en innovatie te gebruiken om de omslag te maken naar een duurzamere bedrijfsvoering. Ons doel is om leiding te geven aan deze omslag en de innovatieve zakelijke partner te zijn die onze klanten nodig hebben om door duurzaamheid deel uit te laten maken van elk aspect van de bedrijfsvoering, waardoor voor iedereen en overal toegevoegde waarde wordt geboden. 

 

The Creators: Fietsen van Cane Creek/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CaneCreak_JoshCoaplen.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/nl-nl/mww/pages/creators_bicycles.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B760055F79BF26D2D3E4F9045576C9E21BC9EThe Creators: Fietsen van Cane CreekMaak kennis met Josh Coaplen, directeur R&D van het kleine Amerikaanse fietsenbedrijf Cane Creek en drijvende kracht achter de succesvolle creaties van het bedrijfInnovation
The Creators: De creatie van InvoMilling/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_InvoMilling_2.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/nl-nl/mww/pages/creators_invomilling.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B760055F79BF26D2D3E4F9045576C9E21BC9EThe Creators: De creatie van InvoMillingWat vormt een creatieve geest? In het geval van innovaties is de passie om te ontwikkelen de grote drijfveer. Bij Stefan Scherbarth van Sandvik Coromant leidde deze passie tot de InvoMilling-technologie. InnovationGermany
De creators: Vanuit het hart/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_The Heart_TalGolesworthy.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/nl-nl/mww/pages/creators_medical.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B760055F79BF26D2D3E4F9045576C9E21BC9EDe creators: Vanuit het hartNiets kan een creatieve geest stoppen, zelfs een zwak hart niet. Hoewel hij slechts 1% kans had, ging Tal Golesworthy er vol voor. En het lukte hem. MedicalInnovation
Auto in laagjes/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_3DCar_01.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/nl-nl/mww/pages/inn_3dcar.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B760055F79BF26D2D3E4F9045576C9E21BC9EAuto in laagjes's Werelds eerste 3D-geprinte auto van Local Motors vertegenwoordigt niet slechts een nieuwe manier van produceren, maar gunt ons ook een blik in de toekomst van de automotive-industrie. Het eindproduct kan in een hoger tempo worden aangepast aan de eisen van de klant.AutomotiveInnovationUnited States

Gebruik van cookies ondersteund de beleving op onze website. Meer informatie omtrent cookies.