Please select your country! -Nederlands -NL Instellingen

Instellingen

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Trillingsinvloedfactoren


Voor het minimaliseren van trillingsneigingen:

 • Gebruik een grote intredehoek en positieve spaanhoek
 • Gebruik kleine neusradii en point angle
 • Gebruik een positieve macro-geometrie
 • Bestuur het slijtpatroon en ER-behandeling op de micro geometrie
 • De snedediepte moet groter zijn dan de neusradius.

Lagere radiale kracht resulteert in minder radiale afbuiging en minder trillingsproblemen. Voor de beste resultaten; gebruik een radiale snedediepte die groter is dan de neusradius bij gebruik van een 90° instelhoek (0° intredehoek). Wanneer de radiale snedediepte kleiner is, biedt een 45°intredehoek u gelijke resultaten.

  

Trillingsneiging
Intredehoek
Instelhoek
Neusradius en punthoek. mm (inch)
Macro geometrie
Micro geometrie
Snedediepte in relatie tot de neusradius
 

 

Houd er rekening mee dat het omleiden van krachten de afbuiging kan reduceren:

 • Een intredehoek zo dicht mogelijk bij 90° als mogelijk is (instelhoek 0°) zal het deel van de voedingskracht dat terugkomt van het werkstuk in axiale richting maximaliseren. Een kracht in de axiale richting geeft minder gereedschapsafbuiging dan gelijke krachten in de radiale richting.
 • Voor inwendig draaien moet de intredehoek nooit kleiner zijn dan 75° (instelhoek 15°).
 • Hoe positiever de spaanhoek, des te minder snijkrachten nodig zijn om het component te bewerken. Minder snijkrachten betekent minder afbuiging.
 • Minder kracht in radiale richting resulteert in minder radiale afbuiging
Krachtrichting: hoofdzakelijk axiaal Krachtrichting: zowel axiaal als radiaal
Negatieve spaanhoek verhoogt snijkrachten Positieve spaanhoek resulteert in minder snijkrachten

 


Ft = tangentiale krachten en Fr = radiale krachten

Punthoek wisselplaat

Kies een wisselplaatvorm relatief aan de instelhoek en toegankelijkheidsvereisten van het gereedschap. Een vuistregel is om altijd de kleinst mogelijke neusradius te kiezen om trillingsneigingen tegen te gaan. Wanneer het om de punthoek gaat kan men twee wegen bewandelen:

 • Een kleine wisselplaatpunthoek verbetert de gereedschapstabiliteit, geeft een goede speling van een volgende oppervlak en kleine spaangebiedvariaties van het gereedschap start trilling in een radiale richting
 • Een grote wisselplaatpunthoek biedt wisselplaatsterkte en betrouwbaarheid maar vereist meer bewerkingskracht, omdat een grotere snijkant aangrijpt in de snede
 

Positieve geometrieën

Positieve geometrieën en positieve spaanhoeken genereren minder snijkrachten en minder afbuiging van het gereedschap. Kies daarom de meest positieve geometrie mogelijk, met een spaanbreker die geschikt is voor uw snijdata. Dit kan de slijtvastheid en de snijkantsterkte iets doen afnemen, evenals de spaanbeheersing, dus het beheersten van trillingen gaat altijd om het vinden van een evenwicht.

 
 

Wiper wisselplaten

Wipers zijn meestal niet de eerste keuze wanneer het gaat over het voorkomen van trilling, omdat de toegenomen snijkrachten en radiale afbuiging moeilijk zijn te overwinnen. Onder zeer stabiele omstandigheden echter kunnen wiper wisselplaten daadwerkelijk voordelen bieden qua oppervlakte-afwerking en het verhogen van de snijgegevens.

 

 

Afronden van snijkanten

Een kleine snijkantafronding (ER) biedt lagere snijkrachten in alle richtingen. Dit betekent een gemakkelijkere snijwerking en minder afbuiging van het gereedschap. Geslepen wisselplaten hebben een kleinere snijkantafronding dan direct geperste wisselplaten, hetgeen geldt voor niet gecoate of dun-gecoate wisselplaten.

 

M = Direct geperste wisselplaten

G = Geslepen wisselplaat, normaal gesproken met kleinere ER​

E = Geslepen wisselplaat voor nauwere toleranties en scherpe snijkant

 

Snijgegevens

Overmatige wisselplaatslijtage, zoals flankslijtage moet worden voorkomen, omdat het de speling tussen gereedschap en componentwand wijzigt, hetgeen kan leiden tot trillingsproblemen. 

 
Snijsnelheid, vc

De juiste snijsnelheid voorkomt snijkantsopbouw, hetgeen de oppervlakte-afwerking, snijkrachten en gereedschaplevensduur beïnvloedt.

 • Een te hoge snijsnelheid kan leiden tot flankslijtage, hetgeen de veiligheid en betrouwbaarheid reduceert, door blokkering van spanen, een slechte spaanafvoer en wisselplaatbreuk, met name bij het bewerken van diepe gaten
 • Te lage snijsnelheden zullen snijkantsopbouw genereren
 • Een ongelijkmatig slijtpatroon zal de gereedschapslevensduur en de oppervlakte-afwerking verlagen, dus let goed op het slijtpatroon
 • Het werkstukmateriaal heeft een grote invloed op welke snijsnelheid u kunt gebruiken
Snedediepte, ap, en voeding, fn

De combinatie van ap en fn is belangrijk voor het realiseren van de best mogelijke spaangebieden. Twee vuistregels:

 • Programmeer ap groter dan de neusradius
 • Programmeer een fn die minimaal 25% van de neusradius bedraagt, afhankelijk van welke oppervlakte-afwerking is vereist

Eén van de eerste dingen om te overwegen wanneer u te maken heeft met trillingen bij het bewerken van lange oversteeklengten is het verhogen van de voeding en als tweede remedie het wijzigen van de snijsnelheid. Doorgaans worden de beste resultaten behaald met een hogere snijsnelheid.

Spaangebied
 • Wanneer het spaangebied te groot is, dan zijn de snijkrachten te groot
 • Wanneer het spaangebied te klein is, dan is de frictie tussen gereedschap en werkstuk te groot en kan er een wrijvend effect optreden

 

 
Gebruik van cookies ondersteund de beleving op onze website. Meer informatie omtrent cookies.