-Polski -PL Ustawienia

Not signed-in

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Nota prawna

Przed skorzystaniem z niniejszej strony internetowej (zwanej dalej "Witryną"), należy dokładnie zapoznać się z poniższą notą prawną.

Witryna zawiera materiały zamieszczone przez Sandvik AB (publ), reg.no 556000-3468, SE-811 81 Sandviken, Szwecja ("Sandvik") oraz Sandvik Group. Mają one charakter usługi skierowanej do klientów tych firm i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.

Korzystanie z Witryny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. Jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać z Witryny.

Zawartość Witryny jest własnością (copyright 2000-2011) Sandvik AB (publ) (lub podmiotów zależnych tej firmy). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje znajdujące się w Witrynie, w tym bez ograniczeń tekst, grafika, zdjęcia, pliki audio i oprogramowanie, stanowią własność firmy Sandvik i są chronione szwedzkim i międzynarodowym prawem autorskim. Nieuprawnione użycie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących z Witryny może stanowić naruszenie praw autorskich i znaków towarowych oraz innych regulacji prawnych i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.

O ile nie postanowiono inaczej, zawartość Witryny lub jakakolwiek jej część nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, przenoszona, rozprowadzana, przechowywana lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez Sandvik. Wprowadzanie zmian w treści Witryny jest wyraźnie zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się zapobiegać kopiowaniu materiałów pochodzących z Witryny w sposób nieuprawniony i zadbać o przestrzeganie powyższych ograniczeń przez wszystkich swoich pracowników, jeśli dotyczy.

Witryna może zawierać zdjęcia chronione prawami autorskimi przynależnymi ich dostawcom.

Informacje o znakach towarowych

O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole wyświetlane w Witrynie stanowią własność firmy Sandvik, spółek zależnych, licencjodawców lub partnerów joint venture.

Znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole należące do Sandvik nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Sandvik.

Gwarancje i zobowiązania

INFORMACJE ZAMIESZCZANE SĄ W WITRYNIE "W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMNIEMANYCH. W ŻADNYM WYPADKU I WOBEC ŻADNEGO PODMIOTU SANDVIK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB INNE SZKODY WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK WYKORZYSTANIA WITRYNY LUB INNYCH STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH ODSYŁAJĄ ZNAJDUJĄCE SIĘ W WITRYNIE LINKI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH DANYCH SYSTEMU OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA LUB INNE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z INFORMACJI, NAWET JEŻELI SANDVIK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Sandvik nie udziela żadnych gwarancji i nie przyjmuje jakichkolwiek zobowiązań z tytułu użytkowania i zawartości innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Odnośniki do tych strony są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika, co nie oznacza, że Sandvik bierze jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub skutki wynikające z ich wykorzystania. Ponadto, Użytkownik musi we własnym zakresie podjąć niezbędne środki ostrożności i upewnić się, że wybrane strony są wolne od wirusów, robaków komputerowych, trojanów i innych programów o charakterze złośliwego oprogramowania.

Sandvik nie gwarantuje również dokładności ani kompletności znajdujących się w Witrynie informacji, tekstu, grafiki, linków lub innych elementów. Informacje zamieszczone w Witrynie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Sandvik jednakże nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji lub innych materiałów zamieszczonych w Witrynie.

Materiały zamieszczane przez Użytkownika

Jakiekolwiek materiały, informacje lub inne wiadomości wysyłane lub zamieszczane przez Użytkownika w Witrynie ("Materiały Użytkownika") będą traktowane jako treści jawne, niezastrzeżone, nieodpłatne, nieodwołalne, podlegające podlicencjonowaniu w pełnym zakresie i ogólnie dostępne. Sandvik nie przyjmuje żadnych zobowiązań w związku z Materiałami Użytkownika.

Sandvik może swobodnie ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, umieszczać, modyfikować i w inny sposób wykorzystywać Materiały Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi, zdjęciami, plikami audio, tekstem i innymi zawartymi w nich elementami, w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Witrynie dane osobowe lub w inny sposób przekazuje je firmie Sandvik, to niniejszym wyraża zgodę na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie przez Sandvik w celach marketingowych, związanych z produktami i usługami tej firmy, w tym na przekazanie tych danych stronom trzecim i udostępnienie informacji w Internecie. Zgodnie z prawem szwedzkim, Sandvik jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie; w przypadku zamieszczenia błędnych danych lub pojawienia się innych problemów związanych z danymi osobowymi, Użytkownik może skontaktować się z firmą Sandvik, patrz Polityka Prywatności Sandvik.

Inne postanowienia

Sandvik może w dowolnym czasie zmienić warunki niniejszej noty prawnej, dokonując jej aktualizacji. Ponadto, Sandvik zastrzega sobie prawo do monitorowania i zamknięcia Witryny w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli jakikolwiek punkt, warunek lub postanowienie niniejszej noty prawnej zostaną uznane za sprzeczne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych punktów, warunków i postanowień nie będzie tym samym w żaden sposób zagrożona ani naruszona.

Polityka prywatności

Przed skorzystaniem z niniejszej strony internetowej (zwanej dalej "Witryną"), prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu określenie zasad regulujących wykorzystanie uzyskanych przez Sandvik danych osobowych Użytkownika. Korzystanie z Witryny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. Jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać z Witryny.

Sandvik AB (publ), reg.no 556000-3468, SE-811 81 Sandviken, Szwecja ("Sandvik") i Sandvik Group niezwykle poważnie traktują prywatność użytkowników Witryny oraz bezpieczeństwo ich danych osobowych. Celem firmy Sandvik jest, by Użytkownik, którego dane osobowe są przez Sandvik przetwarzane, zawsze miał pewność, że jego prywatność jest szanowana, a dane są traktowane z należytą ostrożnością.

Sandvik jest administratorem dla celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika przekazywanych w trakcie korzystania z Witryny. Sandvik przestrzega przepisów szwedzkiej ustawy o ochronie danych osobowych (Personuppgiftslagen 1998:204).

Sandvik gromadzi dane osobowe takie, jak: imię, nazwisko, adres e-mail i kraj zamieszkania oraz inne informacje, które zostały dobrowolnie zamieszczone przez użytkowników Witryny. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w związku z żądanymi informacjami i usługami, jak również w celach marketingowych oraz sprzedaży i udoskonalania produktów. Sandvik może przekazać dane osobowe stronom trzecim, zarówno znajdującym się w obrębie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczy, jak i poza nią, takim, jak dystrybutorzy produktów naszej firmy, w celu realizacji zamówień i spełnienia wymagań Użytkownika.

Zgodnie ze szwedzką ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownik raz w roku ma prawo do bezpłatnego wglądu w swoje dane. Ma też prawo do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania przez Sandvik na następujący adres: info.group@sandvik.com

Pliki cookie

Podczas przeglądania którejkolwiek z naszych stron internetowych, pewne informacje mogą być wysyłane i zapisywane na komputerze Użytkownika. Informacje te mają postać tzw. plików cookie i pomagają nam w lepszej obsłudze naszych klientów. Cookies to małe pliki tekstowe, które Witryna wysyła do przeglądarki Użytkownika, a ta może następnie zapisać je na twardym dysku Użytkownika. Wszelkie informacje uzyskane na podstawie plików cookie mają charakter zbiorczy i anonimowy. Pliki cookie nie zawierają wirusów ani złośliwego oprogramowania. Zajmują mało miejsca na twardym dysku Użytkownika i można je usunąć.

Informacje, które zawierają, pozwalają nam badać wykorzystanie Witryny i dostosowywać informacje - na przykład, subskrypcję wiadomości - do indywidualnych preferencji Użytkownika. Celem jest oszczędność czasu Użytkownika i poprawa efektywności wykorzystania przez niego Witryny. Informacja o tym, w jaki sposób i kiedy nasi goście korzystają z Witryny, może być dla nas pomocą w jej stałym ulepszaniu.

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywać plików cookie lub chce być informowany o ich wysyłaniu, może odpowiednio skonfigurować wykorzystywaną przeglądarkę internetową. Szerszy opis dotyczący ustawień związanych z przechowywaniem informacji przez Witrynę na urządzeniu Użytkownika znaleźć można w instrukcji obsługi przeglądarki. Odmowa otrzymywania plików cookie przez Użytkownika, może ograniczyć funkcjonalność Witryny.

Sandvik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za politykę prywatności lub zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których linki zawiera Witryna.

Sandvik może w każdej chwili zmienić warunki swojej polityki prywatności, dokonując jej aktualizacji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Sandvik, prosimy o kontakt.

Sandvik AB; (publ)
SE-811 81 Sandviken
Szwecja
Telefon: +46 (0)26 26 00 00
Faks: +46 (0)26 26 10 22
 
 
Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.