Please select your country! -Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Zrównoważony biznes

Zrównoważony biznes

 

Globalny zasięg działalności Sandvik Coromant umożliwia nam dogłębny, wszechstronny wgląd w symptomy zmiany klimatu. Różnorodność naszych zespołów uformowana na zasadach równości i inkluzywności przynosi zróżnicowane punkty widzenia na społeczne skutki globalnego ocieplenia. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, ich rodzin i społeczności, do których należą, jest ściśle związane z naszym systemem wartości i odpowiedzialnością za propagowanie idei zrównoważonego biznesu w branży wytwórczej.

Tymczasem naszą branżę czeka długa droga do eko neutralności. Wiele się zmieniło, jeśli chodzi o efektywność energetyczną i wykorzystanie zasobów, ale wciąż nie pora spoczywać na laurach.

Nagłaśnianie tematów klimatycznych doprowadziło do upowszechnienia postaw empatii i szacunku. Należało jednak przyjąć je od samego początku, bo natura jest pamiętliwa. Dzięki głębszemu zrozumieniu znaczenia równowagi w biznesie planujemy nasze działania, mając na uwadze lepszą, bardziej przyjazną dla środowiska przyszłość.Gospodarki i społeczeństwa są nierozerwalnie związane z biosferą

Zdjęcie: Stockholm Resilience


Click to enlargeClick to enlarge


 

Dzięki współpracy oraz nowym technologiom i materiałom wcielimy w życie koncepcję lean manufacturing sprzyjającą zmniejszeniu zużycia energii. Przyspieszenie procesów obróbkowych, rzadsze przestoje i zmiany narzędzi, większa trwałość, mniej odpadów takich jak płytki, narzędzia, materiały i chłodziwa nienadające się do recyklingu – każde drobne ulepszenie to milowy krok w ekonomice produkcji. Zapraszamy do zaangażowania naszych pracowników, partnerów, dostawców i klientów, aby odkrywać nowe możliwości i wspólnie działać na rzecz zrównoważonej przyszłości.


 

Nasze poczucie odpowiedzialności za środowisko i pracowników nie pojawiło się niedawno na skutek presji wynikającej z alarmującego stanu naszej planety. Pielęgnujemy je od lat 70. XX w., natomiast dziesięć lat temu zaczęliśmy realizować programy recyklingu. Działania te przyniosły obieg surowców na poziomie 80% w ramach programu skupu zużytego węglika.

Dowiedz się więcej o programie skupu zużytego węglika


W ostatnich latach stale monitorowaliśmy emisje CO2 i zaobserwowaliśmy ich zmniejszenie o 20%. Przy rosnącej dostępności energii odnawialnych poszukujemy sposobów zastosowania ich w naszych procesach i poprawy efektywności energetycznej.


 

Pracujemy nad zmianą systemu transportu i jesteśmy coraz bliżsi wytwarzania produktów i materiałów o zerowym śladzie węglowym. Budujemy i remontujemy nasze zakłady i obiekty w sposób zrównoważony, aby umożliwić ich długotrwałe i ekologiczne użytkowanie, mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo pracowników oraz gości.

IPrzeczytaj więcej na temat naszej pracy na rzecz zielonych fabryk i obiektów

Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy i niezawodnych procedur to najwyższy priorytet w branży wytwórczej. Uzupełniając go zrównoważonym podejściem, składamy pracownikom i klientom obietnicę kontynuowania działalności w sposób wydajny i neutralny.

Przyszłość kryje w sobie wiele dobrych i złych scenariuszy. ONZ przewiduje 200 milionów migrantów klimatycznych do 2050 roku. To pesymistyczna wizja, która jednak opiera się na konkretnych założeniach naukowych.

Specjaliści od 75 lat wiedzą, na czym polega efekt cieplarniany, ale zbyt nisko ocenili szkodliwość działalności człowieka dla środowiska. Jak wyjaśnia raport „Nasza Wspólna Przyszłość" opracowany przez komisję Brundtland, zrównoważony rozwój odpowiada „obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”.

Przeczytaj, jak stopniowo wprowadzaliśmy ulepszenia w naszym największym zakładzie, aby był przyjazny dla środowiska

„Nasza Wspólna Przyszłość"


 

Być inicjatorem zmiany

Mamy szansę skierować branżę wytwórczą w pożądanym kierunku. To dlatego popieramy porozumienie paryskie oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ale to nie wszystko: postanowiliśmy pójść o krok dalej i wykorzystując wewnętrzny potencjał zrównoważonej działalności, wdrożyć koncepcję Make the Shift do 2030 roku.

Aktywnie motywujemy do zmian na lepsze, przeciwdziałając nieodwracalnym i przerażającym skutkom szkodliwej działalności. Przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego i pomagamy je rewitalizować, aby stworzyć następnym pokoleniom stabilne warunki do długiego życia.

To początek nowej ery rozwoju technicznego, którego główną motywacją nie jest sama tylko rentowność, lecz ludzie i planeta. Natura potrzebuje równowagi, a my chcemy ją szanować i zachować.

Sandvik Coromant i Grupa Sandvik chcą z pomocą inżynierii i innowacji inicjować zmianę prowadzącą do większego zrównoważenia w biznesie. Chcemy stać się liderem tej zmiany i innowacyjnym partnerem, jakiego potrzebują nasi klienci. Jako taki partner chcemy wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach działalności oraz tworzyć wartości dostępne wszędzie i dla każdego.

Aby to osiągnąć, skupiamy się na czterech Celach Zrównoważonego Rozwoju 2030:


 

 
  • Będziemy inicjować zmianę w kierunku modeli biznesowych opartych na obiegowym korzystaniu z zasobów. Naszym celem jest obieg surowców na poziomie ponad 90%.
  • Będziemy realizować nasze zobowiązania do ograniczenia szkodliwego wpływu na klimat. Chcemy wpływać na zmianę sposobu myślenia i efekty działalności własnej, klientów oraz dostawców i w ten sposób wspomagać osiągnięcie założonych celów.
  • Aspirujemy do spełniania i nieustannego podnoszenia najwyższych standardów w odniesieniu do ludzi. Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie wypadków.
  • Nieustannie będziemy podnosić wymagania dotyczące etyki i transparentności, pozostając w czołówce firm uczciwych i otwartych.

Więcej o koncepcji „The Shift”Światowi przywódcy zobowiązali się do działania na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Firma Sandvik Coromant określiła Cele najbliżej powiązane z jej działalnością, do których realizacji będzie się aktywnie przyczyniać

Dowiedz się, jak działamy na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ


 

 

​​

Kultywując różnorodność i zmniejszając nierówności między płciami
W firmie Sandvik Coromant różnorodność to o wiele więcej niż posiadanie biur w 45 krajach i 7900 pracowników na całym świecie. Różnorodność to strumień nowych pomysłów, świeżych perspektyw i konkurujących ze sobą wizji, które wzbogacają codzienną pracę i jednoczą pracowników z całego świata w przestrzeni, którą charakteryzują wysoka świadomość kulturowa i akceptacja.


Tworząc ​​Zielone Fabryki i zrównoważone obiekty
Stworzone przez firmę Sandvik Coromant narzędzie analityczne Zielone Fabryki i zrównoważone obiekty uwzględnia wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego, emisję dwutlenku węgla i gospodarkę odpadami, produkcję oraz zarządzanie zasobami i środowiskiem pracy.

​​

Szybsza obróbka – mniej odpadów
Choć toczenie stali jest z natury procesem pozostawiającym odpady, producenci mogą działać w sposób bardziej zrównoważony bez uszczerbku dla bezpieczeństwa procesu – nawet w obliczu nieznanych wcześniej wyzwań, jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19. W artykule Rolf Olofsson, Product Manager w firmie Sandvik Coromant, światowego lidera w branży obróbki skrawaniem metalu wyjaśnia, jak w inny sposób można podejść do kwestii obróbki tokarskiej stali.
 
Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.