Please select your country! -Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

​​​​​​​​​​

Znajdź sposób,

by zyskać przewagę

w obróbce tokarskiej stali

Więcej o obróbce tokarskiej stali

Zmniejsz koszty

Podniesienie wydajności obróbki tokarskiej stali można osiągnąć poprzez zmniejszenie liczby wybraków i ilości generowanego złomu oraz lepsze wykorzystanie istniejącej parku maszynowego. Podtrzymywanie wysoce niezawodnego funkcjonowania obrabiarki przy dobrej kontroli spływu wiórów to sprawdzona strategia redukcji kosztu jednostkowego. Dobór uniwersalnych i przewidywalnych gatunków płytek skrawających, wybór właściwej strategii obróbki oraz zastosowanie precyzyjnego podawania chłodziwa i rozwiązań szybkowymiennych to skuteczne metody osiągnięcia tego celu.

Niezawodne gatunki i geometrie

Zastosowanie gatunków tokarskich, które umożliwiają osiągnięcie powtarzalnej i przewidywalnej trwałości ostrza narzędzia, może uczynić obróbkę tokarską stali bardziej niezawodną, wydajną i produktywną. Zwiększenie trwałości ostrza w połączeniu z większą odpornością na zużycie i wysokie temperatury może ograniczyć do minimum nieplanowane przestoje oraz marnotrawstwo płytek węglikowych i materiału obrabianego, czyli spełnienie nieodzownych warunków zrównoważonej obróbki.

Oszczędzaj czas dzięki rozwiązaniom do szybkiego mocowania

Rozwiązania szybkowymienne pozwalają ograniczyć ilość czasu poświęcaną na pomiar, ustawianie i wymianę narzędzia, co istotnie poprawia stopień wykorzystania obrabiarki. Korzystając z narzędzi szybkowymiennych, które skracają czas przezbrojenia do obróbki kolejnej partii przedmiotów, można zaoszczędzić nawet 10 minut na danym zabiegu toczenia. Inne korzyści to skrócenie przestoju na czas wymiany zużytych części oraz szybszy rozruch produkcji dzięki wyeliminowaniu próbnej obróbki i przejścia pomiarowego.

Wykorzystaj podawanie chłodziwa od góry i od dołu

Chłodziwo może odegrać kluczową rolę w zmniejszeniu ogólnego kosztu produkcji. Prawidłowo podawane chłodziwo zwiększa do maksimum wydajność oraz poprawia niezawodność procesu, efektywność pracy narzędzia skrawającego i jakość wykonania przedmiotu – czyli fundamenty skutecznej obróbki.

Wdrażaj zaawansowane narzędzia i technologie

Zaawansowane rozwiązania, takie jak toczenie we wszystkich kierunkach i gatunki z pokryciem wykonanym przy użyciu nowych technologii, zmieniają dotychczasowe oblicze branży i obróbki tokarskiej. Te kluczowe technologie umożliwiają znaczny wzrost produktywności, liczby przedmiotów obrobionych przypadających na pojedyncze ostrze i niespotykaną wcześniej trwałość narzędzia.

Zarezerwuj konsultację

Zalecane narzędzia i rozwiązania

Płytki skrawające i ich gatunki do obróbki tokarskiej stali

Gatunki nowej generacji GC4425 i GC4415 przeznaczone do toczenia stali zostały ulepszone pod każdym względem, od wydłużenia okresu trwałości narzędzia po zwiększenie odporności na wysokie temperatury. Uzyskiwany w wyniku ich zastosowania wzrost okresu trwałości narzędzia to nawet 25% przy wysokiej niezawodności i przewidywalności realizacji każdego cyklu.

Narzędzia tokarskie zgodne z ISO

Kompletny asortyment wysokiej klasy narzędzi tokarskich, zaprojektowanych tak, by rozwiązać problemy występujące podczas obróbki. Zoptymalizowane narzędzia T-Max® P i CoroTurn® 107 w połączeniu z precyzyjnym podawaniem chłodziwa i rozwiązaniami szybkowymiennymi to niezawodność toczenia z ulepszoną kontrolą spływu wiórów i większą prędkością skrawania.

Wyjątkowe rozwiązania tokarskie

CoroTurn® Prime przeznaczone do toczenia we wszystkich kierunkach, CoroTurn® 300 z ośmioma krawędziami i stabilne CoroTurn® TR do profilowania charakteryzują się nowymi, zaawansowanymi technologiami, które mogą istotnie zmniejszyć koszty produkcji, obniżając koszt jednostkowy obróbki przedmiotu i przyczyniając się do szybkiego zwrotu kosztów inwestycji w park maszynowy.

Zwiększ wydajność

Nawet najmniejsze ulepszenie strategii obróbki może istotnie przełożyć się na wzrost wydajności. Wybierając właściwe płytki i narzędzia oraz odpowiednią strategię skrawania, a także zapewniając właściwe podawanie chłodziwa, możesz zwiększyć wydajność skrawania i stopień wykorzystania obrabiarki, aby wytwarzać więcej stalowych przedmiotów w krótszym czasie.

Płytki do wysoko wydajnej obróbki

Wybierając płytki tokarskie, trzeba uwzględnić wiele parametrów. Aby zwiększyć do maksimum wydajność skrawania metalu, należy zastosować płytki z udarnym podłożem odpornym na deformacje plastyczne i poddanym obróbce wykończeniowej, który sprawdzi się w skrawaniu przerywanym. Pamiętaj, by wybrać pokrycie odznaczające się powtarzalną i przewidywalną pracą, lepszą odpornością na zużycie i dużą trwałością.

Szybsze i bezpieczniejsze skrawanie metalu

Obróbka tokarska stali polega w znacznej mierze na ciągłym ulepszaniu aktualnej konfiguracji obrabiarki. Jednak ważne jest także poszukiwanie nowych możliwości oraz odkrywanie nowych technologii i metod. Przykładowo zastosowanie metody toczenia we wszystkich kierunkach może znacznie przyspieszyć skrawanie metalu i zwiększyć produktywność o ponad 50%.

Zmiana narzędzi w ciągu kilku sekund

Rozwiązania szybkowymienne zwiększają stopień wykorzystania obrabiarki poprzez redukcję czasu potrzebnego na pomiary, konfigurację i zmianę narzędzia. Czas zmiany uchwytów narzędziowych można zredukować z 5–10 minut do 30 sekund, co oznacza oszczędność nawet 10 minut na typowy zabieg toczenia.

Aby zwiększyć wydajność narzędzia, stosuj chłodziwo podawane od dołu

Korzystaj z narzędzi skrawających z chłodziwem podawanym od dołu (na powierzchnię przyłożenia), aby maksymalnie zwiększyć wydajność. Podawanie chłodziwa na od dołu umożliwia kontrolowanie temperatury w strefie skrawania, a co za tym idzie zapewnienie większej trwałości narzędzia i przewidywalne warunki obróbki. Większa prędkość skrawania lub posuw to potencjalny wzrost produktywności.

Zarezerwuj konsultację

Zalecane narzędzia i rozwiązania

Płytki skrawające i ich gatunki do obróbki tokarskiej stali

Nowe gatunki tokarskie GC4425 i GC4415 mają nowe podłoże, charakteryzujące się wyjątkowym połączeniem dobrej udarności i odporności na deformację plastyczną. Gatunek GC4415 zapewnia bardzo szybkie tempo skrawania metalu podczas obróbki w stabilnych warunkach, dzięki czemu doskonale nadaje się do produkcji masowej.

Narzędzia tokarskie zgodne z ISO

T-Max® P i CoroTurn® 107 oferują wydajność i niezawodność, niezbędne do udanego toczenia. Oprawki są wyposażone w dysze, kierujące precyzyjnie strumień chłodziwa od góry i od dołu na krawędź skrawającą płytki, co poprawia niezawodność przebiegu obróbki i zapewniające doskonałą kontrolę wiórów.

Wyjątkowe rozwiązania tokarskie

Odkryj nasze zaawansowane technologie, stworzone po to, by umożliwić Ci osiągnięcie nowego poziomu wydajności obróbki tokarskiej. Takie rozwiązania, jak CoroTurn® Prime, CoroTurn® 300 i CoroTurn® TR umożliwią Ci podwojenie prędkości i posuwu w celu znacznego zwiększenia prędkości skrawania metalu.

Zwiększenie niezawodności obróbki

Kontrola spływu wiórów to aspekt obróbki tokarskiej, o którym należy zawsze pamiętać. Słaba kontrola wiórów to częsta przyczyna zakleszczania się wiórów, dużej chropowatości powierzchni i awarii narzędzia. Jednocześnie lepsza kontrola wiórów i przewidywalna jakość narzędzia to dwa ważne czynniki sprzyjające zwiększeniu niezawodności obróbki. Można je zapewnić poprzez dobór prawidłowej strategii skrawania, a także właściwe podawanie chłodziwa.

Skuteczna kontrola spływu wiórów

Skuteczna kontrola wiórów sprowadza się do czterech czynników: promienia naroża, głębokości skrawania, posuwu i geometrii płytki. Mniejsza długość promienia zaokrąglenia naroża umożliwia lepszą kontrolę spływu wiórów. W zależności od materiału obrabianego, większa głębokość skrawania wiąże się z większą siłą potrzebną do łamania i odprowadzania wiórów. Zacznij obróbkę z niskim posuwem, mając na uwadze niezawodność płytki i chropowatość powierzchni, a następnie zwiększ posuw w celu sprawniejszego odprowadzania wiórów.

Precyzyjne podawanie chłodziwa

Problemy z łamaniem i odprowadzaniem wiórów można skutecznie rozwiązać, stosując precyzyjne doprowadzanie chłodziwa. Dzięki zastosowaniu precyzyjnego podawania chłodziwa uzyskuje się poprawę przebiegu łamania wiórów, większą trwałość narzędzia i niezawodność procesu oraz lepszą produktywność. Korzystne efekty zastosowania systemu dysz można zauważyć już przy niskim ciśnieniu chłodziwa; im wyższe ciśnienie, tym większe możliwości udanej obróbki materiałów źle skrawalnych.

Wybierz właściwą geometrię płytki

Wybierz płytkę o geometrii zapewniającej właściwy przebieg łamania wiórów. W zależności od szerokości rowka wiórowego oraz kształtu mikro- i makrogeometrii będą powstawać wióry bardziej otwarte lub zwinięte. Niewłaściwy dobór płytki może spowodować awarię narzędzia i konieczność złomowania przedmiotów, z czym wiążą się poważne koszty.

Sztywne i bezpieczne mocowanie

Narzędzie skrawające powinno być zawsze jak najbardziej sztywne i stabilne, aby uniknąć drgań i ugięcia – dotyczy to w szczególności zastosowań wewnętrznych. Stosuj jak najkrótsze narzędzie o jak największej średnicy.

Zarezerwuj konsultację

Zalecane narzędzia i rozwiązania

Płytki skrawające i ich gatunki do obróbki tokarskiej stali

Gatunki nowej generacji GC4425 i GC4415 przeznaczone do toczenia stali są zoptymalizowane pod kątem bezpieczeństwa i niezawodności obróbki. Technologia pokrycia Inveio® drugiej generacji z ulepszoną orientacją ziaren oraz nowe makrogeometrie z łamaczami wiórów zapewniają powtarzalne wyniki obróbki.

Aplikacje i kalkulatory

Nawet drobne korekty parametrów mogą mieć znaczny wpływ na ogólny rezultat. CoroPlus® Tool Guide znajduje narzędzie i parametry skrawania w zależności od zadania, gatunku materiału obrabianego i warunków obróbki. Użyj Kalkulatora parametrów skrawania do obliczenia parametrów przejścia na podstawie danych wsadowych.

Narzędzia z precyzyjnym podawaniem chłodziwa

Dzięki połączeniu precyzyjnego podawania chłodziwa, rozwiązań szybkowymiennych i zoptymalizowanych narzędzi skrawających T-Max® P i CoroTurn® 107 możesz odnieść liczne korzyści, takie jak lepsza kontrola spływu wiórów, stałe pozycje dyszy oraz większa prędkość skrawania.

Wyższa jakość wykonania przedmiotu

Najważniejsze czynniki o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia wysokiej jakości przedmiotu to dobre łamanie wiórów i zmniejszenie drgań. Optymalna konfiguracja narzędzi – od obrabiarki po krawędź skrawającą – w połączeniu z wiedzą i znajomością procesów obróbki, to najlepszy sposób, by sprostać tym wyzwaniom. Zacznij od mocowań i rozwiązań szybkowymiennych, po czym zastosuj narzędzia z precyzyjnym podawaniem chłodziwa i płytkami dostosowanymi do Twojego procesu.

Prawidłowe parametry skrawania

Wybierz prawidłowe parametry skrawania

Dobór właściwych wartości prędkości skrawania i posuwu ma znaczny wpływ na jakość przedmiotu. Dostęp do zoptymalizowanych narzędzi i parametrów skrawania to warunek bezpiecznego i przewidywalnego przebiegu obróbki. Chcąc uwzględnić wszystkie zróżnicowane parametry, najłatwiej wybrać właściwe narzędzia skrawające i parametry skrawania do toczenia za pomocą aplikacji dostępnej online. W ten sposób szybko otrzymasz trafne zalecenia odnośnie narzędzi i parametrów skrawania, zintegrowane bezpośrednio w Twoim systemie.

Stabilne narzędzia i bezpieczne mocowanie

Zoptymalizowane narzędzia skrawające nie będą w stanie zrealizować zadania bez optymalnej konfiguracji narzędzi. Stabilne i sztywne złącze między narzędziem i głowicą rewolwerową ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dobrej powtarzalności i precyzyjnego mocowania narzędzia.

Drgania często uniemożliwiają wykorzystanie w pełnym zakresie parametrów obrabiarki. Dzięki zastosowaniu wytaczaków z funkcją tłumienia drgań można zwiększyć parametry skrawania oraz uzyskać bezpieczniejszy i wolny od drgań przebieg obróbki, którego rezultatem jest mniejsza chropowatość powierzchni.

Zoptymalizowane gatunki i geometrie

Gatunki zoptymalizowane pod kątem materiału i geometrie umożliwiające doprowadzanie chłodziwa to czynniki ważne dla osiągnięcia dobrych klas tolerancji, małej chropowatości powierzchni i stabilności procesu. Należy stosować geometrię wiper w celu uzyskania doskonałej gładkości powierzchni.

Precyzyjne podawanie chłodziwa przez oprawkę narzędziową

Precyzyjne podawanie chłodziwa za pomocą ustawionych na stałe dysz bezpośrednio do strefy skrawania to dobry sposób kontroli spływu wiórów. Prawidłowo doprowadzane chłodziwo zwiększa niezawodność obróbki i poprawia efektywność pracy narzędzia oraz jakość wykonania przedmiotu.

Zarezerwuj konsultację

Zalecane narzędzia i rozwiązania

Płytki skrawające i ich gatunki do obróbki tokarskiej stali

Gatunki GC4425 i GC4415 to opcja pierwszego wyboru do wykończeniowej i zgrubnej obróbki tokarskiej stali. Gatunki te, z pokryciem wykonanym w technologii Inveio® drugiej generacji oraz wyposażone w geometrie znacznie zwiększające trwałość narzędzia, mają szerokie zastosowanie i są zalecane do skrawania ciągłego i przerywanego.

Aplikacje i kalkulatory

Korzystając z CoroPlus® Tool Guide, szybko otrzymasz trafne zalecenia odnośnie narzędzi i parametrów skrawania, zintegrowane bezpośrednio w Twoim systemie. Użyj Kalkulatora parametrów skrawania do obliczenia parametrów przejścia na podstawie danych wsadowych.

ISO i wyjątkowe rozwiązania tokarskie

Uzyskaj wyższą jakość przedmiotu dzięki zgodnym z ISO wysokiej klasy narzędziom tokarskim T-Max® P i CoroTurn® 107, oferującym solidną i powtarzalną wydajność. Wybierz wyjątkowe rozwiązania CoroTurn Prime™, CoroTurn® 300 lub CoroTurn® TR, aby osiągnąć wyższy poziom produktywności.

Nowe gatunki do toczenia stali GC4425 i GC4415

Stale się rozwijaj

Poznaj sposób, by zyskać przewagę w toczeniu stali.

Udoskonalone pod każdym względem

Zobacz, dlaczego gatunki nowej generacji przeznaczone do toczenia stali oferują tak wysoką niezawodność i produktywność.

 
 
Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.