Please select your country! -Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Wiercenie

Objawy zużycia ostrzy i pokonywanie wyzwań występujących podczas wiercenia

Pokonywanie wyzwań

 • Wiertło na płytki wymienne
 • Wiertło z wymienną końcówką
 • Monolityczne wiertła węglikowe
 

​Wiertła na płytki wymienne

Otwory nadwymiarowe

Wirujące wiertło
 1. Zwiększyć natężenie przepływu chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle
 2. Zastosować płytkę zewnętrzną o bardziej udarnej geometrii (nie zmieniać płytki centralnej)
Wirujący przedmiot obrabiany
 1. Skontrolować ustawienie obrabiarki
 2. Obrócić wiertło o 180 stopni
 3. Zastosować płytkę zewnętrzną o bardziej udarnej geometrii (nie zmieniać płytki centralnej)

Otwory podwymiarowe

Wirujące wiertło
 1. Zwiększyć natężenie przepływu chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle
 2. Zastosować płytkę centralną o bardziej wytrzymałej geometrii i płytkę zewnętrzną o lekko skrawającej geometrii
Wirujący przedmiot obrabiany
 1. Tokarka: Skontrolować ustawienie obrabiarki
 2. Uchwyt w tokarce: Obrócić wiertło o 180 stopni
 3. Zastosować płytkę centralną o bardziej wytrzymałej geometrii i płytkę zewnętrzną o lekko skrawającej geometrii

Czopik/rdzeń pozostający w otworze

Wirujące wiertło
 1. Zwiększyć natężenie przepływu chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle
 2. Zastosować inną geometrię płytki zewnętrznej i wyregulować posuw zgodnie z zalecanymi parametrami skrawania
 3. Skrócić wysięg wiertła
Wirujący przedmiot obrabiany
 1. Skontrolować ustawienie obrabiarki
 2. Zwiększyć natężenie przepływu chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle
 3. Skrócić wysięg wiertła
 4. Zastosować inną geometrię płytki zewnętrznej i wyregulować posuw zgodnie z zalecanymi parametrami skrawania

Drgania

 1. Skrócić wysięg wiertła, poprawić stabilność obrabianego przedmiotu
 2. Zmniejszyć prędkość skrawania
 3. Zastosować inną geometrię płytki zewnętrznej i wyregulować posuw zgodnie z zalecanymi parametrami skrawania

Zbyt mały moment obrotowy obrabiarki

 1. Zmniejszyć posuw
 2. Zastosować geometrię stawiającą mniejsze opory skrawania

Zbyt mała moc obrabiarki

 1. Zmniejszyć prędkość
 2. Zmniejszyć posuw
 3. Zastosować geometrię stawiającą mniejsze opory skrawania

Wywiercony otwór nie jest cylindryczny

Średnica w głębi otworu jest większa niż na jego wlocie (przez wióry zakleszczające się przy płytce centralnej)

 1. Zwiększyć natężenie przepływu chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle
 2. Zastosować inną geometrię płytki zewnętrznej i wyregulować posuw zgodnie z zalecanymi parametrami skrawania
 3. Skrócić wysięg wiertła

Mała trwałość

 1. Skontrolować czy używane parametry skrawania mieszczą się w zalecanym zakresie
 2. Zwiększyć natężenie przepływu chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle
 3. Skrócić wysięg wiertła, poprawić stabilność obrabianego przedmiotu i upewnić się, że narzędzie jest dobrze zamocowane
 4. Sprawdzić, czy gniazdo płytki/końcówki i śruba nie są uszkodzone
 5. Poszukać typowych objawów zużycia i podjąć odpowiednie działania
 6. Jeśli to możliwe, zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie

Zerwanie śruby mocującej płytkę

 1. Śruby mocujące nasmarować (np. smarem Molykote), zaś do ich dokręcenia należy użyć odpowiedniego klucza dynamometrycznego

Zła jakość wykończenia powierzchni

 1. Zapewnić dobrą kontrolę spływu wiórów
 2. Zmniejszyć posuw (jeśli konieczne jest utrzymanie stałej wartości vf, zwiększyć odpowiednio prędkość obrotową)
 3. Zwiększyć natężenie przepływu chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle
 4. Skrócić wysięg wiertła, poprawić stabilność obrabianego przedmiotu

Zakleszczenie wiórów w rowkach wiórowych

Spowodowane długimi wiórami
 1. Upewnić się co do używania odpowiedniej geometrii płytek i parametrów skrawania z zalecanego zakresu
 2. Zwiększyć natężenie przepływu chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle
 3. Zmniejszyć posuw zgodnie z zalecanymi parametrami skrawania
 4. Zwiększyć prędkość skrawania zgodnie z zalecanymi parametrami

​​Ugięcie

 • Otwory niespełniające kryteriów tolerancji
 • Zła jakość powierzchni - zarysowania powstałe przy wycofywaniu narzędzia
 • Otarcia na korpusie narzędzia
 • Wyłamanie płytki
 
PrzyczynaRozwiązanie
Zbyt duża siła skrawania 1. Zastosować geometrię płytek z mniejszym promieniem naroży
2. Zmniejszyć posuw
3. Zmniejszyć posuw podczas zagłębiania ostrzy narzędzia w materiał
Zbyt mała stabilność 1. Poprawić stabilność
2. Zastosować krótszy korpus (np. zamiana z 4xD na 3xD)

Problemy z formowaniem wiórów

Materiały generujące długie wióry, np. stal nierdzewna lub niskowęglowa

Wynik​​Możliwa przyczyna​​Rozwiązanie​
Wióry długie/ trudne do odprowadzania - zakleszczanie się wiórówŹle dobrana geometria​Zastosować geometrię –LM
Zła jakość wykończenia powierzchniZbyt niska prędkość skrawaniaZwiększyć prędkość skrawania
Złamanie płytki lub narzędziaZbyt wysoki posuwZmniejszyć posuw

Materiały generujące krótkie wióry, np. stal

WynikMożliwa przyczynaRozwiązanie
Wióry długie/ trudne do odprowadzania - zakleszczanie się wiórówZastosowanie w którym wiruje przedmiot, a nie wiertło (tokarka)Zastosować geometrię dla niższych wartości posuwu (np. zamiast GR -> GM)
Zła jakość wykończenia powierzchniŹle dobrana geometriaZwiększyć posuw
Złamanie płytki lub narzędzia 1. Zbyt mała prędkość skrawania
2. Zbyt niski posuw
Zwiększyć prędkość skrawania
 

Wiertło z wymienną końcówką

Otwory nie spełniają kryteriów tolerancji

 1. Skontrolować czy ostrza na końcówce nie zostały stępione
 2. Skontrolować czy odchyłki bicia nie przekraczają dopuszczalnego zakresu
 3. Zmniejszyć posuw
 4. Sprawdzić stabilność mocowania narzędzia i przedmiotu obrabianego oraz postać jego powierzchni
 5. Przed wierceniem na dużą głębokość należy stosować krótkie wiertło do wykonania otworu wstępnego
 6. W zastosowaniach na tokarce sprawdzić ustawienie osi

Drgania

 1. Skrócić wysięg wiertła, poprawić stabilność obrabianego przedmiotu i upewnić się, że narzędzie jest dobrze zamocowane
 2. Zmniejszyć prędkość skrawania
 3. Wyregulować posuw/obr.

Zbyt mała moc lub moment obrabiarki

 1. Zmniejszyć prędkość
 2. Zmniejszyć posuw
 3. Zastosować geometrię stawiającą mniejsze opory skrawania

Wywiercony otwór nie jest cylindryczny

Średnica na wlocie otworu jest większa niż w jego głębi

 1. Skontrolować czy odchyłki bicia nie przekraczają dopuszczalnego zakresu
 2. Wyregulować posuw
 3. Skrócić wysięg narzędzia i sprawdzić czy jest dobrze zamocowane
 4. Przed wierceniem na dużą głębokość należy stosować krótkie wiertło do wykonania otworu wstępnego

Mała trwałość

Upewnić się czy wartości parametrów skrawania znajdują się w zalecanym zakresie

 1. Zwiększyć natężenie przepływu chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle
 2. Skrócić wysięg wiertła, poprawić stabilność obrabianego przedmiotu i upewnić się, że narzędzie jest dobrze zamocowane
 3. Sprawdzić, czy gniazdo płytki/końcówki i śruba nie są uszkodzone
 4. Poszukać typowych objawów zużycia i podjąć odpowiednie działania
 5. Jeśli to możliwe, zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie

Zła jakość powierzchni

 1. Zapewnić dobrą kontrolę spływu wiórów
 2. Zmniejszyć posuw (jeśli konieczne jest utrzymanie vf, zwiększyć odpowiednio prędkość obrotową)
 3. Zwiększyć natężenie przepływu chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle
 4. Skrócić wysięg wiertła, poprawić stabilność obróbki i mocowanie obrabianego przedmiotu

Zakleszczenie wiórów w rowkach wiórowych

 1. Wyregulować parametry skrawania tak, aby poprawić kontrolę spływu wiórów
 2. Zwiększyć wydatek chłodziwa, wyczyścić filtr, udrożnić otwory na chłodziwo w wiertle, skontrolować stężenie chłodziwa
 3. Zakleszczanie się wiórów może doprowadzić do dużego zużycia korpusu wiertła
 4. Aby zapobiec zakleszczaniu się wiórów, usunąć ciała obce przyczepione do korpusu wiertła

Pierwszy wiór

"Kolce" na obrzeżu
 1. Kolce na obrzeżu pierwszego wióra to sygnał, że istnieje ryzyko nadmiernego zużycia
 2. Możliwa przyczyna to niezrównoważenie układu spowodowane:
  • Biciem
  • Ustawieniem powierzchni obrabianej nie pod kątem prostym względem osi obrotu wiertła
  • Zbyt wysokim posuwem
  • Niestabilnymi/ złymi warunkami obróbki
  • Złamaniem/ zużyciem narożnika wiertła

Kontrola spływu wiórów - optymalizacja

 1. Zadrapania na wiórach jak na zdjęciu powyżej to znak, że wióry zakleszczają się, co niekorzystnie wpływa na jakość otworu. Aby poprawić jakość otworu, należy zmniejszyć posuw i zwiększyć prędkość skrawania
 

Monolityczne wiertła węglikowe

Pierwszy wiór – wiertła pełnowęglikowe/ z wymienną końcówką

"Kolce" na obrzeżu
 1. Kolce na obrzeżu pierwszego wióra to sygnał, że istnieje ryzyko nadmiernego zużycia
 2. Możliwa przyczyna to niezrównoważenie układu spowodowane:
  • Biciem
  • Ustawieniem powierzchni obrabianej nie pod kątem prostym względem osi obrotu wiertła
  • Zbyt wysokim posuwem
  • Niestabilnymi/ złymi warunkami obróbki
  • Złamaniem/ zużyciem narożnika wiertła

Kontrola spływu wiórów - optymalizacja

 1. Zadrapania na wiórach jak na zdjęciu powyżej to znak, że wióry zakleszczają się, co niekorzystnie wpływa na jakość otworu. Aby poprawić jakość otworu, należy zmniejszyć posuw i zwiększyć prędkość skrawania
 

Typowe objawy zużycia podczas wiercenia

 • Wiertła na płytki wymienne
 • Wiertło z wymienną końcówką
 • Monolityczne wiertła węglikowe
 

Wiertła na płytki wymienne

Starcie powierzchni przyłożenia

Starcie powierzchni przyłożenia to najmniej szkodliwy rodzaj zużycia w zrównoważonych warunkach. Na skutek starcia powierzchni przyłożenia może występować:

 • Zła jakość wykończenia powierzchni
 • Otwory niespełniające kryteriów tolerancji
 • Zwiększone zapotrzebowanie na moc
​Przyczyna ​Rozwiązanie
​1. Zbyt duża prędkość skrawania (vc)​1. Zmniejszyć prędkość skrawania (vc)
​2. Zbyt mała odporność gatunku na ścieranie​2. Zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie

Zużycie kraterowe

Płytka centralna
Płytka zewnętrzna
 

Na skutek zużycia kraterowego może występować:

 • Słaba krawędź podatna na złamanie i formująca wióry trudne do odprowadzenia
 • Zła jakość wykończenia powierzchni
 • Zwiększone zapotrzebowanie na moc
​PrzyczynaRozwiązanie
Płytka centralna: Wióry o silnych właściwościach ściernych (z uwagi na rodzaj materiału)Płytka centralna: Zmniejszyć posuw
Płytka zewnętrzna: Dyfuzja spowodowana wysoką temperaturą (gorsze dla narzędzi pokrywanych metodą PVD)Płytka zewnętrzna:
1. Zmniejszyć prędkość skrawania
2. Zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie (zwykle pokrywany metodą MT-CVD)
Zastosować bardziej dodatnią geometrię, poprawiającą proces formowania wiórów

Deformacja plastyczna

Deformacja plastyczna na powierzchni przyłożenia
Deformacja plastyczna na powierzchni natarcia
 

Zagłębienie lub odciśnięcie krawędzi może pogarszać kontrolę wiórów i jakość powierzchni oraz powodować, że otwory nie spełniają kryteriów tolerancji.

PrzyczynaRozwiązanie
Zbyt wysoka temperatura i nacisk podczas skrawania (spowodowane posuwem i/lub twardością materiału)​Zmniejszyć posuw (fn)
Wybrać gatunek bardziej odporny na deformację plastyczną (zachowujący twardość w wysokich temperaturach)
Zmniejszyć prędkość skrawania (vc)
Skutek: bardzo silne starcie powierzchni przyłożenia i/lub zużycie kraterowe​Wybrać gatunek bardziej odporny na deformację plastyczną (zachowujący twardość w wysokich temperaturach)
Zmniejszyć prędkość skrawania (vc)

Wykruszenia w strefie skrawania

Na skutek wykruszeń w strefie skrawania może występować:

 • Bardzo duże starcie powierzchni przyłożenia
 • Zła jakość wykończenia powierzchni
​PrzyczynaRozwiązanie
Niestabilne warunkiPoprawić stabilność układu (wysięg narzędzia, mocowanie)
Nieregularna powierzchniaZmniejszyć posuw podczas zagłębiania ostrzy narzędzia w materiał. Zastosować bardziej wytrzymałą geometrię
Zbyt mało udarny gatunekZastosować bardziej udarny gatunek
Zbyt słaba geometria płytkiZastosować bardziej wytrzymałą geometrię
Zbyt mało cieczy obróbkowej​Zwiększyć ilość cieczy obróbkowej
Inkluzje piasku (w żeliwie)Zastosować bardziej wytrzymałą geometrię, zmniejszyć posuw

Wyłamanie

Na skutek wyłamania płytki może nastąpić:

 • Uszkodzenie korpusu wiertła
 • Zniszczenie przedmiotu obrabianego
PrzyczynaRozwiązanie
Zbyt mała stabilnośćPoprawić stabilność układu (skrócić wysięg narzędzia, zastosować sztywniejsze mocowanie, itp.)
Skrawanie przerywane​Zmniejszyć posuw, zastosować bardziej wytrzymałą geometrię (-GR lub –GT)
Zbyt mało cieczy obróbkowej​Zwiększyć ilość cieczy obróbkowej
Zbyt duży posuw lub zbyt duża/mała prędkość skrawaniaDostosować parametry skrawania
Zbyt kruchy gatunek płytki peryferyjnejZastosować bardziej udarny gatunek
Stępienie ostrza płytkiUstalić bezpieczny okres trwałość dla płytki zewnętrznej

Powstawanie narostu na krawędzi

Na skutek narostu może występować:

 • Zła jakość wykończenia powierzchni oraz tarcie krawędzi w momencie odrywania narostu przez wióry
 • Wykruszanie ostrza
​PrzyczynaRozwiązanie
Nieodpowiednia temperatura (zależna od prędkości skrawania)​Zwiększyć/zmniejszyć prędkość skrawania (aby zwiększyć/ zmniejszyć temperaturę)
Wybrać gatunek z pokryciem
Zbyt ujemna geometria płytkiZastosować bardziej dodatnią geometrię
​Przywierający materiałZwiększyć zawartość oleju oraz wydatek/ciśnienie cieczy obróbkowej
Zbyt mała zawartość oleju w cieczy obróbkowejZwiększyć zawartość oleju oraz wydatek/ciśnienie cieczy obróbkowej
 

Wiertło z wymienną końcówką

Typowe objawy zużycia przy obróbce różnych materiałów płytką o geometrii -PM

Stal niestopowa / CMC01.1
 • Zużycie na łysince/obwodzie: zaczyna się w formie karbu i rozprzestrzenia wzdłuż łysinki i do rowka wiórowego
 • Narastające starcie na głównej krawędzi skrawającej
Stal niskostopowa / CMC02.2
 • Narastające starcie na głównej krawędzi skrawającej/ łysince w okolicy naroża

Starcie powierzchni przyłożenia


Starcie na głównej powierzchni przyłożenia

Starcie na pomocniczej powierzchni przyłożenia
 

Naturalny i najmniej szkodliwy rodzaj zużycia w zrównoważonych warunkach

PrzyczynaRozwiązanie
Zbyt duża prędkość skrawaniaZmniejszyć prędkość skrawania
Zbyt mała zawartość oleju w cieczy obróbkowej​Zwiększyć zawartość oleju w cieczy obróbkowej
(skonsultować się z dystrybutorem oleju, aby nie przekroczyć zalecanego stężenia)
Zbyt małe natężenie przepływu cieczy obróbkowejZwiększyć natężenie przepływu cieczy obróbkowej
Zbyt duże bicie (jeśli starcie występuje na łysince)Skontrolować czy odchyłki bicia promieniowego nie przekraczają dopuszczalnego zakresu (jeśli starcie występuje na łysince)

Deformacja plastyczna

PrzyczynaRozwiązanie
Zbyt duża prędkość skrawania i/lub posuwZmniejszyć prędkość skrawania i/lub posuw
Zbyt małe natężenie przepływu cieczy obróbkowejZwiększyć natężenie przepływu cieczy obróbkowej

Wykruszenia


Wykruszenia na obwodzie
Wykruszenia na głównej krawędzi skrawającej
 

Wykruszenia to rodzaj zużycia pojawiający się bardzo często przy obróbce otworu wstępnie nawierconego. Jeśli kąt wierzchołkowy otworu wstępnie nawierconego jest mniejszy niż otworu ostatecznego, układ jest niestabilny i istnieje ryzyko uszkodzenia naroży. Podobnie dzieje się dla różnych tolerancji kątów wierzchołkowych. Takich sytuacji można uniknąć, stosując wiertła spersonalizowane lub wyrównując dno otworu wstępnego za pomocą frezu.

PrzyczynaRozwiązanie
Niestabilne warunki obróbkiSkontrolować ustawienie
Zbyt duże bicie całkowiteSkontrolować odchyłkę bicia promieniowego
Zbyt wysoki posuwZmniejszyć posuw
Zbyt mało cieczy obróbkowej (pęknięcia cieplne)Skontrolować układ doprowadzania chłodziwa

Narost

PrzyczynaRozwiązanie
Niewłaściwa prędkość skrawania​1. Jeśli narost występuje w okolicy osi, zwiększyć prędkość skrawania
2. Jeśli narost występuje w okolicy naroży, zmniejszyć prędkość skrawania
Zbyt mała zawartość oleju w cieczy obróbkowej​Zwiększyć zawartość oleju w cieczy obróbkowej (skonsultować się z dystrybutorem oleju, aby nie przekroczyć zalecanego stężenia)

Tzn. jeśli nie udaje się całkowicie wyeliminować narostu, najlepiej jest tak dobrać prędkość skrawania, aby strefa formowania się narostu znalazła w najmocniejszym punkcie krawędzi skrawającej (tj. w okolicy 50% długości promienia).

Zastosowanie zewnętrznego doprowadzania chłodziwa może pogorszyć przebieg odprowadzania wiórów.


Zwiększyć prędkość skrawania,
aby strefa formowania narostu na krawędzi wiertła wypadała na mniejszej odległości do osi wiertła

Zmniejszyć prędkość skrawania,
aby strefa formowania narostu na krawędzi wiertła wypadała w większej odległości do osi wiertła, a nawet całkowicie opuściła krawędź
 
 

Monolityczne wiertła węglikowe

Starcie powierzchni przyłożenia


Starcie na głównej powierzchni przyłożenia

Starcie na pomocniczej powierzchni przyłożenia
 

Najmniej szkodliwy rodzaj zużycia w zrównoważonych warunkach

PrzyczynaRozwiązanie
Zbyt duże bicie całkowiteOgraniczyć odchyłkę bicia promieniowego
Zbyt duża prędkość skrawaniaZmniejszyć prędkość skrawania
Zbyt niski posuwZwiększyć posuw
Zbyt miękki gatunekUżyć twardszego gatunku
Zbyt mało cieczy obróbkowejZwiększyć ciśnienie cieczy obróbkowej

Starcie na krawędzi poprzecznej (ścinie)

PrzyczynaRozwiązanie
Zbyt duże bicie całkowiteOgraniczyć odchyłkę bicia promieniowego
Zbyt niska prędkość skrawaniaZwiększyć prędkość skrawania
Zbyt wysoki posuwZmniejszyć posuw
 

Starcie krawędzi poprzecznej (ścinu) wiertła ma niekorzystny wpływ również na jakość otworu ze względu na złe centrowanie.

Wykruszenia


Wykruszenia na obwodzie

Wykruszenia na głównej krawędzi skrawającej
 

Wykruszenia to rodzaj zużycia pojawiający się bardzo często przy obróbce otworu wstępnie nawierconego. Jeśli kąt stożka na dnie otworu wstępnie nawierconego jest mniejszy niż kąt wierzchołkowy wiertła, układ jest niestabilny i istnieje ryzyko uszkodzenia naroży. Podobnie dzieje się dla różnie tolerowanych kątów wierzchołkowych kolejnych wierteł. Takich sytuacji można uniknąć, stosując wiertła spersonalizowane lub wyrównując dno otworu wstępnego za pomocą frezu.

​PrzyczynaRozwiązanie
Niestabilne warunkiPoprawić konfigurację
Zbyt duże bicie całkowiteOgraniczyć odchyłkę bicia promieniowego
Zbyt mało cieczy obróbkowej (pęknięcia cieplne)Dostosować układ doprowadzania chłodziwa
Przekroczone maksymalne dopuszczalne zużycieDostosować parametry skrawania

Złamanie wiertła

​PrzyczynaRozwiązanie
Zbyt duże bicie całkowiteOgraniczyć odchyłkę bicia promieniowego
Niestabilne warunkiPoprawić konfigurację
Zbyt mała moc wrzecionaDostosować parametry skrawania
Zakleszczanie się wiórówDostosować układ doprowadzania chłodziwa
Zbyt wysoki posuwZmniejszyć posuw
Nadmierne zużycieCzęściej sprawdzać postęp zużycia wiertła

Narost

Przyczyna ​Rozwiązanie
Zbyt mała prędkość skrawania i temperatura krawędzi 1. Jeśli narost występuje w okolicy osi, zwiększyć prędkość skrawania
2. Jeśli narost występuje w okolicy naroży, zmniejszyć prędkość skrawania
Zbyt duży ujemny kąt natarciaZastosować ostrzejszą krawędź
Brak pokryciaZastosować krawędź z pokryciem
 

Tzn. jeśli nie udaje się całkowicie wyeliminować narostu, najlepiej jest tak dobrać prędkość skrawania, aby strefa formowania się narostu znalazła w najmocniejszym punkcie krawędzi skrawającej (tj. w okolicy 50% długości promienia).

Zastosowanie zewnętrznego doprowadzania chłodziwa może pogorszyć przebieg odprowadzania wiórów.


Zwiększyć prędkość skrawania,
aby strefa formowania narostu na krawędzi wiertła wypadała na mniejszej odległości do osi wiertła​

Zmniejszyć prędkość skrawania,
aby strefa formowania narostu na krawędzi wiertła wypadała w większej odległości do osi wiertła, a nawet całkowicie opuściła krawędź
 

Typowe objawy zużycia

We wszystkich materiałach

 • Zawsze pojawia się starcie powierzchni przyłożenia
 • Wykruszenia występują rzadko
  • Bezpieczeństwo obróbki
Stal niestopowa / CMC01.1
 • Zużycie na obrzeżu/ obwodzie
  • Zaczyna się w formie karbu
  • Zwiększa się ku narożnikowi
Stal niskostopowa / CMC02.2
 • Starcie w narożach
Stal wysokostopowa / CMC03.11
 • Duże starcie powierzchni przyłożenia
 • Małe uszkodzenia w narożach

Kształt naroży

Uwaga!
 • Nie mylić fazki wzmacniającej ze zużyciem

{{getHeaderText()}}

 
Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.