Please select your country! -Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Wzory i terminologia w obróbce skrawaniem

Wzory i terminologia dotyczące wiercenia


Wytypuj narzędzie skrawające odpowiednie do wykonywanego przez siebie zabiegu i
błyskawicznie uzyskaj zalecenia dotyczące parametrów skrawania.
Przejdź do CoroPlus ToolGuide

Aby uzyskać dobre wyniki podczas wiercenia, kluczowe znaczenie ma znajomość sposobu obliczania prędkości skrawania i posuwu. W tym rozdziale przedstawione zostały wzory i terminologia stosowane podczas wiercenia dotyczące parametrów takich jak prędkość skrawania, posuw na obrót i opór właściwy skrawania.

 
Jednostki metryczneJednostki imperialne
Prędkość skrawania vc m/min​ Prędkość skrawania vc stopy/min​
Prędkość obrotowa wrzeciona n obr./min​ Prędkość obrotowa wrzeciona n obr./min
Prędkość posuwu vf m/min​Prędkość posuwu vf cale​/min
Posuw na obrót fn mm/obr. Posuw na obrót fn cale/obr.
Objętościowa wydajność skrawania Q cm3/minObjętościowa wydajność skrawania Q cale3/min
Moc skrawania netto Pc kW​ Moc skrawania netto Pc KM
Moment obrotowy Nm​Moment obrotowy funt-siła stopa
Opór właściwy skrawania kc N/mm² Opór właściwy skrawania kc funt-siła/cale²
Siła posuwowa Ff N Siła posuwowa Ff stopy/min
Czas maszynowy Tc min​ Czas maszynowy Tc) min​

 

Definicje pojęć związanych z wierceniem

Prędkość posuwu

Produktywność wiercenia w najwyższym stopniu zależy od prędkości posuwu vf.

 
 

Prędkość skrawania dla wierteł z wymiennymi płytkami

– jedna płytka centralna i jedna zewnętrzna

Prędkość skrawania maleje od 100% na obrzeżu wiertła do zera w osi jego obrotu. Płytka centralna pracuje w zakresie prędkości skrawania od zera do około 50% vc maks., płytka zewnętrzna pracuje w zakresie od 50% vc maks. do 100% vc maks.

 
 

Prędkość skrawania dla jednolitych wierteł węglikowych i wierteł z wymienną końcówką

Dwa ostrza, od osi do obwodu.

 
 

Zbieżność

Zewnętrzna średnica wierteł pełnowęglikowych lub wierteł z lutowaną końcówką węglikową szlifowana jest pod niewielkim kątem, którego ramiona zbiegają się w kierunku części chwytowej. Taka konstrukcja zapobiegać ma zakleszczaniu wiertła w otworze.

 

Głębokość otworu

l4 to maksymalna zalecana głębokość otworu.

 
 

Sposób obliczania trwałości ostrzy narzędzia

Trwałość (TL) można wyliczać jako funkcję dystansu pokonanego przez wiertło, mierzonego w metrach, liczby wykonanych otworów lub czasu.

Obliczanie trwałości ostrzy narzędzia - przykład teoretyczny:

Dc = 20 mm, vc = 200 m/min, n = 3184 obr./min, fn = 0.20 mm/obr., głębokość otworu = 50 mm
TL (odległość): 15 m
TL (liczba otworów): 15 x 1000/50 = 300 szt.
TL (czas): 15 x 1000/vf = 15 x 1000/(fn x n)
= 15 x 1000 / (0.20 x 3184) = 23 min

Najczęściej stosowanym kryterium zużycia jest starcie na powierzchni przyłożenia. Trwałość zależy od:

  • Parametrów skrawania
  • Gatunku materiału narzędziowego i geometrii ostrza
  • Materiału obrabianego
  • Średnicy (wiertło o małej średnicy pokona większy dystans w krótszym czasie)
  • Głębokości otworu (przy wierceniu dużej liczby krótkich otworów wiertło wielokrotnie zagłębia się w materiał i z niego wychodzi, co skraca jego trwałość).
  • Stabilności
 
 
 
Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.