-Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Pomiary powierzchni


​Profil powierzchni uzyskiwany na przedmiocie obrabianym może być opisany trzema podstawowymi parametrami:

 • Profil P
  Profil pierwotny, profil ogólny.
 • Profil W
  Profil falistości
 • Profil R
  Profil chropowatości powierzchni. Profil R powstaje w procesie
  wysokopasmowej filtracji tnz. w wyniku wyeliminowania
  długofalowych fragmentów profilu P. Profil R jest więc
  zamierzoną modyfikacją profilu P.

Podstawy do oceny

Podczas mierzenia profilu powierzchni, ocena jest zwykle oparta na jednej, określonej długości elementarnego odcinka pomiarowego. Jeżeli długość tego odcinka nie jest określona na rysunku technicznym przedmiotu, wówczas osoba, która dokonuje pomiaru profilu powierzchni musi sama określić jego długość.

 

Długości pomiarowe
lt = długość całkowita (zawiera odcinek pomiarowy, oceniany oraz długość 
      zatrzymania)
ln = odcinek pomiarowy (zgodnie z normą przyjmuje się długość pięciu 
      odcinków elementarnych).
lr = elementarny odcinek pomiarowy.

Parametry oparte na profilu R:

Najbardziej powszechnymi parametrami profilu R są:

 

​Ocena odchylenia średniej arytmetycznej ocenianego profilu.

Ra  Arytmetyczna średnia rzędnych profilu
Jest arytmetyczną średnią bezwzględnych wartości rzędnych (pionowych odchyleń) wewnątrz odcinka elementarnego. Oznacza to, że niemożliwe jest, używając wartość Ra, określić, czy odchylenia są szczytami, czy zagłębieniami. Ra nie znajduje się pod znaczącym wpływem indywidualnych odchyleń, co oznacza, że istnieje również niebezpieczeństwo pominięcia dużych szczytów lub zadrapań.

Najbardziej powszechne wartości Ra dla powierzchni metali mieszczą się między 0,02 μm i 3,5 μm – mniejsza wartość to bardziej gładka powierzchnia (0,02 μm = przedmiot o "lustrzanej gładkości").

 

 
Ra = 2 μm
 
​Profile powierzchni okazują się bardzo różne mimo iż posiadają podobną wartość Ra.

 

 
 
 
Rz  Najwięszka wysokość profilu (średnia)
Największa wysokość profilu jest średnią wartością wysokości poszczególnych profili, Rz, uzyskanych pomiędzy największą wysokością szczytu i największą głębokością wgłębienia na każdym elementarnym odcinku wewnątrz odcinka pomiarowego. Zazwyczaj stosuje się pięć elementarnych odcinków pomiarowych, lecz ilość ta może być inna dla nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Wartość Rz, która na elementarnym odcinku pomiarowym wykazuje największe odchylenie nazywana jest Rzmax lub Rmaks.

 

 
Rt  Całkowita wysokość profilu
Całkowita wysokość profilu jest sumą wysokości najwyższego wzniesienia i najniższego wgłębienia profilu na odcinku pomiarowym (który zwykle obejmuje pięć odcinków elementarnych. Pojedyncza wartość Rt (która nie jest połączona z Rz lub Ra) jest jednym z najbardziej sztywnych wymogów profilu R.

 

 
 
 
Rp  Wysokość najwyższego wierzchołka profilu (średnia)
Wysokość najwyższego wierzchołka profilu jest średnią wartością największych indywidualnych wysokości wzniesień profilu, Rz, uzyskanych
na elementarnym odcinku pomiarowym. Parametr chropowatości powierzchni, Rp, wraz z Rz, może dostarczyć informacji o charakterystyce
powierzchni.

 

 
Rmr  Udział materiałowy profilu (krzywa Abbot'a-Firestone'a)
Najbardziej stosowną metodą uzyskania pomiaru 'odporności na ścieranie' elementu jest ocena wskaźnika materiałowego powierzchni. Rmr podany jest w %. Ocenianie udziału materiałowego jest prostą metodą używaną do wskazania poziomu wady powierzchni.

 

 
Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.