Please select your country! -Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Materiały

Pomiar chropowatości powierzchni przedmiotu obrabianego

Pomiar chropowatości powierzchni przedmiotu obrabianego
 

Strukturę geometryczną powierzchni wytworzonej na przedmiocie obrabianym można opisać za pomocą trzech podstawowych parametrów:

  • Profil P

    Profil pierwotny, o charakterze ogólnym.

  • Profil W

    Profil falistości.

  • Profil R

    Profil chropowatości powierzchni. Profil R powstaje po użyciu filtra górnoprzepustowego, który usuwa z profilu P składniki o dużej długości fali. Dlatego profil R powstaje w wyniku celowej modyfikacji profilu P.

Podstawa oceny

Podczas pomiaru chropowatości powierzchni przedmiotu obrabianego ocena zazwyczaj opiera się na jednej, określonej długości odcinka elementarnego. Jeśli długość odcinka elementarnego nie jest podana na rysunku technicznym przedmiotu, musi ją wyznaczyć osoba dokonująca pomiaru chropowatości powierzchni.

Odcinek pomiarowy

lt= długość całkowita (składa się z długości początkowej, długości odcinka pomiarowego i długości zatrzymania).

ln= długość odcinka pomiarowego (standardowo równa pięciokrotnej długości odcinka elementarnego).

lr= długość odcinka elementarnego.

Parametry oparte na profilu R:

Najczęstsze parametry w profilu R to:

Ra
Linia średnia
 

Ocena chropowatości na podstawie średniej odchyłek profilu.

Ra Średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej

Średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości wszystkich odchyleń profilu od linii średniej w obrębie odcinka elementarnego.Oznacza to, że korzystając z samej wartości Ra, nie można określić, czy odchylenia mają charakter dodatni, czy ujemny. Pojedyncze odchylenia nie mają istotnego wpływu na parametr Ra , co oznacza, że występuje ryzyko pominięcia dużej wartości szczytowej lub spadku.

Najczęstsze wartości Ra dla powierzchni metalowych wynoszą od 0,02 μm do 3,5 μm – im niższa wartość, tym doskonalsza powierzchnia (0,02 μm = gładkość lustra).

 
Przykład oznaczenia rysunkowego:

Ra= 2 μm ​

Powierzchnie wydają się bardzo różnić pod względem chropowatości, jednak mają taką samą wartość Ra.

 
Przykład oznaczenia rysunkowego:
 

Rz Najwyższa wysokość profilu chropowatości (uśredniona)

Najwyższa wysokość profilu chropowatości Rz , to suma wysokości najwyższego wzniesienia profilu i głębokości najniższego wgłebienia profilu wewnątrz odcinka elementernego. W praktyce to najczęściej wartość uśredniana spośród pięciu wartości w odcinkach elementarnych składających się na odcinek pomiarowy (liczba odcinków zależy od urządzenia). Największa wartość wysokości profilu Rz spośród wartości występujących na odcinku pomiarowym, oznaczana jest jako Rzmax lub Rmax.

 
Przykład oznaczenia rysunkowego:

Rt Całkowita wysokość profilu

Całkowita wysokość profilu jest sumą wysokości najwyższego wzniesienia profilu i głębokości najniższego wgłębienia profilu w obrębie odcinka pomiarowego (który zazwyczaj składa się z pięciu odcinków elementarnych). Pojedyncza wartość Rt (która nie jest połączona z Rz lub Ra to jeden z najbardziej rygorystycznych wymogów w profilu R.

 
Przykład oznaczenia rysunkowego:
 

Rp Maksymalna wysokość wzniesienia profilu chropowatości (uśredniona)

Parametr Rp określa największą wysokość wzniesienia profilu uzyskaną w obrębie odcinka elementarnego. Parametr chropowatości powierzchni, Rp, wraz z , Rz, mogą dostarczyć informacji o charakterystyce powierzchni.

 
Głębokość profilu
Udział materiałowy profilu chropowatości
 

c = Poziom cięcia

RmrUdział materiałowy profilu chropowatości (krzywa Abbota-Firestone'a)

Najbardziej odpowiednią metodą szacowania nośności powierzchni (wytrzymałości na naciski) jest ocena udziału materiałowego profilu chropowatości. Parametr Rmr wyrażany jest procentowo (%). Ocena udziału materiałowego to prosta metoda używana do określenia poziomu uszkodzenia powierzchni.

 
 
Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.