Please select your country! -Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Tworząc ​​Zielone Fabryki i zrównoważone obiekty

Innowacje 2020-04-28 Sandvik Coromant

Stworzone przez firmę Sandvik Coromant narzędzie analityczne Zielone Fabryki i zrównoważone obiekty uwzględnia wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego, emisję dwutlenku węgla i gospodarkę odpadami, produkcję oraz zarządzanie zasobami i środowiskiem pracy.

​Cyrkulacyjna gospodarka zasobami i odpowiedzialność za wpływ na środowisko


Doskonała strategia dla zrównoważonego rozwoju nie istnieje, ale nasze zespoły eksperckie mają zamiar to zmienić. Pomimo faktu, że branża obróbki skrawaniem przedmiotów z metalu jest dość konserwatywna, firmie Sandvik Coromant udało się przełamać stereotypy dzięki produktom i rozwiązaniom, które nadal stymulują pozytywne przemiany całego łańcucha wartości w sektorze produkcji, a co najważniejsze – u naszych klientów, partnerów i współpracowników. Teraz zamierzamy pójść krok dalej. Zrównoważony rozwój oznacza proaktywną postawę, a obecnie nie sposób adaptować się do szybkich przemian bez użycia inteligentnych narzędzi. Jako rzecznik zrównoważonego rozwoju i podmiot wspierający osiąganie celów ONZ oraz porozumienia paryskiego, firma Sandvik Coromant wyszła z inicjatywą stworzenia listy celów wewnętrznych (która później przeobraziła się w inny wewnętrzny ruch o nazwie Dokonaj zmiany). Pozostało jednak pytanie: jak ocenić postępy tych działań? Jedyny mierzalny sposób oceny wyników firmy polega na rejestrowaniu działalności i monitorowaniu naszych wszystkich zakładów i obiektów na świecie. Potrzebowaliśmy funkcjonującego w sposób ciągły, niezawodnego źródła danych jako punktu odniesienia podczas tworzenia i adaptacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju i ograniczania do minimum naszego przyszłego wpływu na środowisko naturalne. Problem polegał na tym, że narzędzie takie nie istniało. Do ubiegłego roku.Promowanie efektywności środowiskowej poprzez zrównoważoną produkcję

 W 2018 w Bonn (Niemcy) odbyła się 23. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (COP) poświęcona zmianom klimatu, a wkrótce później wdrożono koncepcję narzędzia samooceny zrównoważonego rozwoju. Narzędzie musiało obsługiwać kilka kategorii danych i odzwierciedlać dane z czujników z absolutną precyzją, a także – jako narzędzie oceny – potrzebowało systemu klasyfikacji. Tak doszło do stworzenia aplikacji Zielone Fabryki i zrównoważone obiekty

Firma ​Sandvik Coromant udostępniła ją wewnętrznie w ubiegłym roku w wersji obejmującej swym zasięgiem 16 fabryk i obiektów na całym świecie. Narzędzie podzielone jest na sześć stałych dziedzin: BHP, Zasoby, Środowisko pracy, Emisje i odpady, Lokalizacje, Budynki i infrastruktura oraz – co nie mniej istotne – Produkcja. System oceny obejmuje sześć poziomów, ustalonych na podstawie stopnia lokalnego zaangażowania: od „Istnieją lokalne inicjatywy” po „Najlepsza praktyka” i „Poziom przyszłości”. Z tymi kategoriami powiązane są liczne kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) lub inne wskaźniki, które mogą się zmieniać i których połączone wartości wpływają bezpośrednio na ich wymiar i ogólny poziom, co sprzyja funkcjonowaniu w sposób bardziej ustrukturyzowany.

Ale chodzi o coś więcej niż zwyczajne gromadzenie danych. Narzędzie oferuje przegląd najważniejszych informacji i zagrożeń oraz inne sugestie ułatwiające podejmowanie decyzji, które co kwartał umożliwiają dalszy wgląd kierownikom zakładów i liderom zrównoważonego rozwoju. 


W pełni cyrkularne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju polega na ponownym wykorzystywaniu wszelkiego rodzaju odpadów: odzyskiwanie nadmiaru ciepła, korzystanie z oświetlenia ledowego, paneli fotowoltaicznych i innych niekopalnych źródeł energii, zastępowanie pozyskiwania surowców recyklingiem, montaż zintegrowanych czujników, a nawet rezygnację z papierowych kubków w pomieszczeniach socjalnych – każdy mały krok w stronę zrównoważonego rozwoju ma znaczenie, aplikacja Zielone Fabryki i zrównoważoneobiekty ma na celu ich odnotowywanie i ukazywanie ich wpływu na większą całość. Umożliwia nam ona ocenę statusu naszych zakładów pod względem zrównoważonego rozwoju oraz skuteczne podejmowanie wyzwań. Służy temu szereg analiz dokonywanych na podstawie danych oraz istotne sugestie takich ulepszeń w funkcjonowaniu fabryk i zakładów, które zaangażują naszych pracowników i gości oraz przyczynią się do podtrzymania poziomu bezpieczeństwa i unowocześniania środowiska pracy. 

Bardziej inteligentne podejście do wykorzystywania energii dla osiągnięcia czystszej produkcji

Dążymy do osiągnięcia całkowitej spójności naszych inicjatyw branżowych, udostępniając wiedzę i najlepsze praktyki na poziomie lokalnym i globalnym poprzez szereg aktywności i rozwiązań mających na celu oszczędzanie energii. Dwa najważniejsze cele, jakie firma Sandvik Coromant zamierza osiągnąć do roku 2030, to zwiększenie wydajności energetycznej poprzez ponowne wykorzystywanie lub redukcję energii potrzebnej do prowadzenia działalności (2,5% rocznie) oraz korzystanie w większym stopniu z czystej energii. Osiągnięcie pełnego obiegu zasobów i redukcja naszego śladu węglowego o połowę to jedne z najważniejszych celów inicjatywy Dokonaj zmiany, która ma służyć osiąganiu celów na poziomie, organizacyjnym, funkcjonalnym i zakładowym. 


Niemożliwe staje się realne, gdy udaje się nam połączyć siły, by wspólnie rozwiązywać rzeczywiste problemy.

Dowiedz się więcej o naszej pracy nad zrównoważonym rozwojem działalności biznesowej

 

 

Kultywując różnorodność i zmniejszając nierówności między płciami/SiteCollectionImages/stories/Innovation/Gender%20equality%20women%20in%20engineering.jpeghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/pl-pl/mww/pages/nurturing-diversity-and-closing-gender-gaps.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76000E5532383E32264AB87A62F54259F3EAKultywując różnorodność i zmniejszając nierówności między płciamiW firmie Sandvik Coromant różnorodność to o wiele więcej niż posiadanie biur w 45 krajach i 7900 pracowników na całym świecie. Różnorodność to strumień nowych pomysłów, świeżych perspektyw i konkurujących ze sobą wizji, które wzbogacają codzienną pracę i jednoczą pracowników z całego świata w przestrzeni, którą charakteryzują wysoka świadomość kulturowa i akceptacja. Metalworking WorldInnovation
The Creators: rowery Cane Creek/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CaneCreak_JoshCoaplen.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/pl-pl/mww/pages/creators_bicycles.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76000E5532383E32264AB87A62F54259F3EAThe Creators: rowery Cane CreekOto Josh Coaplen, dyrektor ds. badań i rozwoju w małej amerykańskiej firmie rowerowej Cane Creek, którego kreatywność nakręca to przedsiębiorstwoInnovation
The Creators: Jak powstał system InvoMilling?/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_InvoMilling_2.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/pl-pl/mww/pages/creators_invomilling.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76000E5532383E32264AB87A62F54259F3EAThe Creators: Jak powstał system InvoMilling?Co wyróżnia umysł kreatywny? W dziedzinie innowacji siłą napędową jest pasja twórcza. Stefan Scherbarth z firmy Sandvik Coromant stworzył dzięki niej technologię InvoMilling. InnovationGermany
Kreatorzy: Z głębi serca/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_The Heart_TalGolesworthy.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/pl-pl/mww/pages/creators_medical.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76000E5532383E32264AB87A62F54259F3EAKreatorzy: Z głębi sercaNic nie powstrzyma kreatywnego umysłu, nawet chore serce. Tal Golesworthy dostał jedną szansę na sto i ją wykorzystał. MedicalInnovation

Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.