Please select your country! -Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Kultywując różnorodność i zmniejszając nierówności między płciami

Innowacje 2020-06-19 Sandvik Coromant

W firmie Sandvik Coromant różnorodność to o wiele więcej niż posiadanie biur w 45 krajach i 7900 pracowników na całym świecie. Różnorodność to strumień nowych pomysłów, świeżych perspektyw i konkurujących ze sobą wizji, które wzbogacają codzienną pracę i jednoczą pracowników z całego świata w przestrzeni, którą charakteryzują wysoka świadomość kulturowa i akceptacja.

​Różnorodność jako klucz do równowagi i sukcesu w biznesie

Według raportu Why Diversity Matters sporządzonego przez McKinsey & Company, firmy z górnego kwartyla rankingów rasowego i etnicznego zróżnicowania mają o 35% większą szansę na osiągnięcie zysków finansowych powyżej mediany zysków dla danego kraju. I choć historycznie zawód inżynieria i branża przemysłowa były dziedzinami w znacznym stopniu zdominowanymi przez mężczyzn, statystyki ewoluują w dobrym kierunku. W Sandvik Coromant kobiety stanowią obecnie 18% personelu w skali globalnej oraz 30% kierowników najmłodszej generacji. Ponadto odsetek kobiet wśród członków zespołów realizujących funkcje zarządzania na świecie wynosi 40%. Oczywiście sporo pozostaje do zrobienia, ale widać, że nasze inicjatywy na rzecz równości płci zaczynają odnosić skutek.Ale różnorodność to nie tylko statystyki i kluczowe wskaźniki efektywności kapitałowej.Jej podstawą jest talent poparty ambicją i podtrzymywany przez kreatywność i empatię, który umożliwia przekroczenie horyzontów wyznaczanych przez to, co znane i osobiste. Kulturowe i osobowościowe różnice inspirują zespoły do osiągania lepszych wyników, wprowadzając w miejscu pracy równowagę i sprzyjając osiąganiu przez firmę dobrych wyników oraz zrównoważonemu rozwojowi w dłuższej perspektywie.

Nadine Crauwels, prezydent Sandvik Coromant, wyjaśnia: „Różnorodność w zespole to w istocie trudna sprawa. Łatwiej jest, gdy wszyscy są do siebie podobni, podobnie myślą i działają. Chodzi jednak o to, że potrzebujemy różnorodności, by robić postępy. Wszyscy musimy zrozumieć, jaką moc mają różnice, i dopuścić do głosu inne poglądy i punkty widzenia. Wtedy przychodzą wyniki”. Także nierówności między płciami powoli maleją, dzięki czemu branża wytwórcza zaczyna zmierzać w stronę bardziej neutralnej genderowo przyszłości. W Sandvik Coromant pracuje wielu bardzo różnych profesjonalistów, dysponujących mnóstwem różnych umiejętności – od tworzenia oprogramowania po analizę danych i sztuczną inteligencję. Jesteśmy jako firma odpowiedzialni za to, by nasze polityki rekrutacyjne były bezstronne i wolne od uprzedzeń związanych z płcią.Ponadto pełna gama programów wsparcia i inicjatyw gwarantuje, że zarówno nowi, jak i starsi stażem pracownicy czują się równie akceptowani i zmotywowani jak wtedy, gdy aplikowali na stanowisko w naszej firmie. Ale chodzi także o stworzenie inkluzywnego środowiska pracy, w którym różnorodność jest dostrzegana, doceniana i szanowana. Promujemy kulturę otwartości, w której każda jednostka ma prawo zabrać głos, by dzielić się swoją wiedzą i pomysłami. W końcu różnorodne zespoły mogą prosperować wyłącznie pod warunkiem prawdziwej równości głosu.Czasem jednak komunikat wybrzmiewa z pełną mocą podczas pierwszego kontaktu – którego miejscem często jest ogłoszenie o wakacie i nasza witryna internetowa. Bez względu na to, jak duży kładziemy wewnętrzny nacisk na różnorodność i inkluzywność naszych działań i imprez, wszystko zaczyna się od procesu rekrutacji i tego, do czego wystarczy jedno kliknięcie. Nawet niewielkie zmiany słownictwa i sformułowań mogą mieć znaczenie i sprawić, że nasze oferty pracy przyciągną zróżnicowaną grupę aplikantów.Sprzyjają temu spójna polityka i procedury w zakresie zasobów ludzkich, nastawione na przyciąganie szerokiego spektrum talentów, a jednocześnie zachęcające do przestrzegania jasnych reguł sukcesji i rozwoju przywództwa. Monitorujemy także nasze wyniki w takich obszarach, jak równowaga płci, dokonując kwartalnych analiz nowo zatrudnionego personelu, dzięki czemu na bieżąco śledzimy dokonujący się postęp.Torując młodym kobietom drogę do świata inżynierii

Dla kobiet dołączenie do branży w znacznej mierze zdominowanej przez mężczyzn może być ciężkim zadaniem, a decydujące o tym wyobrażenia pojawiają się wcześnie.


Nadine Crauwels wyjaśnia „Sądzę, że musimy zaczynać pracę z uczniami wcześniej, niż to przeważnie robimy. Często podejmują oni decyzję już w wieku 14 lub 15 lat. Jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie ich poprzez otwarte podejście i pokazanie wszystkich dostępnych możliwości bez wznoszenia barier. W ten sposób możemy obudzić w nich świadomość celu i postępu, jaki może zrobić jednostka.

​Na przykład nasz program dla absolwentów przyciąga na całym świecie duży odsetek kobiet. Nasza firmowa witryna regularnie promuje ich starania, prezentując wywiady i analizy przypadków, w których wypowiadają się one na tematy związane z inżynierią i przywództwem. Wspieramy i promujemy kilka innych inicjatyw, takich jak Female Leader Engineer (Kobieta liderem inżynierii) oraz Women in manufacturing (Kobiety w branży produkcyjnej).Female Leader Engineer to inicjatywa zachęcająca świeżo upieczone absolwentki w Szwecji, aby spotykały się ze swoimi rówieśniczkami i uczyły się od nich. Program kształtuje świadomość kwestii związanych z płcią i podważa głoszone od dawna stereotypy dotyczące struktury kobiecych karier. Ułatwia też młodym kobietom nawiązywanie kontaktów i dzielenie się doświadczeniami z pracy w gałęziach przemysłu tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. Sandvik Coromant chce przedstawić młodym studentkom kierunków inżynieryjnych kompleksowy i niestereotypowy pogląd na kwestię przywództwa i stworzyć wszystkim młodym ludziom możliwość robienia kariery w naszej branży.Women in Manufacturing (WiM) to jedyna organizacja zawodowa w Stanach Zjednoczonych mająca na celu udzielanie całorocznego wsparcia kobietom, które wybrały karierę w branży produkcyjnej. Sandvik Coromant wspiera Women in Manufacturing jako korporacja i jako sponsor-założyciel fundacji WiM Education Foundation.Przemysł produkcyjny i maszynowy oferuje mnóstwo ekscytujących, satysfakcjonujących i dobrze płatnych miejsc pracy, i nie ustaniemy w wysiłkach, by tego rodzaju szanse były dostępne każdemu. Mamy szansę pchnąć branżę we właściwym kierunku. Dlatego wspieramy wyznaczone przez ONZ cele związane ze zrównoważonym rozwojem oraz koncentrujemy się na socjoekonomicznych i środowiskowych czynnikach, które uczynią świat lepszym i bardziej zrównoważonym. Ponadto zamierzamy iść krok dalej i podjąć wewnętrzne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby dokonać przemiany do roku 2030.Sandvik Coromant i Sandvik Group działają na rzecz wykorzystania techniki i innowacyjnych rozwiązań do dokonania przemiany, która będzie stymulować bardziej zrównoważoną działalność biznesową. Zamierzamy stać się liderami tej przemiany i innowacyjnym partnerem biznesowym potrzebnym swoim klientom poprzez uczynienie zrównoważonego rozwoju częścią wszystkich aspektów naszej działalności i dostarczanie wartości – każdemu i wszędzie.​ 

 

Tworząc ​​Zielone Fabryki i zrównoważone obiekty/SiteCollectionImages/stories/Innovation/Green%20factory%20and%20sustainable%20facilities.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/pl-pl/mww/pages/green-factories.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76000E5532383E32264AB87A62F54259F3EATworząc ​​Zielone Fabryki i zrównoważone obiektyStworzone przez firmę Sandvik Coromant narzędzie analityczne Zielone Fabryki i zrównoważone obiekty uwzględnia wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego, emisję dwutlenku węgla i gospodarkę odpadami, produkcję oraz zarządzanie zasobami i środowiskiem pracy.Metalworking WorldInnovation
The Creators: rowery Cane Creek/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_CaneCreak_JoshCoaplen.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/pl-pl/mww/pages/creators_bicycles.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76000E5532383E32264AB87A62F54259F3EAThe Creators: rowery Cane CreekOto Josh Coaplen, dyrektor ds. badań i rozwoju w małej amerykańskiej firmie rowerowej Cane Creek, którego kreatywność nakręca to przedsiębiorstwoInnovation
The Creators: Jak powstał system InvoMilling?/SiteCollectionImages/stories/Technology/T_InvoMilling_2.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/pl-pl/mww/pages/creators_invomilling.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76000E5532383E32264AB87A62F54259F3EAThe Creators: Jak powstał system InvoMilling?Co wyróżnia umysł kreatywny? W dziedzinie innowacji siłą napędową jest pasja twórcza. Stefan Scherbarth z firmy Sandvik Coromant stworzył dzięki niej technologię InvoMilling. InnovationGermany
Kreatorzy: Z głębi serca/SiteCollectionImages/stories/Innovation/INN_The Heart_TalGolesworthy.jpghttp://coromantadmin.prod.tibp.sandvik.com/pl-pl/mww/pages/creators_medical.aspx0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900FFEB28D1E96F42FE90C43C7046D97B76000E5532383E32264AB87A62F54259F3EAKreatorzy: Z głębi sercaNic nie powstrzyma kreatywnego umysłu, nawet chore serce. Tal Golesworthy dostał jedną szansę na sto i ją wykorzystał. MedicalInnovation

Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.