-Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Rozwiązania do projektowania i planowania

Jak zwiększyć wydajność wyboru narzędzi skrawających i przygotowania programu w CAM

Podjęcie licznych decyzji i przykładanie wagi do szczegółów poprzedza każdą wydajną obróbkę. Do typowych czasochłonnych zadań, którym stawiają czoła programiści pracujący w dziedzinie produkcji wspomaganej komputerowo (CAM), kierownicy produkcji i operatorzy obrabiarek, należą:

  • Wybór optymalnego narzędzia skrawającego i parametrów skrawania w celu wykonania konkretnej obróbki – spośród dziesiątków tysięcy narzędzi pochodzących od różnych dostawców.
  • Znalezienie danych narzędzia, które można wykorzystać podczas przygotowywania programu sterowania obróbką i symulacji – alternatywnie stworzenie od podstaw cyfrowego modelu zespołu narzędzia na podstawie informacji zamieszczonych w różnych katalogach i na stronach internetowych.
  • Tworzenie wydajnych i bezpiecznych programów sterowania obróbką CNC o wysokiej złożoności.

Korzystając z nowoczesnych rozwiązań branżowych, można przyspieszyć i zoptymalizować wiele zadań planowania procesów, które wcześniej zależały w dużym stopniu od umiejętności i doświadczenia wykonawców. 

Połączone rozwiązania z zakresu planowania produkcji umożliwiają zwiększenie prędkości i poprawienia trafności typowania narzędzia skrawającego i programowania w dziedzinie produkcji wspomaganej komputerowo (CAM).Algorytmy wyboru narzędzia i parametrów skrawania

Wybór narzędzia skrawającego i parametrów skrawania należy do procesów, które mogą decydować o wydajności i produktywności obróbki. Podstawą wyboru najlepszego narzędzia skrawającego dla zadania oraz parametrów skrawania, których należy użyć, jest informacja. Zweryfikowane i właściwie zarządzane informacje o narzędziu skrawającym definiują nie tylko podstawowe parametry fizyczne narzędzia – wysokość, ciężar, promień zaokrąglenia itd. – lecz także jego zdolność produkcyjną.

Katalogi w wydaniu papierowym stają się coraz rzadsze w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, w którym rozwiązania cyfrowe sprawiają, że zalecenia odnośnie narzędzi i parametrów skrawania są doskonale dostosowane do konkretnych zadań obróbki. Proste w obsłudze oprogramowanie umożliwia użytkownikom szybkie zdefiniowanie zastosowania obróbkowego i natychmiastową prezentację najbardziej produktywnego narzędzia do wykorzystania.

Zalecenie jest generowane przez algorytmy dokonujące oceny wszystkich informacji powiązanych z wszystkimi narzędziami skrawającymi od danego dostawcy. Wszelkie inne dane wsadowe dostarczone przez użytkownika, definiujące bliżej zadanie obróbki – jaki materiał będzie obrabiany, jaka obrabiarka będzie używana itd. – precyzują zalecenie odnośnie narzędzia.

Drugorzędnym, lecz użytecznym punktem wyjścia dla rozwiązań do generowania zaleceń odnośnie narzędzi skrawających jest rozpoczęcie od konkretnego narzędzia producenta, które jest dostępne. Zalecane przez dostawcę narzędzi skrawających wartości początkowe parametrów są tworzone w granicach bezpiecznego wykorzystania, ale nie są optymalizowane. Rzeczywisty potencjał narzędzia i jego optymalne parametry skrawania dla konkretnego zadania obróbki są prezentowane dopiero po wprowadzeniu dodatkowych informacji o zadaniu do aplikacji służącej do generowania zaleceń odnośnie narzędzi skrawających.

Rozwiązania służące do podpowiadania właściwych narzędzi i parametrów skrawania są udostępniane online lub offline na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Dzięki partnerstwu różnych graczy w branży zalecenia odnośnie narzędzi i parametrów skrawania pochodzące od dostawców narzędzi skrawających również stają się coraz częstszymi właściwościami oprogramowania CAM oraz oprogramowania do symulacji i weryfikacji.
Zbiory danych o narzędziach skrawających umożliwiają generowanie zaleceń w celu ułatwienia najbardziej produktywnego wyboru narzędzi i parametrów skrawania.


Struktura ujednoliconej klasyfikacji narzędzi (GTC).

Płynna wymiana danych narzędzi skrawających między systemami

Kluczem do rozwoju – umożliwiającego przyrost wartości dla producentów – jest standaryzacja. ISO 13399 to międzynarodowa norma dotycząca informacji o narzędziach skrawających, w ramach której każde narzędzie skrawające zostało zdefiniowane za pomocą szeregu parametrów.

Ustalony normą format danych jest neutralny i zrozumiały dla wszystkich systemów i firm. Jasno zdefiniowane dane narzędzi mogą być przetwarzane przez dowolne kompatybilne oprogramowanie, co poprawia komunikację i usprawnia wymianę danych elektronicznych między systemami.

Norma sprzyja oszczędności czasu i stanowi dodatkową gwarancję poprawy jakości produkcji. Jeden język ma nieocenione znaczenie dla komunikacji między systemami, ale ułatwia też życie ich użytkownikom. Dzięki systemowi zgodnemu z normą ISO 13399 nie ma potrzeby ręcznej interpretacji danych.

W ostatnich latach kolejny postęp w dziedzinie standaryzacji stanowi ujednolicona klasyfikacja narzędzi (Generic Tool Classification, GTC). Zasadniczo GTC to standardowy sposób mapowania i sortowania informacji o narzędziach skrawających w struktury, co umożliwia płynną wymianę informacji między systemami.

Przykładowym zastosowaniem, w którym norma ISO 13399 i klasyfikacja GTC przyczyniają się do znacznej oszczędności czasu i zwiększenia bezpieczeństwa procesu, jest przygotowanie zespołów narzędzi skrawających do wykorzystania podczas programowania CAM i symulacji. Zespół narzędzia skrawającego utworzony w ramach usługi biblioteki narzędzi zgodnej z obydwoma standardami można zapisać i płynnie zaimportować do systemu CAM (lub podobnego).

Im ściślej procesy i systemy są ze sobą powiązane, tym większa powstaje wartość dla branży. Z pewnością dotyczy to także generowania kodu programu sterowania CNC dla zaawansowanych metod obróbki. Programiści oszczędzają sporo czasu podczas projektowania wydajnych strategii obróbki zintegrowanych w oprogramowaniu CAM
Droga narzędzia w metodzie SpiroGrooving do obróbki rowków w pierścieniach uszczelniających.


Kontynuuj czytanie:

Najważniejsze informacje

Standaryzacja parametrów narzędziowych

ISO 13399 to nowy branżowy standard wymiany informacji o parametrach narzędzi skrawających.

CoroPlus®

W portfolio CoroPlus® znajduje się wiele powiązanych ze sobą rozwiązań przygotowanych z myślą o koncepcji Industry 4.0.

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Integracja z procesami CAM

W wytwarzaniu wykorzystującym techniki cyfrowe, współpraca z partnerami ma kluczowe znaczenia dla uzyskania maksymalnych korzyści przez użytkownika końcowego. CNC Software jest jedną z pierwszych firm z branży CAM, która zintegrowała aplikację CoroPlus® ze swoim oprogramowaniu Mastercam. Obejrzyj film.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.