-Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

Rozwiązania do monitorowania procesu obróbki

​Jak działa monitorowanie narzędzia i przebiegu procesu

Na proces przekształcenia surowca w gotowy przedmiot wpływ ma wiele czynników, które mogą spowodować, że wynik pracy będzie daleki od oczekiwań.

Nawet w stabilnych procesach obróbki wiórowej występują nieuniknione zakłócenia, które mogą powodować kosztowne naprawy obrabiarek, złomowanie obrabianych przedmiotów i nieoptymalne wykorzystanie narzędzi skrawających. Do przykładów należą:

  • Nierozpoznana w porę zmiana twardości surowca może zwiększyć zużycie narzędzia skrawającego, co prowadzi do niewystarczającej jakości powierzchni.
  • Może się zdarzyć niewielka kolizja, która nie zostaje zgłoszona i w konsekwencji spowoduje większe koszty napraw lub problemy z obróbką.
  • Nadmierne zużycie wrzeciona obrabiarki może zwiększyć koszty przestoju i spowodować konieczność nieplanowanej konserwacji.

Podczas kontrolowanego procesu obróbki, gdy decyzje są podejmowane w czasie rzeczywistym na podstawie faktów, producenci mogą optymalizować procesy i znacznie zmniejszyć liczbę odpadów związanych z produkcją.

 

Połączone rozwiązania z zakresu narzędzi skrawających i monitorowanie procesu obróbki umożliwiają wykorzystanie danych do podejmowania właściwych, opartych na faktach decyzji i osiągnięcie większej produktywności obróbki.


Czujniki w pobliżu miejsca obróbki

Wszystkie procesy obróbki powodują zmianę właściwości fizycznych, z których niektóre można odczytać bezpośrednio na podstawie wartości wykorzystywanych przez układ sterowania NC. Gromadzenie innych danych wymaga zamontowania dodatkowych czujników w pobliżu miejsca obróbki.

Coraz więcej narzędzi skrawających jest zaprojektowanych tak, aby móc przekazywać informacje o warunkach skrawania w swoim otoczeniu. Czujniki wbudowane w narzędzia informują o warunkach takich, jak temperatura i położenie narzędzia, jak również o poziomie drgań.

Czujniki przemysłowe można zamontować także w obrabiarce. Najczęściej są one umieszczane w pobliżu wrzeciona lub na zespole mocowania, ale ich pozycja ustalana jest odpowiednio do przypadku w zależności od zastosowania wybranego przez producenta i konkretnych potrzeb. Czujniki wewnątrz obrabiarki umożliwiają monitorowanie poziomu drgań i sił skrawania.

Czujniki wbudowane wewnątrz adaptera tokarskiego z funkcją tłumienia drgań bezprzewodowo informują o bieżącej temperaturze, poziomie drgań i chropowatości powierzchni podczas obróbki.


Czujnik przemysłowy zamontowany na wrzecionie obrabiarki wykrywa poziom drgań i przekazuje sygnał celem analizy w czasie rzeczywistym.


Ustawianie ograniczeń i definiowanie czynności

Podstawową zasadą monitorowania procesu i sterowania nim jest możliwość porównywania przefiltrowanych i wzmocnionych sygnałów wygenerowanych przez czujniki z oczekiwanym rezultatem w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie do sterowania procesem posiada różne funkcje, umożliwiające producentom zdefiniowanie czynności, które powinny zostać wdrożone, jeśli proces odbiega od oczekiwań. Na przykład:

  • Ponieważ obrabianie materiału o twardości większej niż oczekiwana powoduje wzrost wartości siły wywieranej na narzędzie skrawające, oprogramowanie sterujące procesem może bez zbędnej zwłoki zatrzymać obróbkę, chroniąc w ten sposób jakość powierzchni przedmiotu obrabianego od uszkodzenia stępionym ostrzem narzędzia.
  • Oprogramowanie sterujące procesem wykrywa drobne zmiany w pracy wrzeciona i przesyła powiadomienie, że wrzeciono może wymagać konserwacji, zanim wystąpią większe komplikacje.
  • Można uniknąć kosztów ewentualnych przestojów związanych z nieplanowaną konserwacją dzięki dostępowi do danych o stanie sprzętu i potrzebie jego konserwacji.

Odchylenia od spodziewanego przebiegu procesów obróbki – które nie zostałyby wykryte bez zastosowania rozwiązania do sterowania procesem – inicjują działania, takie jak zatrzymanie obrabiarki lub przesłanie powiadomienia.


Kontynuuj czytanie:

Najważniejsze informacje

Standaryzacja parametrów narzędziowych

ISO 13399 to nowy branżowy standard wymiany informacji o parametrach narzędzi skrawających.

CoroPlus®

W portfolio CoroPlus® znajduje się wiele powiązanych ze sobą rozwiązań przygotowanych z myślą o koncepcji Industry 4.0.

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Integracja z procesami CAM

W wytwarzaniu wykorzystującym techniki cyfrowe, współpraca z partnerami ma kluczowe znaczenia dla uzyskania maksymalnych korzyści przez użytkownika końcowego. CNC Software jest jedną z pierwszych firm z branży CAM, która zintegrowała aplikację CoroPlus® ze swoim oprogramowaniu Mastercam. Obejrzyj film.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.