-Polski -PL Ustawienia

Ustawienia

Please select your country!

{{group.Text}}

{{"ifind_go-back" | translate}}

{{group.Text}}

CoroPlus® MachiningInsights.

Od danych do działania

Dzięki CoroPlus® MachiningInsights uzyskujesz natychmiastowy dostęp do danych dotyczących Twoich obrabiarek, większą przejrzystość oraz szansę na zoptymalizowanie swoich procesów produkcyjnych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Wykorzystanie obrabiarki

Uzyskaj dostęp do przekazywanych w czasie rzeczywistym danych Twoich obrabiarek i dot. poziomu ich wykorzystania.

Dziennik zdarzeń i wykorzystanie narzędzi

Śledź trwałość narzędzi, czas skrawania i parametry narzędzi, aby zoptymalizować obróbkę produkowanych przedmiotów.

Dowiedz się więcej o swoim zakładzie

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}


Planowanie dostępności w hali produkcyjnej wymaga przejrzystości wszystkich operacji. Ręczne gromadzenie danych i dokumentacji jest żmudne i czasochłonne, lecz obrabiarka relacjonująca swoją pracę poprzez sieć stworzy nowe możliwości w zakresie przejrzystości, optymalizacji planowania i usprawniania produkcji. Proces przebiega w sposób opisany poniżej.Informacje od operatora wprowadzane za pośrednictwem panelu umieszczonego obok obrabiarki.

1. Zebranie danych

Odkryj potencjalne pola dla optymalizacji oraz uzyskaj pogłębione, bardziej precyzyjne rozumienie procesu produkcji dzięki danym pochodzącym prosto z obrabiarek.

Zbieraj pochodzące bezpośrednio od operatora informacje o tym, dlaczego maszyna nie skrawa metalu, aby jeszcze lepiej zrozumieć przyczyny przestojów i parametry procesu.Raporty dostępne za pośrednictwem przeglądarki stron www.

2. Uzyskaj wgląd

Uzyskaj wgląd w wykorzystanie i pracę swojej obrabiarki dzięki raportom obejmującym dane gromadzone w czasie rzeczywistym i dane historyczne. Dzięki dostępowi do danych o czasie pracy i przestojach obrabiarki, przyczynach zatrzymań, usterkach i przyczynach uruchomienia alarmów można uzyskać wgląd w możliwości optymalizacji. Ulepszenia w zakresie planowania wykorzystania zasobów, zarządzania zasobami oraz prognozowania kosztów i czasu są możliwe dzięki uzyskiwaniu wglądu za pośrednictwem raportów dostępnych na każdym urządzeniu z przeglądarką internetową.Zgłoszenia i zadania przeznaczone do śledzenia ich dalszego ciągu i optymalizacji.

3. Podejmij działania

Korzystaj ze zgłoszeń, aby usprawnić komunikację w swoim zakładzie produkcyjnym i podejmuj działania, aby skorzystać z okazji do optymalizacji czynności. Ta funkcja współpracy umożliwia wykonywanie czynności połączone ze śledzeniem ich dalszego ciągu, rozwiązywaniem problemów i ulepszaniem procesu oraz szybkie działanie w środowisku gotowym do współpracy.Wyzwania i rozwiązania

Wyzwania

Rozwiązania

Stopień wykorzystania i dostępność

 • Niewielki stopień zrozumienia faktycznych uwarunkowań produkcji → niski stopień wykorzystania obrabiarki
 • Ręczne gromadzenie informacji jest czasochłonne
 • Raporty generowane w czasie rzeczywistym zwiększają świadomość odchyleń od planu w hali produkcyjnej
 • Raporty o czasie wykorzystania, przyczynach przestojów i alarmach dostarczają danych wskazujących obszary, na których warto skoncentrować wysiłki

Monitoring pracy

 • Trudności z rejestracją krótkotrwałych przestojów i schematów zachowania między zmianami
 • Decyzje oparte na odczuciach i intuicji
 • Gromadzenie danych o wykorzystaniu obrabiarki i przyczynach przestojów 24/7/365
 • Zautomatyzowane gromadzenie danych z funkcjami dogłębnej analizy w celu znalezienia pierwotnej przyczyny

Jakość

 • Problemy z jakością z powodu braku komunikacji między operatorami i inżynierami produkcji
 • Zgłoszenia powiadamiają o warunkach i inicjują czynności w przypadku wystąpienia problemów

W skład oferty wchodzą

Srebrny

Złoty

Platynowy

Ciągła transmisja danych z obrabiarek 24/7
Tablice wskaźników z odczytów w czasie rzeczywistym
Raporty o poziomie wykorzystania obrabiarki
Zaawansowane interfejsy API do wymiany danych
Panel operatora (z możliwością konfiguracji)
Alarmy i powiadomienia obrabiarki
Raporty o stopniu wykorzystania narzędzi
Tablice wskaźników z możliwością konfiguracji
Zgłoszenia

W celu konsultacji i uzyskania informacji o strukturze cenowej należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sandvik Coromant.


Korzyści, które dotyczą wielu funkcji

Przejrzystość, wykorzystanie danych i współpraca przyczyniają się Twojego sukcesu. Poniżej zamieszczamy zaledwie kilka przykładów korzyści, jakie odnosi organizacja:

 • Zarządzanie zakładem: Zwiększ ogólną wydajność i zaspokój popyt na dostawy z zachowaniem jakości i opłacalności.
 • Inżynieria produkcji: Ulepszaj procesy, ułatwiaj planowanie obłożenia i zapewniaj przeprowadzenie obróbki w opłacalny sposób.
 • Zarządzanie produkcją: Optymalizuj obróbkę i współpracę w ramach warsztatów obróbkowych i między zakładami produkcyjnymi, aby zredukować koszty.
 • Operatorzy: Informacja zwrotna i podstawa do wyciągania wniosków mających na celu optymalizację procesu produkcji i pracy obrabiarek.


Jak to działa?Rozwiązanie ma postać aplikacji działającej w chmurze bez potrzeby instalacji sprzętu. Jest ono dostępne z każdego tabletu, telefonu lub komputera połączonego z Internetem.

Większość obrabiarek mających mniej niż 10 lat można połączyć z tym rozwiązaniem. Szczegółowych informacji udzieli lokalny przedstawiciel Sandvik Coromant. Obrabiarki należy połączyć z zakładową siecią Ethernet, a tą z serwerem. Dane pochodzące z obrabiarek są gromadzone za pośrednictwem sieci zakładowej.

Oprogramowanie jest zainstalowane na przykład na udostępnionym serwerze zakładowym. Oprogramowanie gromadzi za pośrednictwem sieci zakładowej dane z obrabiarek, które następnie po skompresowaniu są przekazywane na platformę w chmurze.

Połączenie między zakładem i platformą zlokalizowaną w chmurze zapewnia bezpieczną komunikację dzięki zastosowaniu szyfrowania Secure Shell (SSH) i efektywności w związku z kompresją danych. Połączenie SSH może być szyfrowane przy użyciu prywatnego klucza wygenerowanego przez użytkownika. Użytkownicy mogą również zastosować politykę rotowania kluczami, aby uzyskać dodatkową gwarancję bezpieczeństwa.

Użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji przy użyciu nowoczesnych i zaktualizowanych przeglądarek. Zalecane przeglądarki to Google Chrome i Mozilla Firefox.Dostępność oferty

Pierwsze wprowadzenie usługi CoroPlus® MachiningInsights jest dostępne w krajach oznaczonych na poniższej mapie kolorem żółtym.

Nowe narzędzia skrawające i rozwiązania

Poznaj nasze, ostatnio wprowadzone do asortymentu, zaawansowane narzędzia skrawające i dowiedz się, w jaki sposób możesz osiągać jeszcze lepsze wyniki podczas produkcji.

CoroPlus®

W portfolio CoroPlus® znajduje się wiele powiązanych ze sobą rozwiązań przygotowanych z myślą o koncepcji Industry 4.0.

Aplikacja CoroPlus® ToolGuide

Wytypuj narzędzie skrawające odpowiednie dla wykonywanego przez siebie zadania i uzyskaj błyskawicznie zalecenia dotyczące parametrów skrawania.

{{"NewsLetter_Subscribe_Header" | translate}}

{{"NewsLetter_Subscribe" | translate}}

Dla zwiększenia wygody korzystania ze strony stosujemy pliki COOKIES. Kliknij po więcej informacji.